Aktuální placení obědů

Číslo účtu: 5914845002/5500                                             Variabilní symbol: 2222

Zpráva pro příjemce:  CELÉ JMÉNO strávníka a TŘÍDU  (např.  Aleš Novák 4.A)

U sourozenců do zprávy pro příjemce napište příjmení dětí a třídy dětí

( např. Novákovi 4.A, 6.A) a platbu zašlete jednu společnou.

 

Od března dochází k navýšení ceny obědů:

1.věková skupina (do 6 let):  nyní 25,- Kč / nově 28,- Kč za oběd

2.věk.skupina (7-10 let):  nyní 28,- Kč / nově 32,- Kč za oběd

3.věk.skupina (11-14 let):  nyní 31,- Kč / nově 35,- Kč za oběd

4.věk.skupina (15 let a výše):  nyní 33,- Kč / nově 37,- Kč za oběd.

 

Rozpis plateb stravného ve ŠJ Veverská Bítýška pro školní rok 2022/ 2023:

Měsíc:    Počet strav.dnů:          Kategorie strávníka a celková částka k úhradě:

                                                            7 – 10 let                       11 – 14 let                    15 let a více

Březen               18                            576,- Kč                           630,- Kč                        666,- Kč

Duben                17                            544,- Kč                          595,- Kč                         629,- Kč              

Květen                21                            672,- Kč                          735,- Kč                        777,- Kč

Červen                22                            704,- Kč                          770,- Kč                        814,- Kč

 

Cena za 1 oběd se určuje věkem strávníka. Dle Vyhlášky 107/ 2005 je žák zařazen do věkové skupiny na dobu školního roku, ve kterém dosahuje věku podle bodu a.)c.) :

  • 32,- Kč  (7 – 10 let)       )    35,- Kč  (11 – 14 let)        c.)    37,- Kč  (15 let a více)

POZOR!   Pokud v průběhu školního roku žák dosáhne hranice vyššího věku, platí po celý školní rok vyšší částku za stravné.  (Školním rokem se rozumí období od 1. 9. 2022  do 31. 8. 2023)

Stravné se platí dopředu. Platbu za stravné je proto nutné uhradit do 20. dne v měsíci na následující měsíc! Tzn. platbu na září musíte uhradit již do 20.srpna

Stravné je možné platit trvalým příkazem na nejvyšší částku, ročně, pololetně …….                                                                           

 

V případě, že platba nebude uhrazena včas v daném termínu, nevzniká strávníkovi nárok na oběd