Den Země

Jako každý rok se naše škola přidala 20. 4. 2018mezinárodnímu Dni Země, který se za poslední roky stal jedním z největších svátků, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Letošní rok se naše škola rozhodla oslavit tento den věnovaný Zemi tak, že si na vlastní kůži uvědomíme krásu naší planety, že jsme její nedílnou součástí, že je potřeba žít v souladu s přírodou, ne proti ní…Každý ročník tak na dané téma (př. les, voda, rybník, maloplošné chráněné území v okolí školy, recyklace a třídění odpadů, ohrožené druhy zvířat na planetě Zemi, problematika dopravy ve Veverské Bítýšce, jaro v přírodě, …) pomocí jednotlivých stanovišť upevnil a rozšířil znalosti o přírodě, uvědomil si sílu a vliv lidské činnosti na přírodní základ planety Země. I díky pěknému počasí se tento den vydařil. Na závěr jsme přírodě v okolí Veverské Bítýšky pomohli také tím, že jsme opět po roce některá místa uklidili.

Den Země by měl být okamžikem, kdy si máme připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona nám…

Fotografie zde, nebo kliknutím na obrázek.

Komentáře jsou zakázány.