Kontakty na zaměstnance

PaedDr. Pavel Vacek

ředitel školy

pavel.vacek@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Zuzana Kudláčková

zástupce ředitele výchovný poradce

zuzana.kudlackova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Jana Kosňovská

Lenka Kudláčková, DiS.

třídní učitelka I.A

asistent pedagoga

jana.kosnovska@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Radmila Hájková

Mgr. Jiřina Kalová

třídní učitelka I.B

asistent pedagoga

radmila.blahova@zs.veverskabityska.indos.cz

jirina.kalova@zs.veverskabityska.indos.cz

PaedDr. Ivana Sedláčková

třídní učitelka II.A

ivana.sedlackova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Marcela Rulíšková

třídní učitelka II.B

marcela.ruliskova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Iveta Rašovská

třídní učitelka III.A

iveta.rasovska@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Kateřina Pátíková

třídní učitelka III.B

katerina.patikova@zs.veverskabityska.indos.cz

MgA. et Mgr. Petra Štěpánová

třídní učitelka IV.A

petra.stepanova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Ivana Šťastná

třídní učitelka V.A

ivana stastna@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Hana Krejčová

třídní učitelka V.B

hana.krejcova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Veronika Petrová

třídní učitelka VI.A

veronika.petrova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Jana Ursacherová

třídní učitelka VII.A

jana.ursacherova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Helena Kučerová

třídní učitelka VIII.A

helena.kucerova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Ludmila Veselá

třídní učitelka IX.A

ludmila.vesela@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Milena Křížanová

učitelka

milena.krizanova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr. Markéta Jůzová

učitelka

marketa.juzova@zs.veverskabityska.indos.cz

Ing. Vladimír Houska

ICT správce

vladimir.houska@zs.veverskabityska.indos.cz

Miroslava Hemalová

vedoucí vychovatelka ŠD

miroslava.hemalova@zs.veverskabityska.indos.cz

Mgr.Pavlína Horáková

vychovatelka ŠD

pavlina.horakova@zs.veverskabityska.indos.cz

Irena Koláčná

vychovatelka ŠD

irena.kolacna@zs.veverskabityska.indos.cz

Jiřina Súkupová

vychovatelka ŠD

jirina.sukupova@zs.veverskabityska.indos.cz

Ilona Housková

ekonomka školy

ilona.houskova@zs.veverskabityska.indos.cz

Věra Konečná

vedoucí školní jídelny

vera.konecna@zs.veverskabityska.indos.cz