Školní akce druhý stupeň

Stalo se již tradicí , že naše škola vítá zimu v terénu. V den zimního slunovratu 21. 12. 2017 se všechny třídy vydaly uvítat první zimní den. V okolí Veverské Bítýšky na každou třídu čekal zajímavý turistický okruh se společným cílem, tím byla hájenka Na Hlince v blízkosti obce Hvozdec, kde si naši žáci mohli u ohně opéci špekáček, doplnit síly teplým čajem a dopřát si chvíli klidu v předvánočním shonu. Třídy druhého stupně se navíc po cestě seznámily se základy geokešingu. Lehce posněžená krajina nás všechny navnadila na blížící se vánoční svátky a dny volna. Zimo vítej….. Fotografie zde.

Stejně jako v předchozím roce jsme se v adventním čase sešli na vánočně vyzdobeném školním dvoře. Na pódiu se v podvečer 8. 12. 2017 vystřídali v krátkých vystoupeních postupně žáci naší školy. Přestože příprava a organizace zkoušek i samotného vystoupení s tolika účinkujícími byla velmi náročná, vše se podařilo na jedničku. Program byl pestrý, jednotlivá vystoupení byla dobře připravená a děti byly naprosto úžasné. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních kulturních akcí. Poslední píseň „Tichá noc“ zazpíval pan Helán se svoji kolegyní a celým školním sborem. Tato společně zazpívaná koleda byla krásným zakončením celého večera a vyjádřením naplnění cíle celé akce – setkat se, strávit společně čas a přispět ke vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků z naší keramické dílny a z hodin pracovních činností. Bylo podáváno občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde.

V úterý 5 12. 2017 naši školu navštívil Mikuláš s anděly a dokonce i čerty. Mikuláš byl samozřejmě jen jeden, andělé dva, zato čerti se sešli hned tři. Při pohledu na ně měli snad i dospělí strach. Andělé měli v košíčku spoustu sladkostí a vyrazili do tříd, kde už na ně čekaly děti. Protože prvňáčci byli hodní, tak ani strašení čertů nebylo potřeba. Za básničku nebo písničku, kterou měl každý z nich připravenou, dostaly všechny děti sladkou odměnu. Ve vyšších ročnících už čerti nebyli tak hodní, zvlášť na zlobivé děti. Všem se Mikuláš, andělé i čerti líbili a těšíme se, jestli i příští rok k nám tato vzácná návštěva zavítá. Fotografie zde.

Rok se blíží ke konci a začíná advent… Děti z 6. B, 7. A a 7. B si k této příležitosti v pracovních činnostech vytvořily adventní věnečky, které si odnesly do svých domovů, aby si v neděli zapálily první svíčku… Fotografie 6. B, fotografie 7. A, fotografie 7. B

V závěru listopadu, 28. 11. 2017, se naši sedmáci vypravili do Brna dobýt kdysi slavnou vojenskou pevnost Špilberk. Muzeum města Brna pro školou povinné děti připravilo velmi zajímavou i zábavnou výstavu nazvanou Stavba jako Brno. Výstava pojednávala o historii stavebních řemesel a o tom, jak rostlo Brno. Žáci se seznámili s organizací středověkých řemesel jako je tesař, kovář, kameník, cihlář, vápeník aj. Poznali materiály, se kterými tehdy řemeslníci pracovali a pochopili význam cechů v tomto historickém období. Formou hry si vyzkoušeli skládat cihlové vazby. Návštěva Špilberku se povedla. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výstava Jeden kmen, která vyprávěla o životě i válkách divokých skřetů z kmene Snaga, známých z příběhů J. R. Tolkiena. Fotografie zde.

Naši školu navštívila dne 29. 11. 2017 cimbálová kapela RÉVA ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 2 části. Koncert pro žáky 1. – 6. třídy byl zaměřen na Vánoce. Děti se seznámily s nástroji, zazpívaly si vánoční koledy, sledovaly průvodní slovo a se zájmem odpovídaly na soutěžní otázky, které se týkaly vánočních zvyků a tradic. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Žáci 7. – 9. třídy poslouchali skladby B. Smetany, ale i písně lidové a písně z muzikálů. Koncert se dětem velice líbil. Fotografie zde.

Dne 3. 11. 2017 se konal den otevřených dveří na SŠ a ZŠ v Tišnově. Žáci 8. A a 9. A se mohli podívat do prostorů praktické výuky pro obor mechanik zemědělských strojů, kde se seznámili s širokou nabídkou možností výuky, prošli si autodílnou, kovárnou, od stávajících studentů získali odpovědi na své dotazy a dokonce si prakticky (dívky nevyjímaje) vyzkoušeli ovládání zemědělských strojů. Možnost prohlédnout si techniku a dílny uvítali všichni ti, kteří právě přemýšlí o výběru vhodného povolání. Fotografie z tohoto dne zde.

1. 11. 2017 navštívili žáci 6. A a 6. B laboratoř Bioskop při Masarykově universitě, v letošním roce to byl výukový program o zkoumání buněk. Dle pravidel bezpečnosti práce jsme všichni oblékli pracovní pláště a po úvodním shrnutí učiva jsme se pustili do praktického pozorování a zkoumání buněk cibule, lístků měříku a také kultivace mikroorganismů z různých povrchů. Vědecká činnost nás velmi bavila a navedla k přemýšlení o budoucím povolání v  biologické laboratoři. Ve škole jsme výsledky měření v rámci laboratorní práce celkově vyhodnotili a zjistili, kde se nachází velké množství bakterií a plísní a jak tedy dodržovat zásady správné hygieny. Fotografie zde.

16. 10. 2017 na naší škole proběhl již 12. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, který je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol, které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 21. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 shlédli žáci třídy 9. A stálou výstavu gotického umění v Moravské galerii,  na Moravském náměstí v Brně. Rozšířili si své znalosti o gotice, upřesnili představy o životě, o síle a úloze umění, o roli soch a obrazů ve společnosti v období středověku. Žáci si také blíže prohlédli a ujasnili znaky gotické architektury v Chrámu sv. Petra a Pavla, část interieru si také nakreslili.