Obhajoby absolventských prací – žáci 9. ročníku

V pondělí 17. 6. 2024 od 14 hodin proběhly ústní obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku. Naši nejstarší žáci těmito obhajobami měli prokázat své schopnosti a dovednosti nabyté během devíti let školní docházky. Měli prokázat vytrvalost, píli, práci se zdroji, schopnost prezentovat vlastní názory a postoje a zvládnutí práce na PC. I když mezi žáky panovala nervozita, nakonec všichni žáci své obhajoby zvládli a mohli tak následující den z rukou pana starosty převzít Osvědčení o úspěšném obhájení absolventské práce. Čtyři nejlepší práce byly odměněny dárkovým poukazem. Autory těchto prací byli: Barbora Balabánová 9. B (téma práce: Eschatologie), Vojtěch Konopáč 9. A (téma práce: Kalistenika), Adéla Kudláčková 9. B (téma práce: Coppelie a já), Beáta Pospíšilová 9. C (téma práce: Mažoretkový sport). Fotografie z obhajob zde.

Komentáře jsou zakázány.