Kontakty na zaměstnance

PaedDr. Pavel Vacek

ředitel školy

pavel.vacek@skolavb.cz

Mgr. Zuzana Kudláčková

zástupce ředitele,vých.poradce

zuzana.kudlackova@skolavb.cz

PaedDr.Ivana Sedláčková

třídní učitelka I.A

ivana.sedlackova@skolavb.cz

Mgr. Marcela Rulíšková

třídní učitelka I.B

marcela.ruliskova@skolavb.cz

Mgr. Jana Kosňovská

třídní učitelka II.A

jana.kosnovska@skolavb.cz

Mgr. Radmila Hájková

třídní učitelka II.B

radmila.hajkova@skolavb.cz

Mgr. Lucie Polanská

třídní učitelka III.A

lucie.polanska@skolavb.cz

Mgr. Miroslava Čechová

třídní učitelka III.B

miroslava.cechova@skolavb.cz

Mgr. Iveta Knězková

třídní učitelka IV.A

iveta.knezkova@skolavb.cz

Mgr. Kateřina Pátíková

třídní učitelka IV.B

katerina.patikova@skolavb.cz

Mgr. Ivana Šťastná

třídní učitelka V.A

ivana.stastna@skolavb.cz

Mgr. Kateřina Hamříková

třídní učitelka V.B

katerina.hamrikova@skolavb.cz

Mgr. Markéta Jůzová

třídní učitelka VI.A

marketa.juzova@skolavb.cz

Mgr. Hana Krejčová

třídní učitelka VI.B

hana.krejcova@skolavb.cz

Mgr. Veronika Petrová

třídní učitelka VII.A

veronika.petrova@skolavb.cz

Mgr. Jana Ursacherová

třídní učitelka VIII.A

jana.ursacherova@skolavb.cz

Mgr. Helena Kučerová

třídní učitelka IX.A

helena.kucerova@skolavb.cz

Ing. Vladimír Houska

učitel, ICT správce

vladimir.houska@skolavb.cz

Mgr. Milena Křížanová

učitelka

milena.krizanova@skolavb.cz

Mgr. Ludmila  Veselá

učitelka

ludmila.vesela@skolavb.cz

Mgr. Jiřina Kalová

školní psycholog

jirina.kalova@skola.vb

Miroslava Hemalová

vedoucí vychovatelka ŠD

miroslava.hemalova@skolavb.cz

Irena Koláčná

vychovatelka ŠD

irena.kolacna@skolavb.cz

Jiřina Súkupová

vychovatelka ŠD

jirina.sukupova@skolavb.cz

Ilona Housková

ekonomka školy

ilona.houskova@skolavb.cz

Alice Zdubová

vedoucí školní jídelny

alice.zdubova@skolavb.cz