Zaměstnanci

PaedDr. Pavel Vacek ředitel školy pavel.vacek@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Kudláčková zástupce ředitele, výchov.poradce zuzana.kudlackova@skolavb.cz
PaedDr. Ivana Sedláčková třídní učitelka I.A ivana.sedlackova@skolavb.cz
Mgr. Marcela Rulíšková třídní učitelka I.B marcela.ruliskova@skolavb.cz
Mgr. Jana Kosňovská třídní učitelka II.A jana.kosnovska@skolavb.cz
Mgr. Radmila Hájková třídní učitelka II.B radmila.hajkova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Kobáňová třídní učitelka III.A katerina.kobanova@skolavb.cz
Mgr. Miroslava Čechová třídní učitelka III.B miroslava.cechova@skolavb.cz
Mgr. Hana Skalická Fidrichová třídní učitelka IV.A hana.skalicka@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Věchetová třídní učitelka IV.B zuzana.vechetova@skolavb.cz
Mgr. Ivana Šťastná třídní učitelka V.A ivana.stastna@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Hamříková třídní učitelka V.B katerina.hamrikova@skolavb.cz
Mgr. Jan Štětka třídní učitel VI.A jan.stetka@skolavb.cz
Mgr. Silvie Teclová třídní učitelka VI.B silvie.teclova@skolavb.cz
Mgr. Jana Ursacherová třídní učitelka VII.A jana.ursacherova@skolavb.cz
Mgr. Renata Štouračová třídní učitelka VII. B renata.stouracova@skolavb.cz
Mgr. Helena Kučerová třídní učitelka VIII.A helena.kucerova@skolavb.cz
Mgr. Monika Vašíčková  třídní učitelka VIII.B monika.vasickova@skolavb.cz
Mgr. Markéta Jůzová třídní učitelka IX.A marketa.juzova@skolavb.cz
Mgr. Hana Krejčová třídní učitelka IX.B hana.krejcova@skolavb.cz
Mgr. Tomáš Pánek učitel, ICT správce tomas.panek@skolavb.cz
Mgr. Eva Králíková učitelka eva.kralikova@skolavb.cz
Mgr. Milena Křížanová učitelka milena.krizanova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Šilberská učitelka katerina.silberska@skolavb.cz
Mgr. Oldřiška Mühlpachrová učitelka oldriska.muhlpachrova@skolavb.cz
Mgr. Zdenka Tomšů školní psycholog zdenka.tomsu@skolavb.cz
Andrea Hanielská asistent pedagoga, vychovatelka ŠD andrea.hanielska@skolavb.cz
Michaela Hoďáková asistent pedagoga michaela.hodakova@skolavb.cz
Lenka Kudláčková, DiS. asistent pedagoga lenka.kudlackova@skolavb.cz
Libuše Rozkošná asistent pedagoga libuse.rozkosna@skolavb.cz
Veronika Zdubová asistent pedagoga veronika.zdubova@skolavb.cz
Gabriela Dvořáková vychovatelka ŠD gabriela.dvorakova@skolavb.cz
Miroslava Hemalová vedoucí vychovatelka ŠD miroslava.hemalova@skolavb.cz
Irena Koláčná vychovatelka ŠD irena.kolacna@skolavb.cz
Jiřina Súkupová vychovatelka ŠD jirina.sukupova@skolavb.cz
Ing. Dita Hýblová ekonomka školy dita.hyblova@skolavb.cz
Alice Zdubová vedoucí školní jídelny alice.zdubova@skolavb.cz

tel. 725501491

Mimo konzultační hodiny mohou rodiče pedagogické pracovníky kontaktovat denně telefonicky mezi 7,15 – 7,40 hod. na tel.čísle 549 420 158, 733 296 152, 725 432 280