Akce školní družiny

22. 3. 2019 VÍTÁNÍ JARA. Na páteční družinové vítání jara nám teplota vzduchu vystoupala tak, že jsme odložili zimní bundy a nechali se prohřát intenzivními jarními slunečními paprsky. Taková nečekaná jarní nálada si zasloužila netradiční morenu. Naše „pečivové“ moreny vhozené do řeky Svratky udělaly radost kačenkám i rybám. Na cestě po břehu řeky jsme pozorovali zbytky plující moreny a užívali si jarní pohodu a zpívání. Na závěr jsme v družině vyrobili sluníčka, abychom napomohli Jarní paní získat úplnou vládu nad Zimní paní. Fotgrafie z Vítání jara zde.

21. 3.  2019 PONOŽKOVÝ DEN. Tento den je Světový den Downova syndromu, který bývá označován také jako Ponožkový den. Podpořit lidi s tímto postižením může každý. Stačí si obléknout veselé ponožky a hlavně každou jinou. Odlišnost ponožek poukazuje na to, že lidé s touto vrozenou vadou jsou jiní nejen mentálně, ale i vzhledově. Žijí ve vlastním světě, ale jsou velmi srdeční a dokáží se radovat ze života, z čehož by si měli všichni vzít příklad. Součástí podpory byl i příspěvek zaslaný dárcovskou SMS Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Můžete se přidat také, stačí odeslat SMS zprávu na telefonní číslo 87777 ve tvaru: DMS DS 30 (cena 30,-Kč) nebo DMS DS 60 (cena 60,-Kč) nebo DMS DS 90 (cena 90,-Kč). Fotografie z ponožkového den zde.

19. 3. 2019 PLYŠÁCI DO SNÍDANĚ S NOVOU. Ve školní družině se děti připojily k „plyšákové výzvě“ Snídaně s Novou. Jedná se o to, že tak jak si děti rády hrají, hrají si také ráda i štěňata. A právě pro štěňátka, která čeká policejní výcvik, je určena krabice plná různých plyšáků. Tento velký balík jsme poslali do televize Nova pro psa OZZYHO i jeho sourozencům a dalším štěňátkům. Poděkování za plyšáky patří Denisce a Nikolce Hauerovým, Ondřeji Vévodovi a především Dominikovi Kratochvílovi a Terezce Beranové. Fotografie zde.

18. 3. 2019 KAPLA. V družině máme novou stavebnici, která je držitelem ocenění „Správná hračka“ a musíme potvrdit, že toto ocenění dostala právem. Jmenuje se KAPLA a je to dřevěná stavebnice, která má všechny dílky stejně velké. Záleží jen na představivosti, šikovných rukách a bez lepidla, šroubů nebo spojek vznikají neuvěřitelné stavby. Několik povedených staveb jsme vyfotili. Fotografie staveb zde.

11. 3. – 15. 3. 2019 TÝDEN MOZKU. Evropský den mozku byl vyhlášen v roce 1998 a hned následující rok se slavil Týden mozku. Na to, abychom se seznámili s problematikou mozku, by nám ani týden nestačil. Víme, že mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí. Během týdne jsme potrápili své šedé buňky mozkové a vyzkoušeli si na vlastním mozku trénink pozornosti a paměti. Také už víme, že v družině máme mnoho chytrých deskových her, které nám rozvíjí mozek. V pátek bylo toto téma zakončeno přednáškou o zajímavostech lidského mozku a praktickou ukázkou tréninku mozku. Nejlépe to zvládli: Toník Uher, Adéla Michálková, Julie Krupanská. Fotografie zde.

8. 3. 2019 MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Tento mezinárodně uznávaný svátek byl stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. MDŽ je příležitostí projevit ženám úctu a lásku. V družině jsme pro ženy vytvářeli netradiční přání v podobě berušky pro štěstí. Fotografie zde.

7. 3. 2019 VYSTOUPENÍ „ A LÉTA BĚŽÍ“. Třináct dětí nacvičilo kulturní vystoupení pro seniory. Účinkující překonali trému před množstvím diváků v přeplněném sále kulturního domu a program zahájili společnou písní o tom, jak je krásně na světě. Za doprovodu různých rytmických nástrojů se střídalo mluvené slovo a písničky. Velký ohlas měla píseň a snaha o to, aby nás babička naučila tančit charleston. Poděkování za pěkné vystoupení patří: Auxtové Viktorii, Císařové Adéle, Čejkovi Davidovi, Fitzové Momice, Hudcové Adéle, Indrové Heleně, Krupanské Julii, Michálkové Adéle, Novotnému Lukáši, Ochotnické Dominice, Packové Natálii, Sojkové Zuzaně, Svobodové Sabině.

4. 3. 2019 LEGO KROUŽEK. Od března je zahájena činnost zájmových útvarů. Lego kroužek si díky velké nemocnosti v únoru nesplnil svůj úkol a to společné setkání lego stavitelů + rodičů. Proto v první hodině bylo nutné provést tak neoblíbenou likvidaci postavených staveb z I. pololetí. Ještě pár fotek na rozloučenou se stavbou z projektu Město a už se může 53 stavitelů pracujících ve třech skupinách těšit na projekty nové. Budeme začínat leteckou dopravou a kosmickým výzkumem. Fotografie zde.

8. 2. 2019 ODPOLEDNE S VEVERKOU ZRZEČKOU. Příběh z knihy Josefa Zemana nás seznámil s tím, jak se veverka Zrzečka dostala do hájovny a jak se o ni starala Evička s Mirkem. Nyní už víme, že veverka obecná je od roku 1975 chráněným obyvatelem našich lesů a parků a bohužel se její jméno ocitlo i v Červené knize ohrožených druhů zvířat. Tento chráněný živočich nás doprovázel při sportovních a pohybových aktivitách venku i ve třídě Pod palmou. Veverka nechyběla ani u výtvarného tvoření a pomáhala nám s úkoly v Modré laguně. Podívejte se na fotografie a uvidíte, že tato celodružinová akce byla nejen plná zábavy, ale i poučení. Fotografie zde.

28. 1. 2019 SNÍH. Konečně napadl sníh i v Bítýšce! Hurá! Hurá na zahradu a už si užíváme. Koulovačky, stavění sněhuláků a iglů, hody sněhovou koulí na cíl, no prostě to pravé řádění a dovádění ve sněhu a se sněhem! Fotografie ze sněhové nadílky zde.

20. 1. 2019 KARNEVAL. Na karneval neboli dětský maškarní ples se připravujeme také v družině. Nakreslili jsme si návrhy kostýmů a masek. Učili jsme se některé karnevalové tanečky a hlavně jsme kreslili a malovali klauny. Nejvíce práce jsme věnovali sedmi klaunům tvořenými různými technikami. Tito klauni budou viset na oponě v kulturním domě a dotvářet celkovou výzdobu sálu. Fotografii klaunů naleznete zde.

4. 1. 2019 TŘI KRÁLOVÉ. Mysleli jsme si, že už všichni známe: „ My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám …“ Chvíli nám však trvalo, než jsme celou písničku procvičili a mohli jsme vybrat tři krále. Bylo nás hodně a tak nejdříve jsme slyšeli tři krále v podání mladších a následně i starších dětí. Pod nazdobeným stromečkem nás čekalo velké překvapení – tříkrálová nadílka. Spousta dárečků: hračky, stavebnice, kuličkové dráhy, různé zajímavé stolní i karetní hry. To je paráda, to si v družině zase užijeme! Děkujeme! Fotografie Tří králů zde.

20. 12. 2018 KERAMIKA. Děti z kroužku keramiky měly předvánoční radost ze své půlroční práce. Mnozí již měli rozhodnuto, jakým výrobkem komu udělají radost. Krásně vyhlížely sovy, většina byla nadšená ze svého anděla a překvapená ze zákusků, které se podařilo pěkně dozdobit. Fotografie zde.

14. 12. 2018 VÁNOČNÍ ODPOLEDNE. Těšení na Vánoce jsme si zpestřili ve školní družině pátečním tvořením. Vyrobili jsme si drobné dárky – skládaného andělíčka, veselého sněhuláčka. Také jsme si vytvořili různá přáníčka s vánočními motivy. Abychom se správně naladili, nechyběly ukázky vánočních zvyků a tradic. Vyzkoušeli jsme hod botou přes hlavu do otevřených dveří. Celá družina zajásala, když v rozříznutých jablíčkách zazářily nádherné hvězdy. Fotografie zde.

5. 12. 2018 PŘÍPRAVY NA PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ. Pro děti ve školní družině znamená tato akce velké přípravy a práci již od začátku listopadu. Svými nápaditými a krásnými výrobky všechny šikulky přispívají do krámku, kde si rodiče budou moci zakoupit např. malované talíře, korálkové hvězdičky, papírové ozdoby, šiškové a ořechové panáčky, svíčky ze včelího vosku, šumivé rybičky do koupele, svícny a další výrobky z keramiky a mnoho jiných vánočních dekorací a výrobků. Všem tvořícím dětem patří velká pochvala. Z ukázek fotografií vidíte, že se některé výrobky opravdu podařily. Fotografie z příprav Předvánočního zastavení naleznete zde.

27. 11. 2018 VÁNOČNÍ FOCENÍ. Tak, prosím, pěkně obléct, učesat, upravit a všichni zájemci o vánoční focení se za doprovodu rodičů zkusí krásně usmívat do objektivu fotoaparátu. Většině se to podařilo a tak určitě bude hodně babiček a dědečků potěšeno, až pod vánočním stromečkem mimo jiné dárky objeví své hodné, usmívající se vnoučátka vyhlížející z fotografie. 

9. 11. 2018 USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Podzim se pomalu blíží ke konci a paní zima zatím velmi nesměle ťuká na dveře. Tak teploučké a slunečné dny jsme tu dlouho neměli. Odpoledne nás čekalo tvoření, učení písniček a další přípravy na uspávání broučků. Po šestnácté hodině, když se začali u družiny scházet rodiče, prarodiče, sourozenci, malé děti, jsme s připevněnými krovkami a vlastnoručně vyrobenými broučky vyšli na zahradu. Společně jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku, přednesli pár básniček a bez dalšího otálení jsme se vydali za svitu lampiček a lampionů na palouček k hájence. Čím temnější byla obloha, tím zářivěji svítila světýlka v dlouhém průvodu broučků. U hájenky zazněla poslední písnička, aby se broučkům lépe usínalo, a pak honem uložit broučínky do postýlek z trávy a listí. Broučci, dobrou noc, spinkejte v klidu celou zimu, na jaře se těšíme na shledání! Fotografie zde.

22. – 26. 10. 2018 PROJEKT PARAPLE. Zasvěcení vědí, že název Paraple znamená pomoc postiženým lidem, kteří se pohybují na vozíku. Ve školní družině má tento projekt dlouhodobou tradici. Celý týden projekt provází zábava, zodpovědnost, snaha, poznání, poučení, šikovnost, vytrvalost, dobročinnost. Projekt je zakončen akcí pod názvem „BĚH PRO PARAPLE“. Jedná se o dobročinný hravý běh dvojic všech věkových kategorií pod vlastním deštníkem. Tento scénář našeho tradičního projektu se uskutečnil i nyní, jak dokládají fotografie. Po krátkém rozcvičení běžců i deštníků jsme běh společně odstartovali. Prvním běžcem za duhovým deštníkem byla Agátka Majorová na svém vozíku a pak následovali s nadšením a úsměvem v hojném počtu malí i velcí závodníci. Zpět do cíle to zvládli úplně všichni. Vybrané finanční příspěvky za obrázky deštníků a za startovné bude zasláno na KONTO PARAPLE. VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI, PATŘÍ VELKÝ DÍK. DĚKUJEME!!! Fotografie zde.

19. 10. 2018 HURÁ NA HRAD. V rámci družinového vzdělávacího programu nás čekala výprava k hradu Veveří. Překrásný pěší výlet nám zpříjemňovaly sluneční paprsky, které prozářily i lesní cestu. Těsně před příchodem k cíli byla zastávka u ohniště, kde jsme unaveni usedli na lavičky a vyhladovělí se vrhli na svačiny. Po zajímavé pověsti o založení hradu Veveří a o několika dalších pověstech, které jsou s hradem spojené, následovalo rozdělení do týmů, ve kterých jsme plnili různé úkoly. Jednou z aktivit bylo samozřejmě hledání pokladu. Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to „být nevidomí“ a jak těžké je umět těmto lidem pomáhat. Zpáteční cesta nám uběhla docela rychle. Někteří došli docela vysíleni, ale všichni snad byli spokojeni. Fotografie zde. 

12. 10. 2018 VYSTOUPENÍ PRO SENIORY. V kulturním domě před zraky mnoha starších spoluobčanů vystoupila šikovná děvčata s divadelním příběhem o Honzíčkovi a Mařence. Dívky zvládly role chlapecké i role zvířecí. V příběhu se vystřídal přednes, zpěv a tanec. I když nebylo celé vystoupení zcela bez chybičky, vykouzlilo u mnohých úsměv a odměnou byl velký potlesk přítomných. Poděkování za přípravu si zaslouží – Anička Machová, Markéta Mifková, Nela Bartoníková, Natali Barašová, Adélka Císařová, Eliška Drábíková, Monika Fitzová, Sofie Kolblová, Adélka Michálková, Natálka Packová, Sabina Svobodová. Fotografie z vystoupení zde.

5. 10. 2018 MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU. Takový den musíme využít i ve školní družině. Odpoledne jsme začali hrou “S nebo bez“ a tím jsme se dostali k tématu – s úsměvem nebo bez úsměvu? Ne nadarmo se říká, že s úsměvem jde všechno lépe. Úsměvem dokážeme kolem sebe rozdávat pohodu a dobrou náladu. Nic nás nestojí a je nakažlivý! Proto se na všechny kolem sebe co nejvíce usmívejme, ať je svět krásnější. Fotografie zde.

21. 9. 2018 SEZNAMKA. Ve školní družině se konala celodružinová akce s názvem SEZNAMKA. Podle názvu jistě tušíte, co bylo hlavní náplní této akce. Čas jsme trávili nejen v budově, ale hlavně na zahradě, protože počasí nám přálo a sluníčko pěkně svítilo a také proto, že nás bylo na společné akci hodně. Na tričkách nám nechyběly nalepené vlastnoručně vyrobené jmenovky, které nám byly nápovědou k lepšímu zapamatování jmen. V družinovém sešitě jsme si vybarvili do celoroční hry devět věží. Abychom lépe pochopili rytířské zásady, přidali jsme zlaté pravidlo a družinovou básničku o chování. Při různých hrách např. – Abeceda, Na zvířata, Molekuly probíhalo vzájemné poznávání a seznamování. Hráli jsme také různé hudebně pohybové hry a naučili se i novou o kamarádství. Celé odpoledne u většiny přítomných panovala příjemná a usměvavá atmosféra. Seznamovací odpoledne ukončilo přidělení klíčů do celoroční hry. Fotografie ze Seznamky zde.

4. 9. 2018 ZAČÍNÁME. A je to tady – začíná školní a tím pádem i družinový rok 2018/2019. Ve školní družině je nás stále více. Máme pět oddělení. K pravidelné docházce bylo přijato celkem 146 dětí, se kterými budou pracovat tři paní vychovatelky na plný úvazek a dvě na částečný (zase žádný pan vychovatel). Opět nás čeká celoroční hra „Na Veveří devět věží, kdo nevěří, ať tam …“ Na cestách ke věžím budeme získávat nové vědomosti, pracovat v týmu, navazovat nová přátelství, prožívat nečekaná dobrodružství. Za snahu a práci získáme klíče do družinového sešitu. A tak přejeme všem dětem spoustu zážitků a chuť stále poznávat a učit se něco nového.