Školní akce první stupeň

Třídy 3. A a 5. B navštívily pohádkové představení Popelka, které pro základní školy připravila ZUŠ Tišnov. Jde o přestavení, které spolu nastudovaly jednotlivé obory – taneční, pěvecký, hudební a dramatický. Nutno říci, že skloubit a nacvičit všechny tyto složky dá velkou práci a čas všech zúčastněných. Výsledek však byl opět výtečný, účinkující sklidili velký potlesk. Fotografie z představení zde.

V úterý 4. 6. 2024 se vydaly třídy 1. A a 1. B na školní výlet na zámek Milotice. Po příjezdu do Milotic si děti nejprve prohlédly bývalou zámeckou konírnu, kde pro ně byly připraveny dílničky, dětský koutek a dokonce dračí sluj. Na zámku byla totiž natáčena známá pohádka Za humny je drak, takže si děti mohly složit obrázky různých draků a ve dračí sluji čekal na každého malý dárek. Potom následovala prohlídka zámku. Děti oděné do historických šatů se staly hosty milotické paní hraběnky. Po převléknutí do kostýmů byly děti poučeny, jak se mají chovat a pohybovat. Následovala prohlídka zámeckých interiérů a potom již vstup do sálu, kde je očekávala zámecká paní. V sále se učily dvorské etiketě. Následoval tanec pro princezny a šermířský souboj pro malé šlechtice. Potom se děti prošly v krásné zámecké zahradě a vydaly se na cestu domů. Fotografie z výletu zde.

Dne 31. 5. 2024 se na fotbalovém hřišti ve Veverské Bítýšce uskutečnilo sportovní dopoledne pro žáky naší základní školy, které již tradičně nese název „Olympijský den“. Úvodní slavnostní ceremoniál odstartoval celou akci v 8:00 a nechyběl zde olympijský slib, olympijská vlajka, olympijský oheň ani olympijská a státní hymna. První soutěžní disciplína byla pro mnohé hned tou úplně nejnáročnější – jednalo se totiž o vytrvalostní běh. Vzdálenost, kterou zde běžci museli pokořit, se lišila dle jednotlivých ročníků. Nejmenší prvňáčci absolvovali trať dlouhou 200 m, kdežto nejstarší soutěžící z osmých tříd běželi 1200 m. Následoval trojskok, sprint v podobě běhu na 60 m, člunkový běh s kutálením míče pro 1. a 2. ročník nebo člunkový běh s driblinkem pro zbylé ročníky a štafetový běh. Poslední disciplínou bylo utkání v kolektivních míčových sportech, jednalo se o fotbal pro chlapce a o vybíjenou pro dívky. Výjimkou byly 1. a 2. třídy, které soutěžily ve skocích přes švihadlo. Všichni zúčastnění se asi shodnou, že tato finální disciplína vyvolávala nepochybně nejvíce emocí. To možná i proto, že rivalita mezi jednotlivými třídami vrcholila, neboť se získávaly poslední body na cestě k vytouženému vítězství. Kolem dvanácté hodiny tedy proběhlo závěrečné vyhlášení vítězů. Nejvíce bodů z 1. stupně se podařilo získat třídě 2. B, vítěznou třídou 2. stupně se nakonec stala třída 7. A. Každoročně se však soutěží ještě v jedné disciplíně, která už není sportovní, ale umělecká. Odborná porota tak vyhlásila 5. B jako třídu s nejhezčími třídními tričky. Tito žáci by si zasloužili cenu zlatého bludišťáka, protože právě bludišťák byl motivem jejich triček. Místo toho si zástupci vítězných tříd vybojovali zajímavé poukazy, potlesk celé školy, gratulace od organizátorů akce, vedení školy nebo pana starosty. Po celou akci žáci zodpovědně ctili hodnoty jako respektování pravidel, úctu k soupeři nebo chování v duchu fair play. Tímto příspěvkem moc děkujeme všem soutěžícím bez ohledu na to, zda vyhráli nebo prohráli, ale také divákům z řad rodinných příslušníků nebo kamarádů, jejichž podpora pomohla nejednomu jedinci. Fotografie zde.

Dne 23. 5. 2024 vyrazily třídy 5. A a 5. B na školní výlet do family parku Bruno. Žáci si výlet velice užili. Na úvod všichni soutěžili ve skupinách a prozkoumávali, jaké možnosti nabízí family park. Poté hodinku trávili dle vlastního výběru – běháním, lezením, klouzáním na skluzavkách, prozkoumáváním venkovního terénu, jízdou na autíčkách, popř. lodičkách. Na závěr si žáci vychutnali skvělý oběd dle vlastního výběru. S výletem byli všichni spokojení, část strávený v Brunu, mohl být i delší. Fotografie z výletu zde.

Školní výlet ve 4. B třídě se nesl ve znamení adrenalinu a dobrodružství. Žáci se vydali autobusem, vlakem a tramvají na cestu do Brna. Během cesty zkoumali jízdní řády a zjišťovali informace o odjezdech dopravních prostředků. Cílem bylo lanové centrum PROUD, ve kterém nejprve všichni absolvovali nízké lanové překážky, které sloužily jako zahřívací program. Následně se dostali k vysokým překážkám a horolezecké stěně, kde museli spolupracovat, jistit se navzájem a překonat své vlastní hranice strachu a nedůvěry. Během dne si dopřáli pizzu a na závěr zmrzlinu k osvěžení. Po celém dni plném dobrodružství byli žáci unavení, ale spokojení a plní radosti z nových zážitků. Fotografie z výletu zde.

Žáci 1.- 4. tříd se zúčastnili dne 20. 5. 2024 koncertu, který uspořádala ZUŠ ve Veverské Bítýšce. Pod vedením paní učitelky Hrbáčkové si žáci ZUŠ připravili mnoho hudebních skladeb, které záhráli našim žákům. Děvčata vyšších ročníků zatančila krásný tanec. Pan učitel zahrál dětem na několik dechových hudebních nástrojů. Na závěr koncertu vystoupila kapela, která zahrála klasické i moderní skladby. Koncert se dětem moc líbil a účinkující  byli odměněni  velkým potleskem. Fotografie zde.

Celoroční snažení dramatického kroužku, malování a realizace kulis, domlouvání technických věcí a náročné plánování zkoušek vyústilo v zajímavý divadelní počin a to Nezbednou pohádku Josefa Lady. Téma popletené pohádky, kde je vše naopak, se ještě přepsalo na naši moderní dobu, přidalo se pár chytlavých pohádkových i muzikálových písniček a vznikla originální hra, ve které mohly děti zúročit své umělecké nadání, ať už to byl zpěv, tanec či herecký projev.

17. 5. 2023 v pátek večer na premiéře pro veřejnost zazněly písně jako Statistika, Dva roky jezdím bez nehod, Ježibaba, mix písní z pohádek i moderní píseň od Lady Gaga – Bloody Mary známá ze seriálu Wednesday. Ten samý den se hrálo i pro školu a školku, a to dopoledne dvakrát pro první i druhý stupeň.

Herci a herečky měly skoro hodinový prostor se na jevišti pěkně vyřádit, hlavně v podání sboru – čertů, kteří celé představení provázeli. A prostor měli vskutku královský – nádherné malované kulisy a plátna jakoby vypadly z oka mistra Lady. Protože scéna byla vskutku výpravná, bylo zapotřebí i vícero kulisáků, kteří v mžiku přeměnili divadelní prostředí.

Představení bylo protkáno i řadou vtipných dialogů a šprýmů, které ocenilo převážně dospělé publikum.

Děti hrály s plným nasazením a uvědomuji si, že jsem po nich jako režisér chtěla i dost obtížné věci, se kterými by měli problém i mnozí dospělí. Však si zkuste v jednom momentu držet v jedné ruce kartonové autíčko, v druhé mikrofon, zpívat na hudební podklad a přitom všem hrát a tvářit se, že je to brnkačka. Někteří museli též vystoupit ze své komfortní zóny, čehož si velice považuji.

Kdo nestihl naše představení, má možnost nás vidět ještě na festivalu Na Prknech tuto neděli 26. 5. v 11 hodin.

Na závěr každého divadelního či filmového projektu je zvykem děkovat, takže i teď tady a na tomto místě bych chtěla poděkovat všem 40 účinkujícím, kteří se na tomto představení podíleli, chci poděkovat za nádherné kulisy především Míše Hoďákové, Hance Skalické, Verči Zdubové, naší skvělé nápovědě a mé pravé ruce Terce Brychtové, potom našemu školníkovi Petru Dundáčkovi, i když on už v síni slávy je, na rozdíl od nás smrtelníků Janě Jelínkové za vedení sboru, dále panu zvukaři panu Lupínkovi, panu Kadeřábkovi, který nám umožnil v Kulturním domě nespočet zkoušek, a že to kolikrát bylo dost komplikované, panu Konopáčovi za natočení našeho díla a Katce Worley za krásné fotky.

Jsem vděčná, že jsem mohla potkat pár zajímavých talentů a tváří naší školy, a doufám, že se třeba tímto směrem budou někdy ubírat.

Jsem vděčná za to, že i v dnešní době děti divadlo láká, že mají nápady a jsou zapálení pro věc.

Jsem vděčná, že můžu tvořit a realizovat některé své dávné sny.

Těšte se na příští rok! Divadlu zdar! A zlomte vaz!

Fotografie z divadelního představení zde.

Dne 21. 5. 2024 jeli žáci 2. tříd na školní výlet do Lednice. Nejdříve si prohlédli zámek. Po svačině v parku navštívili skleník plný palem a cizokrajných květin. Poté se odebrali k přístavišti lodí a plavili se k Minaretu. Vyslechli si přednášku kapitána o zvířatech a rostlinách kolem řeky Dyje. Po 302 schodech vystoupili na vrchol Minaretu a pokochali se výhledem na krásný lednický areál se zámkem. Procházkou pečlivě udržovaným parkem se vrátili do města. Počasí bylo příjemné a výlet se všem dětem líbil. Fotografie z výletu zde. 

V hodinách přírodovědy páťáčci zjišťují, jak funguje naše tělo. Jak je dokonale vybavené, z jakých částí se skládá, jak se o svoje tělo máme starat, abychom byli zdraví. V jedné z vyučovacích hodin zkoumali povrch kůže a hmat. Poznávali předměty se zavřenýma očima, zahráli si na kriminalisty a odebírali si otisky prstů. Fotografie z hodin přírodovědy zde.
 
V úterý 30. 4. 2024 se u nás ve třídě konal slet čarodějnic a čarodějů. Děti měly tematické vyučování, ve kterém je provázela čarodějnice Bobina. Zopakovaly si s ní vyjmenovaná slova a slovní druhy, vytvořily knížečky se slovy příbuznými a procvičily matematiku.  Na školní zahradě pak pro ně měla čarodějnice připravenou bojovou hru,  na jejímž konci děti hledaly poklad. Hlasováním o nejchutnější čarodějnický lektvar, nejhezčí masku a předvedením kouzel čaroděje Daníka jsme zakončili naše čarodějnické vyučování. Fotografie z čarodějnického vyučování zde.
 

Žáci 2. – 4. tříd  se zúčastnili 29. 4. 2024 výukového programu Dopravní výchova, který se uskutečnil na fotbalovém hřišti. Byl zde vytvořen model vozovky s dopravními značkami, přechody a kruhovým objezdem.Žáci byli rozděleni na 3 skupiny. Jedna skupina jezdila v malých autíčkách , další skupina byla chodci a poslední skupina si hrála na policajty. Všichni žáci museli respektovat dopravní předpisy.Skupiny se střídaly.Výukový program se dětem líbil. Fotografie zde.

Dne 22. 4. 2024 naše škola uspořádala projektový Den Země. Na 2. stupni byl program zaměřen na téma sovy. Deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili deset úkolů. Kromě sportovních aktivit jako skákání v pytli, chytání míčků a překonání překážkové dráhy na ně čekaly i vědomostní a logické výzvy. Fotografie zde. Žáci 1. stupně se  vypravili do přírody  za poznáním a dobrodružstvím. Cílem jejich výpravy byla Veverská Bítýška a její blízké okolí. Každá třída měla  připravený svůj program, podle kterého pak děti pracovaly v malých skupinkách a objevovaly tajemství jarní přírody . Své poznatky zaznamenávaly do připravených pracovních listů. I přes chladné počasí považujeme Den Země za vydařený. Fotografie zde.

Ve středu 17. 4. 2024 navštívili žáci čtvrtých tříd Hvězdárnu a Planetárium v Brně. Na začátku programu pozorovali aktuální noční oblohu, zapátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách. Poté v programu s názvem Úžasné planety spatřili nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému. Dále se vydali na cestu Sluneční soustavou, putovali spalujícím žárem, mrazivými pustinami či vesmírným vzduchoprázdnem. Fotografie zde.

V pondělí 8. 4. 2024 se na naší škole konal Zápis budoucích prvňáčků a zároveň Den otevřených dveří. Pro nejmenší děti byl při této příležitosti připraven již druhý ročník Oříškové mise. Naši starší žáci nachystali stanoviště s různými úkoly, za jejichž splnění malí účastníci získali diplom a sladkou odměnu. Pro ostatní návštěvníky učitelé připravili aktivity, díky kterým si mohli vyzkoušet různé metody výuky jednotlivých předmětů. Věříme, že se všem odpoledne strávené ve škole líbilo, a těšíme se na další ročník. Na fotografie se můžete podívat zde.
 

Škola v přírodě v Blansku, konaná od 2. do 5. dubna, byla plná dobrodružství a objevování pro žáky 4. a 5. tříd. Tématem této nezapomenutelné zkušenosti bylo detektivní bádání, kde žáci rozluštili různé hádanky a stopy v přírodě. Po odhalení všech tajemství byla jejich odměnou sladká pochoutka ve formě dortu, kterou si zasloužili svým úsilím a šikovností. Škola v přírodě tak nejen posílila jejich znalosti o okolním prostředí, ale také rozvinula jejich týmovou práci a logické myšlení. Na fotografie se můžete podívat zde.

V měsíci březnu proběhla ve 3. A návštěva rodičů, kteří byli ochotni a udělali si čas, aby za námi došli do třídy a v rámci výuky prvouky na téma Povolání našich rodičů, nám vyprávěli o svém povolání. Jako první byl odvážný pan Tecl a ukázal dětem, co všechno dělá jako architekt staveb. Děti měly možnosti nahlédnout jak do velkého nákresu, tak i do prezentace návrhů domů, kterou si pro ně připravil a pustil na interaktivní tabuli. Žáci měli na něho spoustu zvídavých otázek. Při návštěvě druhého rodiče mohly děti nahlédnout do našeho zdravotnictví. Paní Mayerová, která pracuje jako anestezioložka na operačním sále, dětem názorně předvedla, co se s nimi bude dít na operačním sále před i během plánované operace. I ona své vyprávění doplnila ukázkou názorných pomůcek, které si s sebou donesla. Třetím rodičem, který byl rovněž tak laskav a došel za dětmi do třídy, byla paní Bizová. Paní Bizová pracuje jako krizový terapeut v organizaci Spondea v Brně, která poskytuje dětem, dospívajícím a dospělým pomoc v krizových životních situacích. Přímo pro naši třídu si připravila program na posílení vztahů ve třídě. Všem třem rodičům patří naše VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za jejich návštěvu a velmi pečlivě připravené povídání o svém zaměstnání. Děti se zaujetím poslouchaly a byly nadšené ❤️❤️❤️! Fotografie k nahlédnutí zde.
Dne 27. 3. 2024 proběhl ve 3. A výukový program s paní Andreou Hruškovou na téma Lesem ke zdraví. Program jsme začali na školní zahradě, kde žáci měli smyslová cvičení na posílení vztahů k přírodě a k sobě navzájem. Žáci zde objevili rostlinky a  divoké bylinky, které tu teď na Zábíteší rostou a mohou si z nich udělat salát či pomazánku, jsou vhodné i k výrobě sirupů nebo medu. Zahradu jsem rovněž využili k běhu o velikonočního zajíčka a hledání čokoládových vajíček. Ve třídě si pak děti vyrobily zdravou pomazánku z medvědího česneku, která jim velmi chutnala. Na závěr si vyrobily lesní vonné potpourri, kterým si doma krásně provoní domov přírodními aromatickými oleji. Fotografie zde.
 

V úterý 26. 3. 2024 oslavili žáci 1. tříd „Březen – měsíc knihy“ návštěvou místní knihovny. Před návštěvou knihovny na ně však čekal výukový program – Povídání o knihovně a knihách. Malí čtenáři se dozvěděli o tom, jak se knihy půjčují a jak se k nim máme všichni chovat. Následovalo povídání o pohádkách a pohádkových bytostech. Nakonec si žáci se zapojením vlastní fantazie vytvořili svoji krátkou pohádku. Nejvíce se všem líbila samotná návštěva knihovny. Dokonce mezi prvňáčky byli takoví, kteří již do knihovny pravidelně chodí. V dětském oddělení si každý mohl najít a prohlédnout spoustu pěkných knih. Návštěva knihovny se vydařila a určitě přilákala některé prvňáčky, aby do knihovny začali chodit. Fotografie z knihovny zde.

Žáci 2. tříd navštívili dne 25. 3. 2024 Městskou knihovnu ve Veverské Bítýšce. Dozvěděli se o výrobě knih, seznámili se s pojmy nakladatelství, knihtisk, žánry knih .  Zahráli si hru V knihovně je lev na rozšiřování slovní zásoby. Někteří žáci si hned knihu , která je zaujala, půjčili. Několik žáků si vyřídili čtenářskou průkazku. Snad si žáci budou knihy více půjčovat a tím si zlepšovat své čtenářské  dovednosti. Fotografie z knihovny zde.

Žáci 2. tříd navštívili 8. 3. 2024 Planetárium v Brně. Pozorovali hvězdnou oblohu, souhvězdí, Měsíc i planety naší soustavy. Na závěr zhlédli film Robinsonka, který žáky přenesl do budoucnosti roku 2134.Byl to vesmírný příběh o ztroskotání dívky Sáry na Měsíci. Dívka se snažila za pomocí dronu a vesmírného vozítka zachránit a vrátit se na Zemi. Celý program se dětem moc líbil. Na fotografie se můžete podívat zde.
 

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 navštívili žáci 4. B Brněnskou Zoologickou zahradu. Účastnili se exkurze se zkušenou průvodkyní. Během prohlídky se žáci seznámili se zvířaty, jejich chováním i potravou. Celá prohlídka se nesla převážně v duchu safari. Žáci tedy spatřili například lvy, lemury, zebry, plameňáky a žirafy. Díky pěknému počasí viděli i dvě mláďata pekari, malé surikaty a v otevřeném výběhu velbloudy. Nejobdivovanějším zvířetem byla dvacetiletá tygřice Satu a tygr Dandys. Všem se exkurze moc líbila. Fotografie zde.

V neděli 3. 3. 2024 se naším malým městem nesl vítr radosti a veselí, neboť se konal tradiční školní karneval, který přilákal obyvatele všech věkových kategorií. Moderátorskou taktovku s grácií a humorem drželi Vojtěch Konopáč, Šárka Vítková a Adéla Zelinková, kteří svou energií propagovali atmosféru plnou zábavy a přátelství. S rozprouděním zábavy pomohli žáci 7. a 4. tříd. Ti měli připravené originální taneční kroky a všichni účastníci, malí i velcí, se tak s jejich vedením snadno zapojili do těchto pohybových aktivit. Karneval obohatila bohatá tombola a tvořivé dílničky pro všechny věkové kategorie. Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých si mohly vyzkoušet pestré aktivity a činnosti s různým zaměřením. Karneval se stal místem, kde se setkala kreativita, tanec a radost z dobré zábavy. Fotografie z karnevalu zde.

Bývalý žák naší školy, Lukáš Pich, navštívil ve středu 28. 2. 2024 naši školu jako kameraman přírody. Beseda, kterou připravil, se zúčastnili žáci 3. až 5. ročníků. Během této interaktivní prezentace měli žáci možnost vidět fascinující videa z přírody, zahrnující žáby, hady, pavouky a mnoho dalších zajímavých zvířat. Všichni žáci byli nadšeni a poděkovali potleskem za inspirativní setkání. Tato akce potěšila jak děti, tak i pedagogy, a byla přijata s nadšením. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se vypravily třídy 1. A a 1. B do Podhoráckého muzea v Předklášteří na výstavu dřevěných hraček. Výstava měla příhodný název – Hračka v dřevě ukrytá. Děti si mohly prohlédnout krásné staré hračky, se kterými si mohli pravděpodobně hrát jejich prababičky a pradědečkové. Vyslechly si zajímavý příběh o tom, jak se dříve v chudých rodinách vyráběly hračky. Nakonec si všechny děti vyrobily jednoduchou hračku z odřezků dřeva. Fotografie z výstavy zde.

V pondělí 19. 2. 2024 se žáci 4. a 5. tříd vydali do Brna na divadelní představení Pippi Longstockig v angličtině. Jako protagonisté představení se jim představili studenti Gymnázia Křížkovského v Brně, jejichž obor je herectví. Téměř celé vystoupení bylo v anglickém jazyce. Vedle známých úryvků z knihy, které divadelní soubor Domino Theater & Project & School velice vtipně a originálně ztvárnil, se děti seznámily i s dalšími událostmi, které v knize popsány nebyly a krásně známý příběh doplnily. Celá akce se velmi vydařila a děti měly možnost zažít nevšední divadelní vystoupení. Fotografie z divadla zde.

Žáci 4. B navštívili dne 1. 2. 2024 Brněnské kluziště TeePee. Chlapci si zahráli hokej a dívky zkoušely skupinovou jízdu. Na závěr si žáci vyzkoušeli závody ve slalomu i rychlé jízdě. Všem se bruslení velmi líbilo. 

Žáci 2. tříd navštívili dne 1. 2. 2024 ekologické sdružení Rozmarýnek v Brně – Jundrově. Téma programu bylo Čarovné býlí. Žáci se učili poznávat bylinky, jejich vůni, ochutnali čaj z bylinek, vyzkoušeli si bylinky poznávat a složit jejich části. Zahráli si, jak bylinkami léčit různé nemoci a bolesti. Vlastnoručně si vyrobili hojivou mast.Na závěr si prošli zahradu s různými domácími zvířaty a zahráli si různé hry. Program se dětem moc líbil. Fotografie z Rozmarýnku zde.
 
Ve čtvrtek 1. 2. 2024 se žáci 3. A vydali na výlet do Hrusic, milovaného rodiště našeho významného spisovatele a ilustrátora dětských knih Josefa Lady. Dopolední projektové vyučování se neslo v duchu tohoto tématu. Vyprávěli jsme si o jeho dětství, životě a zhlédli o něm krátký dokument, vytvořený právě pro žáky 1. stupně. Děti se poté rozdělily do menších skupinek a začaly se domlouvat, jakým způsobem budou spolupracovat, jak zpracují získané informace a také materiály, které si do výuky donesly. To, jak se jim dílo povedlo, necháme na Vašem posouzení. Mě osobně jejich výtvory opravdu velmi potěšily a zahřálo mě u srdce, s jakou radostí a pečlivostí malovaly obrázky, spolupracovaly s ostatními a s velkým zaujetím listovaly v knížkách, které Josef Lada vytvořil. Závěrem si dovolím citovat své žáky Aleška, Samíka a Daníka: ,,Pane Lado, děkujeme…❤️.“ Fotografie zde.
 

V pátek 26. 1. 2024 navštívily společně třídy 1. A a 1. B vědecko – zábavní park Vida v Brně. Autobus nás dovezl včas na místo a my mohli začít naši návštěvu programem Albatros v Divadle vědy. Dvacetiminutový program o vzduchu, létání, panu Fukovi, doplněný písničkami a zajímavým programem, děti zaujal. Potom jsme se rozprchli vyzkoušet si na vlastní kůži plno zajímavých atrakcí. Na závěr měly děti možnost zakoupit si pár suvenýrů z místního obchůdku. Akce se vydařila a dětem se výlet líbil. Fotografie z Vidy zde.

V úterý 23. 1. 2024 proběhla na naší škole pro žáky 2. a 3. ročníku soutěž v přeskocích přes švihadloSoutěže se tentokrát zúčastnili všichni žáci. Cílem bylo dosáhnout co největšího počtu přeskoků za 30 s. Všichni soutěžící se moc snažili a ti co právě neskákali usilovně fandili. Za svoje výkony získali všichni sladkou odměnu a ti nejlepší obdrželi diplom.
Přehled vítězů:
2. ročník
1. místo Messiah Edith Veronika Júlia II. A 80 skoků
2. místo Bednář Vojtěch II. B 62 skoků
3. místo Šancová Natálie II. A 57 skoků

3. ročník
1. místo Kovařík Alexandr 63 skoků
2. místo Váňová Magdalena 60 skoků
3. místo Jenišová Tamara 55 skoků
              Mayer Ondřej 55 skoků

Fotografie ze soutěže zde.

V úterý 16. 1. 2024 se sešly třídy 1. A a 1. B společně v tělocvičně. Byla pro ně přichystána opičí dráha, na které si mohly vyzkoušet svou obratnost i rychlost. Obě třídy měly natrénováno, takže se všem dobře dařilo. Děti přeskakovaly, prolézaly i přelézaly různé překážky, běžely po lavičce a dokonce po odrazu na můstku vyskočily na vysokou švédskou bednu. Celá akce probíhala za hlasitého fandění všem závodníkům. Všechny děti dostaly za svůj výkon zaslouženou jedničku. Fotografie opičí dráhy zde.

Žáci 2. tříd si vyšli 10. 1. 2024 do lesa ke krmelci. Bylo krásné mrazivé počasí, mezi stromy probleskovalo sluníčko. Žáci donesli zvířátkům plno potravy .Během  vycházky poznávali lesní stromy podle spadaného listí, podle kůry, zopakovali si, jak se máme chovat v lese. Vycházka se dětem líbila. Do školy se žáci  vraceli unavení a s červenými tvářemi. Fotografie ze zimní vycházky zde.

V pátek 5. 1. 2024 navštívila třída 1. B místní kostel. Paní Balabánová nám ukázala interiéry kostela společně s krásným betlémem, který vyrobil lidový řezbář z Vysočiny a vystavuje se v Bítýšce už padesát let. Pak nás vzala nahoru na kůr a zahrála nám na varhany a my si společně zazpívali pár vánočních koled. Atmosféra v kostele byla kouzelná a budeme se těšit opět za rok. Fotografie z kostela zde.

Ve všech třídách naší školy proběhly 22. 12. 2023 vánoční besídky. Ve třídě 2. B si děti za zvuku vánočních písniček vyrobily prasátka pro štěstí a vánoční přáníčka pro svoje nejbližší. Společně jsme si zazpívali koledy, děti přednesly naučené básničky, zatančily si a Gábinka Valešová zahrála na flétnu. Následovala vánoční tombola a rozdávání dárků. Fotografie z besídky zde.
  
Dne 22. 12. 2023 měla třída 2. A vánoční besídku. U nazdobeného stromečku děti přednášely básně a zpívaly koledy. Barborka Janštová zahrála koledu na housle a Amálka Pirochtová zahrála několik koled na flétnu. Po rozdání dárků děti vyrobily pro rodiče prasátko z citronu a voňavý pomeranč ozdobený hřebíčkem. Při práci si povídaly  a ochutnávaly cukroví a ovoce. Vánoční besídka se jim moc líbila. Fotografie z besídky zde.
V pátek 22. 12. 2023 jsme v naší škole prožívali ve třídách vánoční besídky. Ve 3. A jsme si povídali o rodinných vánočních historkách, zahráli jsme si společnou hru, kterou si žáci připravili, zazpívali koledy a obdarovali se dárečky. Atmosféra byla velmi srdečná a sváteční. Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku pak pevné zdravíčko a hodně lásky. Fotografie zde.

Ve středu 20. 12. 2023 se vydaly 1. třídy do planetária v Brně. Pro děti byl jako vždy nachystán program před samotným promítáním v digitáriu. Pán ukazoval dětem zimní oblohu, souhvězdí, planety, světové strany. Potom začal film Ptačí ostrov, který se odehrával ve známém prostředí lednicko – valtického areálu. Vyprávěl o klukovi, který musí zachránit náš svět a objeví pravé životní hodnoty. Film vznikl opět v produkci města Brna a brněnských herců. Na závěr si děti nakoupily zajímavé suvenýry v obchůdku. Do planetária se budeme vždy rádi vracet. Fotografie z planetária zde.

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 se první třídy dozvěděly, jak to bylo tenkrát s narozením Ježíška. Vyslechly si příběh o Panně Marii, Josefovi a Ježíškovi. Děti měly zvídavé otázky a paní Markéta na ně ochotně v kruhu odpovídala. Děti si nakonec vyrobily šťastnou hvězdu a mohly ji darovat, komu chtěly. Určitě se budeme těšit příští rok zase s jiným zajímavým povídáním. Fotografie zde.

V úterý 12. 12. 2023 navštívili žáci čtvrtých tříd enviromentální středisko Lipka. Na pracovišti Rozmarýnek prožili program Vánoce matky přírody, během kterého se dozvěděli, proč je dnes sníh více vzácnost či odkud se berou suroviny na vánoční dobroty. V zahradě dále bádali, proč rostliny v zimě potřebují sníh. K pozorování byla přítomna i zvířata – králíci, morčata, slepice, chameleoni či hadi. Na závěr si všichni upekli svoji vlastní vánočku. Fotografie z Lipky zde.

Žáci 2. tříd byli 7. 12. 2023 bobovat Na Babkách. Napadl první sníh a svítilo sluníčko. Sjezdovka byla lehce namrzlá a tak to dětem pěkně svištělo dolů. Někteří se koulovali a někteří stavěli sněhuláka. S červenými tvářemi a unavení se děti vrátily do školy. Bobování se jim moc líbilo. Fotografie ze zimních radovánek zde.

V úterý 5. 12. 2023 přišel navštívit žáky prvního stupně a děti obou mateřských školek Mikuláš se svou družinou, anděly a čerty. Mikuláš pochválil hodné děti a ty zlobivější upozornil, na co si mají dávat pozor. Za básničku či písničku dostali malí žáčci drobnou sladkost. Děkujeme žákům 9. A za organizaci. Fotografie zde.

V pátek 24. 11. 2023 proběhla ve 3. A  projektová výuka ve skupinách na téma Česká republika. Žáci postupně vypracovávali cvičení a pokud správně odpovídali, složili z nich  mapu Čr. Zde vyznačili velká města, roztřídili pohoří a řeky, zopakovali si důležité informace o naší vlasti (kdo je náš prezident, státní symboly ) a zopakovali si vyjmenovaná slova po B a slova k nim příbuzná. Na závěr jsme zkontrolovali naše výstupy, zhodnotili práci ve skupinách, děti sdílely místa, která se svými rodiči navštívily a která je oslovila. Náš čas se rychle nachýlil ke konci, nestihli jsme si zazpívat naší krásnou hymnu, kterou mají děti velmi oblíbenou, ale my si to vynahradíme hned příští týden. Fotografie z projektové výuky zde.
 

Dne 21. 11. 2023 se na naší škole uskutečnil historicky první ročník pěvecké soutěže, letos poprvé překřtěné ze Superstár na Veverstár. Naše veverka byla mírně unavená zimním spánkem, ale naše soutěžící to vůbec nevyvedlo z míry, ba naopak. Celá soutěž se nesla ve znamení retro stylu. Započala písní Š,š,š z muzikálu Rebelové v podání paní učitelek Bartoníkové, Jelínkové, Kobáňové a Zdubové. Samozřejmě nechyběl skoro dvacetičlenný školní sbor. Vtipným antré s pestrobarevnými deštníky započalo pěvecké klání. Soutěž byla rozdělená do dvou kategorií, a to mladší 1.–3. třída a kategorii starší 4.–5. třída. Soutěžilo celkem 17 zpěváků, z každé třídy byli vybráni zhruba dva žáci či žákyně. V prvním kole měli účastníci nachystanou první píseň. Mohli jsme slyšet lidové písně např. Černé oči, Prší, prší, Červený šátečku, ale také písně umělé a moderní interprety Rihannu či Pokáče. Do druhého kola porota vybrala polovinu soutěžících, z nichž vybrala vítěze. Mohli jsme slyšet zajímavé písně od Lucie Vondráčkové, opět Pokáče či Ewy Farné. Pauzy mezi kategoriemi vyplnily i vycházející talenty nejen z naší školy. Chlapecká kapela sestavená z členů naší školy, a to jmenovitě Jan Tichoň (bicí), Štěpán Králík (el. kytara), Kryštof Kudláček (el. kytara) a David Strachoň (baskytara), zahráli společně se sborem 3 písničky z muzikálu Rebelové. Tato kapela zde účinkovala poprvé a hráli na živo. Pěvecké duo Monika Fitzová s Dominikou Vejrostovou zazpívaly ve druhé pauze píseň Můj vysněný svět. Potom je vystřídala ještě Natália Button se svým vystoupením na kytaru, která zde vystupovala jako host. Zahrála a zazpívala s kytarovým doprovodem moderní písně od Eda Sheerana, Adele a Gary Jules. Sál při jejím vystoupení takřka oněměl. A právem. Tato soutěž by měla ukázat, že i v dnešní době je plno talentů, které je třeba rozvíjet.

A jak to vše teda dopadlo? V mladší kategorii se umístila na 3. místě Barbora Janštová z 2. A, na 2. místě Jan Bartoník z 1. B a celou kategorii vyhrála Klaudie Tyrnerová z 2. B, která všechny okouzlila písní Pan doktor Zub i s mírnější choreografií. Starší kategorie měla tyto vítěze: 3. místo obsadila Adelaida Krásná ze 4. B, 2. místo si vyzpívala Viola Tyrnerová z 5. B a prvenství z loňského ročníku obhájila Liliana Koupilová ze 4. B. Porota letos udělila i zvláštní ocenění, a to cenu Pokáče Vojtěchu Pořízkovi ze 4. A a cenu za intonaci Báře Musilové z 1. B. Letošní ročník nám ukázal opět další zajímavé talenty, obohatil nás krásnými vystoupeními a budeme doufat, že děti se budou i nadále zajímat o hudbu, ať bude v jakékoliv formě. Fotografie z této pěvecké soutěže zde.

Dne 21. 11. 2023 se uskutečnila v prvních třídách tzv. slavnost slabikáře. Žáci už pomalu začínají číst první slova, věty a přecházejí do stavu čtenářského. Využili jsme totiž naší veverky, aby dětem slabikáře rozdala ona. Ale neměly to zadarmo. Musely přečíst jednoduché slovo či slabiku. Za to je veverka odměnila pravé oním slabikářem a pracovním sešitem. Děti měly z veverky velkou radost, donesly jí i oříšky na zimu, aby netrpěla hladem. Též si přinesly menší občerstvení a s veverkou strávily celou jednu vyučující hodinu. A strávily ji tancem, zpěvem a jídlem. Veverka byla po dvou hodinách utahaná a tak jsme ji propustili tam, kam patří. Do lesa. Snad se s veverkou opět shledáme při významných školních dnech. Fotografie zde.

Ve středu 15. 11. 2023 ukončili naši třeťáčci plavecký výcvik v Kuřimi. Žáci plavali na výdrž, potápěli se pro kroužky, plavali různými plaveckými styly. Na závěr si vychutnali vířivku, profrčeli tobogánem a „plaveckou jízdu“ zakončili párkem v rohlíku. Musím děti velmi pochválit, snažily se podat co nejlepší plavecké výkony a odměnou jim pak byla pěkná mokrá vysvědčení. Snad i nadále budou rádi plavat a zůstanou tak u tohoto výborného sportu. Fotografie z plavání zde.

Dne 10. 11. 2023 zhlédli žáci 2. tříd a třída 3. A pohádku Krutidráp a poletíme do Afriky. V úvodu se nám představili zřízenci ZOO Karla a Karla se svými divokými mazlíčky.Je to vlastně dobrodružná výprava do Afriky po stopách zmizelého lva Edy. Děti překonávaly nástrahy džungle a našly společnou řeč s divokými zvířaty. Soustředily se na dějovou linku a dozvěděly se mnoho zajímavostí ze života zvířat. Aktivně se zúčastnily děje celého příběhu. Pohádka se dětem moc líbila. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se žáci celého prvního stupně zúčastnili projektového dne Pochop přírodu. Z různých koutů Česka k nám do školy přijeli lektoři s rozmanitými programy a hlavně živými zvířaty. Byli jsme doslova okouzleni nádhernými sovami, od kulíška nejmenšího po výra velkého, sokolník nám ukázal i sovy za letu a při výcviku. Na Ostrůvku na nás zase pro změnu čekala jedenáctičlenná skupina sibiřských a aljašských husky. Pan Tomáš nám přiblížil vývoj a historii mushingu, tedy psích spřežení. Nakonec jsme si pejsky mohli pohladit a pomazlit se s nimi, byli velmi přátelští. V tělocvičně na nás zase čekala ochočená liška Coco, dozvěděli jsme se plno zajímavostí o této šelmě a pro některé to byl ojedinělý zážitek, vidět takto zblízka toto divoké zvíře. Posledním programem byl program o mravencích. Děti si mohly prohlédnout živou kolonii mravenců a systém celého mraveniště. Program byl moc fajn a budeme se těšit třeba příští rok na další zajímavé projekty se zvířátky. Fotografie z projektového dne zde.

Žáci 2. B se zapojili do celoškolní soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu a nejlepší kostým v halloweenském stylu.Ve Vv nakrelili obrázky, v Pč vyrobili jedovaté muchomůrky a z domu si přinesli další materiál na výzdobu třídy. Ráno 31. 10. 2023 započalo vyučování strašidelným tanečkem. Motiv pavouků, bubáků a dýní prolínal celým vyučováním. Ve 2. vyučovací hodině nás navštívila skupina žáků z devátého ročníku, aby vyhodnotila nejlepší převlek. Hodnocení nebylo vůbec jednoduché, protože všechny děti měly připravené krásné kostýmy. Po svačince na děti čekalo sladké překvapení. Gábinka s maminkou napekly výborné strašidelné perníčky a Verunka přinesla v kouzelném měšci strašidelné bonbony. Celý den se dětem vydařil a v celoškolní soutěži v kategorii kostým získali krásné 2. místo. Fotografie z halloweenského dne zde.

V úterý 31. 10. 2023 proběhlo vyučování pro děti 1. A netradičně. Žáci se zapojili do oslavy Halloweenu na naší škole. Třídu si pěkně vyzdobili vlastními výrobky dýní, namalovali strašidelné obrázky. Do školy přišli v krásných maskách, takže v lavicích seděli kostlivci, netopýři, duch, dýně i čarodějnice. Vymysleli si kouzelný lektvar, vymalovali si obrázek hada a také zkusili jednoduchý tanec pro čarodějnice. Všichni si tento den užili. Fotky zde.

Žáci 2. B využili pěkného počasí a vyrazili s paní učitelkou na Prvouku do přírody. Během procházky pozorovali pestrou paletu podzimních barev. V altánu na Kašparově louce si společně přečetli téma Podzim v učebnicích a potom následovala práce ve skupinkách. Ti nejrychlejší ještě stihli přeskoky přes švihadla. Při cestě zpět si žáci vyzkoušeli indiánský běh. Fotografie z vyučování v přírodě zde.

Naši školu navštívila 19. 10. 2023 cimbálová kapela  Réva ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert  se konal ve víceúčelovém sále ZŠ a byl rozdělen na 3 části podle věku dětí. Žáci se seznámili s hudebními nástroji (cimbál, housle, klarinet, kontrabas). Zazpívali si lidovou píseň To ta Helpa i moderní písně od kapely Queen, od skupiny Kabát píseň Pohoda. Poslechli si i vynikající výkon cimbalisty –  Turecký pochod od W. A. Mozarta. Sledovali se zájmem i průvodní slovo a zapojili se do soutěží. Potleskem doprovázeli hudebníky. Na závěr si zatančili při písni Když nemůžeš, tak přidej od skupiny Mirai. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu zde.

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se děti z 5. A i 5. B vydaly na exkurzi do Brna. Prošly si celé historické centrum, zastavily se u nejedné památky a kulturní zajímavosti. Paní učitelky třídní v roli průvodců jim vyprávěly brněnské pověsti a vzaly je i na netradiční místa. Během exkurze i následující dny po návratu děti všechny nabyté dojmy a informace promítly do hodin vlastivědy, matematiky, českého a anglického jazyka. Výlet i celý program se skvěle vydařil a všechny děti svorně prohlásily, že by jely hned znovu. :-). Fotografie z Brna zde.

Žáci 3. A se zúčastňují plaveckého výcviku ve Wellness v Kuřimi. Někteří se již velmi zdokonalili v plavání a jsou z nich výborní plavci, jiní se přestali bát vody, a tak můžeme říci, že si žáci plavání hezky prožívají, do vody se vždy těší a je to fajn. Fotografie z plaveckého výcviku zde.

V pátek 22. 9. 2023 jsme vyrazili s naší početnou  3. A  na projektovou výuku do přírody a to na louku u hájenky.  Měli jsme štěstí jak na počasí, tak i na velikou kobylku zelenou, která obohatila naše vyučování. Na své si tak přišly děti, které mají rády hmyz a mají třeba doma i sbírky brouků a pavouků. Výuka v krásném prostředí nového altánu a vůně přírody nikoho z nás nenechala na pochybách, že se sem opět rádi vrátíme. Fotografie z výuky v přírodě zde.

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 se děti z 5. A vydaly do místního lesního klubu ZaHrátka zažít výuku v přírodě. Jako milé překvapení tam pro ně byla nachystána jablíčka na svačinku a krásně připravené stoly na výuku pod pergolou. S paní učitelkou třídní si v rámci vlastivědy povídali o Jihomoravském kraji, řece Svratce, o Veverské Bítýšce a jejím zajímavém okolí. Hodinu tělesné výchovy věnovaly fotbalu a míčovým hrám. Přeměřily si všechny vyvýšené záhony, komposty, palety a získané údaje bohatě využily v hodině matematiky. V rámci výtvarné výchovy si barevně a zajímavou grafikou upravily třídní pravidla a v pracovních činnostech vytvořily skutečně originální pokrmy v tzv. Blátivé kuchyňce. Jedinečným zážitkem pro ně byly suché záchody. V lesním klubu si tím uvědomily, jak je důležité šetřit vodou na místě, kde z kohoutku žádná neteče. Pro děti to byl nevšední zážitek a už teď se těší, až se sem na jaře vrátí a budou se zase učit v přírodě. Fotografie z výuky v přírodě můžete vidět zde.

Dne 4. 9. 2023 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 pro prvňáčky. Zahájení proběhlo na školním dvoře. Přišli nejen rodiče se svými dětmi, ale i babičky a dědečkové. Všichni chtěli vidět své vnoučky a děti při tomto velkém kroku do dalšího života. Po slavnostním přivítání paní ředitelkou, byly děti postupně vyzvány a přicházely k panu školníkovi, který je pasoval na žáky naší školy. Od pana starosty a místostarosty obdrželi prvňáčci pamětní list. Z rukou zástupkyně školské rady paní Váňové jim byl připnut pamětní odznak. Poté prvňáčci i jejich rodiče odešli se svými třídními učitelkami do tříd. Zde si převzali nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie zde