Vědomostní soutěže

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se skupina našich dětí pod vedením paní učitelky Vašíčkové vydala reprezentovat školu ve velmi náročné soutěži. Zlatý list je přírodovědná soutěž, která prověří znalosti i dovednosti dětí z širokého spektra přírodovědných oblastí. Letos se pořadatelé zaměřili nejen na jednotlivé oblasti jako dendrologie, botanika, genetika nebo ornitologie, ale bylo zde zastoupeno i stanoviště zabývající se jen netopýry nebo lesním ekosystémem. Náročnost otázek byla nad rámec běžného učiva a konkurence velmi velká. Do ZOO jsme vyslali dva týmy. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali: Michal Vejrosta, Lukáš Novotný, Simona Vejnárková, Sabina Svobodová, Rozalie Hájková a Kateřina Strachoňová. Ve své kategorii se umístili na krásném třetím místě. V kategorii starších žáků nás reprezentovali: Anna Machová, Julie Kocianová, Josefína Herclíková, Markéta Spurná, Lenka Klímová a Adéla Kozinová. Ve své kategorii se umístili na krásném čtvrtém místěZ výsledků našich žáků máme obrovskou radost a jsme na ně velmi pyšní. Doufáme, že příští rok minimálně zopakujeme podobný úspěch. Fotografie zde.

Matematická olympiáda patří bezesporu mezi nejvýznamnější soutěže, kterých se žáci mohou zúčastnit. Soutěž je koncipována tak, že si žáci nejprve musí svým úsilím vybojovat vstupenku do okresního kola, a to tak, že se stanou úspěšnými řešiteli kola školního. Z nabídky šesti úloh musí čtyři vyřešit úspěšně. Letos se na naší škole stali úspěšnými řešiteli školního kola čtyři žáci – ze 7. ročníku Josef Vodný, z 8. ročníku Šimon Hýbl, Anna Machová a Barbora Schalková. Dne 12. dubna se pokusili své matematické dovednosti dále využít při řešení úloh okresního kola. Vynikajícího výsledku dosáhl Šimon Hýbl, obsadil 2. místo v okresním kole v kategorii Z8 žáků 8. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií, získal 16 bodů (z 18 možných). Barbora Schalková obsadila 11. místo, Anna Machová skončila na 13. místěDěkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za každý správně vyřešený úkol je soutěžícímu přičten příslušný počet bodů, za chybné řešení se odečte vždy 1 bod, pokud soutěžící úkol neřeší, neprojeví se to na celkovém počtu získaných bodů. Při úspěšném vyřešení všech úloh je možné získat 120 bodů, v kategorii Cvrček 90 bodů. Školního kola soutěže v březnu se zúčastnili všichni přítomní žáci 2. až 9. ročníku.

Nejlepší řešitelé školního kola:

Kategorie Cvrček:

1. místo – Václav Karásek (III. A) – 64 bodů

2. místo – Marek Bednář (III. A) – 61 bodů

3. místo – Tereza Valčíková (III. B) – 57 bodů

Kategorie Klokánek:

1. místo – Tereza Hýblová (V. A) – 107 bodů

2. místo – Magdaléna Hustá (V. B), Richard Seidl (V. A) – 100 bodů

3. místo – Monika Fitzová (V. A) – 97 bodů

Kategorie Benjamín:

1. místo – Josef Vodný (VII. C) – 92 bodů

2. místo – Matěj Sedlák (VI. A) – 88 bodů

3. místo – Anna Honců (VII. C), Vojtěch Konopáč (VII. A), Elisabeth Sofie Žilová (VII. B) – 81 bodů

Kategorie Kadet:

1. místo – Šimon Hýbl (VIII. A) – 109 bodů

2. místo – Karla Konečná (IX. B), David Pučálka (IX. B) – 96 bodů

3. místo – Claudia Jančová (IX. A) – 81 bodů

Soutěž je nepostupová – výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i celou republiku a jsou potom pro porovnání zveřejněny.

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti úloh na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Dne 2. 11. 2021 žáci 6. až 9. ročníků řešili úlohy školního kola. Všichni úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola. Pro žáky 6. a 7. ročníků proběhlo okresní kolo 7. 12. 2021. Ze 6. ročníku byla nejúspěšnější Zora Sovová. Získala 9 bodů a skončila na 6. místě. Anna Kondrová a Marek Novotný obsadili 9. místo. Mezi soutěžícími ze 7. ročníků byl úspěšným řešitelem Josef Vodný a získal 3. místo. Okresní kolo pro 8. ročníky se konalo 8. 12. 2021. 1. místo vybojoval Šimon Hýbl, jako nejúspěšnější řešitel získal 14 bodů. Anna Machová se ziskem 9 bodů skončila na 6. místě, Šimon Bajer obsadil 8. místo a Barbora Schalková 9. místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!