Vědomostní soutěže 2020-2021

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda patří bezesporu mezi nejvýznamnější soutěže, kterých se žáci mohou zúčastnit. Jedná se o tradiční soutěž s mnohaletou historií, letošní ročník je jubilejní, sedmdesátý. Soutěž je koncipována tak, že si žáci nejprve musí svým úsilím vybojovat vstupenku do okresního kola, a to tak, že se stanou úspěšnými řešiteli kola školního. Z nabídky šesti úloh musí čtyři vyřešit úspěšně. Letos se na naší škole stali úspěšnými řešiteli školního kola čtyři žáci – z 6. ročníku Sofie Gabrielová, Veronika Valčíková a Šimon Lajcman, ze 7. ročníku Šimon Hýbl. Dne 31. března se pokusili své matematické dovednosti dále využít při řešení úloh okresního kola, které proběhlo distanční formou. Soutěžící to neměli vůbec snadné, kromě náročných úloh si museli sami poradit také po stránce technické. Výsledek však stál za to: Vynikajícího výsledku dosáhl Šimon Hýbl, obsadil 1. místo v okresním kole v kategorii Z7 žáků 7. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií, získal 18 bodů (plný počet).

V kategorii Z6 žáků 6. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázií se Sofie Gabrielová zařadila mezi úspěšné řešitele a získala 24. místo, Šimon Lajcman obsadil 31. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.