O školní družině

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje:

  • regeneraci sil
  • rozvíjení tvořivosti
  • komunikační a sociální dovednosti
  • posílení sebevědomí
  • prožívání radosti
Provozní doba družiny

Ranní

6:30 – 7:30

Odpolední

11:20 – 17:00

Telefon

607 948 473

Vychovatelky

Miroslava Hemalová

Petra Sovová

Jiřina Súkupová

Kateřina Worley

Gabriela Dvořáková

Umístění
  • ranní družina: ZŠ Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 51, 664 71 Veverská Bítýška
  • odpolední družina: Zábíteší 224, 664 71 Veverská Bítýška
Přihlášení

písemně na formulář Zápisní lístek

Odhlášení

zákonným zástupcem písemnou žádostí

Docházka

Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců – Propustka dítěte (ke stažení zde).

 
Potřeby sešit ŠD, převlečení a přezůvky vhodné i na pohybové aktivity

Denní skladba

Po vyučování oběd a odpočinková činnost
13:00 – 14:15 organizovaná činnost
14:15 svačina
14:30 – 17:00 zájmové vzdělávání v zájmových útvarech dle nabídky
písemná příprava na vyučování pouze se souhlasem rodičů