Kontakty na zaměstnance

Mgr. Zuzana Kudláčková ředitelka školy zuzana.kudlackova@skolavb.cz
Mgr. Hana Krejčová zástupce ředitelky pro 2. stupeň hana.krejcova@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Věchetová zástupce ředitelky pro 1. stupeň, koordinátorka ICT

zuzana.vechetova@skolavb.cz

Mgr. Ivana Šťastná třídní učitelka I. A ivana.stastna@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Kobáňová třídní učitelka I. B katerina.kobanova@skolavb.cz
PaedDr. Ivana Sedláčková třídní učitelka II. A ivana.sedlackova@skolavb.cz
Mgr. Marcela Rulíšková třídní učitelka II. B marcela.ruliskova@skolavb.cz
Mgr. Pavlína Bartoníková třídní učitelka III. A pavlina.bartonikova@skolavb.cz
Mgr. Hana Skalická Fidrichová třídní učitelka IV. A hana.skalicka@skolavb.cz
Veronika Zdubová třídní učitelka IV. B veronika.zdubova@skolavb.cz
Mgr. Eva Urabetzová třídní učitelka V. A, speciální pedagog eva.urabetzova@skolavb.cz
Lenka Kudláčková, Dis třídní učitelka V. B lenka.kudlackova@skolavb.cz
Mgr. Jan Štětka třídní učitel VI. A   jan.stetka@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Hamříková třídní učitelka VI. B katerina.hamrikova@skolavb.cz
Mgr. Karolína Bartáková třídní učitelka VI. C karolina.bartakova@skolavb.cz
Mgr. Silvie Teclová třídní učitelka VII. A silvie.teclova@skolavb.cz
Mgr. Renata Štouračová třídní učitelka VII. B,
metodička prevence
renata.stouracova@skolavb.cz
Mgr. Michaela Svojanovská třídní učitelka VIII.A michaela.svojanovska@skolavb.cz
Mgr. Monika Vašíčková třídní učitelka VIII.B monika.vasickova@skolavb.cz
Mgr. Svatava Kesegová třídní učitelka VIII.C svatava.kesegova@skolavb.cz
Mgr. Markéta Jůzová třídní učitelka IX. A marketa.juzova@skolavb.cz
Mgr. Pavla Navrátilová třídní učitelka IX. B,
výchovná poradkyně
pavla.navratilova@skolavb.cz
MgA. Jana Jelínková třídní učitelka IX.C jana.jelinkova@skolavb.cz
Mgr. Tadeáš Cebák učitel tadeas.cebak@skolavb.cz
Mgr. Renáta Hrbková učitelka renata.hrbkova@skolavb.cz
Mgr. Eva Králíková učitelka,
koordinátorka ŠVP
eva.kralikova@skolavb.cz
Mgr. Libor Krejčí učitel libor.krejci@skolavb.cz
Mgr. Veronika Křivánková učitelka veronika.krivankova@skolavb.cz
Mgr. Veronika Minaříková učitelka veronika.minarikova@skolavb.cz
Bc. Tomáš Režný učitel tomas.rezny@skolavb.cz
Mgr. Zdenka Tomšů školní psycholožka zdenka.tomsu@skolavb.cz
Mgr. Tereza Brychtová asistentka pedagoga tereza.brychtova@skolavb.cz
Iva Čepičková asistentka pedagoga iva.drapalova@skolavb.cz
Petra Graclová asistentka pedagoga petra.graclova@skolavb.cz
Ing. Hana Hajná asistentka pedagoga, učitelka hana.hajna@skolavb.cz
Michaela Hoďáková asistentka pedagoga michaela.hodakova@skolavb.cz
Kamila Klementová asistentka pedagoga kamila.klementova@skolavb.cz
Mgr. Kristýna Matoušková asistentka pedagoga kristyna.matouskova@skolavb.cz
Bc. Sylva Schalková asistentka pedagoga sylva.schalkova@skolavb.cz
Markéta Šoukalová asistentka pedagoga marketa.soukalova@skolavb.cz
Bc. Kateřina Worley asistentka pedagoga katerina.worley@skolavb.cz
Alice Zdubová asistentka pedagoga alice.zdubova@skolavb.cz
Gabriela Dvořáková vychovatelka ŠD gabriela.dvorakova@skolavb.cz
Miroslava Hemalová vedoucí vychovatelka
ŠD
miroslava.hemalova@skolavb.cz
Marie Kazíková vychovatelka ŠD marie.kazikova@skolavb.cz
Bc. Petra Sovová vychovatelka ŠD petra.sovova@skolavb.cz
Jiřina Súkupová vychovatelka ŠD jirina.sukupova@skolavb.cz
Ing. Dita Hýblová ekonomka školy dita.hyblova@skolavb.cz
Iveta Kučerová vedoucí školní jídelny iveta.kucerova@skolavb.cz
tel. 725501491