První pomoc

Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili  11. 6. 2024 kurzu první pomoci. Přijela sanitka a pan záchranář ukázal dětem , co se v ní vozí a jaké pomůcky jsou potřeba při první pomoci. Ukázal dětem umělé dýchání, zkusili si … Pokračovat ve čtení

Měření pH

Poslední hodinu chemie věnovali žáci osmého ročníku měření kyselosti a zásaditosti různých roztoků, se kterými se běžně setkají v životě. Zadaný úkol je velmi bavil a byli nadšení z barevných změn dvou indikátorů – univerzální papírek a výluh z červeného … Pokračovat ve čtení

Bádání v 6. ročníku

V hodinách přírodopisu se nyní šesťáci seznamují s velkou skupinou bezobratlých živočichů – hmyzem. Jako vzorek pro bádání jsme zvolili včelu medonosnou. Žáci pozorovali vnější stavbu jejího těla a ti odvážnější i  vnitřní stavbu. Fotografie zde. … Pokračovat ve čtení