Historie školy

O výstavbě současné školní budovy rozhodl rok 1910. Počátkem tohoto roku, dne 2. ledna, začala hořet radnice, která stála právě na místě dnešní školní budovy. V prvním patře této radnice se také vyučovalo, protože budova  školy, dnešní pošta, byla pouze dvoutřídní a již nevyhovovala.

Obecní zastupitelstvo tedy rozhodlo, že na místě vyhořelé radnice postaví novou moderní školu. Stavbou školy byl pověřen stavitel Alois Sova z Veverské  Bítýšky a Metoděj Charouz z Brna. A jak se dovídáme z dobové kroniky:  “ …školní rok započal se v sobotu 16. září 1911…“

Škola byla na tu dobu velice moderní, měla vlastní tělocvičnu, třípokojový byt pro pana řídícího se samostatným vstupem a také jednopokojový byt pro školníka. Některé místnosti byly volné, a tak v nich mohli bydlet svobodní učitelé.

S úctou nahlížíme do starých kronik školy, které sepisovali naši bývalí kolegové, a dozvídáme se tak mnoho zajímavostí o naší škole. Měšťanskou školu chlapeckou  navštěvovaly také dívky, ale říkalo se jim hospitantky. O toto povolení musela škola každým rokem žádat c.k. okresního školního radu.

Ve školním roce 1917-1918 navštěvovalo první třídu měšťanskou 60 chlapců a 30 hospitantek, v jedné třídě tedy bylo 90 žáků. Trojtřídní školu v tom školním roce navštěvovalo 104 chlapců a 53 dívek.

V kronice se setkáváme až do roku 1917 s názvem obce Veveří Bítýška,což ještě více připomíná její spojení s nedalekým hradem Veveří. Teprve po roce 1917 se název obce postupně mění až do současné podoby.

Dívčí měšťanská škola byla otevřena ve školním roce 1922 – 1923. Školní roky byly zakončovány oslavou Husovy památky a také Jan Amos Komenský byl každoročně připomínán, a to jak výročí jeho narození, 28.březen, tak den úmrtí, 15. listopad. Slavily se také narozeniny pana prezidenta T.G.Masaryka, národním svátkem byl 28. říjen a v roce 1929 bylo slaveno také svatováclavské tisíciletí.

Visitace školy byly prováděny několikrát ročně okresním školním inspektorem. Ve 30. letech obec propůjčuje o prázdninách školní budovu na šest neděl k letnímu pobytu dětské brněnské kolonii.

V roce 1937 dochází k reorganizaci škol a měšťanská škola je přejmenována na školu újezdní.

Zápis ze školního roku 1938-1939 je pořizován s velkou bolestí. Škola se chystá na oslavu 20. výročí vzniku samostatného státu a místo toho prožívá těžké chvíle… V tomto školním roce přibylo na školu mnoho dětí z Brna, protože řada rodin utíkala před hrozící válkou z měst na venkov.

I v těchto válečných letech ve škole nezapomínali připomenout si významná výročí: narozeniny T.G.Masaryka., J.A.Komenského i vznik samostatného státu a oslavu Husovy památky. Rok 1944 byl ve znamení oslav Bedřicha Smetany, genia české hudby. Děti tak nezapomínaly, že český národ má svou historii a významné osobnosti.