Sportovní soutěže

Ve středu 13. 12. 2017 pořádalo Gymnázium Tišnov tradiční soutěž ve skoku vysokém
„Vánoční laťka“. Tato soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a konala se v hale
tišnovské sokolovny. Letos se této soutěže zúčastnily týmy z šesti škol. Naši školu
reprezentovali v kategorii mladší žáci Filip Krupička, Tomáš Novotný. Za mladší žákyně
nastoupila Magdaléna Cardová a Valentýna Špačková. Za starší žáky Adam Staníček
s Tomášem Waldsbergrem a v kategorii starší žákyně soutěžily Markéta Homoláčová a
Veronika Sattlerová. Snad i příjemná předvánoční atmosféra přispěla k výborným výkonům
našich skokanů, kteří pro naši školu vybojovali krásné 2. místo!
V soutěži jednotlivců se umístila na 2. místě Magdaléna Cardová výkonem 135cm, 3. místo
obsadila Valentýna Špačková (130cm). 2. místo obsadil i Filip Krupička, který překonal výšku
140cm. Závody proběhly ve velmi  klidné a pohodové atmosféře a proto se již těšíme na další ročník. Všem závodníkům gratulujeme k osobním výkonům a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Fotografie zde.

V pátek odpoledne 1. 12. 2017 proběhl v tělocvičně naší základní školy již 16. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu. Do soutěže se přihlásilo celkem 56 žáků, z toho 34 chlapců a 22 dívek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích s těmito výsledky:

  Mladší žáci (5. – 7. ročník) Mladší žákyně (5. – 7. ročník)
1. místo Špaček David Valachová Gabriela
2. místo Novotný Tomáš Soukupová Natálie
3. místo Fedra Michal Vítková Tereza
  Starší žáci (8. a 9. ročník) Starší žákyně (8. a 9. ročník)
1. místo Novotný Petr Sattlerová Veronika
2. místo Waldsberger Tomáš Bešterová Adéla
3. místo Pospíšil Lukáš Musilová Aneta

Závodníci na prvních třech místech obdrželi diplomy a sladkou mikulášskou nadílku. Děkujeme nejen všem závodníkům za účast, ale také deváťákům, kteří se ochotně ujali funkce rozhodčích a soutěž, díky nim, měla bezproblémový průběh. Fotografie z turnaje naleznete zde.

V pondělí 15. 11. 2017 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu na 4,5 m tyči. Tohoto závodu se zúčastnili žáci 2. stupně. Každý závodník šplhal dvakrát a hodnotil se nejlepší čas. Vítězové v jednotlivých kategoriích (chlapec, dívka) postoupili do okrskového kola ve šplhu, které se konalo 21. 11. 2017 na ZŠ v Tišnově. V letošním roce naši školu reprezentovalo osmičlenné družstvo ve složení: Honců Tomáš, Hájková Anna, Zeman Vojtěch, Pavlíčková Klára, Putna Zdeněk, Sattlerová Veronika, Zounek Lukáš a Vitulová Klára. V konkurenci šesti škol jsme se umístili na celkovém 5. místě. V soutěži jednotlivců dosáhli pouze 2 naši závodníci medailových pozic. V kategorii dívky 6. ročníku obsadila 2. místo Anna Hájková a v kategorii chlapci 7. ročníku pomyslnou zlatou medaili získal Vojtěch Zeman. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na příští ročník. Startovní a výsledková listina ke stažení zde. Fotografie zde.

Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška uspořádal v sobotu 23. 9. 2017 již třetí přespolní běh „Běh kolem Bítýšky“. Trať vedla od fotbalového hřiště po pravém břehu
řeky Svratky, pod chudčickým mostem, kolem „Bažin“ a zpět. I přes nepříliš příznivé klimatické podmínky se ke startu dostavilo 188 běžců všech věkových kategorií. Po celou
dobu závodu byla v prostoru startu a cíle připravena pro naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti si mohly během čekání na start nebo na závěrečné vyhlášení vítězů
vyzkoušet tradiční atletické disciplíny s netradičním náčiním (hod gumovým oštěpem, běh přes pěnové překážky, slalom, …)
Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žákyně. Poté nastoupila přípravka a v neposlední řadě kategorie dospělých do 40 let a poté nad 0 let. Tyto poslední
závodníky již provázel slabý déšť, ale nikdo se nevzdával. Všichni závodníci si na prvních třech místech odnesli medaili a ceny od sponzorů akce. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen všem závodníkům, kteří se závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této soutěže. 
Výsledné časy a následné umístění naleznete zde. Fotografie zde.