Školní akce druhý stupeň

Ve čtvrtek, 16. 6. 2022, proběhla na základní škole recitační soutěž pro druhý stupeň. Účast byla dobrovolná. I přes to byla konkurence velká. Osm soutěžících dívek bylo pěkně připraveno. Všechny žačky byly nervózní, ale zvládly to na výbornou. Je potřeba ocenit hlavně ochotu se něco naučit ve volných chvílích a odvahu postavit se před porotu češtinářů. Básně a básničky měly nejrůznější témata. Často se objevily texty Jiřího Žáčka, ale zazněl také klasik všech klasiků Karel Jaromír Erben. Všem zúčastněným češtináři vřele děkují!

V úterý 7. 6. 2022 se naše dvě třídy šesťáků (6. A, C) vydaly do Brna na celosvětově známou výstavu Tutanchamon  – jeho hrobka a poklady. Na brněnském výstavišti v pavilonu C na nás čekala velkolepá egyptská přehlídka starověkého bohatství. Viděli jsme přes tisíc exponátů, videa a díky zvukovému průvodci jsme se seznámili s příběhem archeologa H. Cartera, který v roce 1922 objevil Tutanchamonovu hrobku. Díky tomuto objevu jsme si udělali představu o tom, jak byli pohřbívání egyptští vládcové a jak byly hrobky vybaveny.
V areálu výstaviště jsme měli také možnost zahlédnout vystavený francouzský rychlovlak TGV. Fotografie z výstavy zde.
 

V pondělí, 6. 6. 2022, proběhla obhajoba absolventských prací deváťáků. Bylo to vyvrcholení jejich dlouhodobé snahy, kdy se věnovali různým tématům. Pro žáky to není nic jednoduchého, protože se poprvé setkávají s tvorbou delšího textu podle nejrůznějších pravidel. Tato práce je zakončena jejich komentovanou prezentací před komisí. Následuje souhrnné hodnocení psané práce i projevu. Mnoho deváťáků se jistě velmi zapotilo, nervozita byla všudypřítomná. Nakonec to ale všichni zvládli a většina si také odnáší pěknou známku za odměnu. Fotografie zde.

Jak jinak oslavit Den dětí než výukovým programem mimo školu? No jasně, a proto se třída 6. B pod vedením paní učitelky Vašíčkové vydala do vědeckého centra VIDA. Děti se v laboratořích seznámily s tajuplným světem magnetismu a vyzkoušely si mnoho zajímavých pokusů. Po programu měly volný prostor k prozkoumání celého parku a osahání si různých nejen fyzikálních přístrojů. Jako sladkou tečku na závěr dostaly děti od paní učitelky zmrzlinu, když už máme ten Den dětí. Fotografie zde.

Ve středu 25. 5. 2022 se děti ze 6. A a 6. B vypravily na dvoudenní výlet. Pod vedením paní učitelky Svojanovské a Vašíčkové se vydaly objevovat krásy Vysočiny a to konkrétně Žďáru nad Sázavou. Odjížděly sice s deštěm v zádech, ale počasí se nakonec umoudřilo a ve středu odpoledne i ve čtvrtek si užily sluníčka. Na zámku byl pro ně připravený výukový program, kde si vyzkoušely jaké to je být mnichem. A v kempu na ně čekalo bohaté sportovní vyžití. Děti si aktivní výlet velmi užily a už se moc těší, co jim paní učitelky připraví na příští rok. Fotografie z výletu zde, nebo klikni na fotku.

V úterý 17. 5. 2022 i přes nepřízeň počasí vyrazila třída 7. A pod vedením paní učitelky Vašíčkové na svoji dobrodružnou výpravu do hlubin Kohoutovické obory. Pod vedením zkušených lektorek postupně pronikali do tajů lesa a prozkoumávali jeho tajemství. Pomocí praktických cvičení se podívali na mnoho obyvatel místní obory a uvědomili si význam lesa a jeho vliv na náš život. Dostali velkou pochvalu za vzornou spolupráci, snahu a odhodlání plnit všechny zadané úkoly. I přes náročné podmínky pobytu venku se dětem program moc líbil a odnášely si spoustu zážitků a nových poznatků. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 5. 5. 2022, když některé třídy odjely na zasloužené bruslení jako ocenění za aktivitu při sběru papíru, byl ve škole pro další třídy připraven ekologický program od společnosti EKO-KOM,a.s. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě šíříme ve škole povědomí o nutnosti třídit a recyklovat odpad, výukový program přímo ve škole posloužil k  ujasnění pravidel co, jak a kam se třídí. Přestože základní barvy třídících kontejnerů jsou většinou dobře známy, museli žáci dávat dobrý pozor,  aby při praktické ukázce třídění se nenechali nachytat ( zvláště pak u třídění léků, zrcadel, zářivek nebo posmrkaných kapesníků). Novinkou pro ně byly informace o spalovnách, skládkách a třídících linkách. Starší ročníky se rovněž seznámily s recyklovatelným materiálem coby surovinou na výrobu dalších výrobků, žáci dokázali i argumentovat v řízené diskusi v otázkách o bioodpadu, likvidaci nebezpečného odpadu nebo dopadu netříděného odpadu na životní prostředí. Program nám krásně doplnil ekologicky pojatý Den Země, který na naší škole realizujeme formou zábavného poznání, her a soutěží. Příští rok plánujeme rozšířit povědomí o ekologicky šetrných výrobcích, o nákupech bez obalů a nebo také  o ekologicky zodpovědném chování doma, ve škole, na prázdninách, u moře apod. Už teď se těšíme na další setkání s Tondou obalem 🙂

V čtvrtek, 5. 5. 2022, vyrazily třídy 4. B, 6. A a 8. A na bruslení do Kuřimi. Tuto odměnu získaly třídy za vítězství ve sběru papíru. Kolem 9.00 se vyráželo objednaným autobusem z náměstí a kolem 9.30 byli všichni na místě. Domluva, nazutí bruslí a nasazení ochranných prostředků nějaký čas zabraly, a proto se všichni na led dostali před 10.00. První ostýchavé kroky na bruslích byly vystřídány plynulými pohyby bruslí. Až na pár hokejistů se všichni museli s bruslemi tak trochu sžít. Ale netrvalo to dlouho a po ledě se pohybovali opravdoví bruslaři a bruslařky. Mnoha žákům také pomohly pomocné konstrukce, se kterými se mohli klouzat po ledě s oporou. Hodina bruslení uběhla jako voda. Únava, ale i nadšení byly znát na tvářích žáků, kteří byli přepraveni přistaveným autobusem zase zpět do školy. Školní akce se povedla a všem se bruslení líbilo. Fotografie z bruslení zde.

V pátek 22. 4. 2022 jsme po dvouleté pauze opět mohli slavit Den Země a naši žáci si to náležitě užili. Každý ročník měl vytvořený svůj program, který přizpůsobil aktuálním nástrahám počasí, protože Den Země je u nás ve škole spojen s pobytem venku v krásné přírodě v okolí Veverské Bítýšky. Děti z prvního stupně měly program kolem Bílého potoka a v blízkosti naší školy, kde pozorovaly přírodu a plnily připravené úkoly. Děti z druhého stupně navštívily čističku odpadních vod, nedalekou Zoologickou zahradu v Brně nebo řešily dopravní situaci v Bítýšce. Jedna třída našich deváťáků si vyjela kousek dál a navštívila rezervaci Kamenný vrch a Kohoutovickou oboru. Druhá třída deváťáků se podílela na obnově vykácených lesů v okolí Veverské Bítýšky a sázela malé stromky. Počasí sice nebylo ideální, ale naštěstí nezačalo pršet, a tak celá letošní akce proběhla hladce a bez jakýchkoliv problémů. Těšíme se na příští rok. Fotografie zde.

V důsledku odlesňování velkých monokulturních ploch je přirozená obnova lesa velmi nejistá, a proto je potřeba pomoci s rozšiřováním lesa zásahem člověka. Naše škola byla požádána o výpomoc se sadbou naklíčených semen lesních stromů, a tak kvůli tematickému zaměření výuky přírodopisu v 7. ročníku byli pro danou výpomoc vybráni žáci 7. BVýjezdní „expedice“ se uskutečnila ve čtvrtek 3. 3. 2022  do lesní školky Vranov, kde nám byla práce nejprve ukázána zkušenými pracovníky školky a poté jsme již společnými silami naplnili sadbovníky hlínou, dostatečně udusali a kolíčkem na sázení jsme připravili jamky pro naklíčené žaludy. Po správném zasázení jsme vše ještě lehce zahrnuli vrstvou hlíny a odnesli plata po 15 žaludech na kovová síta, kam se vešlo až 24 sadbovačů. A protože nás práce bavila a měla pro nás velký smysl, šla nám práce rychle od ruky a za 2 hodiny jsme zvládli dohromady 25 palet. Tímto úctyhodným výkonem jsme pomohli zasázet 9000 budoucích dubů. Akci bychom si rádi zopakovali, protože to nebyla jenom práce, ale současně i zajímavá výuka v praxi – takové příjemné oživení teoretického vzdělávání v lavicích školy. Možná, že až ze semen vyrostou semenáčky, vydáme se je zasadit rovnou na patřičné místo do přírody. A kdoví, jestli se za několik desítek let „našim“ lesem nebudeme i procházet  a kochat se majestátností těchto dubů…Fotografie zde.

V týdnu od 17. do 22. ledna proběhl další z řady lyžařských výcvikových kurzů pořádaných základní školou ve Veverské Bítýšce. Očekávání od tohoto tradiční zimního výletu bylo o to větší, že se minulý rok vyjet nemohlo vinou covidových opatření. Čtyřhodinová cesta autobusem utekla rychle. V Peci pod Sněžkou vyzvedla rolba kufry, batohy i lyže a všichni účastníci zájezdu se vydali po svých do zasněžených kopců k ubytování. To bylo protentokrát zajištěno v hotelu Energetik, umístěného v těsné blízkosti asi nejlepší zdejší sjezdovky Bramberk. Po náročném výstupu byly děti rozděleny do pokojů s různým počtem lůžek. Pokoje byly pohodlné s vlastním sociálním zařízením. Všechny pak nadmíru příjemně překvapil místní kuchař, který každý den chystal velmi chutná jídla. První den přivítalo všechny lyžaře krásné počasí. To se až na jeden či dva dny udrželo po celou dobu lyžařského výcviku. Děti byly tradičně rozděleny do družstev podle výkonnosti na lyžích. Relativně obtížná červená sjezdovka Bramberk překvapila zejména družstvo nejméně zkušených lyžařů, ale všichni se s ní nakonec poprali statečně. Úroveň lyžování se během výcviku zvyšovala ve všech družstvech. Bohužel se ale nakonec nemohl konat lyžařský závod, který neodmyslitelně patří k poslednímu dni. Režim dne byl náročný, jak už to na horách bývá. Nástup na svah kolem 9.00, oběd v 12.00, odpolední odpočinek a další lyžování od 14.00 do 16.00. Po večeři se děti a vedoucí shromáždili každý den v kongresové místnosti, kde probíhalo předávání služby na další den, čtení rozkazu, shrnutí uplynulého dne a večerní hra, kterou měla na starost vždy jedna ze tříd. Příjemný personál, dobré umístění hotelu i výborná jídla znamenaly jasnou rezervaci termínu ve stejném ubytování také pro příští rok. Výlet se celkově vydařil a rozhodně zůstane na celý život v paměti všech účastníků. Fotografie zde.

Dne 13. 12. 2021 proběhla poslední – desátá hodina kroužku FlorbaluPochvalu za 100% účast získal Richard SeidlKroužek navštěvovali žáci 3. – 6. ročníku, kteří se naučili základům florbalu. V závěrečné hodině proběhl Vánoční turnaj, kde se proti sobě postavilo 5 týmů po 3 hráčích. Svá jména si vybrali následovně: Zduborci, Aligátoři, Špatnej tým, Zembišové a Opraváři. Až do konce zápasu to bylo velmi napínavé, zvítězit však mohl pouze jeden tým. Vítězným týmem se stal „Špatnej tým“ ve složení: Adam Balák (V. A), Lukáš Lipovský (V. A) a Martin Konečný (V. B).

Celkové pořadí:

1. Špatnej tým

2. – 3. Aligátoři

2. – 3. Zduborci

4. Zembišové

5. Opraváři

Na další hodiny se budeme těšit v druhém pololetí!

Jak všichni místí asi víme, v Holasicích je sad, který patří rodině Jebáčků. Všechny jejich děti naši školu dříve navštěvovaly a znají se s naším panem ředitelem. Minulý týden, Štěpán Jebáček, požádal naší školu o pomoc při sběru jablek v jejich sadech.  Aby žáci nezameškali příliš mnoho učiva, vybrala se třída, která měla v ten den nejvíce výchov. Dle rozvrhu to nejlépe vycházelo na úterý 19.10. a středu 20.10. třídám 7. A a 7. CRáno jsme jeli autobusem z Veverské Bítýšky a hned na první zastávce v Holasicích jsme vystoupili. Poté jsme se prošli lesem až k sadům, kde jsme do ruky dostali kbelíky a my začali trhat. Sbírali  jsme cca do 12,30h s malou přestávkou na svačinu. Zpět ke škole jsme dorazili po 13h. Odměnou nám byla velká pochvala a výborná jablíčka, která jsme si mohli trhat. Děti si to užily . . hlavně tím, že nemusely sedět v lavicích a mohly být se svými kamarády na čerstvém vzduchu. Fotografie sběračů ze 7. A zde a sběrači ze 7. C zde.

V měsíci říjnu podnikla třída 6. B výpravu do Záchranné stanice v Jinačovicích. Pod vedením paní učitelky Vašíčkové se žáci podívali tam, kam se běžný smrtelník může podívat pouze jednou za rok a to při dni otevřených dveří. Stanice je veřejnosti nepřístupná, aby zde umístěná zvířata měla potřebný klid. Naši žáci si prohlédli vnitřní i venkovní prostory stanice, seznámili se s chodem a významem takového zařízení a v neposlední řadě se seznámili s místními svěřenci. Měli tak možnost si zblízka prohlédnout kunu, ježky, poštolky nebo třeba vydry. Po praktických ukázkách přišla na řadu velmi poutavá prezentace s fotografiemi ze zásahů místních zaměstnanců. Žákům se ve stanici velmi líbilo a doufáme, že se nám ještě někdy podaří záchrannou stanici navštívit.