Zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 

 

Termín zápisu: pondělí 8. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin 

Místo konání: budova ZŠ Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška

 

 

 

Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

K zápisu přineste:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zákonný zástupce odpovídá za úplnost a správnost údajů v žádosti uvedených),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí,
 • rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu,
 • u dětí, které se narodily od 9. 2018 do 31. 12. 2018, doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, doloží zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, jakmile proběhnou vyšetření.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • Registrační číslo bude přiděleno u formální části zápisu dne 8. 4. 2024.
 • Pokud se nemůžete dostavit se závažných důvodů k zápisu, je vhodné tuto skutečnost ohlásit včas vedení školy a domluvit se na náhradním termínu tak, aby byla dodržena zákonná lhůta pro zápis (1. 4. – 30. 4. 2024).
 • Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách, které proběhnou v pondělí 27. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno doporučenou poštou.

Žádost o odklad:

 • Pokud se zákonný zástupce dostaví k zápisu dne 8. 4. 2024, tak upozorní, že bude žádat o odklad školní docházky (viz. formulář žádost o odklad).
 • Aby se mohla žádost o odklad kladně vyřídit, musí zákonný zástupce do 31. 5. 2024 dodat k žádosti o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.
 • Rozhodnutí o povoleném odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v ředitelně školy.

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat.

Žádost o přijetí 2024                               Žádost o odklad 2024

Podrobnější informace:

INFORMACE K ZÁPISU 2024

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ 2024