Školní akce první stupeň

Soutěž ve spelování

V úterý 18.10. 2022 se konala na naší škole soutěž ve SPELOVÁNÍ v anglickém jazyce pro 5. ročník. Prvního kola soutěže se zúčastnili všichni žáci pátých tříd. Po písemném testíku pak třináct žáků postoupilo do 2.kola soutěže, která se skládala z části písemné a ústní. Všem postupujícím žákům patří určitě velká pochvala za jejich snahu a aktivitu
a tento jejich úspěch bude odměněn alespoň symbolickou jedničkou. Ve velké konkurenci nakonec zvítězili tito 3 žáci: Kryštof Petrásek, Vincent Cvrk a Matěj Beneš.
Vítězům gratuluji a věřím, že pořádaná akce byla pro všechny žáky zkušeností a pro některé i motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Výchovný koncert
 
Naši školu navštívila dne 12. 10. 2022 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která žákům 1. – 7. ročníku zpestřila školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále ZŠ a byl rozdělen na dvě části. První části se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Seznámili se s hudebními nástroji (cimbál, housle, klarinet a basa), zazpívali si lidové písně, soutěžili. Poslechli si píseň kapely Queen i skladbu B. Smetany Vltava. Druhou skupinu tvořili žáci 5. – 7. ročníku. Zpívali písně lidové, folkové (Či že ste husličky), muzikálové (Noc na Karlštejně, Asi do věží ), rockové (Imagine Dragons – Redioactive). Na závěr si obě skupiny i zatančily na píseň Když nemůžeš, přidej víc od skupiny Mirai. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu najde zde.

Výstava ovoce a zeleniny 2022

V pondělí 19. září 2022 navštívili žáci prvního stupně výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal Český svaz zahrádkářů z Veverské Bítýšky. Žáci na výstavě objevovali různé druhy ovoce, zeleniny, květin a bylinek. Pro žáky byla přichystána i menší poznávací soutěž, ve které byli moc šikovní a správně určili druhy ovoce, zeleniny a bylinek. Výstava byla doplněna kresbami a výrobky žáků naší školy, školní družiny a mateřské školy. Žákům se výstava velmi líbila. Fotografie z výstavy zde nebo klikni na obrázek.

Slavnostní uvítání žáků 1. ročníku

Dne 1. 9. 2022 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro prvňáčky. Akce se konala před ZŠ na Zábíteší. Přišli rodiče se svými dětmi, ale i prarodiče. Všichni chtěli vidět své děti i vnoučata při tomto důležitém kroku do dalšího života.Paní ředitelka všechny přítomné přivítala. Děti chodily postupně k panu školníkovi, který je pasoval na žáky ZŠ. Děti obdržely pamětní odznak a list od pana starosty a místostarosty. Potom odešli rodiče a děti se svými paní učitelkami do tříd. Tady si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku zde.