Akce školní družiny

ČERVEN 2022

Čtvrtek 30. 6. 2022. Dnes končí oficiálně školní rok 2021/2022. Ve školní družině ho během ředitelského volna ukončilo 25 dětí. Od pondělí jsme si užívali tropická vedra v oddělení Pod palmou, pobytem venku u hájenky i na zahradě. O naše chuťové buňky a hladová bříška se nám s nadstandardní péčí starali v Hospůdce u Václava. Za tuto vzornou péči moc děkujeme.
Vážení rodiče, milé děti.
Přejeme Vám všem příjemné prožití léta, spoustu nových zážitků, odpočinek a načerpání energie na další družinový rok. Děkujeme za Vaši spolupráci, ochotu v průběhu celého roku a těšíme se na Vás v září.

NÁMOŘNICKÝ DEN 17. června 2022 – Letošní družinový rok jsme ukončili celodružinovou akcí, která byla plná slunce a vody. Oblečeni v námořnickém duchu jsme se rozdělili do posádek lodí různých barev. Pak už na zahradě jednotlivé posádky pod vedením kapitánů plnily různé úkoly a zábavné hry s vodou i bez vody. Nechyběla námořní bitva vodními bombami mezi jednotlivými loděmi i námořníky. Závěrečné dovádění námořníků při odlivu i přílivu bylo plné vody a sladkých odměn. Tento den jsme si užili, koukněte na fotky. Fotografie Námořnický den 2022

ČERVEN – Díky počasí byl tento měsíc výrazně poznamenán pobytem a pohybem venku, a to jak na zahradě, tak v okolí Veverské Bítýšky. Hráli jsme kopanou, skákali přes gumu, hráli s míčem různé hry, zkoušeli ogo, dováděli s obručemi. V družině jsme se vraceli k oblíbeným hrám – Catan Junior, Othello, Kuřecí olympiáda, Kolo štěstí, Dobble, Mlsné myšky a mnoho dalších. I stavebnice Kapla nás stále baví. Za pomoci atlasů a knih jsme se věnovali Mezinárodnímu dnu oceánů. Kromě jiného jsme porovnávali rozlohu oceánů a pevnin, hledali známé i neznámé mořské živočichy. Nezapomněli jsme na Den otců a vytvořili jsme různá přáníčka. Prvňáčci a druháčci ve svých odděleních na přání pro tatínky využili otisky svých ručiček. Fotografie Červen 2022

KROUŽEK FLÉTNY – Po celoročním pilném trénování jsme chtěli předvést, co všechno jsme se už na flétny naučili a jak z pískání vznikla krásná melodická hudba. Jako generální zkoušku jsme pojali vystoupení pro děti v družině koncertem k MDD a hned stejný den odpoledne nás čekalo vystoupení pro rodiče, sourozence, babičky … Velkou trému jsme úspěšně překonali a každý z malých flétnistů zahrál tři skladby, některé písně i s hudebním doprovodem. Byli jsme odměněni velkým potleskem. O pár dnů později jsme ještě uspořádali i malý koncert pro děti v mateřské škole. Fotografie Flétny 2021/2022

KROUŽEK POHYBOVÉ HRY – V rámci tohoto kroužku se děti zdokonalily v mnoha fyzických aktivitách. Vyzkoušely poctivý strečink, kruhový trénink a hlavně nejrůznější míčové hry. Naučily se základy basketbalu, vybíjené, házené, fotbalu. Největší oblibu si získala u starších i mladších dětí vybíjená tzv. vracečka. Obratnost a vytrvalost jsme procvičili na opičí dráze, římském vozíku, na africkém Safari a při dalších aktivitách a hrách. Fotografie Pohybové hry 2021/2022

LEGO KROUŽEK – Kdo by neznal zázračné kostičky, které se pod rukami šikovných stavitelů mění na krásné a zajímavé stavby. V letošním roce se do tohoto stavitelského kroužku opět přihlásilo velké množtví dětí (57). U těch, co vydrželi pracovat obě pololetí, byly vidět velké pokroky. Užili jsme si spoustu zábavy a stavitelských zážitků, např. při stavbě domů, okrasných zahrad a teras, robotů, dopravních prostředků, zoologické zahrady, dětských hřišť a dalších. Vyzkoušeli jsme i vytváření plošných obrázků na desce, stavby podle plánku i nejrůznější stavby podle nejbujnější fantazie. Fotografie Lego 2021/2022

KROUŽEK KERAMIKY – Někdy pouhá inspirace, někdy přesný nákres či popis s ukázkou, a pak už každý modeluje, tvoří. Pro nové keramiky je těžké pochopit, že to, co vytvoří, si hned neodnese. Ten, kdo navštěvoval kroužek, ví, že tvoření keramiky má několik fázi – vytvoření, sušení, pálení, glazování a znovu pálení. Nikdy jsme si nebyli jistí, jak to dopadne. Někdy přišlo zklamání, že výsledek není podle představ, někdy naopak překvapení a následná velká radost. Důležité bylo pracovat pro radost a s radostí. Každý tvůrce si pak odnáší originální výrobky. Fotografie Keramika 2021/2022

VELKÝ NAROZENINOVÝ DEN 3. června 2022 -. Tato celodružinová akce se již zapsala mezi tradiční. V tento den všichni společně oslaví své narozeniny. Tak jako na každých správných narozeninách nechyběl – dort, šampaňské, bohaté občerstvení, přání, ohňostroj, dárečky. Hlavním dárkem bylo vystoupení pana kouzelníka, který si ke svému kouzlení často pozval asistenty z řad diváků. Závěrečná zahradní párty byla zdařilá díky pomocnicím a tanečnicím Adélce, Monice, Natálce, Sofii. Tak ještě jednou všem všechno nejlepší a na závěr pěkné fotky. Fotografie Narozeninový den 2022

DEN DĚTÍ – 1. června jsme oslavili svátek dětí na družinové zahradě, kde bylo připraveno mnoho her a soutěží. Všechny děti si za splnění úkolu počítaly získané body. Mnozí nestíhali soutěžit a k tomu ještě počítat body, ale to vůbec nevadilo, protože důležité bylo všechny atrakce si užít. Někteří si poprvé vyzkoušeli chůzi na chůdách, skoky v pytlích nebo hod raketou. Na závěr jsme se vyřádili při diskohrátkách. Předtančení hravě zvládla děvčata z páté třídy Adéla, Sofie a Monika. Fotografie Den dětí 2022 zde

KVĚTEN 2022

ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY – 31. května 2022. Společná cesta tří oddělení ke studánce do Slešťůvky s kbelíkem, hráběmi a koštětem měla důležité poslání. Navázali jsme na dávné tradice a symbolicky jsme vyčistili pramen. Lidé si odjakživa studánek vážili, vždyť prameny bývaly cenným zdrojem pitné vody. I dnes, když nám voda teče, kdykoliv otočíme vodovodním kohoutkem, si musíme vody vážit a neplýtvat s ní. Při čištění jsme zpívali písničky o vodě a na úplný závěr jsme vodu z vyčištěné studánky nastříkali do všech světových stran, aby nebylo sucho a měli jsme vody vždy dostatek. Fotografie Čištění studánky 2022

KVĚTEN – Jedním z nejdůležitějších dnů měsíce května byl jistě svátek maminek. V družině jsme tvořili přáníčka, vyráběli korálkové náramky a sestavovali dárky ze zažehlovacích korálků. Dalším krásným svátkem, o kterém jsme si hodně povídali a na který snad nikdo nezapomněl, byl týden rodiny. Krásné počasí nás lákalo na časté vycházky na Babky, kolem Bílého potoka, k Hájence i do okolí Bažin. Tyto vycházky jsme spojili s pozorováním hmyzu, brouků a také s poznáváním různých druhů rostlin, stromů, keřů. Poznatky z přírody zpracováváme i při tvoření ve třídách – výroba panáčků z nasbíraných klacíků, berušky z barevného papíru, dětské mandaly s jarními motivy, obrázky s květy třešní, kresby odkvetlých pampelišek, kvízy o přírodě. Fotografie měsíc květen 2022

ATLETICKÝ TROJBOJ – 20. května 2022 celodružinovému sportovnímu klání předchází losování a přidělování startovních čísel. Na startovací listině je zapsáno 17 dívek a 30 chlapců odhodlaných ukázat své dovednosti v běhu, skoku a hodu. Soutěžní disciplíny probíhaly za krásného slunečného počasí na louce u Hájenky. Množství fotek ukazuje celou atmosféru a nadšení přítomných atletů. Všem přítomným patří velká pochvala a ocenění za snahu a skvělé výsledky. Nejlepší umístění a krásné medaile získaly v kategorii dívky: 1. místo – Tereza Valčíková, 2. místo- Sofie Poláková a Ester Packová, 3. místo -Magdaléna Váňová a Vanda Šimurdová. V kategorii chlapci: 1. místo Daniel Seidl, 2. místo – Vítek Fišer a Ondřej Kolenčík , 3. místo – Saša Kovařík a Pavel Karda. Blahopřejeme. Fotografie  Atletický trojboj 2022

DUBEN 2022 

Páteční odpoledne prvního dubna bylo plné žertíků a aprílových překvapení. Někteří se nechali nachytat, ale mnozí už byli ve střehu a jen tak nějaký šprým je nedostal. Děti předškolního věku čekal zápis do první třídy a tak jsme velkou pozornost věnovali výrobě dárků k zápisu budoucích prvňáčků. Naše parníky s bonbonovým záchranným kruhem a přáním „Šťastné plavby“ si odnášeli  budoucí školáčci a určitě i budoucí kamarádi ve školní družině.

Velikonoce jsou po Vánocích další oblíbené svátky. Nastává jarní čas, chystají se pomlázky a s Velikonocemi je spojeno mnoho zvyků a tradic, se kterými jsme se seznámili.Také jsme vyráběli různé dekorace: huňaté ovečky, zajíčky jako zápich i origami, veselá kuřátka, barevné kraslice.

V družinových aktivitách jsme nemohli opomenout tak důležitý den, jako je DEN ZEMĚ. Třetáci vybaveni gumovými rukavicemi a pytli čistili břeh řeky Svratky a parčík na ulici Nádražní. Také jsme si zopakovali správné třídění odpadu, připomněli jsme si, jak je důležité šetřit vodou a vyzkoušeli zábavný kvíz o Zemi. Dozvěděli jsme se, jak dlouho se který odpadek rozkládá. Nejvíce děti zaujalo, že žvýkačka, kterou by vyplivly, se v přírodě rozkládá 50 let.

V měsíci dubnu byla také vyhodnocena celorepubliková kampaň Sněhuláci pro Afriku. Celkový výtěžek z benefiční akce činil 105 641,-Kč. Naše školní družina zaslala částku 4 200,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a finančně tuto akci podpořili. DĚKUJEME. Fotografie duben v družině zde.

29. 4. 2022 FILIPOJAKUBSKÝ SLET – Čarodějnice a čarodějové se sešli na celodružinovém sletu plném čarování, záhadných lektvarů, prapodivného občerstvení. Hlavním chodem byla lahodná žabí stehýnka s omáčkou a přílohou. Nechyběl divoký rej, vášnivý tanec, let na koštěti. Než mladí čarodějové a čarodějnice obdrželi čarodějnické vysvědčení, museli prokázali svoji šikovnost, obratnost a různé čaroznalosti. Připojené fotografie o tomto setkání hovoří nejlépe. Fotografie ze sletu čarodějnic zde

BŘEZEN 2022

Po jarních prázdninách jsme zahájili sbírku drobných předmětů a pomůcek pro děti z Ukrajiny do akce KRABICE OD SRDCE, vyhlášenou Diakonii ČCE ve spolupráci s TV Nova. Podařilo se nám naplnit dvě krabice od bot. Velká pochvala patří Toníkovi Mařovi, který sám přinesl dvě krabice naplněné a zabalené. Děkujeme! Kolem nás se už vše ladí tak nějak jarně. Tvoříme jarní obrázky, vytváříme jarní výzdobu ( sněženky, ptačí strom, veselý kaktus, kočičky ve váze). Také jsme uspořádali PONOŽKOVÝ DEN k příležitosti Světového dne Downova syndromu , abychom podpořili lidi s tímto postižením. Světovým dnem vody jsme si připomněli, jak nenahraditelným zdrojem života na zemi voda je. Oslavili jsme i  Mezinárodní den ptactva, jak jinak než hrou, písní, tancem, malováním, pozorováním, kvízem. Konec měsíce byl ve znamení výročí narození J. A. Komenského, to znamená Den učitelů v ČR. Mnohé žáky při hře na školu dávno minulou překvapila rákoska, ruce založené za zády, psaní inkoustem, vzorné hlášení o slovo a krásné ticho ve třídě. Fotografie březen v družině zde.

Březen neodmyslitelně patří k tradici vítání jara.  Celodružinovou akci VÍTÁNÍ JARA jsme zahájili výrobou netradiční Moreny -chlebovorohlíkové. Dvě krásné Moreny jsme vynesli k řece. Na cestě jsme nakreslili křídou žluté jarní květy, zahráli jsme si číselnou štafetu, vyzkoušeli broučí slalom a celé odpoledne plné nádherného jarního počasí jsme si užili. Fotografie Vítání jara zde.

ÚNOR 2022

Vkročili jsme do druhého pololetí a ve školní družině pokračujeme v každodenní družinové zábavě, v zájmových činnostech, hrách, kamarádství i zlobení. Fotografie zde

V tomto měsíci proběhly dvě důležité celodružinové akce. Za prvé jsme se zapojili do 10. ročníku celorepublikové benefiční kampaně Sněuláci pro Afriku, která se konala pod výzvou:“ Staňte se dobrovločkou a podpořte gambijského školáka“. Hlavní myšlenkou kampaně je, aby se děti aktivně zapojily do kreativní činnosti a následně získaly finanční prostředky určené na zakoupení kol pro africké školu povinné děti. A tak se ve všech odděleních tvořilo, vyrábělo, malovalo a to vše na téma sněhulák. Druhou významnou akcí byl celodružinový MASOPUST. Děti přišli v rozličných maskách, zapojili se do nejrůznějších taškařic a všeobecného veselí. Nechyběla tradiční domácí zabijačka (i když pouze plyšového prasátka). Družinový masopust jsme ukončili „pochováním basy“(i když pouze papírové, namalované). Fotografie z masopustu zde.

LEDEN 2022

Plnou parou vpřed. Nový rok, nová přání, nová předsevzetí. Tradiční Tři králové vinšování probíhalo pouze společně v odděleních. V roli králů se vystřídalo hodně dětí. Svého úkolu černého vzadu se nejlépe zhostil Vojta Pořízka. Znovu se vracíme k toleranci, rozvíjíme pomocí sociálně-psychologických her vzájemné vazby a nacházíme své místo v družinovém kolektivu. Ve II. oddělení si zorganizovali soutěž „Družina má talent“, kde šikovné děti předvedly, co dokážou. Dětská porota rozhodla takto: 1. místo Sam Tecl – skládání Rubikovy kostky za zády, 2. místo Ondra Mayer – vypravěč vtipů, 3. místo Saša Kovařík – akrobatické lezení jako pavouk.

Když nám počasí přeje, snažíme se co nejvíce trávit čas venku různými vycházkami k hájence, k průlezkám na bytovkách, na bažiny, kolem řeky, údolím potoka, na zahradu. Také jsme připravili obyčejnou gumu, aby se děti mohly zabavit. Dřív to byl hit, teď to ale neznají.  Možná si vzpomenete. Je to super tělocvik. A skočit „čtyřky“,  když je guma dost vysoko, to už je docela výkon, zeptejte se dětí z I. a III. oddělení. Fotografie zde.

PROSINEC 2021

A máme tu adventní čas se vším všudy – čerti, andílci, Mikuláši, sněhové vločky, vánoční stromečky, veselí sněhuláčci, skřítci s vlněnou čepičkou, vánoční přáníčka. Připomínáme si, jak vypadaly tradiční vánoce s hodnotami lásky, klidu v kruhu rodinném. Za klavírního doprovodu paní učitelky Bartoníkové jsme zapěli nejznámější české koledy pro vytvoření vánoční nálady  a zkusili si také některé vánoční zvyky. A Vám všem posíláme přání: Přejeme Vám  vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce. Fotografie zde.

LISTOPAD 2021

Na svatého Martina jsme vyrobili bílého koně, ale stejně nepřijel, tak jsme zkusili zimu přivolat kreslením zimních motivů do prosívky na hřišti i na výkresy. Za několik dnů jsme se opravdu sněhu dočkali. Každou možnou chvilku jsme byli venku, radovali jsme se z prvního sněhu a dokonce jsme stavěli první sněhuláky. I když sníh zmizel, radovánky venku v přírodě v době plné covidového onemocnění přetrvávají. V činnosti školní družiny jsme rádi využili Den tolerance. Naučit se toleranci je velmi těžké a kritické období pandemie tomu nepomáhá, ale právě naopak. Cítíme, jak je těžké  v každodenním setkávání vyjít s ostatními i sami se sebou. Proto jsme se zastavili, zamysleli a zkusili různé hry ke zlepšení vzájemných vztahů. Nastal také adventní čas, který prožíváme s tradicemi. Začátek adventu byl spojený s výrobou adventního kalendáře  a tvořením adventních věnců. Fotografie zde.

ŘÍJEN 2021 

Od 4.10. zahájili přihlášení žáci činnost v zájmových kroužcích. Velký zájem je o lego a pohybové hry. Nechybí keramika, šití, flétna, florbal, atletika. Nově je otevřen fotokroužek. Angličtina hrou byla pro menší zájem otevřena pouze pro 1. a 2. ročník.

V jednotlivých odděleních je celý měsíc zaměřený na seznamování a připravování celoroční družinové hry „Na Veveří devět věží, kdo nevěří, ať tam …“  V každém oddělení jsme si společně vytvářeli Hrad splněných přání.

Vše, co jsme se naučili a řekli, se nám hodilo, když jsme se  vypravili na další celodružinovou akci HURÁ NA HRAD. Cesta na hrad Veveří pěšky tam i zpět dala některým zabrat, ale při plnění úkolů a hledání pokladu mnozí na bolest nohou zapomněli. Fotografie Hurá na hrad 2021

V družině máme hodně zajímavých stolních her a tak se je učíme hrát, stále nás baví tvoření zajímavých objektů ze stavebnice Kapla  a postavit dobrou kuličkovou dráhu je také prima zábava.

Nadále se věnujeme tématu podzim – pozorování přírody, poznávání  stromů, sběr plodin, sběr a lisování listů, kreslení obrázků plných podzimních barev, výroba ježků z vlny. V tomto měsíci jsme oslavili svátek stromů – Den stromů. Poznali jsme, že podzim je časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Děti  I., III. a IV. oddělení si u příležitosti světového Dne zraku a mezinárodního Dne bílé hole vyzkoušely  osobním prožitkem nelehký život zrakově postižených.

V průběhu měsíce jsme nacvičili na setkání seniorů v kulturním domě ve Veverské Bítýšce kulturní pásmo. Trochu odlehčený pohled na nelehkou dobu covidovou v básních i písních, vyvolal u posluchačů radost a smích. Dlouhý potlesk byl oceněním za snahu všech účinkujících.

Konec měsíce byl poznamenán hlavně výrobou strašidel, čumidel, kostlivců, duchů a strašidelných obrázků nejen k Halloweenu.

Fotografie měsíc říjen zde

ZÁŘÍ 2021

Konec prázdnin, začíná školní rok 2021/2022. Uvidíme, co nám tento školní rok přinese. Do školní družiny je přihlášeno 137 dětí, které jsou rozděleny do pěti oddělení. Prostory se nám trochu změnily a tak nejen v družině Pod palmou je umístěná třída, ale i v Modré laguně je nově třída pro prvňáčky. Jedno oddělení (nejstarší žáci) bude do 14.30 hod. v družině v ZŠ Na Městečku a pak přejdou za ostatními do ŠD na Zábíteší.

Hned, jak jsme si zavzpomínali slovně, kresbou i dramatickým přednesem na prožitky a navštívená místa o  prázdninách, věnovali jsme se hlavně rytířským pravidlům a různým seznamovacím i poznávacím hrám.  Celodružinová akce SEZNAMKA, která díky pěknému počasí probíhala na zahradě, nás prověřila, jak dobře známe jména ostatních dětí a byla plná společných her a veselých hudebně pohybových aktivit. Fotografie ze Seznamky zde.

Hrajeme si nejen v prostorách družin (hlavně se stavebnicí Kaplou, Sevou, stolními hrami, kostkami, plyšáky, kuchyňkou atd.), ale barevný podzim nám dopřává krásné vycházky po Bítýšce, dovádění u hájenky i pobyt a pohyb na zahradě u družiny. Podzimní náladu využíváme i ve výtvarných, pracovních, přírodovědných činnostech (obrázky z listí, strom jedním tahem, barevný skřítek Podzimáček, poznávání  rostlin). S radostí se učíme i opakujeme hudebně pohybové hry. Na Den bez aut si děti ze IV. oddělení  udělaly statistiku o počtu projíždějících aut po silnici přes náměstí. Ke Dni srdce si v II. oddělení vyrobili krásné srdíčko pro toho, koho mají rádi.

I relaxace a odpočinek na koberci je důležitý, někdy se stane, že si někdo u toho odpočívání při čtení příběhů i chvilku zdřímne. Fotografie zde