Vědomostní soutěže 2018 – 2019

V pátek 3. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy pod vedením paní učitelky Monika Vašíčkové zúčastnili přírodovědné soutěže O zlatý list, která se konala v Zoologické zahradě města Brna. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Své zástupce jsme měli ve všech kategoriích. Soutěž byla zaměřena na přírodovědné znalosti a dovednosti. Žáci plnili úkoly z oblasti botaniky, geologie, zoologie i ochrany přírody. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna ve spodní části zoologické zahrady. I přes ne příliš příznivé počasí se všem líbila a odnesli si nejen nové poznatky, ale i zážitky. V první kategorii „nejmladší žáci“ obsadili naši třeťáci úžasné 2. místo. V druhé kategorii „mladší žáci“ získal náš tým krásné 4. místo. V nejstarší kategorii vybojoval náš tým složený z žáků 7. a 9. ročníku také krásné 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Fotografie zde.

V posledním týdnu prázdnin zaslali organizátoři mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země…“ výsledky do škol. Soutěž každoročně vyhlašují Základní škola a  spolek TRANOSCIUS v Havířově. Pořadatelé hodnotili již XXVIII. ročník. Do soutěže přišlo 1 314 prací dětí z 10 zemí. Z naší školy soutěžilo 12 žáků. Soutěžní obrázky byly rozděleny do 5 kategorií. V každé byla udělena 3 první místa, z ostatních pak byly vybrány práce, které jsou vedle oceněných vystaveny. Na výstavě je i práce z naší školy „Dostihy“ Adély Krejčířové, žákyně ze VII.A třídy (v tomto školním roce žákyně 8. ročníku). Adéle Krejčířové náleží diplom a  pochvala za úspěšnou reprezentaci. Výstava ve Výstavní síni Viléma Wunscheho, v Kulturním domě, Městské knihovně a ZŠ v Havířově potrvá do 4. 10. 2018.