Školní akce druhý stupeň

V úterý 14. 5. 2024 se konalo krajské kolo 52. ročníku celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list. Naše škola se pravidelně této soutěže účastní a dosahuje v ní velmi dobrých výsledků. Letos se náš tým ve složení Sabina Svobodová, Simona Vejnárková, Julie Krupanská, Petr Konečný, Natálie Packová a Sofie Kölblová umístil na krásném pátém místě. Konkurence byl velká a úkoly velmi náročné. Společně s úkoly se hodnotila i „Práce pro přírodu“. V letošním roce jsme si zvolili téma Hmyzí pítko. Náš výrobek si můžete prohlédnout v parčíku za kostelem. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 9. května vyrazili žáci 7. B na návštěvu Moravského zemského archivu v Brně. Důvodů k návštěvě bylo několik. Jedním z důvodů byly výstava o rukopisné a tištěné knize na Moravě od počátků písemné kultury až k vynálezu knihtisku (Moc inkoustu). Dalším důvodem byla možnost si vyzkoušet práci v písařské dílně a s tiskařským lisem. Žáci se seznámili s tím, jak se pracuje s knihtiskem a každý žák si vytvořil dle vzoru iluminaci. Při její tvorbě žáci používali lepidlo, barvy dle původních receptur a dokonce i plátky zlata. Výstava i vlastní workshop se vydařil a také pobavil. Fotografie k nahlédnutí zde.

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 se 9. A vypravila na průzkum jednoho velmi specifického místa. Dostali možnost nahlédnout do zázemí menšího moderního kravína. Po počátečním mírném ostychu se naši deváťáci nakonec osmělili a program si naplno užili. Měli možnost prohlédnout si zázemí i běžný provoz, dozvěděli se spoustu zajímavých informací, ale největší zážitek byl bezpochyby kontakt se zvířaty. Dostalo se nám dokonce té cti a mohli jsme pojmenovat nejmladší telátko. Po bouřlivé debatě dostala malá kravička jméno Amálka. Přejeme Amálce, aby hezky rostla, a příští rok ji přijedeme zkontrolovat. Na fotografie se můžete podívat zde.

V pátek 3. 5. 2024 navštívili deváťáci žáky osmých tříd, aby jim vysvětlili systém přijímacího řízení na střední školy a podělili se se svými zkušenostmi. Fotografie zde.

Ke konci školního roku navštíví postupně celý druhý stupeň místní knihovnu ve Veverské Bítýšce. První na řadě byla 6. A, která se zúčastnila programu vedeného paní knihovnicí Hofmanovou jako první. Nejdříve se děti seznámily s tím, jak knihovna funguje, kolik stojí členství apod. Následně si četly z předem připravených knih. Poté přišlo na řadu tvůrčí psaní. Děti zvolily žánr hororu a postupně vytvářely děsivý příběh. V poslední fázi návštěvy se s paní knihovnicí podívaly do prostor knihovny, kde si mohly prohlédnout knihy, které je zajímají. Program byl pestrý a děti bavil. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní knihovnici za vše připravené. Fotografie zde.

V rámci Dne Země jsme pozvali do školy opeřenou návštěvu. Celý druhý stupeň se v pondělí 22. 4. 2024 zabýval otázkou našich sov a v pátek jsme toto téma završili osobním setkáním s těmito úžasnými ptáky. Nejen sovy, ale i naše majestátné dravce, přivezl pan Jan Brož z jižních Čech. Celý program byl moc hezky nachystaný a naši žáci se dozvěděli ne jen spoustu nových informací, ale mají také zážitek z bezprostředního kontaktu s těmito nádhernými ptáky. Z dravců se dětem nejvíce líbil impozantní orel bělohlavý nebo netradiční čimango falklandský. Ze sov děti upoutal náš největší zástupce výr velký a jeden z nejmenších výreček malý. Jako bonus na závěr mohli vidět mládě výra velkého. Na fotografie se můžete podívat zde.

Dne 22. 4. 2024 naše škola uspořádala projektový Den Země. Na 2. stupni byl program zaměřen na téma sovy. Deváťáci si pro své mladší spolužáky připravili deset úkolů. Kromě sportovních aktivit jako skákání v pytli, chytání míčků a překonání překážkové dráhy na ně čekaly i vědomostní a logické výzvy. Fotografie zde. Žáci 1. stupně se  vypravili do přírody  za poznáním a dobrodružstvím. Cílem jejich výpravy byla Veverská Bítýška a její blízké okolí. Každá třída měla  připravený svůj program, podle kterého pak děti pracovaly v malých skupinkách a objevovaly tajemství jarní přírody . Své poznatky zaznamenávaly do připravených pracovních listů. I přes chladné počasí považujeme Den Země za vydařený. Fotografie zde.

Když to jde, snažíme se výuku spojit s pohybem na čerstvém vzduchu. Tentokrát opakování vlastností a využití nejdůležitějších nekovů v rámci chemie 8. ročníku. Fotografie k nahlédnutí zde.

V hodinách přírodopisu se snažíme zařazovat badatelskou výuku. Žáci tentokrát zjišťovali, z čeho jsou tvořeny schránky měkkýšů. Co se stane, když je polijí slabou kyselinou.  A jak by to asi dopadlo, kdyby v moři místo slané vody byla právě slabá kyselina. V jiných hodinách žáci například pozorovali stavbu těla žížaly.  Zjišťovali, proč to šustí, když se žížala pohybuje po papíře a proč se snaží schovat do tmy. Fotografie zde.

Ve středu 10. dubna přijel naší školu navštívit Edubus. Polytechnická pojízdná laboratoř, vybavena různými moderními technologiemi. Žáci šestých ročníků se zapojili do aktivit zaměřených na robotické pomůcky v praxi. Pod vedením odborníků se ponořili do experimentů a objevů spojených s moderní technologií. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy měli možnost pracovat s budoucími technologiemi přímo v praxi. Jejich dotazy a zvědavost vzbuzovaly zájem o nové poznatky. Událost zdůraznila význam technologického vzdělávání a praktického přístupu k výuce. Díky Edubusu zanechala událost nezmařený dojem na všechny zúčastněné, a žáci odcházeli nadšení a inspirovaní do dalších technologických dobrodružství. Fotografie z Edubusu zde.

Dne 27. 1. 2024 proběhl v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce již tradiční školní ples. Žáci 9. ročníku doplněni některými osmáky zahájili ples polonézou, která plynule přešla v taneční vystoupení na slavnou píseň Tiny Turner The Best. Mladí pánové, proměnění v elegantní gentlemany, a jejich dámy v bílém byli prostě okouzlující. Vše zvládli na jedničku a byli oceněni dlouhým potleskem zcela zaplněného sálu, ve kterém málokteré oko maminek a babiček zůstalo suché. Kapela PartyLeaders, která hrála po celý večer, měla pozitivní ohlasy, stejně tak i fotokoutek . Ale o zábavu se postarali hlavně letošní deváťáci, kteří si ještě navíc připravili půlnoční taneční překvapení. Dalším překvapením bylo pěvecké vystoupení části pedagogického sboru, který si za doprovodu kapely zazpíval známou píseň přetextovanou na školní prostředí. Atmosféra celého večera byla skvělá. Ples si užili jak rodiče, prarodiče, zaměstnanci školy, tak jejich děti. Všem sponzorům děkujeme za příspěvky na organizaci plesu. Letošní ples skončil a už abychom začali přemýšlet nad příštím rokem…

Ve středu, 24. 1. 2024, proběhlo po vyučování školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 8. a 9. třídy. Soutěž začala společným poslechem, ale hodnotily se především jazykové a komunikativní kompetence. Žáci byli rozděleni do dvojic a tím se stali aktivními účastníky konverzace, neboť nejen odpovídali na otázky, ale museli je zároveň tvořit a klást a prokázat tak svoji schopnost vést a udržovat skutečnou konverzaci. Důležitou rolí je práce zkoušejících, kteří pomáhají stydlivějším účastníkům konkurovat těm dominantním a poskytují více podnětů k diskuzi.
Úroveň soutěže byla opravdu vysoká a velmi děkujeme všem účastníkům za jejich předvedené výkony.
Výsledky:
1. místo: Kryštof Kudláček, IX. B
2. místo: Beáta Pospíšilová, IX. C
3. místo: Elisabeth Sofie Žilová, IX. B

Fotografie zde.

Dne 15. 12. 2023 vyrazila třída 6. A do Brna do Bioskopu na výukový program Buňka. Žáci se vžili do role vědců a v bílých pláštích vstoupili do laboratoře, kde se naučili připravovat preparáty, pracovat s mikroskopem a pozorovali buňky a jejich stavbu. Fotografie zde.

I v letošním roce se na naši školu dostavili bývalí deváťáci, aby těm současným, které čekají přijímací zkoušky, popovídali o tom, jak se na nové škole mají, jaké jsou podle nich rozdíly mezi základní a střední školou apod. Akce probíhala ve dvou hodinách. V té první se mluvilo o tom, na kterou školu kdo chodí a jak se mu tam líbí. Druhá hodina byla více diskusní, děti se rozdělily do skupinek podle typu vzdělávací instituce – učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Každý ze současných deváťáků si tedy mohl vybrat toho, kdo je jeho vysněnému oboru nebo alespoň typu školy nejbližší. Věříme, že tato akce nese své ovoce v tom, že naši současní studenti slyší informace o následném vzdělávání z úst svých vrstevníků. Snad jim to pomůže pro správné vykročení novým směrem.

Žáci 9. ročníku se v pátek 15. 12. 2023 zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně. Měli možnost si prohlédnout barokní zámek Schönbrunn s audio průvodcem, jeho okolí s vánočními trhy a Neptunovu kašnu v zámeckém parku. Během prohlídky historického centra Vídně s paní průvodkyní viděli Katedrálu svatého Štěpána s vánočními trhy, vídeňský hradní komplex Hofburg i s místem, kde žije rakouský prezident, galerii umění Albertinu, Rakouskou národní knihovnu, Státní operu, Přírodovědné a Uměleckohistorické muzeum a s trochou štěstí zahlédli krásné bílé koně lipicány ze Španělské dvorní jezdecké školy. Líbily se jim krásně nasvětlené největší vánoční trhy ve Vídni před Vídeňskou radnicí s kluzištěm a množstvím stánků s vánočními ozdobami, teplým punčem, různými sladkými dobrotami, svícny a dalšími možnými dárky. Do Veverské Bítýšky si žáci odváželi spoustu krásných zážitků z vánoční Vídně, na které nezapomenou. Fotografie ze zájezdu zde.

Ve středu, 13. prosince, proběhl mikulášský turnaj ve stolním tenise pro 2. stupeň. Zúčastnilo se celkem 20 chlapců a 7 dívek.
Hrálo se na dva vítězné sety, chlapci systémem pavouka, děvčata se utkala každá mezi sebou.
Aby si všichni dostatečně zahráli, hrálo se i několik pavouků útěchy.
Opět velmi děkujeme rozhodčím z 9. ročníků za pomoc při pořádání turnaje a všem hráčům děkujeme za jejich účast.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně další sportovních úspěchů.
Fotografie zde:
https://www.rajce.idnes.cz/zsveverskabityska/album/mikulassky-turnaj-ve-stolnim-tenisu-pro-2-stupen
Výsledky chlapci – rozklikněte 🙂
1. místo: Šimon Honců, IX. C
2. místo: Karel Vodný, VII. A
3. místo: Josef Vodný, IX. C
Výsledky dívky – rozklikněte 🙂
1. místo: Barbora Kuchynková, VII. A
2. místo: Natálie Packová, VII. A
3. místo: Sabina Svobodová, VIII. A

Na konci roku v sedmých třídách přichází na řadu učivo, které žáky vždy velmi baví a to je látka o ptácích. Letos jsme začali praktickou ukázkou a pozorováním jedno výjimečného ptáčka. Byl nám zapůjčen od Adélky Michálkové ze třídy 7. B, pozoruhodný exemplář kanárka. Interně pojmenovaný kanárek Jiříček, se postupně seznámil se všemi žáky sedmých ročníků a těšil se velké pozornosti. Žáci si také prohlédli ukázky peří, které si mohli osahat a podrobně prozkoumat pomocí lup a mikroskopů. Fotky k nahlédnutí zde.

Celá škola a všechny třídy se už chystají a připravují na nejkrásnější svátky v roce. I naše třída 8. B si užívá letošní atmosféru Vánoc. Třídu už máme vyzdobenou a nachystanou. Stihli jsme se i poválet ve sněhu, většina písemek je napsaných. Takže co nám ještě zbývá. No užít si poslední týden před vánočními prázdninami v klidu a pohodě. Krásné Vánoce přejeme všem. Fotografie zde.

V úterý 21. 11. 2023 a ve středu 22. 11. 2023 a 29. 11. 2023 se žáci šestých ročníků v rámci hodin dějepisu v doprovodu paní učitelky Hrbkové vypravili do brněnského muzea Anthropos. Navštívili známou výstavu o vývoji člověka a pravěké kultuře na území dnešní Moravy, která měla žákům tuto část dějin lépe přiblížit. Z odborného výkladu průvodce si žáci rozšířili znalosti o pravěku, tématu probíraného ve škole. Exkurze se dle žáků vydařila a odnesli si nové poznatky do příštích hodin dějepis. Fotografie z exkurze zde.

Dne 29. 11. 2023 vyrazila třída 6. B do Brna do Bioskopu na výukový program Buňka. Žáci se vžili do role vědců a v bílých pláštích vstoupili do laboratoře, kde se naučili připravovat preparáty, pracovat s mikroskopem a pozorovali buňky a jejich stavbu. Fotografie zde.

Že není Tesla, jako Tesla už vědí naši osmáci. V úterý 21. 11. 2023 si to byli ověřit v Technickém muzeu v Brně. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o životě a díle jednoho z největších vynálezců Nikola Tesly i o jednom z našich nejúspěšnějších podniků své doby. Po prohlídce výstavy si šli vyzkoušet různá zařízení a pokusy. Z Technického muzea jsme odjížděli nadšení a rozhodně se sem ještě někdy vrátíme. Fotky z akce zde.

V půlce listopadu se vypravili sedmáci na dobrodružnou výpravu po stopách obojživelníků a plazů. V zoologické zahradě si ujasnili rozdíly mezi plazy a obojživelníky. Seznámili se s různými zástupci obou skupin a osahali si různé preparáty. Jako bonus se osobně seznámili s užovkou červenou. Po teoretické části se vydali do sekce s terárii a pozorovali tyto zástupce v reálu. Dostali za úkol spočítat prsty kajmánka trpasličího nebo porovnat reálného baziliška s tím filmový z HP. Program se všem velmi líbil a naši žáci si odnesli spoustu zážitků i vědomostí.

V listopadu děti z přírodovědného semináře vyběhly ven a dostaly za úkol zachytit kouzlo podzimu. Fotky z našich aktivit zde

V květnu 2023 jsme se zaregistrovali do programu Průša pro školy, v jehož rámci máme možnost získat 3D tiskánu. V hodinách informatiky se žáci 7. a 8. ročníku připravují na vytváření projektu. Seznamují se s 3D modelováním v programu Tinkercad. Po prvních pokusech už začínají vytvářet svoje vlastní modely. Tiskárnu jsme měli přislíbenou v září. Z technických důvodů se k nám dostala na konci října. A už ji máme poskládanou a můžeme začít tisknout. Využijeme ji k tvorbě vlastních medailí a ocenění v soutěžích, upomínkových předmětů a pomůcek do vyučování. Fotografie zde.

Od září 2023 se na naší škole začal vyučovat samostatný předmět finanční gramotnost. Předmět je určen pro žáky 9. tříd. Jeho cílem je získávání základních vědomostí, dovedností a poznatků z oblasti financí. Žáci se postupně seznamují s jednotlivými tématy finanční gramotnosti, zejména pak s problematikou peněz, bankovního systému, bankovních služeb, rozpočtu domácnosti a finančního trhu včetně finančních produktů. Zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků zvyšuje jejich možnost uplatnění v pracovním životě, rozvíjí jejich podnikavost a zodpovědný přístup k penězům. V rámci tématu o penězích jsme navštívili expozici „Lidé a peníze“ v České národní bance v Brně. Žáci si propojili již získané znalosti o daném tématu s praktickými ukázkami o penězích a naší centrální bance. V příštích dnech, nás čeká zapojení do celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Fotografie z ČNB v Brně zde.

 

25. 10. 2023 vyrazila třída 6. C do Brna do Bioskopu na výukový program Buňka. Žáci se vžili do role vědců a v bílých pláštích vstoupili do laboratoře, kde se naučili připravovat preparáty, pracovat s mikroskopem a pozorovali buňky a jejich stavbu. Fotografie z výukového programu zde.

Během krásných říjnových dnů navštívily postupně osmé ročníky Zoo v Brně. Byl pro mě připraven výukový program na téma Etologie. Program obsahoval dvě části. V první teoretické části se žáci seznámili s problematikou etologie a viděl i několik zajímavých videí. V druhé části prováděli etologický výzkum, kdy pozorovali vybraného jedince vlka arktického a zaznamenávali jeho aktivitu. Fotky z akce zde: 8. A, 8. B, 8. C

Naši školu navštívila 19. 10. 2023 cimbálová kapela  Réva ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert  se konal ve víceúčelovém sále ZŠ a byl rozdělen na 3 části podle věku dětí. Žáci se seznámili s hudebními nástroji (cimbál, housle, klarinet, kontrabas). Zazpívali si lidovou píseň To ta Helpa i moderní písně od kapely Queen, od skupiny Kabát píseň Pohoda. Poslechli si i vynikající výkon cimbalisty –  Turecký pochod od W. A. Mozarta. Sledovali se zájmem i průvodní slovo a zapojili se do soutěží. Potleskem doprovázeli hudebníky. Na závěr si zatančili při písni Když nemůžeš, tak přidej od skupiny Mirai. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu zde.

V prvním říjnovém týdnu se postupně vydaly naše třídy šestých ročníků do Brumova, kde se zúčastnily adaptačního kurzu. Program byl na místě zajištěn zkušenými animátory, kteří se dětem věnovali od první chvíle. Socializační hry všeho druhu probíhaly již po cestě do místa ubytování. Program byl nabitý hrami, ve kterých prohlubovaly děti poznávání třídního kolektivu, třídního učitele i sebe sama. Umět se domluvit, začít spolupracovat, dodržovat nastavená pravidla a pochopit, co je cílem hry, bylo naplní obou dní – čtvrtečního odpoledne i pátečního dopoledne. O děti bylo ze strany animátorů velice dobře postaráno včetně chutného jídla. Na příští rok je naplánována stejná akce pro další šesté ročníky. Na fotografie se můžete podívat zde.

V úterý, 10. 10. 2023, proběhla přednáška o debatování. Zájemci z řad našich žáků byli rozděleni do dvou skupin. Každá z nich byla přítomna na tříhodinovém bloku. Žáci se učili o způsobu vedení komunikace, naslouchání, argumentování a prosazování svých názorů. Právě tyto schopnosti se v současném světě velmi hodí. Náměty a úlohy budou jistě využity v některých hodinách češtiny, v plánu je také založit debatní kroužek a možná přihlásit naše žáky na soutěž v debatování.

V pondělí 16. 10. 2023 si žáci 7. A vyzkoušeli v pracovních činnostech vyřezávat dýně. Různě barevné dýně museli nejprve umýt, rozříznout a následně vyjmout dužinu a semínka. Jakmile vnitřek dýně vyčistili, mohli začít dle vlastní fantazie vyřezávat. Jak se jim dýně povedlo vydlabat, se podívejte zde nebo klikni na fotku.

 

V úterý 10. 10. 2023 se vydaly soutěžit dvě skupiny po šesti žácích (chlapci a dívky) z 6. a 7. tříd na okresní kolo atletického čtyřboje do sportovního areálu ZŠ Mokrá-Horákov. Žáci zde za sychravého počasí soutěžili v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu na 600 m pro dívky a 800 m pro chlapce, hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém či vysokém (dle výběru). Složení disciplín napovídá, že atletický čtyřboj klade nároky především na všestrannost žáků, kterou ti naši jednoznačně předvedli! 

V kategorii dívek se mezi sebou utkalo celkem 30 sportovkyň reprezentujících 6 škol. Naše děvčata se jako družstvo umístila na krásném 3. místě se ziskem 4699 bodů.

V kategorii chlapců se mezi sebou utkalo celkem 33 jednotlivců reprezentujících 7 škol. Chlapcům se zde senzačně podařilo dosáhnout 1. místa se ziskem 4492 bodů a postoupit tak do krajského kola. 

Krajské kolo se konalo hned v pátek 13.10. 2023 na ZŠ Laštůvkova v Brně. Soutěžilo se tentokrát již za slunného počasí, ale stále ve stejných disciplínách. Na chlapcích byla znát únava z nedávného minulého kola a jejich výkony se většinou drobně zhoršovaly. Soutěžilo mezi sebou celkem 25 mladších žáků reprezentujících 5 nejlepších škol z Jihomoravského kraje v rámci této soutěže. Ve velké konkurenci se našim žákům bohužel nepodařilo dosáhnout na žádný ze stupňů vítězů, s hrdostí jsme se ale smířili s krásným 4. místem se ziskem 4058 bodů.

Součástí dívčího reprezentačního družstva naší školy byly: Barbora Kuchynková, Anežka Bartoníková, Natálie Packová, Julie Krupanská, Elena Váňová a Hana Juzková.

Součástí chlapeckého reprezentačního družstva naší školy byli: Jakub Dvořáček, Jakub Horvát, Jakub Vinca, Lukáš Bajer, Martin Nahodil, Šimon Svoboda a Jan Uher.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Na  fotografie se můžete podívat zde.

 

 

Dne 3. 10. a 9. 10. 2023 jsme se zúčastnili okresního kola v atletickém čtyřboji v Tišnově. Soutěžilo se v klasických disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí, skok daleký nebo skok do výšky, vytrvalostní běh 800m – dívky a 1000m  chlapci. V úterý holkám počasí přálo a bylo krásně slunečno a teplo. Horší to bylo dnes, kdy klukům celý den pršelo a byla hrozná zima. Ale přesto všechno jsme jako naše škola, na to, že nemáme příliš kvalitního prostředí na trénink, obstáli s hezkým 8.místem z deseti družstev v dívčí kategorii a kluci (málem si odvezli medaili – o pár bodů to nevyšlo) skončili 4.ze 13!!! Chtěla bych tímto všechny naše atlety pochválit, poděkovat za krásný sportovní výsledek a popřát hodně sil a píle do další atletické soutěže, která se bude konat na jaře a které se opět zúčastníme. Výsledky viz foto.

Soutěžící dívky:  3. 10. 2023

Dundáčková Zuzana – 9.C

Mifková Markéta – 8.A

Makohon Darija – 8.A

Sovová Zora – 8.C

Malá Ester -8.B

Soutěžící chlapci:  9.10.2023

Konopáč Vojtěch – 9.A

Eremiáš Michal – 9.C

Mašek Ondřej – 9.C

Velichko Andrii – 8.B

Novotný Marek – 8.B

 

V úterý 19. 9. 2023 besedovali žáci devátých ročníků o prevenci úrazů páteře a míchy. Navštívili nás pracovníci paracentra Fénix – fyzioterapeutka Kristýna a paraplegik Radek. Věděli jste, že ročně skončí na vozíku asi 250 lidí? Nejčastější příčinou poškození páteře a míchy jsou silniční nehody a sporty. Proto je velmi důležité, abychom používali ochranné pomůcky – v autě se pásali, na kole, koloběžce či lyžích jezdili s helmou a respektovali všechny účastníky dané aktivity. Zdraví máme pouze jedno, poškození páteře je nevratné a většina pacientů se bohužel nikdy nevyléčí, jak poznamenala fyzioterapeutka Kristýna. Hledají nový směr svého života. Paraplegik Radek se se svou životní výzvou vypořádal úspěšně. Má rodinu, 2 děti, zapojil se zpátky do pracovního života a na poli sportu si užívá reprezentačních úspěchů v curlingu. 

V pátek 15. 9. 2023 k nám do hodin německého jazyka zavítala lektorka ze společnosti Tandem, která se zabývá metodou jazykových animací. Ta pomáhá žákům překonat ostych z učení se cizí řeči a snaží se odbourat představu o tom, že němčina je obtížně zvládnutelný jazyk. Žáci 8. a 9. ročníků si vyzkoušeli tuto metodu na vlastní kůži. Ujasnili si přednosti německého jazyka z hlediska dalších studijních či pracovních možností a doufám, že byli namotivováni k dalším pokrokům ve zvládání němčiny.

 
 Archiv školních akcí zde