O školní družině

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje:

  • regeneraci sil
  • rozvíjení tvořivosti
  • komunikační a sociální dovednosti
  • posílení sebevědomí
  • prožívání radosti
Provozní doba družiny

Ranní

6:30 – 7:30

Odpolední

11:25 – 17:00

Telefon

607 948 473

Vychovatelky

Miroslava Hemalová

Irena Koláčná

Umístění

oddělení v budově na Zábíteší 244

Přihlášení

písemně na formulář Zápisní lístek

Odhlášení

zákonným zástupcem písemnou žádostí

Docházka

Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců – Propustka dítěte

Potřeby sešit ŠD, převlečení a přezůvky vhodné i na pohybové aktivity, polštářek, hrnek na pití