Informace od školního psychologa

Dobrý den,

jmenuji se Zdenka Tomšů a v ZŠ ve Veverské Bítýšce působím jako školní psycholog. Obracím se na Vás s prosbou o podepsání souhlasu s činností školního psychologa. Tento souhlas je poskytován hlavně v obecné rovině, abych se mohla přijít podívat do výuky, konzultovat s učiteli výukové obtíže žáků, pracovat s jednotlivými třídními kolektivy, bavit se s dětmi o přestávkách apod.

Působím jako školní psycholog ještě v jiné škole, pracovala jsem v pedagogicko – psychologické poradně a úzká spolupráce s rodiči je nedílnou součástí mojí práce, proto Vás žádám o vstřícnost a důvěru. Pokud bude potřeba cílená práce s Vaším dítětem, neprodleně Vás budu kontaktovat a budeme se spolu domlouvat o rozsahu, náplni a konkrétních možnostech podpory.   

Pokud máte jakékoli dotazy, podněty, připomínky, nebo se chcete domluvit na nějaké formě podpory či spolupráce v tomto školním roce, prosím neváhejte a obraťte se na mě na emailu: zdenka.tomsu@skolavb.cz nebo telefonicky na čísle +420 606 714 567 a můžeme se domluvit i na osobním setkání. Ve škole jsem přítomna v pondělí 7:00 – 16:00 a v pátek 7:00 – 15:00.

S pozdravem

 

 

Mgr. Zdenka Tomšů
(školní psycholog)