Návštěva knihovny

Během měsíce března navštívily postupně všechny třídy prvního stupně naší školy místní knihovnu. Nejprve byl pro žáky připraven výukový program v zasedací místnosti obecního úřadu, potom následovala prohlídka knihovny. Na začátku programu se děti dozvěděly, které profese se podílí na vzniku knihy. Žáci první a druhé třídy plnili úkoly s pohádkovou tématikou a také hledali rýmy do básniček. Starší žáci měli program na téma „bajka“. Připomněli si, co jsou to bajky, přiřazovali lidské vlastnosti různým zvířatům. Nakonec ve skupinách tvořili vlastní bajku s ponaučením „v nouzi poznáš přítele“. Byli také seznámeni s knižními novinkami pro malé čtenáře. Po skončení programu všichni odešli na prohlídku knihovny. Mnozí žáci sice nebyli v knihovně poprvé, ale tato akce určitě přilákala k četbě nové čtenáře. Možná budoucí pravidelné návštěvníky knihovny. Fotografie naleznete zde.

Komentáře jsou zakázány.