Zaměstnanci

PaedDr. Pavel Vacek ředitel školy pavel.vacek@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Kudláčková zástupce ředitele, výchov.poradce zuzana.kudlackova@skolavb.cz
Mgr. Pavlína Bartoníková třídní učitelka I.A pavlina.bartonikova@skolavb.cz
Mgr. Radmila Hájková třídní učitelka I.B radmila.hajkova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Kobáňová třídní učitelka II.A katerina.kobanova@skolavb.cz
Mgr. Miroslava Čechová třídní učitelka II.B miroslava.cechova@skolavb.cz
PaedDr. Ivana Sedláčková třídní učitelka III.A ivana.sedlackova@skolavb.cz
Mgr. Marcela Rulíšková třídní učitelka III.B marcela.ruliskova@skolavb.cz
Mgr. Hana Skalická Fidrichová třídní učitelka IV.A hana.skalicka@skolavb.cz
Mgr. Zuzana Věchetová třídní učitelka IV.B zuzana.vechetova@skolavb.cz
Mgr. Ivana Šťastná třídní učitelka V.A ivana.stastna@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Hamříková třídní učitelka V.B katerina.hamrikova@skolavb.cz
Mgr. Michaela Svojanovská třídní učitelka VI.A michaela.svojanovska@skolavb.cz
Mgr. Monika Vašíčková třídní učitelka VI.B monika.vasickova@skolavb.cz
Mgr. Svatava Kesegová třídní učitelka VI.C svatava.kesegova@skolavb.cz
Mgr. Markéta Jůzová třídní učitel VII. A marketa.juzova@skolavb.cz
Mgr. Hana Krejčová třídní učitelka VII.B hana.krejova@skolavb.cz
Mgr. Kateřina Šilberská třídní učitelka VII.C katerina.silberska@skolavb.cz
Mgr. Jan Štětka třídní učitel VIII.A, metodik prevence jan.stetka@skolavb.cz
Mgr. Silvie Teclová třídní učitelka VIII.B silvie.teclova@skolavb.cz
Mgr. Jana Ursacherová třídní učitelka IX.A jana.ursacherova@skolavb.cz
Mgr. Renata Štouračová třídní učitelka IX.B renata.stouracova@skolavb.cz
Mgr. Tomáš Pánek učitel, ICT správce tomas.panek@skolavb.cz
Mgr. Pavla Navrátilová učitelka pavla.navratilova@seznam.cz
Mgr. Eva Králíková učitelka eva.kralikova@skolavb.cz
Mgr. Milena Křížanová učitelka milena.krizanova@skolavb.cz
Mgr. Veronika Křivánková učitelka veronika.krivankova@skolavb.cz
MgA. Jana Jelínková učiteka jana.jelinkova@skolavb.cz
Mgr. Zdenka Tomšů školní psycholog zdenka.tomsu@skolavb.cz
Mgr. Tereza Brychtová asistent pedagoga tereza.brychtova@skolavb.cz
Michaela Hoďáková asistent pedagoga michaela.hodakova@skolavb.cz
Lenka Kudláčková, DiS. asistent pedagoga lenka.kudlackova@skolavb.cz
Ilona Housková asistent pedagoga  
Markéta Koláčná asistent pedagoga  
Veronika Zdubová asistent pedagoga veronika.zdubova@skolavb.cz
Gabriela Dvořáková vychovatelka ŠD gabriela.dvorakova@skolavb.cz
Miroslava Hemalová vedoucí vychovatelka ŠD miroslava.hemalova@skolavb.cz
Bc. Petra Sovová vychovatelka ŠD petra.sovova@skolavb.cz
Jiřina Súkupová vychovatelka ŠD jirina.sukupova@skolavb.cz
Ing. Dita Hýblová ekonomka školy dita.hyblova@skolavb.cz
Iveta Kučerová vedoucí školní jídelny iveta.kucerova@skolavb.cz

tel. 725501491

Mimo konzultační hodiny mohou rodiče pedagogické pracovníky kontaktovat denně telefonicky mezi 7,30 – 7,40 hod. na tel.čísle 549 420 158, 733 296 152, 725 432 280