Bádání v 6. ročníku

V hodinách přírodopisu se nyní šesťáci seznamují s velkou skupinou bezobratlých živočichů – hmyzem. Jako vzorek pro bádání jsme zvolili včelu medonosnou. Žáci pozorovali vnější stavbu jejího těla a ti odvážnější i  vnitřní stavbu. Fotografie zde.

Komentáře jsou zakázány.