Školní akce druhý stupeň

V úterý 19. 9. 2023 besedovali žáci devátých ročníků o prevenci úrazů páteře a míchy. Navštívili nás pracovníci paracentra Fénix – fyzioterapeutka Kristýna a paraplegik Radek. Věděli jste, že ročně skončí na vozíku asi 250 lidí? Nejčastější příčinou poškození páteře a míchy jsou silniční nehody a sporty. Proto je velmi důležité, abychom používali ochranné pomůcky – v autě se pásali, na kole, koloběžce či lyžích jezdili s helmou a respektovali všechny účastníky dané aktivity. Zdraví máme pouze jedno, poškození páteře je nevratné a většina pacientů se bohužel nikdy nevyléčí, jak poznamenala fyzioterapeutka Kristýna. Hledají nový směr svého života. Paraplegik Radek se se svou životní výzvou vypořádal úspěšně. Má rodinu, 2 děti, zapojil se zpátky do pracovního života a na poli sportu si užívá reprezentačních úspěchů v curlingu. 

V pátek 15. 9. 2023 k nám do hodin německého jazyka zavítala lektorka ze společnosti Tandem, která se zabývá metodou jazykových animací. Ta pomáhá žákům překonat ostych z učení se cizí řeči a snaží se odbourat představu o tom, že němčina je obtížně zvládnutelný jazyk. Žáci 8. a 9. ročníků si vyzkoušeli tuto metodu na vlastní kůži. Ujasnili si přednosti německého jazyka z hlediska dalších studijních či pracovních možností a doufám, že byli namotivováni k dalším pokrokům ve zvládání němčiny.

 
 Archiv školních akcí zde