Školní akce první stupeň

Napadl první sníh a žáci 3. A šli 30. 1. 2019 bobovat. I malý kopec u bytovek jim udělal velkou radost. Žáci si zimních radovánek opravdu užívali. Stavěli sněhuláka, jezdili na bobech a koulovali se. Bylo to pro ně hezké a veselé dopoledne. Fotografie z bobování zde.

V neděli 20. 1. 2019 byl pořádán tradiční maškarní karneval. Karnevalová show začala tanečním vystoupením Sněhuláci žáků 2. třídy. Poté jsme již na tanečním parketu mohli spatřit piráty, čarodějnice, prince, princezny, víly, klauny a mnoho dalších krásně vytvořených kostýmů. Po tanečním reji se všichni nadšeně vrhli do zábavního sportovního soutěžení, které prověřilo pohybové dovednosti, obratnost, koordinaci, rovnováhu a soustředění. Za úspěšné zvládnutí disciplín samozřejmě nechyběla sladká odměna. Program karnevalu byl doprovázen bohatou tombolou. Máme odsoutěženo, dotancováno, domlsáno a těšíme se společně s vámi zase na příští rok! Fotografie z maškarního karnevalu zde.

V prosinci 2018 navštívila třída 3. A výtvarnou dílnu ve ŠD. Žáci vyráběli vánoční dárek pro rodiče – keramického andílka a hvězdičku. Pracovali pečlivě, vykrajovali a zdobili barvou. Dárek se jim podařil a rodiče z něho měli radost. Fotografie naleznete zde.

V pátek 21. 12. 2018 prvňáčci zakončili své těšení na Vánoce. Během posledních 14 dnů namalovali krásné vánoční stromečky z nichž vznikly tři velké vánoční stromy. Nejvíce si přáli sníh, a tak namalovali sněhuláky s nosem nahoru, jak koukají po sněhu. 11. 12. za námi přišla paní Žilková a s její pomocí jsme vyráběli korálkové svícny a přáníčka. Připravené zimní básničky, některé byly docela dlouhé, a písničku Malý chlapeček, strojí stromeček předvedly děti v krátkém pásmu na besídce. Poslední den ve škole jsme zdobili vánoční jablíčko a na úplný závěr byla připravena dárková tombola. Všichni byli s dárky spokojení díky hodným a ochotným kamarádům. Co nás čeká v příštím roce? Fotografie naleznete zde.

Stalo se již tradicí, že se v adventním čase koná na naši škole „Předvánoční zastavení“.  Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Sešli jsme se na vánočně vyzdobeném školním dvoře 7. 12. 2018. Na pódiu se v krátkých vystoupeních postupně vystřídali žáci naší školy. Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce. Za což jim patří velký dík. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje našich školních kulturních akcí. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků našich žáků a taky občerstvení v podobě teplých nápojů a taky něco k zakousnutí. 

Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde. Video z celé akce zde.

Ve středu 5.12.2018 obě první třídy navštívily pohádkový Cirkus Unikum v divadle Polárka. Celé divadelní představení prolínaly postavy živých herců a jejich loutek, společně se zpěvy a živou hudbou. Hlavní postavou byl malý kouzelník, který uměl zmizet z krabice, ale svá kouzla ihned prozradil. Další byla provazochodkyně Truda, která měla plno nápadníků, ale nejvíc se jí líbil kolega, který všechno dokázal sníst, třeba i hrnec. Potom tam byl silák, který zvedl těžký Vakvak jako pírko, z vaku vylezl slon. A úplně na konec se předvedla siamská dvojčata při krocení slona. Všechny děti sledovaly celé vystoupení se zaujetím. Moc se jim líbilo. Ve škole na ně čekalo ve třídě překvapení – přišel Mikuláš a anděl a s nimi plno čertů. 

V úterý 27. 11. 2018 žáci 1. A  a ve středu 28. 11. 2018 žáci 1. B navštívili dílničku ve školní družině, kde pro ně paní Hemalová měla nachystané talíře na vybarvování. Výtvarná práce děti bavila a dílko se všem podařilo. Budou mít krásný dárek pod stromeček. Těšíme se na jarní tvoření. Fotografie naleznete zde.

Dne 22. 11. 2018 se po roce opět uskutečnila oblíbená školní pěvecká soutěž Superstar. Hned v úvodu zazněla píseň Nonstop v podání třídy 4. A. Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků prvního stupně. Soutěžící si s výběrem písně dali opravdu záležet. Zazněly zde známé písně jako např. Pátá, Oliver Twist, Rodné údolí a spousta dalších. Soutěž moderoval osvědčený moderátor Petr Tichoň, který si společně s diváky také zazpíval.
Všichni vystupující předvedli skvělé pěvecké výkony. Porota to opravdu neměla lehké, ale rozhodnout musela. A kdo nakonec zvítězil?

     

1. píseň

2. píseň

1. místo

Tereza Liptáková

5.A

Rodné údolí

Kdy vzlétnu já

2. místo Jan Tichoň 4.A

Rodné údolí

Prodavač

3. místo Karolína Hermány 5.B

Co s touhle šťastnou chvílí

Kdybys měla má panenko

Do hlasování se zapojili i diváci. Na základě jejich rozhodnutí získala Cenu diváka Markéta Mifková ze 3. A. Všichni vítězové obdrželi diplom a mohli se radovat i z dalších odměn. Během soutěže zazpívala také loňská vítězka Aneta Podborská společně s Nelou Šenkýřovou píseň Potkal jsem tě zase po letech. Díky všem zúčastněným se letošní Superstar opravdu povedla! Dokazovala to také bohatá účast diváků. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 navštívil žáky čtvrtých ročníků pan Miroslav Slavíček. Známý chovatel hadů přiblížil žákům život těchto beznohých plazů a zároveň s sebou přivezl ukázat i některé své dlouhé mazlíčky. Během prezentace se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, prohlédli si obrázky a zhlédli video o hadím krmení. Opravdové vzrušení nastalo, když přišli na řadu dovezení kamarádi. V pytlech, které se tajemně hýbaly, už čekali hadi – škrtiči. Žáci, kteří se nebáli, si je mohli pohladit. Na závěr pan chovatel zodpovídal dotazy a zakončil hodinu odměnami pro nejvěrnější posluchače. Program se žákům moc líbil. Fotografie zde.

Ve dnech 14. 11. a 19. 11. 2018 se žáci čtvrtých tříd vydali do Rozmarýnku na program s názvem Případ doktor Sacharin. Zahráli si zde na detektivy a pátrali po tajných ingrediencích, které způsobují oslabení dětí a dospělých. Dále prozkoumali složení běžných sladkostí a seznámili se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Během přestávky využili možnost pochovat si zvířata chovaná na programu. Formou stimulační hry podstoupili testování účinků energetických nápojů. Na závěr si zahráli na kuchaře a ve cvičné kuchyni připravili zdravé palačinky, na kterých sis chutí pochutnali. Žáci si program moc užili. Fotografie zde.

18. a 19. 10. 2018 byly děti z obou prvních tříd na vycházce do okolí. Cílem byla lokalita Na Babkách, kde si mohly prohlédnout i zvířátka (husy, kozy a ovce)  a také ochutnat sladké švestky, již popadané na zem. Cestou tam i zpět poznávaly rostliny a listy ze stromů. Stavili jsme se také na zahradě u školní družiny a prohlédli si vzácný jinan. Další fotografie jsou z podzimního tvoření, kdy během prázdnin společně s rodiči, děti vytvářely Podzimníčka. Všem se Podzimníček moc povedl. Na závěr jsou přidány fotografie podzimních nástěnek. Všechny fotografie naleznete zde.

Dne 25. 10. 2018 k nám do školy přijelo Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF). Moderátoři nám ukázali a vysvětlili velké množství fyzikálních pokusů, dozvěděli jsme se nové informace o změnách skupenství látek, teplotě varu dusíku, tání ledovců a dalších fyzikálních jevech, a navíc jsme byli po celou dobu aktivními účastníky show. Nikdo z nás se jistě nenudil a nevycházeli jsme z údivu, jak může být fyzika zajímavá a kde všude se s ní setkáváme. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 obě první třídy byly na své první akci mimo školu. V Rozmarýnku pro ně byl připraven program Ferda mravenec ve vodní říši. Děti uvítaly tři kamarádky Ferdy – Janča, Sisy a Bára. Pomocí barevných kamínků si vytvořily 3 skupiny, které se během dopoledne vystřídaly na třech stanovištích. 1. stanoviště – voda, 2. stanoviště – co žije ve vodě a tvorba domečku pro chrostíka, 3. stanoviště – venku- hry a prohlídka mraveniště, lovení živočichů z jezírka a jejich poznávání. Během svačinové přestávky Bára ukázala dětem gekončíka, kterého si mohly pohladit. Janča předvedla korálovku a malého králíčka. Některé děti si mohly dát korálovku  kolem krku. Na závěr si mohly vzít strašilku na ruku a prohlédnout malou tarantuli. Dětem se program moc líbil, obzvlášť zvířátka. Děkujeme Rozmarýnku! Fotografie zde.

Ve druhém školním týdnu žáky naší školy navštívily studentky zubního lékařství v rámci programu Dental Prevention. Tento preventivní program se zaměřuje na výuku o zdraví zubů a celé dutiny ústní. Studentky s dětmi z prvního stupně prošly základní pojmy, které se týkají zubů a jejich možných nemocí. Poté s dětmi prakticky nacvičily správnou techniku čištění zubů. U žáků 2.stupně byla přednáška vedena více odborně a do detailů všech možných nemocí v dutině ústní a následků toho, když si žáci nebudou čistit správně zuby. Také u nich poté proběhl nácvik techniky čištění zubů, ale už více detailní.

Dne 14. 9. 2018 navštívily třídy 1. – 3. ročníku bítešskou moštárnu. Pan Jakubec, člen místních ovocnářů, vysvětlil dětem přípravu jablek na moštování a potom se jablka lisovala na mošt. Na závěr děti ochutnaly mošt plný vitamínů. Fotografie zde.

V pondělí 3. 9. 2018 mělo být slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky, jako předchozí roky, také na školním dvoře. Pro nepřízeň počasí se muselo vše přesunout do školního víceúčelového sálu. Babičky, dědečkové, maminky i tatínkové chtěli vidět své vnoučky a děti při tomto velkém kroku do dalšího života. Děti jeden za druhým po vyvolání paní Kudláčkovou, přicházely k panu školníkovi a ten, v obleku pedela, je pasoval na budoucí prvňáčky. Od pana starosty Mifka a pana místostarosty Novotného, již prvňáčci, dostali pamětní list na tuto slavnostní událost. Potom prvňáčci odešli se svými třídními učitelkami do tříd, kde měli nachystané školní potřeby a dárky. Prvňáčci se poprvé předvedli co už umí číst, psát i počítat a kdo umí pěkné básničky a písničky. Ze školy tento den odcházeli všichni spokojení a s úsměvem. Fotografie našich prvňáčků naleznete zde.