Školní akce první stupeň

1. třídy v Planetáriu
 
Žáci 1. ročníku navštívili 23. 2. 2023 Hvězdárnu a planetárium v Brně. V přilehlém parku nejdříve posvačili a prohlédli si vědeckou stezku. Samotný program započal shlédnutím noční oblohy. Žáci se seznámili s některými souhvězdími, hvězdami a tělesy Sluneční soustavy. Potom se vydali se zvířátky na dobrodružnou cestu do vesmíru. Program se všem dětem líbil. Fotografie k nahlédnutí zde.

Kdo si hraje, nezlobí

I takto může probíhat výuka informatiky na prvním stupni. Žáci se seznamují s jednoduchými robotickými hračkami, které jsou skvělým pomocníkem ve výuce základů programování pro děti. Ač se jedná o jednoduché robůtky, žáci jsou v hodinách nadšení a je vidět, že práce v hodinách je baví. Fotografie zde.

Návštěva planetária

Ve čtvrtek 2. 3. 2023 navštívily třídy 4. A, 4. B a 5. B planetárium v Brně. V první části programu si děti prohlédly zimní noční oblohu. Připomenuly si známá souhvězdí a orientaci na noční obloze. Potom následoval program Úžasné planety. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého  o Sluneční soustavě –  o planetách, planetkách, měsících i kometách. Program se všem velmi líbil. Fotografie zde.

Planetárium

Dne 1. 3. 2023 se vydaly třídy 3. A, 3. B a 5.A do planetária v Brně. Žáci se mohli těšit na výukový program Astronaut. V digitáriu, ve kterém děti pohodlně leží jako pod hvězdnou oblohou, mohly zhlédnout naši sluneční soustavu, planety, souhvězdí a orientovat se aspoň trošičku v moři hvězd. Program Astronaut nám pak pověděl vše o tom, jak těžký výcvik musí absolvovat každý člověk, který se vydá za hranici naší představivosti, tudíž než stane se kosmonautem. Povídání to bylo dost zajímavé. Po programu si žáci zakoupili na pokladně plno vesmírných suvenýrů na památku. Fotografie k nahlédnutí zde.

Recitační soutěž

Úterní odpoledne 28. 2. 2023 v naší škole se neslo ve znamení poezie. V rámci školního kola recitační soutěže jsme se mohli zaposlouchat do již velmi známých nebo naopak zcela nových moderních básní. Bylo těžké rozhodnout a vybrat ty nejlepší přednesy.
Nakonec porota rozhodla takto: 
V první kategorii 1.,2. a 3.ročníku se umístili tito žáci: 1. místo Vojtěch Pořízka 3. A , 2. místo Daniel Kohout 2. A, 3. místo Klaudie Tyrnerová 1.B.
Ve druhé kategorii 4. a 5. ročníku se umístili žáci 1. místo Natálie Čechová, 2. místo Vítek Zelinka 4. A,  3.místo Adriana Staníčková 4. A.
Prožili jsme krásné odpoledne a vítězové byli odměněni pěknými knihami, diplomy a dalšími drobnými předměty. Fotografie k nahlédnutí zde.

Listování

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 k nám do školy přijel herec Lukáš Hejlík se svými kolegy. Představili nám výukový program LiStOVání, který je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. K nám do školy přijelo LiStOVáNí s programem BERTÍK A ČMUCHADLO podle knihy Petry Soukupové, kterého se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku. ŽIVOT K SEŽRÁNÍ (Mikäel Ollivier) zase pobavil žáky 6. – 7. ročníků. Žákům se LiStOVáNí velmi líbilo. Děti z 3. B dokonce hercům namalovaly krásné obrázky. Fotografie k nahlédnutí zde.

 

Dětskýn maškarní ples

V neděli 19. února se konal tradiční dětský maškarní ples. Moderování se ujala dvojice Anička Machová a Tom Fürle z deváté třídy. S rozprouděním zábavy pomohli žáci 6. a 3. tříd. Ti měli připravené originální taneční kroky a všichni účastníci, malí i velcí, se tak s jejich vedením snadno zapojili do těchto pohybových aktivit. Sál kulturního domu se zaplnil nejen hojným počtem dětí v úžasných maskách, ale také neustálým smíchem, radostí a pohodovou atmosférou. Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých si mohly vyzkoušet pestré aktivity a činnosti s různým zaměřením. Odpoledne strávené plesem si všichni skvěle užili. Fotografie z maškarního plesu zde nebo klikni na fotku.

Třeťáci v divadle Radost

V pátek 17. 2. 2023 se vydaly třídy 3. A a 3. B do divadla Radost na Pinocchia. Příběh loutky, které se díky lhaní prodlužuje nos, zná snad doopravdy každé malé dítě. Toto zpracování bylo moderní, vtipné, neotřelé a místy i strašidelné. 10 herců na jevišti se střídalo v různých rolích a bylo vidět, že své dětské diváky znají a rádi s nimi komunikují. Základem poselství příběhu byla pravda a žít v pravdě. Mezi dvěma dějstvími byla kratší přestávka. Některé děti přišly do divadla normálně oblečené a některé se vyladily do požadovaného společenského dress codu. Každopádně se jim představení líbilo a my hledáme již další titul na příští návštěvu. Fotografie z divadle zde.

Projekt Zdravá svačinka

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 ve 2. A  proběhl projekt Zdravá svačinka. Žáci se dozvěděli, jak by taková svačinka měla vypadat, z čeho by se měla skládat, vysvětlili si proč. Výborné bylo, že si mohli sami zkusit udělat zdravou svačinku. Všem dětem velmi chutnalo a ještě si přidávaly. Fotografie z projektu zde.

Plavání 3. A a 3. B

Dne 7. 2. 2023 završily třídy 3. A a 3. B desetitýdenní kurz plavání v Kuřimi. Na dětech se projevila výrazná nemocnost, a tak spíš než třídní akci naše plavání připomínalo větší rodinnou sešlost. Nicméně ti, co chodili, se buď naučili základům plavání, anebo si prohloubili svoje plavecké schopnosti a dovednosti. Na konci nás vždy čekalo nakupování v bufetu, což bylo vždy takovou příjemnou tečkou na závěr. Budeme se těšit na další takové zpestřující fyzické aktivity. Fotografie z plavání zde.

Prvňáčci a jejich první vysvědčení
 
Úterý 31. ledna bylo pro naše prvňáčky opředeno lehkou nervozitou. Poslední vyučovací hodinu na naše nejmladší žáky čekalo první velké hodnocení jejich práce ve školním prostředí. Tuto událost si nenechala ujít naše paní ředitelka, která některým prvňáčkům osobně předala první vysvědčení. Všem pak popřála hodně sil a píle do druhého pololetí. Na fotografie se můžete podívat zde nebo kliknutím na fotku.

2. A v kostele sv. Jakuba

Žáci 2. A navštívili místní kostel sv. Jakuba, kde si prohlédli krásný starodávný betlém. Touto prohlídkou jsme se tak rozloučili s vánočním časem. Fotografie k nahlédnutí zde.

Vánoční besídka v 1. A třídě

22.12. 2022 proběhla v 1. A třídě vánoční besídka. Děti vyrobily pro rodiče hezký vánoční svícen z jablíčka, ozdobený rozinkami, větvičkami a sušeným ovocem. U rozsvíceného stromečku si zazpívaly vánoční koledy, které se naučily v hudební výchově. Společně si zarecitovaly báseň Vánoce mám nejradši. Na závěr si rozdaly dárečky a ochutnaly cukroví, které jim daly maminky. Besídka se dětem líbila. Fotografie zde.

I. A, I. B v zimní přírodě

V předvánočním týdnu 19.12. 2022 žáci I. A a I. B využili, že přišlo pravé zimní počasí, které je nám všem v poslední době tolik vzácné a vydali se společně v rámci TV bobovat a sáňkovat na nedaleký kopec. Všichni si sportování na sněhu náramně užili. Hned další den 20. 12. 2022 si žáci přinesli do školy vhodné pamlsky pro lesní zvěř a opět strávili část vyučování v přírodě. Nejdříve následovala dobrodružná cesta k lesu, která se proměnila v jednu velkou klouzačku. Potom se děti v lese kochaly zasněženou krajinou , pozorovaly zvířecí stopy a nadělily zvířátkům. Nakonec se všichni dosytosti vyřádili na louce pod lesem. Fotografie k nahlédnutí zde.
 

Divadlo Bolka Polívky

V pátek 16.12. 2022 se první ročníky a 2. A vydali do Brna do divadla Bolka Polívky. Protože ze čtvrtka na pátek přišla sněhová kalamita, jeli jsme autobusem hodinu a 20 minut. Divadelní soubor na nás počkal, a tak jsme se divadelního představení Mrazík přece jen dočkali. Představení se dětem líbilo a cesta zpět již proběhla v klidu. Děti měly velký zážitek, protože aby se ve velkoměstě brodily do divadla sněhem, to se jim jen tak nepodaří. 

Divadlo Polárka

Dne 14. 12. 2022 navštívily třídy 3. A a 3. B divadlo Polárka. Na programu bylo představení na motivy Julese Verna Dva roky prázdnin. Prázdnin, které nikdo nečekal a o které nikdo nežádal. Skupina dospívajících chlapců se ocitne sama na pustém ostrově, daleko od svých blízkých, bezpečí a komfortu. Netuší, že jim bude souzeno zůstat Robinsony po dlouhé dva roky. A netuší, že jejich ostrov není tak pustý, jak se zpočátku zdálo. Proto mají jedinou možnost – dospět. Představení bylo hodně dynamické, plné akce a napětí. Scéna byla nápaditá, a protože jsme seděli v prvních řadách, často jsme byli doopravdy kousíček od prken, co znamenají svět a děti byly doslova vtaženy do děje. Fotografie zde.

Turnaj ve stolním tenise 1. stupeň

V pondělí 12. 12. 2022 se uskutečnil turnaj ve dvouhrách ve stolním tenise pro žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První skupinu tvořili žáci z 2. a 3. tříd a druhou skupinu žáci 4. a 5. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 sportovců. Hned v úvodu turnaje se strhly dlouhé dramatické třísetové bitvy, které značně znepokojily ostatní hráče, kteří se nemohli dočkat, až dostanou příležitost utkat se se soupeřem. 
Vítězem skupiny 1 se stal Vítek Fišer (III.B), 2. místo obsadil Matyáš Grosman (III.A) a 3. místo patří Ester Packové (III.A) a Aleši Hrbkovi (II.A).
Vítězem skupiny 2 se stal Vojtěch Trnavský (V.B), 2. místo obsadil David Vévoda (V.B) a 3. místo patří Kryštofu Petráskovi (V.B), který se o něj utkal se spolužačkou Annou Musilovou. 

Stolní tenisti, kteří nebyli úspěšní v prvním a druhém kole, postoupili ještě do tzv. pavouka útěchy. 
Vítězem útěchy skupiny 1 je Samuel Tecl (II.A), který zvítězil v zápase nad Ondřejem Mayerem (II.A).
Vítězem útěchy skupiny 2 je Daniel Kylian (IV.B), který porazil Pavla Kardu (IV.B).
Všem vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme žákům IX.A (Adamovi K., Jakubovi D., Vojtovi a Dominikovi), kteří přijali funkci rozhodčích. Fotografie z turnaje zde. 

Skupina 1

Skupina 2

Utěcha 1

Utěcha 2

Mikuláš na škole

Dne 5. 12. 2022 chodil po naší škole úctyhodný Mikuláš, děsiví čerti a jemní andělé. Těchto obtížných rolí se s velkou grácií ujali naši deváťáci, kteří byli připraveni opravdu dobře. Poprvé byly tyto kouzelné bytosti v místní školce, aby vystrašily zlobivé děti a hodné odměnily. Mikuláš k dětem vážně promluvil a andělé děti odměnili za dobrou práci ve škole a básničky a písničky. Na prvním stupni chodili čerti již do tříd a odnášeli si ty nejzlobivější za dveře. Děti byly ponaučeny, že se zlobit nemá. Celá akce se vydařila a zahájila vánoční období na škole. Fotografie nebo klikni na fotku.

 

Poselství českých Vánoc

Dne 28.11. 2022 se vybrané třídy 1. stupně zúčastnily akce Poselství českých Vánoc. Tento program propojoval smysl adventních tradic s přípravou na slavení Vánoc. Součástí byly také příběhy světců, jejichž svátky se v adventní době slaví (sv. Mikuláš, sv. Barbora a sv. Lucie). Příjemné paní lektorky dětem vykládaly jejich nelehké životní osudy a děti to bavilo. Seděly v komunitním kruhu a měly zvídavé otázky na toto téma. Dále se hovořilo též o adventních symbolech, o adventním věnci, svíčkách, prostě o všem, co k Vánocům neodmyslitelně patří. Nakonec žáci dostali omalovánku adventního věnce se čtyřmi svíčkami, kde si měli doplnit data adventních nedělí. Toto předvánoční posezení mělo velmi příjemnou atmosféru a určitě se budeme příští rok těšit na podobný vzdělávací program. Fotografie zde nebo klikni na fotku.

 
Předvánočním zastavení
 
Po dvouleté pauze způsobené pandemií  covidu  jsme  opět uskutečnili jednu z tradičních akcí ZŠ a sešli jsme se na Předvánočním zastavení. Bohatý kulturní program plný písní, básní, rozverných textů i tance nacvičili žáci naší školy pod vedením paní učitelek. Celým programem nás provázeli žáci deváté třídy – Anička Machová a Tomáš Fűrle. Samotná nelehká příprava se díky bohaté účasti diváků vyplatila. Ten kdo přišel, měl možnost pochutnat si z bohatě připraveného občerstvení i zakoupit si dárek z dílny školní družiny. Na celé předvánoční zastavení padaly sněhové vločky a umocnily tak krásu předvánočního času a také krásu vzájemného setkání. Vánoční náladu přišel zpříjemnit i pěvecký sbor s písní Vánoční a Ježíškova dílna. Program vyvrcholil společným zpěvem asi 80 dětí z 3. až 8. tříd dvou písní od M. Ztraceného (Stačí věřit) a K. Gotta s Kryštofem (Jsou Vánoce) pod vedením paní učitelky Jany Jelínkové a dvou vánočních koled s panem Jiřím Helánem. Fotografie z celé akce zde.
 
 

Popletený kalendář

Dne 25. 11. 2022 se děti 1. A, 1. B a 2. A zúčastnily divadelního představení Popletený kalendář ve ŠD. Celé vystoupení se týkalo adventního času. Děti se seznámily s postavami sv. Martina, sv. Kateřiny, sv. Ondřeje, sv. Mikuláše, sv. Barborky, sv. Lucie. Každá postava zde byla pěkně popsána a byl vysvětlen její historický význam. Dětem byly vysvětleny různé adventní i vánoční zvyky a do představení byly také zapojeny. Všem dětem se vystoupení velice líbilo. Fotografie zde.

Superstar

Dne 22. 11. 2022 proběhla na naší škole pěvecká soutěž Superstar. Akce se konala po třech letech a setkala se s velkým ohlasem zejména u účinkujících i diváků. Ze všech tříd na 1. stupni vystoupilo 25 žáků. Měli připravený široký repertoár od lidových písní až po skupiny Queen či Beatles. Porota měla těžké rozhodování a do 2. kola poslala 10 žáků, za každý ročník dva kandidáty. Nakonec bylo rozhodnuto takto: na 3. místě se umístila Laura Jenišová z 5. B, 2. místo obsadila Liliana Koupilová z 3. B a vítězkou se stala Viktorie Auxtová z 5. ACenu diváků si odnesla též Liliana Koupilová z 3. B. Všem vítězkám gratulujeme. Celou akci zpestřila svými kousky veverka, maskot naší školy a školní sbor pod vedením paní učitelky Jany Jelínkové. Atmosféra Superstar díky nadšenému fandění obecenstva byla nezapomenutelná a my se už těšíme na její další ročník. Fotografie ze Superstar zde.

Soutěž ve spelování

V úterý 18.10. 2022 se konala na naší škole soutěž ve SPELOVÁNÍ v anglickém jazyce pro 5. ročník. Prvního kola soutěže se zúčastnili všichni žáci pátých tříd. Po písemném testíku pak třináct žáků postoupilo do 2.kola soutěže, která se skládala z části písemné a ústní. Všem postupujícím žákům patří určitě velká pochvala za jejich snahu a aktivitu
a tento jejich úspěch bude odměněn alespoň symbolickou jedničkou. Ve velké konkurenci nakonec zvítězili tito 3 žáci: Kryštof Petrásek, Vincent Cvrk a Matěj Beneš.
Vítězům gratuluji a věřím, že pořádaná akce byla pro všechny žáky zkušeností a pro některé i motivací k dalšímu studiu angličtiny.

Výchovný koncert
 
Naši školu navštívila dne 12. 10. 2022 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která žákům 1. – 7. ročníku zpestřila školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále ZŠ a byl rozdělen na dvě části. První části se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Seznámili se s hudebními nástroji (cimbál, housle, klarinet a basa), zazpívali si lidové písně, soutěžili. Poslechli si píseň kapely Queen i skladbu B. Smetany Vltava. Druhou skupinu tvořili žáci 5. – 7. ročníku. Zpívali písně lidové, folkové (Či že ste husličky), muzikálové (Noc na Karlštejně, Asi do věží ), rockové (Imagine Dragons – Redioactive). Na závěr si obě skupiny i zatančily na píseň Když nemůžeš, přidej víc od skupiny Mirai. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu najde zde.

Výstava ovoce a zeleniny 2022

V pondělí 19. září 2022 navštívili žáci prvního stupně výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal Český svaz zahrádkářů z Veverské Bítýšky. Žáci na výstavě objevovali různé druhy ovoce, zeleniny, květin a bylinek. Pro žáky byla přichystána i menší poznávací soutěž, ve které byli moc šikovní a správně určili druhy ovoce, zeleniny a bylinek. Výstava byla doplněna kresbami a výrobky žáků naší školy, školní družiny a mateřské školy. Žákům se výstava velmi líbila. Fotografie z výstavy zde nebo klikni na obrázek.

Slavnostní uvítání žáků 1. ročníku

Dne 1. 9. 2022 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro prvňáčky. Akce se konala před ZŠ na Zábíteší. Přišli rodiče se svými dětmi, ale i prarodiče. Všichni chtěli vidět své děti i vnoučata při tomto důležitém kroku do dalšího života.Paní ředitelka všechny přítomné přivítala. Děti chodily postupně k panu školníkovi, který je pasoval na žáky ZŠ. Děti obdržely pamětní odznak a list od pana starosty a místostarosty. Potom odešli rodiče a děti se svými paní učitelkami do tříd. Tady si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku zde.