Školní akce druhý stupeň

Měsíc únor byl ve znamení lyžařského kurzu. A protože se lyžování těší stále větší oblibě a naši žáci měli o LVK velký zájem, zorganizovalo vedení školy letošní lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou ve dvou turnusech. Ve dnech 17. – 24. 2. 2018 jeli žáci 7. – 9. ročníku a o týden později, tedy od 24. 2. – 3. 3. 2018 byl kurz určen pro žáky 4. – 6. ročníku. Kurzu se zúčastnilo celkem 75 dětí (45 v prvním termínu a 30 ve druhém). Ubytování bylo tradičně zajištěno v horském hotelu Žižkova bouda. Hned první den byli žáci rozděleni do družstev podle svých schopností a dovedností. Ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se postupně seznamovali s tím, co lyže dokáži. Trénovali poctivě celý týden velmi intenzivně a díky výborné výuce paní učitelky Hemalové se všichni naučili základům lyžování. Ostatní žáci, kteří už lyžovat uměli, své dovednosti zdokonalovali pod vedením instruktorů v celém lyžařském středisku, které nabízí mnoho kilometrů kvalitně upravených sjezdovek všech obtížností. Co se naučili, měli možnost ukázat ve čtvrtečním závodu v super obřím slalomu. Všichni naši nadějní lyžaři závod dokončili, a tak se stali sami nad sebou vítězi. Letos nám počasí dopřálo ideální sněhové podmínky. V prvním týdnu bylo krásné slunečné počasí s jasnou oblohou bez mráčků. Během čtrnácti dnů nám paní zima předvedla, že měsíc únor dokáže být velmi mrazivý. Mrazivého počasí si obzvlášť užili naši nejmenší lyžaři v druhém turnusu. V Krkonoších se všem moc líbilo a už se těšíme na příští lyžařský kurz! Velká fotogalerie zde.

14. 2. 2018 se naši deváťáci zúčastnili výstavy v Technickém muzeu. Výstava nazvaná Rytíři nebes byla věnována československým letcům, technikům a veškerému personálu, kteří za 2. světové války působili v RAF (Královské letectvo britských ozbrojených sil). Výstava byla unikátní v tom, že zde byl úplný výčet 2500 československých příslušníků RAF, věnovala se také ženskému pomocnému leteckému sboru (WAAF). K nahlédnutí byly také osobní předměty letců, oblečení velitelů, přehled jednotlivých perutí, ve kterých působili českoslovenští letci. Díky této výstavě si žáci 9. třídy doplnili učivo o 2. světové válce a připomněli si hrdinství všech, kteří bojovali za svobodnou republiku. Fotografie z výstavy zde.

Ve dnech 22. 1. a 23. 1. 2018 naši sedmáci navštívili středisko volného času Legato v Brně Kohoutovicích, kde pro ně byl přichystán vzdělávací program zaměřující se na prevenci Kyberšikany. Program začal diskuzí o komunikaci na internetu, hlavní důraz byl kladen na sociální sítě – její negativní a kladné stránky. Poté se žáci rozdělili do 7 skupin, ve kterých analyzovali příběhy (každý příběh znázorňoval 1 druh kyberšikany, od provokování po pronásledování). Každá skupinka měla za úkol svůj příběh divadelně ztvárnit a najít nejlepší druh řešení daného problému. Po každé scénce následovala diskuze, kde zbytek třídy společně s lektorkou okomentoval, zda skupina zvolila ten správný způsob řešení. Po celou dobu programu lektorka upozorňovala na právní aspekty situace, normy a pravidla používání sociálních sítí. Během programu se žáci seznámili s tím, co je to kyberhygiena a jak kyberšikaně předcházet. Celé dopoledne bylo pro sedmáky velmi poučné. Fotografie zde.

V neděli 21. 1. 2018 uspořádala naše škola v sále KD Maškarní karneval. Sešla se pestrá směsice kostýmů, od veverek, přes Spidermany, zombie, skřítky, víly, až k princeznám, čertům, kuchtíkovi, želvám Ninja nebo upírovi. Karneval začal tanečním vystoupením žáků 6. B a družiny. Celé odpoledne moderoval bývalý žák naší školy Petr Tichoň, poděkování si zaslouží žáci devátých tříd, kteří pomáhali při soutěžích a tanečkách. Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, hlavní cenou byl úchvatný dort ve tvaru masky. Tři hodiny utekly během zajímavého programu jako voda, děti se mohly vyfotit ve svých maskách v připraveném fotokoutku nebo s maskotem školy – veverkou. Přes dvě stovky návštěvníků svědčí o vzrůstající popularitě této akce a těšíme se v příštím roce opět na viděnou. Fotografie zde.

V sobotu 20. 1. 2018 proběhl v sále Kulturního domu již 4. ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. Žáci byli odměněni velkým potleskem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek ze školního plesu bude výhradně použit pro žáky školy na celoškolní akce. Na závěr chceme poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění plesu, ale i těm, kdo přispěli do bohaté hry o ceny, a také Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit školu. Na shledanou na příštím již 5.ročníku školního plesu! Fotografie z plesu naleznete zde. Video z předtančení zde.

Stalo se již tradicí , že naše škola vítá zimu v terénu. V den zimního slunovratu 21. 12. 2017 se všechny třídy vydaly uvítat první zimní den. V okolí Veverské Bítýšky na každou třídu čekal zajímavý turistický okruh se společným cílem, tím byla hájenka Na Hlince v blízkosti obce Hvozdec, kde si naši žáci mohli u ohně opéci špekáček, doplnit síly teplým čajem a dopřát si chvíli klidu v předvánočním shonu. Třídy druhého stupně se navíc po cestě seznámily se základy geokešingu. Lehce posněžená krajina nás všechny navnadila na blížící se vánoční svátky a dny volna. Zimo vítej….. Fotografie zde.

Stejně jako v předchozím roce jsme se v adventním čase sešli na vánočně vyzdobeném školním dvoře. Na pódiu se v podvečer 8. 12. 2017 vystřídali v krátkých vystoupeních postupně žáci naší školy. Přestože příprava a organizace zkoušek i samotného vystoupení s tolika účinkujícími byla velmi náročná, vše se podařilo na jedničku. Program byl pestrý, jednotlivá vystoupení byla dobře připravená a děti byly naprosto úžasné. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních kulturních akcí. Poslední píseň „Tichá noc“ zazpíval pan Helán se svoji kolegyní a celým školním sborem. Tato společně zazpívaná koleda byla krásným zakončením celého večera a vyjádřením naplnění cíle celé akce – setkat se, strávit společně čas a přispět ke vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků z naší keramické dílny a z hodin pracovních činností. Bylo podáváno občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde.

V úterý 5 12. 2017 naši školu navštívil Mikuláš s anděly a dokonce i čerty. Mikuláš byl samozřejmě jen jeden, andělé dva, zato čerti se sešli hned tři. Při pohledu na ně měli snad i dospělí strach. Andělé měli v košíčku spoustu sladkostí a vyrazili do tříd, kde už na ně čekaly děti. Protože prvňáčci byli hodní, tak ani strašení čertů nebylo potřeba. Za básničku nebo písničku, kterou měl každý z nich připravenou, dostaly všechny děti sladkou odměnu. Ve vyšších ročnících už čerti nebyli tak hodní, zvlášť na zlobivé děti. Všem se Mikuláš, andělé i čerti líbili a těšíme se, jestli i příští rok k nám tato vzácná návštěva zavítá. Fotografie zde.

Rok se blíží ke konci a začíná advent… Děti z 6. B, 7. A a 7. B si k této příležitosti v pracovních činnostech vytvořily adventní věnečky, které si odnesly do svých domovů, aby si v neděli zapálily první svíčku… Fotografie 6. B, fotografie 7. A, fotografie 7. B

V závěru listopadu, 28. 11. 2017, se naši sedmáci vypravili do Brna dobýt kdysi slavnou vojenskou pevnost Špilberk. Muzeum města Brna pro školou povinné děti připravilo velmi zajímavou i zábavnou výstavu nazvanou Stavba jako Brno. Výstava pojednávala o historii stavebních řemesel a o tom, jak rostlo Brno. Žáci se seznámili s organizací středověkých řemesel jako je tesař, kovář, kameník, cihlář, vápeník aj. Poznali materiály, se kterými tehdy řemeslníci pracovali a pochopili význam cechů v tomto historickém období. Formou hry si vyzkoušeli skládat cihlové vazby. Návštěva Špilberku se povedla. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výstava Jeden kmen, která vyprávěla o životě i válkách divokých skřetů z kmene Snaga, známých z příběhů J. R. Tolkiena. Fotografie zde.

Naši školu navštívila dne 29. 11. 2017 cimbálová kapela RÉVA ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 2 části. Koncert pro žáky 1. – 6. třídy byl zaměřen na Vánoce. Děti se seznámily s nástroji, zazpívaly si vánoční koledy, sledovaly průvodní slovo a se zájmem odpovídaly na soutěžní otázky, které se týkaly vánočních zvyků a tradic. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Žáci 7. – 9. třídy poslouchali skladby B. Smetany, ale i písně lidové a písně z muzikálů. Koncert se dětem velice líbil. Fotografie zde.

Dne 3. 11. 2017 se konal den otevřených dveří na SŠ a ZŠ v Tišnově. Žáci 8. A a 9. A se mohli podívat do prostorů praktické výuky pro obor mechanik zemědělských strojů, kde se seznámili s širokou nabídkou možností výuky, prošli si autodílnou, kovárnou, od stávajících studentů získali odpovědi na své dotazy a dokonce si prakticky (dívky nevyjímaje) vyzkoušeli ovládání zemědělských strojů. Možnost prohlédnout si techniku a dílny uvítali všichni ti, kteří právě přemýšlí o výběru vhodného povolání. Fotografie z tohoto dne zde.

1. 11. 2017 navštívili žáci 6. A a 6. B laboratoř Bioskop při Masarykově universitě, v letošním roce to byl výukový program o zkoumání buněk. Dle pravidel bezpečnosti práce jsme všichni oblékli pracovní pláště a po úvodním shrnutí učiva jsme se pustili do praktického pozorování a zkoumání buněk cibule, lístků měříku a také kultivace mikroorganismů z různých povrchů. Vědecká činnost nás velmi bavila a navedla k přemýšlení o budoucím povolání v  biologické laboratoři. Ve škole jsme výsledky měření v rámci laboratorní práce celkově vyhodnotili a zjistili, kde se nachází velké množství bakterií a plísní a jak tedy dodržovat zásady správné hygieny. Fotografie zde.

16. 10. 2017 na naší škole proběhl již 12. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, který je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol, které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 21. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 shlédli žáci třídy 9. A stálou výstavu gotického umění v Moravské galerii,  na Moravském náměstí v Brně. Rozšířili si své znalosti o gotice, upřesnili představy o životě, o síle a úloze umění, o roli soch a obrazů ve společnosti v období středověku. Žáci si také blíže prohlédli a ujasnili znaky gotické architektury v Chrámu sv. Petra a Pavla, část interieru si také nakreslili.