Ukázka poskytnutí první pomoci v 5. ročníku

Ve středu 12. 6. 2024 přijela na naši školu zdravotnice, která našim páťáčkům popsala a názorně předvedla, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí, se zraněnou končetinou a hypoglykemickým šokem. Děti si následně mohly vše vyzkoušet. Prováděly masáž srdce, nasazovaly ortézy a krční límec, fixovaly končetiny do dlahy. Odnesly si novou zkušenost, která se jim bude hodit do života. Na fotografie se můžete podívat zde.

Komentáře jsou zakázány.