Jazykové soutěže

Ve středu, 24. 1. 2024, proběhlo po vyučování školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 8. a 9. třídy. Soutěž začala společným poslechem, ale hodnotily se především jazykové a komunikativní kompetence. Žáci byli rozděleni do dvojic a tím se stali aktivními účastníky konverzace, neboť nejen odpovídali na otázky, ale museli je zároveň tvořit a klást a prokázat tak svoji schopnost vést a udržovat skutečnou konverzaci. Důležitou rolí je práce zkoušejících, kteří pomáhají stydlivějším účastníkům konkurovat těm dominantním a poskytují více podnětů k diskuzi.
Úroveň soutěže byla opravdu vysoká a velmi děkujeme všem účastníkům za jejich předvedené výkony.
Výsledky:
1. místo: Kryštof Kudláček, IX. B
2. místo: Beáta Pospíšilová, IX. C
3. místo: Elisabeth Sofie Žilová, IX. B

Fotografie zde.

V úterý dne 27. 11. 2023 proběhla na naší škole soutěž v hláskování v anglickém jazyceSoutěž se uskutečnila v rámci hodin angličtiny a mohli se jí tudíž zúčastnit všichni žáci 5. ročníku. První dvě kola byla písemná a do 3. ústního kola se postupně probojovalo deset nejúspěšnějších expertů na spelování.
Prvních pět příček obsadili tito žáci:
1. místo: Michal Hoďák
2. místo: Liliana Bittnerová
3. místo: Dan Řezníček
4. místo: Monika Mifková
5. místo: Viola Tyrnerová
Výherci obdrželi za svůj skvělý výkon diplom, drobný dárek a sladkou odměnu. Věříme, že pro všechny žáky byla soutěž cennou zkušeností a gratulujeme nejen pěti výhercům, ale i finalistům 2. kola. Za spolupráci děkuji paní učitelce Teclové a Urabecové. Fotografie zde.

Archiv školních akcí zde