Školní akce první stupeň

V úterý 14. 6. 2022 se 5. A a 5. B zúčastnila školního výletu. Po zajímavé prohlídce hradu Buchlov žáci navštívili Archeoskanzen Modrá, kde zjistili, jak lidé žili v 9. století v době Velké Moravy. Počasí se vydařilo, výlet se všem líbil. Fotografie z výletu zde.

Dne 6. 6. 2022 proběhly na naší škole dílničky pro děti, které po prázdninách nastoupí do 1. tříd. Souběžně se uskutečnila informační schůzka pro jejich rodiče. Budoucí prvňáčci si v dílničkách vyrobili pestrobarevnou kytičku. Rodiče se dověděli do jakých tříd byly jejich děti zařazeny, získali základní informace o prvních dnech ve škole a dostali seznamy všech pomůcek. Fotografie z dílniček zde.
 

Žáci 3. tříd jeli 25. 5. 2022 na školní výlet do Lednice. Prohlédli si krásný zámek a skleník plný cizokrajných rostlin. Krátkou procházkou se dostali k přístavišti loděk. Během plavby pozorovali přírodu  a dokonce zblízka viděli vzácného ptáka kvakoše. U Minaretu posvačili a po 302 schodech vyšlapali na nejvyšší ochoz, odkud shlédli malebný lednický areál. Procházkou zpět viděli různé krásně kvetoucí stromy a keře v zámeckém parku. Na závěr měli žáci chvilku volna a mohli si koupit něco pro sebe i pro rodiče. Výlet se dětem líbil. Fotografie z výletu zde.

Dne 19. 5. vyrazily třídy 2. A a 2. B na společný výlet na zámek Milotice. Vyrazili jsme ráno s předstihem, ale dopravní situace nám nebyla nakloněna. Nakonec jsme ke značnému zpoždění prohlídku naplánovanou na 10. hodinu přece jen stihli. Všechny děti i s pedagogickým dozorem se převlékly do dobových kostýmů a v nich absolvovaly prohlídku, kterou vedli pracovníci zámku též v kostýmech. Vystupovali v rolích zámeckých postav minulých dob, které zámek skutečně obývaly. Děti měly možnost učit se šermu i baroknímu tanci. Celá prohlídka trvala 45 minut. Potom měly děti rozchod, mohly si koupit suvenýry, občerstvení nebo si projít zámecký park. Proběhlo i společné foto a zhruba ve 13 hodin jsme vyrazili autobusem zpět do Veverské Bítýšky. Na tento výlet máme řadu krásných vzpomínek a budeme se rádi vracet do časů, kdy ještě slova jako úcta, šlechetnost, pokora a slušnost, něco znamenala. Fotografie z výletu zde.

Dne 13. 5. navštívily třídy 2. A a 2. B divadelní představení Vinnetou v Polárce v Brně. Představení začalo v 9 hodin, před začátkem měly děti možnost zakoupit si malé občerstvení v bufetu, či si sníst svačinu. Super byla živá hudba, která hrála už před samotným představením a diváky pěkně naladila na nadcházející vypravování. Příběh o Vinnetouovi, náčelníkovi Apačů, mělo v Polárce podobu dobrodružného muzikálu, který byl citlivě přizpůsobený věku dětí a měl i výchovný podtext. V 10 hodin divadlo skončilo a my se autobusem přesunuli na poslední vyučovací hodinu do školy. Skladbu Mannitou jsme si pak prozpěvovali i při návratu zpátky. Fotografie zde.

V čtvrtek, 5. 5. 2022, vyrazily třídy 4. B, 6. A a 8. A na bruslení do Kuřimi. Tuto odměnu získaly třídy za vítězství ve sběru papíru. Kolem 9.00 se vyráželo objednaným autobusem z náměstí a kolem 9.30 byli všichni na místě. Domluva, nazutí bruslí a nasazení ochranných prostředků nějaký čas zabraly, a proto se všichni na led dostali před 10.00. První ostýchavé kroky na bruslích byly vystřídány plynulými pohyby bruslí. Až na pár hokejistů se všichni museli s bruslemi tak trochu sžít. Ale netrvalo to dlouho a po ledě se pohybovali opravdoví bruslaři a bruslařky. Mnoha žákům také pomohly pomocné konstrukce, se kterými se mohli klouzat po ledě s oporou. Hodina bruslení uběhla jako voda. Únava, ale i nadšení byly znát na tvářích žáků, kteří byli přepraveni přistaveným autobusem zase zpět do školy. Školní akce se povedla a všem se bruslení líbilo. Fotografie z bruslení zde.

V pátek 22. 4. 2022 jsme po dvouleté pauze opět mohli slavit Den Země a naši žáci si to náležitě užili. Každý ročník měl vytvořený svůj program, který přizpůsobil aktuálním nástrahám počasí, protože Den Země je u nás ve škole spojen s pobytem venku v krásné přírodě v okolí Veverské Bítýšky. Děti z prvního stupně měly program kolem Bílého potoka a v blízkosti naší školy, kde pozorovaly přírodu a plnily připravené úkoly. Děti z druhého stupně navštívily čističku odpadních vod, nedalekou Zoologickou zahradu v Brně nebo řešily dopravní situaci v Bítýšce. Jedna třída našich deváťáků si vyjela kousek dál a navštívila rezervaci Kamenný vrch a Kohoutovickou oboru. Druhá třída deváťáků se podílela na obnově vykácených lesů v okolí Veverské Bítýšky a sázela malé stromky. Počasí sice nebylo ideální, ale naštěstí nezačalo pršet, a tak celá letošní akce proběhla hladce a bez jakýchkoliv problémů. Těšíme se na příští rok. Fotografie zde.

Dne 4. 4. 2022 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. tříd. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů poprvé do naší školy. Vyzkoušeli si znalost barev, geometrických tvarů, orientaci na obrázku a počítání do 5. Každé dítě předneslo báseň nebo zazpívalo písničku. Děti byly velmi šikovné. Během odpoledne si mohli rodiče s dětmi projít celou naši školu a prohlédnout si jídelnu i jednotlivé třídy. Na závěr dostaly děti pamětní list a dárky od dětí z vyšších ročníků a od ŠD. Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme. Fotografie zde, nebo klikni na fotku.

Žáci 3. A a 3. B navštívili 23. 3. a 24. 3. 2022 tematickou besedu ve výstavní síni na ulici Boční. Besedu vedla paní Romana Hemalová. Děti se zábavnou formou seznámily s knihou Kouzelná baterka, kterou napsala Olga Černá. Po výukovém programu následovala návštěva místní knihovny. Žáci si se zájmem prohlíželi knihy a někteří si zavedli svůj první Čtenářský průkaz. Fotografie 3. A zde  a třída 3. B zde.
 

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 navštívily třídy V. A a V. B. Planetárium a hvězdárnu v Brně. Žáci zhlédli výukový program Planety: Cesta Sluneční soustavou. Nejprve se seznámili s noční oblohou, poté putovali na Měsíc, Mars a kometu, které si zblízka prohlédli. Fotografie  zde.

Dne 17. 3. 2022 se vypravily 3. třídy do Planetária v BrněŽáci si nejdříve prohlédli noční oblohu se souhvězdími. Poté shlédli program Planety: Cesta Sluneční soustavou. Všichni se stali pasažery vesmírného korábu a vydali se na fascinující průzkum vesmíru – nejdříve na Měsíc a potom i ke vzdáleným planetám a jejich měsícům. Venku si žáci prohlédli vědeckou stezku, která je nainstalovaná v přilehlém parku. Celý program se dětem líbil a byl vhodným doplněním učiva z Prvouky. Fotografie z planetária zde.
 

Dne 4. 3. 2022 se zúčastnily třídy 2. A a 2. B literární besedy na téma Postavy z pohádek. Protože březen je měsíc knihy, s radostí jsme tuto akci uvítali. Děti při besedě nacházely rozdíly mezi klasickou a moderní pohádkou, dokonce se i aktivně zapojily do pohádky O ztracené ponožce. Rozdělily se do čtyř skupinek a vymyslely čtyři úžasné konce. Na závěr si mohly i samy vymyslet vlastní pohádku s ilustracemi. Beseda byla příjemným osvěžením po covidové době, děti si hodinku užily se vším všudy. Budeme se zase za rok těšit na další příjemné setkání nejen s knihami. Fotky zde.

V prvním pololetí šk. roku 2021/2022 se žáci 3. ročníků zúčastnili plaveckého výcviku. Pod vedením zkušených lektorů se všichni ve svých plaveckých dovednostech zdokonalili. Poslední hodina proběhla zábavnou formou 11. 1. 2022 a žáci získali za svoje snažení Mokrá vysvědčení. Plavání se všem dětem moc líbilo. Fotografie z plaveckého kurzu zde.
 

Dne 13. 12. 2021 proběhla poslední – desátá hodina kroužku FlorbaluPochvalu za 100% účast získal Richard SeidlKroužek navštěvovali žáci 3. – 6. ročníku, kteří se naučili základům florbalu. V závěrečné hodině proběhl Vánoční turnaj, kde se proti sobě postavilo 5 týmů po 3 hráčích. Svá jména si vybrali následovně: Zduborci, Aligátoři, Špatnej tým, Zembišové a Opraváři. Až do konce zápasu to bylo velmi napínavé, zvítězit však mohl pouze jeden tým. Vítězným týmem se stal „Špatnej tým“ ve složení: Adam Balák (V. A), Lukáš Lipovský (V. A) a Martin Konečný (V. B).

Celkové pořadí:

1. Špatnej tým

2. – 3. Aligátoři

2. – 3. Zduborci

4. Zembišové

5. Opraváři

Na další hodiny se budeme těšit v druhém pololetí!

Na podzim se třídy 2. A a 2. B zúčastnily plaveckého kurzu. Deset středečních dopolední od 8. 9. do 24.11. se žáci učili plaveckým dovednostem. Bohužel tento rok některé děti takřka celé plavání promarodily, což je velká škoda, protože to byla jediná povolená školní akce v době koronavirových restrikcí. Děti se vždy moc těšily, možná někdy i více než na samotné plavání na nákupy ve zdejším bufetu. Budeme se tedy zase těšit na příští rok, kdy si plavecký kurz snad zase zopakujeme. Fotografie z plaveckého kurzu zde.