Vědomostní soutěže 2019 – 2020

Dne 16. a 17. 10. 2019 se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, kterou připravuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro dvě kategorie. Naši žáci soutěžili v mladší kategorii „Kadet“ určené pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Soutěž je nepostupová – výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i celou republiku a jsou potom pro porovnání zveřejněny. Celostátní vyhodnocení proběhlo až na konci června. Ve školním kole se umístil na 1. místě se ziskem 110 bodů Tobiáš Tomášek z 8. A. I v celostátním hodnocení se neztratil a obsadil 2. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

V pátek 22. 11. 2019 proběhl již 8. ročník matematicko – fyzikální soutěže Náboj Junior pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Soutěž se konala současně na 54 místech v České republice, na Slovensku a v Polsku. Soutěže se zúčastnilo celkem 905 týmů. Na začátku soutěže obdržel každý tým zadání šesti příkladů z fyziky nebo matematiky. Jakmile tým dospěl u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostal zadání dalšího, zpravidla obtížnějšího úkolu. Nejde jen o správnost řešení, ale i o rychlost. Kdo vyřeší v časovém limitu 120 minut nejvíce příkladů, vyhrává. Téměř okamžitě po soutěži bylo dostupné i mezinárodní srovnání zúčastněných týmů. V jednotlivých místech se klání vyhodnocovalo zvlášť. V celkovém závěrečném pořadí pak mohli studenti srovnat své výsledky s ostatními vrstevníky. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, ba naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu, Příklady jsou voleny tak, aby byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.

Naši žáci Viktorie Hejduková, Štěpán Kala, Hynek Malíček a Roman Markelov se do soutěže zapojili v Brně a v náročné konkurenci 24 týmů (20 týmů z gymnázií, 4 týmy ze ZŠ) obsadili 22. místo (celkově 743. místo z 905 zúčastněných týmů). Konkurence byla tvrdá, přesto naši žáci statečně bojovali. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie zde.

Dne 16. a 17. 10. 2019 se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, kterou připravuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro dvě kategorie. Naši žáci soutěžili v mladší kategorii „Kadet“ určené pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžících řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu Úlohy byly stejně jako každý rok poměrně obtížné, při jejich řešení se účastníci pěkně zapotili. Pravidla jsou obdobná jako v případě mezinárodní soutěže „Matematický klokan“, tzn. že na počátku každý soutěžící dostává 24 bodů, poté řeší osm úkolů „tříbodových“, osm úkolů „čtyřbodových“ a osm úkolů „pětibodových“. Za každý správně vyřešený úkol je soutěžícímu přičten příslušný počet bodů, za chybné řešení se odečte vždy 1 bod, pokud soutěžící úkol neřeší, neprojeví se to na celkovém počtu získaných bodů. Při úspěšném vyřešení všech úloh je možné získat 120 bodů. Časový limit pro řešení je 40 minut. Soutěžilo celkem 74 žáků 8. a 9. ročníku.

Nejlepší řešitelé školního kola:

1. místoTobiáš Tomášek (8. A) – 110 bodů

2. místoŠtěpán Kala (9. B) – 70 bodů

3. místo Jakub Gric (8. B) – 69 bodů

4. místoJan Waldsberger (8. A) –64 bodů

5. místoMichal Fedra (8. B), Filip Krupička (9. B), Vojtěch Kružík (8. A) – 63 bodů

6. místoMagdaléna Cardová (9. A), Tomáš Honců (8. B), Adéla Šenkýřová (9. A) – 61 bodů

Soutěž je nepostupová – výsledky se ale sumarizují za okres, kraj i celou republiku a jsou potom pro porovnání zveřejněny.