Výchovná poradkyně

Práce výchovného poradce

 • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
 • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • práce s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
 • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

V oblasti volby povolání:

 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol