Absolventské práce žáků

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Tyto práce jsou pro žáka příležitostí propojit poznatky a dovednosti získané v jednotlivých předmětech se svými vlastními schopnostmi.

Písemné zpracování a následná ústní obhajoba absolventských prací v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy prokazují u žáků dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy.

Cílem je zvládnutí klíčových kompetencí.

Vybrané téma by mělo úzce souviset se zájmy, koníčky žáků. 

Absolventská práce je součástí předmětu volba povolání a skládá se z písemné části a z ústní obhajoby.

Základní informace a kritéria hodnocení jsou uvedeny v protokolu žáka. 

 • Protokol žáka ke stažení zde.
 • Titulní strana ke stažení zde.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou práci s dostatečným předstihem, krátkodobá nemoc žáka neomlouvá; je nutné dodržet termíny odevzdání. V případě absence žáka při ústní obhajobě si splní daný žák svou povinnost v náhradním termínu.

Nejčastěji je žákům vytýkáno:

 • rychlá mluva, chybějící oční kontakt, pohupování,
 • malá rozmanitost zdrojů,
 • čtení textu z prezentace,
 • nevhodná velikost a barva písma v prezentaci,
 • text v obrázcích,
 • slovní „berličky“,
 • mnoho textu v prezentacích,
 • malé zaujetí tématem,
 • text stažený z internetu,
 • chybějící úvod a závěr. 

Po úspěšném absolvování prezentace je žákům uděleno Osvědčení.

TŘI NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE BUDOU ODMĚNĚNY DÁRKOVÝM POUKAZEM.

————————————————————————————————————————————–