Jazykové soutěže

Ve čtvrtek 24. 3.  2022 se uskutečnila na naší škole konverzační soutěž v Anglickém jazyce pro 1. stupeňZúčastnění žáci odpovídali na konverzační otázky, popisovali obrázky atd… Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon, za který obdrželi mimo jiné sladkou odměnu .

V kategorii 3. tříd se umístili tito žáci: na 3.místě – Michal Hoďák, na 2.místě – Ondřej Kalousek a na 1.místě – Maxmilián Doležel.

V kategorii 4. tříd obsadili 3. místo: David Vévoda, 2.místo: David Životský, 1. místo: Zuzana Sojková.

V kategorii 5. tříd zvítězili: na 3. místě: Monika Fitzová, na 2.místě: Eliška Drábíková a na 1. místě: Sofie Kolblová.

Konverzační soutěže se zúčastnili tito pedagogové: Michaela Hoďáková, Zuzana Věchetová a Veronika Křivánková. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že se jim soutěž líbila a byla pro ně přínosem.

Dne 16. března 2022 se ve středisku volného času v Ivančicích konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Chantal van der Wal (VI. B), která naši školu reprezentovala v kategorii I. A, se umístila na 1. místě.

Kateřina Juranová (IX. B) obsadila 10. místo v kategorii II.A. Oběma soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a srdečně blahopřejeme!

Ve dnech 28. února a 1. března proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Kategorie I. A (6. a 7. ročníky) se zúčastnilo 8 soutěžících a v kategorii II. A (8. a 9. ročníky) soutěžilo 16 žáků.

Školní kolo se skládalo ze dvou částí. V písemné části žáci splnili zadaný úkol na základě poslouchaného textu. V ústní části se objevily úkoly, které zahrnovaly všechny důležité součásti mluveného jazyka. Konverzace je založena na spontánním mluveném projevu, nikoliv nacvičeném monologu. Je důležité, aby žáci uměli sdělit informace, navázat a udržet společenský kontakt, střídat kratší a delší promluvy založené na vizuálních podnětech, reagovat na jiné promluvy apod. To vše se soutěžícím podařilo, a porota měla proto nelehké rozhodování před sebou.

Kategorie I. A

1. místo: Chantal van der Wal (třída VI. B)

2. místo: Erika Phuong Thao Vo Thi (třída VI. B)

3. místo: Kryštof Kudláček (třída VII. B)

Kategorie II. A

1. místo: Kateřina Juranová (třída IX. B)

2. místo: Josefína Herclíková (třída IX. A)

3.– 4. místo: Radovan Cvrk (třída VIII. A) a Matěj Procházka (třída IX. A)

Blahopřejeme a děkujeme všem žákům za účast v soutěži. Vítězky školního kola budou naši školu reprezentovat v kole okresním, které se bude konat v SVČ Ivančice ve středu 16. března 2022.