Září ve školní družině

22. 9. 2017 SEZNAMKA Září je pro mnoho dětí měsícem seznamování s novým prostředím a především s novými kamarády. Mnoho nového je i ve školní družině. Aby se zde cítily děti „jako doma“, je třeba se dobře seznámit, navázat vzájemné kontakty. A tak seznamte se, prosím. K zapamatování jmen nových kamarádů a vzájemnému poznávání jsme opět ve školní družině využili různé hry – Kdo jsem, kdo jsi?, Co mám rád?, Kdo nám chybí?, Vyvolávaná, Tleskaná, Setkání v rytmu a mnohé další. Během jednoho odpoledne jsme se určitě ještě všichni nepoznali, ale prožili jsme nová setkání a byla legrace. Za snahu si mnozí odnášeli v družinových sešitech první klíče poznávání. Fotografie zde.

15. 9. 2017 JÁ TĚ SLYŠÍM První celodružinová akce v letošním školním roce již svým názvem prozrazuje svůj hlavní cíl. Měli bychom se totiž naučit zbytečně se nepřekřikovat, nehlučet a také se vzájemně slyšet a umět si naslouchat. Využili jsme k tomu různé hry. Například Romeové si zkusili pomocí sluchu najít svou Julii. Naučili jsme se také hudebně pohybové hry, ve kterých jsme procvičili tělo a zkusili zkrotit svůj hlas. Udělali jsme i pokus s měřením decibelů při různých činnostech. Ještě se budeme muset hodně snažit, aby hladina hluku měla přiměřenou míru decibelů. Společně jsme si také vybarvili devět hradních věží, které budeme postupně odemykat a poznávat. Fotografie zde.

4. 9. 2017 Vítáme nový družinový rok 2017/2018. Příjemné prostředí školní družiny už čeká na nové i na „staré“ družinové děti. Co asi nového a zajímavého prožijeme v MODRÉ LAGUNĚ? Co asi vytvoříme v ateliéru U TŘÍ ZAJÍCŮ? Jaká překvapení a kolik kamarádů bude ve třídě POD PALMOU? Na tyto otázky si budeme postupně odpovídat při každodenní družinové činnosti, ale i při celodružinových akcích a také při pravidelném setkávání v zájmových kroužcích. Máme připravený celoroční vzdělávací program pro zájmové vzdělávání pod názvem: „Na Veveří devět věží, kdo nevěří ať tam …“ a tak na cestu se dejme a klíče poznávání získávejme. Buďte vítáni a plnou parou vpřed! Fotografie ze zahájení školního roku zde.

Komentáře jsou zakázány.