Jazykové soutěže

Konverzační soutěž v Anglickém jazyce pro 1. stupeň

V úterý dne 28. 3. 2023 se uskutečnila na naší škole Konverzační soutěž v Anglickém jazyce pro 1. stupeň. Žáci byli rozděleni do tří kategorií – podle ročníků. Odpovídali na konverzační otázky, popisovali obrázky … Všichni soutěžící podali velmi dobrý výkon.

V kategorii 3. tříd se umístili tito žáci: na 3. místě: Jakub Konopáč, 3. A na 2. místě: Šimon Hamřík, 3. A a na 1. místě: Vítek Fišer, 3. B

V kategorii 4. tříd zvítězili: na 3. místě: Michal Hoďák, 4. B na 2. místě: Maxmilián Doležel, 4. A na 1. místě: Ondřej Kalousek, 4. B

V kategorii 5. tříd obsadili 3. místo: Anežka Bartoníková, 5. B 2. místo: Kryštof Petrásek, 5. B 1. místo: Tereza Kolariková, 5. B

Poděkování patří především paní učitelce Silvě Teclové a paní učitelce Kateřině Šilberské za zkoušení žáků v komisi a také paní asistentce Michaele Hoďákové za pedagogický dohled. Dále paní učitelce Veronice Křivánkové za přezkušování, vytvoření a organizaci celé akce. Fotografie k nahlédnutí zde.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 6. a 7. třídy

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 6. a 7. třídy. 1. místo obhájila loňská vítězka Chantal van der Wal ze 7. B, 2. místo paří Davidu Čejkovi z 7. A a na 3. místě se umístila Valérie Sedmíková ze 7. C. Po společném poslechu dostal každý soutěžící příležitost spontánně pohovořit na různá témata, žáci také popisovali obrázky a spontánně reagovali na naše otázky. Všem děkujeme za účast a přejeme hodně dalších úspěchů při studiu angličtiny. Fotografie zde.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – kategorie II. A

V úterý 24. ledna 2023 proběhlo v odpoledních hodinách školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Popovídat si přišlo celkem 8 žáků z 8. a 9. tříd. Jazyková úroveň byla vysoká a pro porotu bylo velmi těžké rozhodnout, kdo ze soutěžících se nejlépe vypořádal se spontánní konverzací na různá témata.
1. místo: Beáta Pospíšilová, VIII. C
2. místo: Anna Machová, IX. B
3. místo: Kryštof Kudláček, VIII. B
Blahopřejeme, děkujeme všem za účast a vítězce také přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v okresním kole. Fotografie zde.

Soutěž ve spelování

V úterý 18.10. 2022 se konala na naší škole soutěž ve SPELOVÁNÍ v anglickém jazyce pro 5. ročník. Prvního kola soutěže se zúčastnili všichni žáci pátých tříd. Po písemném testíku pak třináct žáků postoupilo do 2.kola soutěže, která se skládala z části písemné a ústní. Všem postupujícím žákům patří určitě velká pochvala za jejich snahu a aktivitu
a tento jejich úspěch bude odměněn alespoň symbolickou jedničkou. Ve velké konkurenci nakonec zvítězili tito 3 žáci: Kryštof Petrásek, Vincent Cvrk a Matěj Beneš.
Vítězům gratuluji a věřím, že pořádaná akce byla pro všechny žáky zkušeností a pro některé i motivací k dalšímu studiu angličtiny.