Informace pro 9. ročník

Informace k podání přihlášek na střední školu a k přijímacímu řízení 2022/2023

Zdroje informací:


1. kolo přijímacího řízení

 Počet podaných přihlášek

1 – 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkoušku
1 – 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Školní rok 2022/2023 obory vzdělání s talentovou zkouškou obory vzdělání bez talentové zkoušky
Podání přihlášky do 30. listopadu 2022 do 1. března 2023
Zápisový lístek obdrží uchazeč ve své škole do 30. listopadu do 15. března
Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. října 2022 do 31. ledna 2023
Termíny konání talentové/školní zkoušky ve střední škole Obory středního vzdělání s talentovou zkouškou:

pracovní dny od 2. do 15. ledna 2023

 

Gymnázium se sportovní přípravou:

pracovní dny od 2. ledna do 15. února 2023

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: pracovní dny od 12. do 28. dubna 2023

 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

pracovní dny od 22. do 30. dubna 2023

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2023  
Termíny konání jednotné zkoušky Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky Obory středního vzdělání s talentovou zkouškou:

do 20. ledna 2023 výsledky

talentové zkoušky

 

Obory skupiny 82 – Umění

a užité umění (střední školy i konzervatoře):

od 5. do 15. února 2023

celkové výsledky přijímacího řízení

 

Gymnázium se sportovní přípravou:

do 20. února 2023 sdělení o výsledku talentové zkoušky, dále jako u oborů středního vzdělání s MZ

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

do 28. dubna 2023 výsledky jednotné zkoušky školám od Cermatu

do 30. dubna, resp. 2. května 2023 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy

 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

od 22. dubna do 30. dubna 2023

 

Další kola přijímacího řízení

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

  1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek
  2. nekoná se jednotná zkouška