Vědomostní soutěže

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii D (6.-7. roč.) a kategorii C (8.-9. roč.), jejímž tématem pro letošní rok byl POHYB. Mezi zájemci o přírodu se našlo 6 odvážných žáků a žákyň, kteří se nezalekli dlouhého přípravného samostudia a vyzkoušeli si znalosti formou testu. Okruh znalostí byl opravdu široký- od různých způsobů pohybu semínek rostlin, přes bezobratlé organismy až po nejvyvinutější savce a jejich přizpůsobení se pohybu na souši, ve vodě i ve vzduchu. Další častí soutěže bylo správně určit 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, a to nejen rodovým jménem, ale i druhovým. Praktickou část jsme nakonec zahrnuli do laboratorní práce a ve výsledku se tedy nebodovala. Úspěch žáků ukazuje tabulka níže. Pro postup těch nejlepších do okresního kola je nutné navíc ještě zpracovat seminární práci na zvolené téma. Přestože výsledky byly pod 50% úspěšností, všem účastníkům děkuji za prokázanou snahu.

Kategorie D   test+poznávačka
Krejčířová Adéla 7. A 28,5 bodů
Heroudková Magdaléna 7.A 21,5 bodů
Kategorie C    
Koutný Michal 9.A 45     bodů
Perková Natálie 9.A 39,5  bodů
Staníček Adam 9.A 36     bodů
Talacková Marie 9.A 22,5  bodů

V květnu 2017 jsme zaslali práce žáků naší školy a zúčastnili se tak výtvarné soutěže na téma „Dopravní prostředky“. Základní škola a spolek TRANOSCIUS v Havířově, organizátoři mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země…“ tuto soutěž vyhodnotili v srpnu. Zúčastnily se děti ze 14 zemí, porota hodnotila 1496 výtvarných prací. Ve IV. Kategorii / 5. -6. roč./ se umístil na 3. místě Marek Rossi, práce Terezy Helánové a Adély Šenkýřové byly vybrány a budou vystaveny. Slavnostní zahájení výstavy a vyhlášení výsledků se uskuteční 8. 9. 2017 v 17 hodin ve Výstavní síni V. Wunscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.