Zaměstnanci

PaedDr. Pavel Vacek ředitel školy pavel.vacek@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Kudláčková zástupce ředitele, výchov.poradce zuzana.kudlackova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Kobáňová třídní učitelka I.A katerina.kobanova@skolavb.cz
Mgr. Miroslava Čechová třídní učitelka I.B miroslava.cechova@skolavb.cz
PaedDr. Ivana Sedláčková třídní učitelka II.A ivana.sedlackova@skolavb.cz
Mgr. Marcela Rulíšková třídní učitelka II.B marcela.ruliskova@skolavb.cz
Mgr. Jana Kosňovská třídní učitelka III.A jana.kosnovska@skolavb.cz
Mgr. Radmila Hájková třídní učitelka III.B radmila.hajkova@skolavb.cz
Mgr. Ivana Šťastná třídní učitelka IV.A ivana.stastna@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Hamříková třídní učitelka IV.B katerina.hamrikova@skolavb.cz
Mgr. Iveta Knězková třídní učitelka V.A iveta.knezkova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Pátíková třídní učitelka V.B iveta.patikova@skolavb.cz
Mgr. Helena Kučerová třídní učitelka VI.A helena.kucerova@skolavb.cz
Mgr. Ludmila Veselá třídní učitelka VI.B ludmila.vesela@skolavb.cz
Mgr. Markéta Jůzová třídní učitelka VII.A marketa.juzova@skolavb.cz
Mgr. Hana Krejčová třídní učitelka VII.B hana.krejcova@skolavb.cz
Mgr. Veronika Petrová třídní učitelka VIII.A veronika.petrova@skolavb.cz
Mgr. Jana Ursacherová třídní učitelka IX.A jana.ursacherova@skolavb.cz
MgA. Jana Jelínková učitelka jana.jelinkova@skolavb.cz
Mgr. Milena Křížanová učitelka milena.krizanova@skolavb.cz
Mgr. Renata Štouračová učitelka renata.stouracova@skolavb.cz
Ing. Vladimír Houska učitel, ICT správce vladimir.houska@skolavb.cz
Andrea Hanielská asistent pedagoga, vychovatelka ŠD andrea.hanielska@skolavb.cz
Michaela Hoďáková asistent pedagoga michaela.hodakova@skolavb.cz
Mgr. Jaroslava Joukalová asistent pedagoga jaroslava.joukalova@skolavb.cz
Lenka Kudláčková, DiS. asistent pedagoga lenka.kudlackova@skolavb.cz
Libuše Rozkošná asistent pedagoga libuse.rozkosna@skolavb.cz
Lada Švandová asistent pedagoga lada.svandova@skolavb.cz
Mgr. Jiřina Kalová školní psycholog jirina.kalova@skola.vb
Miroslava Hemalová vedoucí vychovatelka ŠD miroslava.hemalova@skolavb.cz
Irena Koláčná vychovatelka ŠD irena.kolacna@skolavb.cz
Jiřina Súkupová vychovatelka ŠD jirina.sukupova@skolavb.cz
Ilona Housková ekonomka školy ilona.houskova@skolavb.cz
Alice Zdubová vedoucí školní jídelny alice.zdubova@skolavb.cz