Školní akce první stupeň

Žáci 1. tříd si vyšli dne 8. 10. 2019 na podzimní vycházku. Děti 1.A  šly ulicí Na Babkách k lesu a děti 1. B šly podél řeky Svratky. Obě třídy pozorovaly podzimní přírodu v krásných barvách. Poznávaly stromy, keře, květiny plody a sbíraly barevné listí do výtvarné výchovy. Dětem se vycházka líbila a byla poučná. Fotografie z podzimní vycházky zde.

V pondělí 30. 9. 2019 navštívili žáci prvního stupně naší školy výstavu ovoce a zeleniny. Výstavu pořádají tradičně místní zahrádkáři. Žáci si mohli prohlédnout různé druhy zeleniny, ovoce, květin i bylinek. Všechny děti překvapily  obrovské dýně vystavené hned u vchodu. Po prohlídce si žáci mohli ochutnat výborné vzorky medu a koláčky, které připravily pořadatelky.  Výstava byla doplněna obrázky a výrobky z přírodnin, které udělaly děti ze základní i mateřské školy. Děkujeme zahrádkářům za pozvání a těšíme se na další spolupráci. Fotografie z výstavy zde.

Dne 19. 9. 2019 zažili žáci 2. A a 2. B v divadle Radost hodně radosti. Děti sledovaly, jak se Pipi Dlouhá punčocha skamarádila s Tomym a Anikou, jak si poradila s „nábosilkou“ i panem učitelem, jak připravila vynikající ňamňamce nebo jak zachránila všechny před piráty. Všem se ve světě dětské neomezené fantazie a hravosti moc líbilo.

Dne 2. 9. 2019 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 pro prvňáčky. Pro nepřízeň  počasí se konala tato akce ve víceúčelovém sále ZŠ. Přišli rodiče se svými dětmi, ale i babičky a dědečkové. Děti postupně chodily  k panu školníkovi, který je v obleku pedela pasoval na žáky naší školy. Prvňáčci obdrželi  také pamětní list na tento den od pana starosty a místostarosty.  Potom děti odešly se svými paní učitelkami do svých tříd, kde si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie z tohoto důležitého dne zde.