Školní akce druhý stupeň

Marihuana a konopí

Poznat rozdíl mezi konopím a marihuanou už dnes umí žáci 9. B, kteří se vydali v pondělí 6. 3. 2023 na výukový program do RozmarýnkuVyzkoušeli si mnoho aktivit, které je uvedly do problematiky návykových látek. Nejvíce je zaujala  legalizace drog a právní řešení přestupků, ale také využití konopí pro jiné účely, než si vůbec dokázali představit. Seznámili se s technickým konopím, které se užívá ve stavebnictví, zemědělství, potravinářství, léčivech i v textilním průmyslu. Komunikační schopnosti si prověřili prací v menších skupinkách, ale i na fiktivním veletrhu výrobků z konopí. Pomocí hraných scének si uvědomili, jak těžké může být rozhodnutí odmítnout nabízené drogy. Tak snad si do života odnesli to nejpodstatnější – být silní a sebevědomí za každé situace…Fotografie z výukového programu zde.

Listování

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 k nám do školy přijel herec Lukáš Hejlík se svými kolegy. Představili nám výukový program LiStOVání, který je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. K nám do školy přijelo LiStOVáNí s programem BERTÍK A ČMUCHADLO podle knihy Petry Soukupové, kterého se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku. ŽIVOT K SEŽRÁNÍ (Mikäel Ollivier) zase pobavil žáky 6. – 7. ročníků. Žákům se LiStOVáNí velmi líbilo. Děti z 3. B dokonce hercům namalovaly krásné obrázky. Fotografie k nahlédnutí zde.

Akce Kam na školu

Dne 10. 2. 2023 se do školy zastavili bývalí deváťáci, aby těm současným popovídali o tom, jak se mají na střední škole. Celá akce trvala dvě vyučovací hodiny. Sešlo se kolem patnácti našich bývalých studentů, kteří nejdříve jeden po druhém sdělovali, jaké pro ně byly přijímačky, s kolika body byli přijati apod. Následovalo dotazování z řad našich současných studentů. Dotazy byly různého charakteru – od toho, jakým způsobem se seznamovali v nové třídě, až po to, z kolika obědů si mohou vybírat či kolik je na škole automatů na kávu. V druhé hodině se vytvořily skupinky a naši žáci se mohli individuálně dotazovat podle typu školy. Kdo směřuje na gymnázium, šel za gymnazisty, kdo zvolil učiliště, mohl se poptat těch, kteří navštěvují učební obor. Celkově se akce povedla a v příštím roce se bude opakovat.

Výukový program v Zoo Brno – Zvířata v ohrožení

V pátek 10. 2. 2023 se žáci osmého ročníku navštěvující přírodovědný seminář rozjeli do brněnské zoo na výukový program „Zvířata v ohrožení“. Program byl zaměřený na ilegální obchod a vývoz rostlin i živočichů. Sami se stali pašujícími a zkusili si jaké to je projít celní kontrolou a vysvětlit proč mají v zavazadlech chráněné živočichy nebo suvenýry z nich. Program byl velmi pěkně zpracovaný a žáci se dozvěděli mnoho nových informací a typů na co si dát na dovolené v zahraničí pozor. Fotky k nahlédnutí zde.

VIDA – úniková hra

Žáci 9. A si ve středu 1. 2. 2023 ověřili, že by bez spolupráce a komunikace zadaný úkol ve Vida science centru nesplnili, a to – uniknout za 60 min z uzamčené temné místnosti. Pocit rychle plynoucího času, uvědomění si, že mnohé informace už by měli umět aplikovat, jim na klidu nepřidávalo. „Musíme táhnout za jeden provaz a využít všech fyzikálních a chemických znalostí“, odehrávalo se pravděpodobně v jejich myšlenkách. Odměnou za aktivitu jim bylo otevření zámku u dveří místnosti a pohled do světla poznání. Nakonec přesvědčili i paní uč. Ursacherovou, která si pro ně přichystala v expozici další úkoly na téma energie, že jsou moc šikovní i v samostatné práci. Tak snad jim to nadšení z úspěchu vydrží co nejdéle. Fotografie z únikové hry zde nebo klikni na fotku.

LVK 2023

Dne 8. 1. 2023 jsme se 45 dětmi v brzkých ranních hodinách odjeli na lyžařský kurz do Pece pod Sněžkou. Jako každý rok jsme si z Pece vyšlapali cestu do hotelu Energetik pěšky a poté se ubytovali. Provázelo nás slunečné počasí a druhý den začalo krásně sněžit. Tohle počasí ovšem vydrželo pouze jeden den a začala obleva. Poslední den to vypadalo, že budeme spíše plavat než lyžovat. I přes deštivé počasí jsme lyžovali každý den a to téměř na prázdných sjezdovkách. Po příjezdu jsme děti rozdělili do družstev. Jelikož všichni byli skoro na stejné úrovni, posuzování bylo velmi těžké. Potěšující pro nás vedoucí bylo, že se všichni na konci kurzu zlepšili a ti, co stáli na lyžích poprvé, sjeli všechny otevřené sjezdovky v Peci a dokonce zvládli závod ve slalomu. Výsledky a časy zde: Závod ve slalomu Pec 2023

V průběhu pobytu se děti velmi dobře stravovaly, zaplavaly si v bazéně, který je součástí hotelu, zacvičily v posilovně, každý večer zahrály hry v klubovně a na konec si uspořádaly diskotéku. Součástí her byly také každodenní pokřiky, které celé družstvo stmelovalo – viz videa:-).  Z dětí jsme měli radost, že se chovaly slušně a hlavně že se nikomu nic nestalo a můžeme se těšit na další kurz v příštím roce. SKOL! Fotografie z LVK zde nebo klikni na fotku.

Konec roku na druhém stupni

Konec roku 2022 se blíží a naše škola je už krásně vánočně vyzdobená. Některé paní učitelky na druhém stupni se rozhodly poslední hodiny před Vánoci dětem zpestřit. V šestých ročnících si v hodinách fyziky žáci zkouší, jak se váží na rovnoramenných vahách, a že být kdysi lékárníkem byla těžká a precizní práce. V sedmých ročnících se v hodinách fyziky pořádají závody autíček. Kdo je nejrychlejší, to poznáme a jakou rychlostí nám to auto jede, to už si zvládneme vypočítat. A v osmých ročnících si na vlastní kůži vyzkoušeli jaké je to být chemikem a vytvořili duhovou řadu a živou kouzelnou vodu. Fotografie k nahlédnutí zde.

Stolní tenis druhý stupeň

Turnaje dvouher ve stolním tenise se v pondělí 19. 12. 2022 zúčastnilo celkem 44 hráčů, kteří si vylosovali číslo do tzv. pavouka v dané kategorii. Doufáme, že si žáci užili příjemné odpoledne v kolektivu sportovců. Fotografie  z turnaje naleznete zde.

Výsledky:
1. místo: Karel Vodný (VI.A)
2. místo: Jakub Mičánek (VII.A)
3. místo: Patrik Šabata (VII.C)
 
Vítěz útěchy: 
Jakub Vinca (VI.B)
 
1. místo: Šimon Honců (VIII.C)
2. místo: Josef Vodný ( VIII.C)
3. místo: Michael Eremiáš (VIII.C)
 
Vítěz útěchy: 
Ondřej Malý (IX.B)
 
1. místo: Viktoria Rolinková (IX.A)
2. místo: Lucie Novotná (IX.B)
3. místo: Anna Mičánková (IX.A)
 
Vítězka útěchy: 
Barbora Schalková (IX.B)
 
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.
 
Až zařve lev – film
 
Ve středu 14. 12. 2022  žáci 7. a 8. ročníku vyjeli za kulturou přes kopce do Tišnova. Cílem bylo kino Svratka. Na téměř sto žáků naší školy ve vkusně zrenovovaném kině čekal film s historickou tematikou – Až zařve levTento historický dokument, ve kterém vede dialog středověký král Přemysl Otakar II. s františkánským mnichem a cestovatelem (označovaný jako český Marco Polo) Odorikem, měl žáky vést k zamyšlení nad středověkými, ale i dnešními hodnotami. Film měl žáky také na chvíli zpomalit v čase adventním, měl dnešní mladou generaci  nasměrovat k pochopení jednání našich předků a naučit je umění naslouchat. Fotografie zde.

Mikuláš na škole

Dne 5. 12. 2022 chodil po naší škole úctyhodný Mikuláš, děsiví čerti a jemní andělé. Těchto obtížných rolí se s velkou grácií ujali naši deváťáci, kteří byli připraveni opravdu dobře. Poprvé byly tyto kouzelné bytosti v místní školce, aby vystrašily zlobivé děti a hodné odměnily. Mikuláš k dětem vážně promluvil a andělé děti odměnili za dobrou práci ve škole a básničky a písničky. Na prvním stupni chodili čerti již do tříd a odnášeli si ty nejzlobivější za dveře. Děti byly ponaučeny, že se zlobit nemá. Celá akce se vydařila a zahájila vánoční období na škole. Fotografie nebo klikni na fotku.

Výukový program Fauna Moravy

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se třída 7. B se svojí třídní, paní učitelkou Vašíčkovou rozjela do vánočního Brna. Vzhledem k probíranému učivu v přírodopisu si zvolili jako téma výukového programu Faunu Moravy. V prostorách Moravského zemského muzea se mnozí žáci ocitli vůbec poprvé a moc se jim zde líbilo. Během výukového programu se dozvěděli spoustu nových věcí a prohlédli si vystavené exempláře. Ve zbytku volného času si žáci prohlédli vánočně vyzdobené centrum Brna a navštívili vánoční trhy. Fotky z akce najdete zde.

Den techniky v Kuřimi

V úterý 6. 12. 2022 se naši deváťáci rozjeli do Kuřimi na střední soukromou školu s technickým zaměřením. Po úvodním přivítání a představení školy panem ředitelem následoval interaktivní program. Pod dohledem paní učitelky Králíkové a Vašíčkové si po skupinkách prošli prostory školy a zapojili se do různých technických aktivit. Po škole je provázeli tamní studenti a zodpovídali na různé zvídavé dotazy. Na fotografie se můžete podívat zde.

Předvánoční zastavení 
 
Po dvouleté pauze způsobené pandemií  covidu  jsme  opět uskutečnili jednu z tradičních akcí ZŠ a sešli jsme se na Předvánočním zastavení. Bohatý kulturní program plný písní, básní, rozverných textů i tance nacvičili žáci naší školy pod vedením paní učitelek. Celým programem nás provázeli žáci deváté třídy – Anička Machová a Tomáš Fűrle. Samotná nelehká příprava se díky bohaté účasti diváků vyplatila. Ten kdo přišel, měl možnost pochutnat si z bohatě připraveného občerstvení i zakoupit si dárek z dílny školní družiny. Na celé předvánoční zastavení padaly sněhové vločky a umocnily tak krásu předvánočního času a také krásu vzájemného setkání. Vánoční náladu přišel zpříjemnit i pěvecký sbor s písní Vánoční a Ježíškova dílna. Program vyvrcholil společným zpěvem asi 80 dětí z 3. až 8. tříd dvou písní od M. Ztraceného (Stačí věřit) a K. Gotta s Kryštofem (Jsou Vánoce) pod vedením paní učitelky Jany Jelínkové a dvou vánočních koled s panem Jiřím Helánem. Fotografie z celé akce zde.
 

Okrskové kolo ve šplhu na tyči

V pátek 2.12. 2022 jsme se s našimi žáky zúčastnili okrskového kola ve šplhu na 4,5m tyči na ZŠ Smíškova v Tišnově. Přihlášených škol bylo 5. Z každého ročníku byl vybrán nejlepší šplhoun dívka a kluk. Takže do Tišnova odjelo 8 závodníků. Každý žák měl dva pokusy. Pak se nejlepší časy všech žáků sečetly a zjistil se výsledek. I když jsme měli za jednotlivce dva výherce, tak na první ani druhé místo to nestačilo. Ale výsledek i tak byl parádní, odnesli jsme si domů bronz.

Nejlepší opičáci za 6. a 7. třídu byl Antonín Uher ze 7.A s časem 3,54 s a za 8.a 9. třídu  Jan Vyskočil z 9. B s neuvěřitelným časem 2,67 s.

Naši nejlepší šplhouni na ZŠ Veverská Bítýška:

Denisa Hauerová – 6.A –  5,73 s

Jakub Dvořáček – 6.A – 5,08 s

Antonín Uher – 7.A – 3,54 s

Markéta Mifková – 7.A – 6,93 s

Ondřej Mašek – 8. C – 4,20 s

Šárka Vítková – 8. B – 7,37 s

Barbora Schalková 9.A – 5,71 s

Jan Vyskočil – 9. B – 2,67 s

Všem závodníkům blahopřejeme!! Ostatní časy a fotografie zde.

Světelná chemie

V pondělí 21. 11. 2022 se třída 9. B se rozjela za vzděláváním mimo budovu školy. Ve Vida Science byl pro ně připraven zajímavý program na téma SVĚTELNÁ CHEMIE, která propojila poznatky učiva elektřiny z fyziky s chemickými pokusy. Žáci si sami vyzkoušeli a na vlastní oči viděli různé chemické procesy, díky čemuž lépe pochopili vzájemné souvislosti přeměny chemické energie na světelnou. Využili jsme několik chem. látek  např. aescin, tonik, barvy zvýrazňovačů a pomocí speciální UV baterky jsme si ukázali co znamená excitovaný stav elektronů. Kromě chemiluminiscence se dozvěděli mnohé informace i o světélkování určitých živých organismů. Vyzkoušeli si i fluorescenci na speciální destičce, při níž malovali světlem. Pobyt v centru jsme propojili se učivem zdrojů energie, k čemuž jsme potřebovali určité exponáty na ploše areálu. Žáci měli připravené úkoly u konkrétních exponátů, které museli podle mapy areálu vyhledat. Vyzkoušeli si IR záření pomocí termokamery, Chladící stroj, přílivovou elektrárnu aj. Nadšení žáků potvrdilo, že změna formy výuky z teoretické na praktickou je pro ně velmi přínosná. Fotografie zde.

Sedmáci v Rajhradě

Dne 22. 11. 2022 a 25. 11. 2022 se žáci 7. A  a 7. B pod vedením paní učitelky M. Svojanovské a žáci 7. C s paní učitelkou H. Krejčovou vydali na výlet do Památníku písemnictví, který se nachází v Rajhradě, v areálu benediktinského kláštera. Na třídy čekal výukový program – Nebojte se staroslověnštiny.  Žáci zjistili, zda by dnes rozuměli slovům věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a co má společného první spisovný jazyk Slovanů s dnešní češtinou. Následovala komentovaná prohlídka kláštera, kde se žáci dozvěděli zajímavé informace o pohnuté historii zdejšího kláštera. Prohlídka byla zakončena v prostorách barokní knihovny, která patří k největším a nejstarším v České republice. Zde se měli žáci možnost dotknout historie  – do rukou se jim dostal pravý pergamen, ale také repliky středověkých knih, v knihovně žáci hledali i tajný vchod do druhého patra…..a nakonec našli. Fotografie zde.


Prezentace středních škol

V pondělí 14. 11. 2022 se na naší základní škole opět po dvou letech konala prezentace středních škol. Ve víceúčelovém sále školy se sešli zástupci jednotlivých škol a představili žákům osmých a devátých ročníků a jejich rodičům, jaké obory studia nabízejí. Věříme, že celá akce přispěla ke snadnějšímu výběru jejich budoucího zaměření. Děkujeme všem zúčastněním a těšíme se opět za rok. Fotografie zde.

Anglické divadlo

V pátek 11. 11. 2022 se žáci 6., 7. a 8. tříd zúčastnili divadelních představení v anglickém jazyce. Na základě rozdílné jazykové úrovně našich žáků se hrála dvě, a to Fun Fair Mystery (pro 6. ročník) a The Decoding Mission (zvlášť pro 7. a 8. ročník). Interaktivní divadelní hry, které jsou postavené na dvou herečkách, jsou nejen nápadité, ale také naučné. Jsou vytvořeny za účelem zlepšení znalosti anglického jazyka zábavnou formou. Žáci měli také možnost se aktivně zapojit, například pátrali po zmizelé Kiki či pomáhali zachránit svět před napadením viru. Procvičili si nejen slovní zásobu, ale také přítomné a minulé časy, určování směru a byli nápomocni při řešení problémů. Doufáme, že se představení všem líbila a že si tuto akci zopakujeme zase v příštím školním roce. Fotografie z anglického divadla naleznete zde. 

Výstava Rudolfa II. a barokní Brno

Na začátku listopadu – 4. a 8. 11. 2022 se třídy 8. C pod vedením paní učitelky M. Svojanovské a 8. B s paní učitelkou H. Krejčovou vydaly do Brna, aby ochutnaly trošku té naší historie. První ochutnávka proběhla blízko brněnského výstaviště, v letohrádku Mitrovských. V krásném barokním interiéru naši osmáci navštívili výstavu věnovanou jednomu z nejznámějších habsburských panovníků na českém trůně – a to Rudolfu II. Výstavou žáky provedl „digitálně oživený“ Rudolf II. – seznámil návštěvníky z Bítýšky se svým mládím a cestou za vzděláním do Španělska, se svými unikátními sbírkami a také s alchymistickou laboratoří. Jakmile se osmáci nabažili rudolfínské doby, vypluli do exteriéru Brna za barokní ochutnávkou. Vyzkoušeli si aktivní výuku v terénu města Brna. Rozděleni do menších skupinek, vybaveni pracovními listy plnili úkoly, které se dotýkaly barokních skvostů této jihomoravské metropole. V centru našeho výzkumu byly – kašna Parnas a Dietrichsteinský palác na Zelném trhu a také morový sloup na náměstí Svobody. I přes chladné listopadové počasí se akce vydařila a ochutnávka splnila svůj cíl – naši osmáci se pomalu stávají znalci stavebních slohů. Fotografie z výstavy zde nebo klikni na fotku.

Exkurze v moštárně

Dne 24. 10. 2022 se třída 8. A a 8. C vydala do jablečných sadů v Holasicích, kde vlastníkem je rodina Jebáčků. V rámci exkurze žáci prvně sbírali jablka, poté se vydali do moštárny, kde se seznámili s nejrychlejším lisem dnešní doby a domů si odnesli výborný čerstvě vylisovaný mošt. Dozvěděli se spousty informací o sadbě, druzích, uskladnění a pěstování jablek jak u nás, tak i ve světě. Nejvíc je překvapila informace o tom, že po zasazení semínek z jednoho jablka, vyroste několik různých druhů jablek. Celou exkurzí nás provázelo sluníčko a teplé počasí. Fotografie z moštárny zde.

Výukový program v ZOO Brno

Třídy 7. A a 7. C se 14. a 19. 10. 2022 zúčastnily výukového programu Poznáváme obojživelníky a plazy v ZOO Brno. Zjistily, co mají obojživelníci a plazi společného a v čem se liší. Žáci si mohli prohlédnout vajíčko kajmánka, krunýř želvy, svlečenou kůži krajty, kostru žáby a hada. Obdivovali nakrmenou krajtu, baziliška nebo tropickou rosničku včelí. Dozvěděli se spoustu zajímavostí, např. proč hadi nemrkají nebo proč se nemusí bát zmije. Zpět do školy se vraceli spokojení a plní nových dojmů. Fotografie z výukového programu zde.

Výchovný koncert
 
Naši školu navštívila dne 12. 10. 2022 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která žákům 1. – 7. ročníku zpestřila školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále ZŠ a byl rozdělen na dvě části. První části se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Seznámili se s hudebními nástroji (cimbál, housle, klarinet a basa), zazpívali si lidové písně, soutěžili. Poslechli si píseň kapely Queen i skladbu B. Smetany Vltava. Druhou skupinu tvořili žáci 5. – 7. ročníku. Zpívali písně lidové, folkové (Či že ste husličky), muzikálové (Noc na Karlštejně, Asi do věží ), rockové (Imagine Dragons – Redioactive). Na závěr si obě skupiny i zatančily na píseň Když nemůžeš, přidej víc od skupiny Mirai. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu najde zde.
 
Výukový program ETOLOGIE
 
V září se postupně všechny 8. třídy vydaly do brněnské ZOO na výukový program ETOLOGIE. Žáci se seznámili se základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné a obranné, reprodukční, sociální chování a různé způsoby komunikace). Program byl doplněn vysvětlujícími obrázky, fotografiemi a videonahrávkami ze života zvířat a jejich zkoumání v přirozeném prostředí. Součástí programu byla i zajímavá komentovaná prohlídka areálu, kde si žáci postupně vyzkoušeli práci etologů pozorováním alpak, žiraf a vlků. Nejzajímavější částí programu bylo blízké setkání s Arou araraunou – asi 20letým krotkým papouškem odchovaným pracovníky ZOO. Exkurze po zoologické zahradě plně doplnila povinnou výuku, ale nenahraditelným způsobem – s exotickými zvířaty naživo. Více ve fotogalerii zde.