Školní akce první stupeň

V pátek 22. 9. 2023 jsme vyrazili s naší početnou  3. A  na projektovou výuku do přírody a to na louku u hájenky.  Měli jsme štěstí jak na počasí, tak i na velikou kobylku zelenou, která obohatila naše vyučování. Na své si tak přišly děti, které mají rády hmyz a mají třeba doma i sbírky brouků a pavouků. Výuka v krásném prostředí nového altánu a vůně přírody nikoho z nás nenechala na pochybách, že se sem opět rádi vrátíme. Fotografie z výuky v přírodě zde.

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 se děti z 5. A vydaly do místního lesního klubu ZaHrátka zažít výuku v přírodě. Jako milé překvapení tam pro ně byla nachystána jablíčka na svačinku a krásně připravené stoly na výuku pod pergolou. S paní učitelkou třídní si v rámci vlastivědy povídali o Jihomoravském kraji, řece Svratce, o Veverské Bítýšce a jejím zajímavém okolí. Hodinu tělesné výchovy věnovaly fotbalu a míčovým hrám. Přeměřily si všechny vyvýšené záhony, komposty, palety a získané údaje bohatě využily v hodině matematiky. V rámci výtvarné výchovy si barevně a zajímavou grafikou upravily třídní pravidla a v pracovních činnostech vytvořily skutečně originální pokrmy v tzv. Blátivé kuchyňce. Jedinečným zážitkem pro ně byly suché záchody. V lesním klubu si tím uvědomily, jak je důležité šetřit vodou na místě, kde z kohoutku žádná neteče. Pro děti to byl nevšední zážitek a už teď se těší, až se sem na jaře vrátí a budou se zase učit v přírodě. Fotografie z výuky v přírodě můžete vidět zde.

Dne 4. 9. 2023 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 pro prvňáčky. Zahájení proběhlo na školním dvoře. Přišli nejen rodiče se svými dětmi, ale i babičky a dědečkové. Všichni chtěli vidět své vnoučky a děti při tomto velkém kroku do dalšího života. Po slavnostním přivítání paní ředitelkou, byly děti postupně vyzvány a přicházely k panu školníkovi, který je pasoval na žáky naší školy. Od pana starosty a místostarosty obdrželi prvňáčci pamětní list. Z rukou zástupkyně školské rady paní Váňové jim byl připnut pamětní odznak. Poté prvňáčci i jejich rodiče odešli se svými třídními učitelkami do tříd. Zde si převzali nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie zde