Povolání našich rodičů ve 3. A

V měsíci březnu proběhla ve 3. A návštěva rodičů, kteří byli ochotni a udělali si čas, aby za námi došli do třídy a v rámci výuky prvouky na téma Povolání našich rodičů, nám vyprávěli o svém povolání. Jako první byl odvážný pan Tecl a ukázal dětem, co všechno dělá jako architekt staveb. Děti měly možnosti nahlédnout jak do velkého nákresu, tak i do prezentace návrhů domů, kterou si pro ně připravil a pustil na interaktivní tabuli. Žáci měli na něho spoustu zvídavých otázek. Při návštěvě druhého rodiče mohly děti nahlédnout do našeho zdravotnictví. Paní Mayerová, která pracuje jako anestezioložka na operačním sále, dětem názorně předvedla, co se s nimi bude dít na operačním sále před i během plánované operace. I ona své vyprávění doplnila ukázkou názorných pomůcek, které si s sebou donesla. Třetím rodičem, který byl rovněž tak laskav a došel za dětmi do třídy, byla paní Bizová. Paní Bizová pracuje jako krizový terapeut v organizaci Spondea v Brně, která poskytuje dětem, dospívajícím a dospělým pomoc v krizových životních situacích. Přímo pro naši třídu si připravila program na posílení vztahů ve třídě. Všem třem rodičům patří naše VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za jejich návštěvu a velmi pečlivě připravené povídání o svém zaměstnání. Děti se zaujetím poslouchaly a byly nadšené ❤️❤️❤️! Fotografie k nahlédnutí zde.

Komentáře jsou zakázány.