Zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat

  • 8. dubna 2024 od 14:00 – 18:00 hodin                                                 

Průběh zápisu

S sebou přineste:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo
  • Žádost o odklad školní docházky (pokud žádáte nebo dosud nejste rozhodnutí a čekáte na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně).
  • Rodný list dítěte
  • Váš občanský průkaz
  • Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji do
31. 05. 2024 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2018 (tj. k 1. 9. 2024 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádosti ke stažení:

Žádost o přijetí do 1.ročníku
Žádost o odklad povinné školní docházky

Podrobnější informace:

Pravidla pro přijetí
Odklad docházky

Předčasný nástup