Výsledky výtvarné soutěže

V květnu 2017 jsme zaslali práce žáků naší školy a zúčastnili se tak výtvarné soutěže na téma „Dopravní prostředky“.

Základní škola a spolek TRANOSCIUS v Havířově, organizátoři mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země…“ tuto soutěž vyhodnotili v srpnu.

Zúčastnily se děti ze 14 zemí, porota hodnotila 1496 výtvarných prací.

Ve IV. Kategorii / 5. -6. roč./ se umístil na 3. místě Marek Rossi, práce Terezy Helánové a Adély Šenkýřové byly vybrány a budou vystaveny. Gratulujeme!

Slavnostní zahájení výstavy a vyhlášení výsledků se uskuteční 8. 9. 2017 v 17 hodin ve Výstavní síni V. Wunscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.

Komentáře jsou zakázány.