Školní rok 2023/2024

14. 5. 2024 – Zlatý list

9. 5. 2024 – Žáci 7. B v archivu

9. 5. 2024 – Návštěva ÚVS Nový Dvůr

květen 2024 – přírodověda v 5. třídě

3. 5. 2024 – Deváťáci vysvětlují osmákům přijímací řízení na střední školy

26. 4. 2024 – Minifotbal

30. 4. 2024 – Čarodějnické vyučování ve 3. A

29. 4. 2024 – Dopravní výchova

duben 2024 – 6. A v místní knihovně

26. 4. 2024 – Dravci

22. 4. 2024 – Den Země 2. stupeň

22. 4. 2024 – Den Země 1. stupeň

17. 4. 2024 – Planetárium 4. A a 4. B 

Výuka chemie venku 8. C

Badatelská výuka přírodopisu v 6. ročníku

19. 4. 2024 – McDonalds Cup

10. 4. 2024 – Edubus

8. 4. 2024 – Zápis do 1. třídy a Den otevřených dveří

2. – 5. 4. 2024 – Škola v přírodě

březen – Povolání našich rodičů ve 3. A aneb čím bych mohl jednou být

27. 3. 2024 – Výukový program Lesem ke zdraví ve 3. A

26. 3. 2024 – Velikonoční laťka

26. 3. 2024 – Prvňáčci v knihovně

25. 3. 2024 – Druháčci v knihovně

21. a 23. 3. 2024 – Finále literárně – vědomostní soutěže Komenský a my

15. 3. 2024 – Olympijský odznak 2024

8. 3. 2024 – Druháčci v Planetáriu

3. 3. 2024 – Školní karneval 2024

29. 2. 2024 – Exkurze po Zoo 4. B

28. 2. 2024 – Beseda s kameramanem přírody

22. 2. 2024 – Hračka v dřevě ukrytá

19. 2. 2024 – Pippi Longstocking – 4. a 5. ročníky v anglickém divadle

1. 2. 2024 – 2. třídy v Rozmarýnku

1. 2. 2024 – Josef Lada ve 3. A projektové vyučování

26. 1. 2024 – Prvňáčci ve Vidě

24. 1. 2024 – Školní kolo konverzační soutěže v anglické jazyce

23. 1. 2024 – Soutěž švihadla 2024

16. 1. 2024 – Opičí dráha prvních tříd

10. 1. 2024 – Druháčci u krmelce

5. 1. 2024 – Návštěva místního kostela 1. B

22. 12. 2023 – Vánoce ve 2. B

22. 12. 2023 – Vánoce ve 2. A

22. 12. 2023 – Vánoce ve 3. A

22. 12. 2023 – Přejeme krásné Vánoce

20. 12. 2023 – Prvňáčci v planetáriu v Brně

15. 12. 2023 – Bioskop 6. A

15. 12. 2023 – Adventní Vídeň

14. 12. 2023 – Vánoční příběh v 1. třídách

13. 12. 2023 – Mikulášský turnaj ve stolním tenisu pro 2. stupeň

12. 12. 2023 – Čtvrťáci v Lipce

8. 12. 2023 – Předvánoční zastavení

prosinec 2023 – přírodopis u sedmáků

prosinec 2023 – Těšíme se na Vánoce v 8. B

7. 12. 2023 – Bobování 2. tříd

5. 12. 2023 – Mikuláš 2023

21., 22., 29. 11. 2023 – Šesťáci v Anthroposu

29. 11. 2023 – Bioskop 6. B

27. 11. 2023 – Soutěž ve spelování v AJ 1. stupeň

LIVE – šplh na laně na BVV

24. 11. 2023 – Projektový den ve 3. A

21. 11. 2023 – Veverstár

21. 11. 2023 – Slavnost slabikáře

21. 11. 2023 – Okrskové kolo ve šplhu

21. 11. 2023 – 8. B v Technickém muzeu

Máme 3D tiskárnu

listopad – 7. A výukový program v Zoo

listopad – 7. B výukový program v Zoo

Podzim s přírodovědným seminářem

Mistr ČR ve šplhu na laně – Vojtěch Konopáč

Deváťáci v ČNB v Brně

15. 11. 2023 – Plavecký výcvik 3. A

10. 11. 2023 – Krutidráp a poletíme do Afriky

2. 11. 2023 – projekt Pochop přírodu

31. 10. 2023 – Halloween v 2. B

31. 10. 2023 – Halloween v 1. A

25. 10. 2023 – 6. C Bioskop Brno

říjen 2023 – 2. B – učíme se v přírodě

říjen 2023 – 8. A v zoo, 8. B v zoo, 8. C v zoo

19. 10. 2023 –  koncert cimbálové kapely Réva

říjen 2023 – Adaptační pobyt šestých ročníků

16. 10. 2023 – Vyřezávání dýní v 7. A

10.10. 2023 – Atletický čtyřboj mladší žáci

12. 10. 2023 – Páťáci v Brně

3. 10 a 9. 10.  2023 – Atletický čtyřboj starší žákyně a žáci

3. A – plavecký výcvik

22. 9. 2023 – 3. A Výukový projekt u hájenky

14. 9. 2023 – Výuka v přírodě – 5. A navštívila ZaHrátku