Akce školní družiny

ŘÍJEN 2020 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Toto období není jednoduché pro dospělé osoby ani pro děti. Dodržujeme mimořádná opatření a dbáme na zvýšené hygienické požadavky. Vám rodičům děkujeme za dodržování časů odchodů. 

Motivací tohoto měsíce je Cesta k rytířské stuze, která se nesla v duchu tolerance, respektování druhých, prohlubování vzájemné spolupráce a pomoci. Kromě plnění družinového vzdělávacího programu jsme opět pro zpestření činnosti využili některé významné celosvětové a mezinárodní svátky.

Bohužel činnost školní družiny byla od 14. 10. 2020 přerušena uzavřením škol. Poslední den jsme stihli všem přítomným dětem rozdat úkoly a obrázky s rytířskou tematikou a mandaly pro zlepšení nálady a vyplnění volného času doma.

Říjen 2020 – I. oddělení

A jedeme dál a v říjnu prožíváme a zvládáme – Rytířská pravidla; příběhy statečných rytířů; pověsti a příběhy z panství veverského; první klíče k devíti věžím; krásu a sílu úsměvu; rytmizaci s množstvím různých doprovodných hudebních nástrojů( bohužel bez zpěvu);   praktické vyzkoušení chůze s francouzskými holemi a povídání o seniorech; ošetření popálenin – Au, au, toto bolí; živé zvířecí pexeso a oslavu  svátku zvířat; Světový den zraku: oko – do duše okno. Hodně času věnujeme stavbám z Kaply, vyzkoušeli jsme trpělivost při stavbě domina, učíme se další stolní hry. Mnoho zážitků máme také na vycházkách i při pobytu na zahradě.

Fotografie: Říjen 2020 – I. oddělení

Říjen 2020 – II. oddělení

Když to počasí dovolilo, byli jsme venku na zahradě. V opačném případě jsme v Modré laguně využívali ke hrám další zajímavé stavebnice a hračky. Učili jme se nové stolní hry. Také jsme si připomněli některé významné dny: Mezinárodní den seniorů(jména a příjmení prarodičů, úcta ke stáří), Světový den hudby(poznáváme písničky podle nápěvu, hudební nástroje, oblíbené písně). Svůj den měli i zvířata (zvuky zvířat, názvy mláďat). Mezinárodní den úsměvu provázela  soutěž o nejmilejší úsměv. Světový den pošty (hra na tichou poštu, pošťácká pohádka, výtvarný návrh pohlednice, znalost adresy). Jak si chránit zrak, oční jóga, soutěže se zavázanýma očima, to byl Světový den zraku v našem oddělení. Každodenní četbu jsme doplnili o příběhy a pověsti z Veveří a Veverské Bítýšky a tím jsme navázali na „rytířská pravidla“  

Fotografie: Říjen 2020 – II. oddělení

Říjen 2020 – III. oddělení

Tento měsíc se v našem oddělení  nesl ve znamení rytířů, rytířských pravidel a zásad rytířského chování a klání o rytířskou stuhu. Nakreslili jsme si svůj erb, který každého rytíře charakterizuje a chrání jako štít. Na své rytířské cestě jsme si připomněli den zvířat, napodobovali jsme jejich řeč, zahráli si zvířecí pantomimické pexeso a také jsme si říkali, jak se ke zvířatům chovat a jak se o ně starat. Velice statečně, jako správní rytíři , jsme se postavili k náročnému úkolu . Vypsání adresy na obálku, nakreslení poštovní známky a nakonec napsaní krátkého dopisu, čímž jsme si připomněli Světový den pošt. Velkým dobrodružstvím pro nás bylo naplánované sázení žaludů, které jsme nasbírali při procházce a pár dní jsme je nechali ve vodě klíčit. Od této ušlechtilé činnosti nás neodradilo ani špatné počasí a navzdory dešti jsme s radostí a odhodlaně zasázeli žaludy, pár kaštanů i ořechů.

Fotografie: Říjen 2020 – III. oddělení

Říjen 2020 – IV. oddělení

Ani trošku jsme nelenili. Využili jsme nespočet Světových i Mezinárodních dnů a k nim jsme se snažili vždy něco vyrobit, něco málo povědět nebo prožít. Mezinárodní den zvířat nás velmi bavil. Všichni jsme si povídali a malovali své domácí mazlíčky nebo naše oblíbená zvířata. Mezinárodní den cyklistiky nám pomohl procvičit si pravidla silničního provozu. Nezapomněli jsme ani na den seniorů, lékařů, hudby, úsměvu. Světový den pošty byl poučný a hlavně jsme vyráběli vlastnoručně malovaný a psaný pohled pro kamaráda, maminku, tatínka, babičku, … Zahráli jsme si na optika a vyzkoušeli, jak dobře vidíme na blízko a do dálky. Světový den zraku nám připomněl, jak moc je zdravý zrak důležitý. A abychom nebyli jen ve škole, tak jsme pořádali venku hry a soutěže a na vycházkách jsme sbírali ořechy, kaštany a žaludy.

Fotografie: Říjen 2020 – IV. oddělení

Říjen 2020 –  V. oddělení

Posledních pěkných dnů jsme využili na vycházky po okolí, kde na nás čekala mnohá překvapení. Největším pro nás bylo množství mláďat užovek na vrchním splavu řeky Svratky. V tomto měsíci jsme zahájili Cestu za rytířskou stuhou, kterou může získat jen ten z nás, který prokáže, že má vlastnosti skutečného rytíře. Připomněli jsme si Den seniorů povídáním o tom, co stárnoucí člověk potřebuje a jak je my děti můžeme potěšit, namalovali jsme několik obrázků pro babičky a dědečky. Některé obrázky však zůstaly nedomalované a čekají na dokončení po otevření škol. V Den úsměvů si děti vyzkoušely Jacobsonovu svalovou relaxaci, dozvěděly se, proč je úsměv tak důležitý, proběhla soutěž v malování nejkrásnějšího smajlíka. Vyzkoušeli jsme si tajné volby a svým hlasováním jsme tak vybrali nejkrásnějšího smajlíka. Dále děti se zájmem hrály své oblíbené „deskovky“, skládaly stavebnice nebo vytvářely své vlastní hry s maximálním využitím  fantazie. Například hra na tetovací salón či hra na knihovnu s psaním vlastních knížek, které si děti navzájem půjčovaly a četly.

Fotografie: Říjen 2020 – V. oddělení

ZÁŘÍ 2020 ve školní družině

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Covid-19 i naše školní družina musela provést organizační změny a upravit provoz.

Děti jsou rozděleny po třídách do jednotlivých oddělení. I. oddělení – I. B, II. oddělení – I. A, III. oddělení – II. A a II. B,

IV. oddělení – III. A a IV. B, V. oddělení– III. B a IV. A.

Vzájemné setkávání a migrace mezi kamarády z jednotlivých oddělení některým dětem hodně chybí. Děti z IV. a V. oddělení si zvykaly na družiny ve školních třídách v budově ZŠ. Ostatní mají štěstí, že mohou využívat na Zábíteší zařízené herny s podnětným prostředím v Modré laguně, Pod palmou a v Pohodě u terasy.

Odchody z družiny jsou stanoveny tak, jak je uvedeno i v sešitech ŠD:

po vyučování, po obědě (liší se v jednotlivých dnech dle rozvrhu tříd),ve 14.30 hod., v 15.00 hod., v 15.30hod.,od 15.30 – 17.00 hod. dle potřeby.

Nerespektování uvedených časů vede k omezování a narušování činnosti.

I když se neuskutečňují tak oblíbené celodružinové akce a nemají děti možnost setkávat se a pracovat v zájmových kroužcích školní družiny, probíhá v jednotlivých odděleních zajímavé a pestré zájmové vzdělávání. Program vychází z družinového vzdělávacího programu a reaguje i na některé významné dny a tvoří tak měsíční tématické celky. Nabídkou různých činností aktivizujeme osobnost, prohlubujeme školní znalosti, podporujeme fantazii a tvořivost a zdokonalujeme sociální dovednosti.

Nový školní rok začal náročněji i pro letošní prvňáčky – třídy mají v ZUŠ, na obědy chodí do hlavní budovy základní školy a pak přechází do školní družiny na Zábíteší. Po počátečních zmatcích s papučkami, s ukládáním věcí a s převlečením jsme se už mnohé naučili a zvládli.

 

Září 2020 – I. oddělení

Maňásci Družínek a Družínka nás přivítali v oddělení Pod palmou a seznámili nás s prostředím a s tím, co dělat, jak se chovat, aby fungovaly pěkné kamarádské vztahy a bylo nám v družině dobře. A tak se postupně seznamujeme s tím, kde jsme, kdo jsme, jak se jmenujeme, jaké máme zájmy a záliby, vyjadřujeme první pocity. Poznáváme život ve ŠD, učíme se dodržovat pravidla, hygienu, úklid. Zkoumáme stavebnice (hlavně se nám líbí Kapla), stolní hry (Kuřecí olympiáda, Dobble, Alibaba), hračky (zvířata, statky a domy, auta) . Malujeme, kreslíme, tvoříme (moje písmeno, motýlci, já hvězda, liška z pouzdra, draci). Zpíváme a učíme se hudebně pohybové hry ( Ryba, Kukačka, Když jsem já sloužil, Mysliveček). Cvičíme, relaxujeme a hrajeme hry v oddělení a hlavně venku na zahradě. Využíváme pěkné počasí na vycházky s pozorováním podzimních krás. Některé významné dny jsme poznávali prostřednictvím didaktických her, dramatizací či názornou ukázkou – Den gramotnosti, Den čokolády, Den Alzheimerovy choroby, Den srdce. Družinovým životem nás z četby na pokračování doprovází veselý Radovan a zlý výrostek Hugo. Radovan se umí radovat a dobře nám radí: “ S úsměvem jde všechno líp.“

Fotografie: Září 2020 – I. oddělení

Září 2020 – II. oddělení

V družině jsme zpočátku hráli různé hry na jména, ať se všichni známe a víme, jak se kdo jmenuje, co má rád, jaké má zájmy … Po obědě posloucháme pohádky. Vyráběli jsme už papírové draky, hvězdičky a jablka na talíři. Pokud je hezké počasí, chodíme na zahradu, kde si hrajeme s obručemi, míči, lanem a využíváme houpačky a prolézačky. V družině máme také spoustu stavebnic, hraček a her, se kterými se postupně seznamujeme. Mezi nejoblíbenější prozatím patří MacGregor, Super farmář, Catan junior. Připomenuli jsme si Den čokolády (povídáním a mlsáním), Den srdce (modelem a měřením tepu) , Mezinárodní den gramotnosti (hurá – já budu umět číst, psát, počítat). Děti z I. A chodí do družiny rády a někdy se některým dokonce nechce jít domů.

Fotografie: Září 2020 – II. oddělení

Září 2020 – III. oddělení

Měsíc září se nesl v duchu seznamování. Seznamovali jsme se s naší novou třídou školní družiny – Pohoda u terasy, s pravidly, hygienickými zásadami, se sebou navzájem, s tím, co máme rádi a co ne. Nakreslili jsme si naši rodinu, se kterou jsme seznámili kamarády. Vyzkoušeli jsme si život v tichu, abychom se seznámili s životem neslyšících. Den srdce byl pro nás příležitostí poznat nejen činnost a funkci srdce, ale i zamyslet se nad tím, koho nosím ve svém srdíčku. Prozkoumali jsme všechny hry a stavebnice. Dřevěná stavebnice Kapla nás hodně baví. Slunečná odpoledne jsme trávili na zahradě. Na zahradě je to bezva, hrajeme míčové hry, užíváme si prolézačky, houpačky a vymýšlíme spoustu dalších zajímavých aktivit.

Fotografie: Září 2020 – III. oddělení

Září 2020 – IV. oddělení

I když využíváme jednu ze tříd v hlavní budově základní školy, týdenní skladba činností je pestrá – pobyt venku, pohybové aktivity, tvořivé činnosti, nejrůznější hry k rozvoji sociálních dovedností i relaxace. Pravidla školní družiny si děti připomněly zábavnou formou. V rámci Seznamky se dozvěděly děti něco nového o sobě navzájem a zjistily nové, mnohdy překvapivé informace o svých spolužácích. Díky častým vycházkám jsme se seznámili se zajímavostmi našeho města (Smírčí kámen, Cholerový hřbitov, kaplička …) Během některých vycházek se děti seznámily s geocachingem a hledaly kešku. V rámci výtvarné a tvůrčí činnosti jsme vyráběli přání z dřevěných odkrojků ořezaných pastelek, pohybující se píďalky, pestrobarevné ubrousky, skládací srdce. Děti s oblibou hrály deskové hry, karty, puzzle, stavěly z Lega, ze stavebnice Seva nebo stavěly města z dřevěných kostek. Na Mezinárodní den srdce měly děti možnost prohlédnout si modely srdce ve skutečné velkosti, dozvědět se, jak srdce pracuje. Četbou příběhu o dětech, které v Nepálu rodiče neposílají do školy, jsme navázali na Den gramotnosti. Při hře na obchod a banku jsme rozvíjeli finanční gramotnost. Děti tato činnost natolik bavila, že ji dovedly téměř k dokonalosti a věnovaly se jí po několik dnů.

Fotografie: Září 2020 – IV. oddělení

Září 2020 – V. oddělení

Během této nestandardní situace vyplývající z opatření covid – 19 se snažíme trávit většinu času v přírodě. Počasí nám v září přálo a proto jsme chodili hodně na procházky po našem krásném bítýšském okolí. Na svých toulkách přírodou krmíme kačeny, malujeme na chodníky obrázky křídou, hrajeme různé hry na hřišti, sledujeme ryby, motýly a mnoho dalších zvířat a věcí. Také jsme se na jedné z výprav odměnili sladkou zmrzlinou. Ovšem aktivity venku nejsou naší jedinou náplní. Ve své, doufáme dočasné, školní družině umístěné ve třídě v ZŠ jsou na denním pořádku stavby z dřevěných kostek, Chevy, Sevy a Lega. Naši pozornost lákají i různé stolní hry – Curling, Duch, karty , Dobble, Story Cubes. Bavila nás výroba peněženek i veselých chameleonů s vyplazujícím jazykem. I v našem oddělení jsme si různými formami připomněli významné dny – Mezinárodní den gramotnosti, Mezinárodní den čokolády, Den bez aut. Nejzdařilejší byl Den gramotnosti spojený s finanční gramotností a hrou na obchod.

Fotografie: Září 2020 – V. oddělení