Kalendář

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny 26. – 27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
(vyučování začne ve středu 3. ledna. 2024)
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 5. února 2024 – 11. února 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024 – 1. dubna 2024
Hlavní prázdniny 29. června 2024 – 1. září 2024

 

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Třídní schůzky a konzultační hodiny rodičů

Termíny třídních schůzek rodičů ve školním roce 2023/2024 jsou naplánovány na:

                                               18. září 2023 (pouze pro 1. ročník) od 16:30
                                               16. října 2023
                                               15. dubna 2023

Termíny konzultačních hodin ve školním roce 2023/2024 jsou naplánovány na:

                                               15. ledna 2024
                                               10. června 2024

Termíny a způsob konání třídních schůzek může být průběžně aktualizován.


Pedagogické rady

Termíny pedagogických rad pro školní rok 2023/2024 jsou následující:

                                               31. srpna 2023
                                               13. listopadu 2023
                                               22. ledna 2024 (uzavření klasifikace v pátek 19. ledna 2024)
                                               15. dubna 2024
                                               24. června 2024 (uzavření klasifikace v pátek 21. června 2023)


Jiné

Adaptační kurz pro 6. ročník
                                               2. – 3. 10. 2023 (6. C)
                                               4. – 5. 10. 2023 (6. B)
                                               5. – 6. 10. 2023 (6. A)

Lyžařský kurz
                                              18. – 24. 2. 2024 (7. ročník  + doplnění 6. – 9. roč.)

Školní výlety
                                              13. 5. – 7. 6. 2024


Termíny celoškolních akcí

Podzim/Zima

             Předvánoční zastavení              8. prosince 2023 
             Školní ples                                 27. ledna 2024 
             Maškarní ples                            3. března 2024

Jaro/Léto                 

             Den Země                                     22. dubna 2024
             Olympijský den                           31. května 2024
             Dobývání vrcholů v okolí VB     26. června 2024


Zápis do 1. třídy

             Předškoláci na návštěvě u prvňáčků                               termín bude upřesněn
             Zápis do 1. třídy, den otevřených dveří                           8. duben 2024
             Dílničky pro budoucí prvňáčky + schůzka s rodiči        27. května 2024


Plavání I. stupně

3. ročník         13., 20., 27. září 2023
10×2 lekce          4., 11., 18., 25. října 2023
                         1., 8., 15. listopadu 2023

2. ročník       05., 17., 24. dubna 2024
                     15., 22., 29. května 2024
                     05., 12., 19., 26. června 2024