Zápis dětí do 1. tříd a Den otevřených dveří

Dne 8. 4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí  do 1. tříd. Budoucí prvňáčci přišli v doprovodu rodičů poprvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost barev, geometrických tvarů, orientaci na obrázku a počítání do 10. Každé dítě předneslo báseň nebo zazpívalo písničku. Na závěr dostali všichni pamětní list a dárky od dětí z vyšších tříd a ŠD. Na děti se těšíme 22. 5. 2019, kdy proběhnou Dílničky pro prvňáčky a informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Současně se Zápisem do 1. třídy proběhl i Den otevřených dveří, jehož hlavním smyslem bylo ukázat rodičům a široké veřejnosti prostředí, v jakém se dnes děti učí. Dorazili zvědaví předškoláci rovnou ze zápisu do 1. třídy, rodiče a prarodiče současných žáků. Nechyběli ani absolventi z nedávné doby, ale i ze vzdálenější. V průběhu této akce představili učitelé s žáky vyšších ročníků svá pracoviště. V chemické učebně probíhal jeden napínavý pokus za druhým. V přírodopisné učebně se zase pracovalo s mikroskopy. Učitelé také prezentovali výhody práce s interaktivní tabulí. Návštěvníci se měli možnost přesvědčit o moderní a technické vybavenosti školy jak v odborných, tak v kmenových třídách. Kdo přišel, určitě nelitoval takto stráveného času. Zase za rok na viděnou! Fotografie z celého průběhu dne zde.

Komentáře jsou zakázány.