Výchovný koncert kapely Réva

Naši školu navštívila dne 7. 3. 2019 cimbálová kapela Réva ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 3 části podle věku dětí. Děti se seznámily s hudebními nástroji, zazpívaly si lidové i moderní písně. Sledovaly se zájmem průvodní slovo a zapojily se do soutěží. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Koncert se dětem líbil. Fotografie z koncertu zde.

Komentáře jsou zakázány.