Vědomostní soutěže – 2017/2018

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhla na naší škole recitační soutěž 1. stupně. Z každé třídy se zúčastnili dva žáci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. a 2. ročník a 3. – 5. ročník. Všichni žáci měli připravené krásné básničky, a proto měla porota opravdu těžkou práci. Nakonec rozhodla takto:

  1. kategorie 2. kategorie
1. místo Markéta Mifková – 2.A Aneta Podborská – 5.A
2. místo Richard Křenovský – 1.A Karolína Vejrostová – 4. B
3. místo Chantal van der Wal – 2.B Markéta Mifková – 2.A

Ve 2. kategorii udělila porota zvláštní cenu Šimonu LajcmanoviVšem soutěžícím a organizátorům děkujeme za vzornou přípravu! Fotografie si prohlédněte zde.

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 byla na naší škole opět soutěž ve zpěvu – Superstar z Veverské Bítýšky. Zúčastnilo se jí 21 zpěváčků z celého prvního stupně. Porota měla velmi těžké rozhodování, protože už i prvňáčci zpívali písničku Pátá a Ráda se miluje od Plíhala. Výkony se stupňovaly až do pátého ročníku, kde nás překvapila Anetka Podborská – dokonalá zpěvačka. Příjemnou atmosféru dokázal vykouzlit náš známý moderátor Petr Tichoň / bývalý žák naší školy/ a také přiměl obecenstvo k tleskání, dupání, hlasitému zpěvu a dokonce i k tanci. Soutěž si tedy užili úplně všichni. A jak to všechno dopadlo?

  1. písnička 2. písnička
1. místo Aneta Podborská 5.A Moje matematika Až jednou budu velká
2. místo Jan Tichoň 3.A Hlupák Husličky
3. místo Richard Seidl 1.A Ráda se miluje Pátá

I diváci si mohli zvolit svého nejlepšího zpěváka vhozením víčka do plechovky. Diváckou soutěž Cenu diváka vyhrála Markéta Mifková ze 2. A. Letos byla Superstar super! Těšíme se na další a děkujeme ředitelství školy za krásné ceny pro vítěze. Fotografie zde.

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády v kategorii D (6.-7. roč.) a kategorii C (8.-9. roč.), jejímž tématem pro letošní rok byl POHYB. Mezi zájemci o přírodu se našlo 6 odvážných žáků a žákyň, kteří se nezalekli dlouhého přípravného samostudia a vyzkoušeli si znalosti formou testu. Okruh znalostí byl opravdu široký- od různých způsobů pohybu semínek rostlin, přes bezobratlé organismy až po nejvyvinutější savce a jejich přizpůsobení se pohybu na souši, ve vodě i ve vzduchu. Další častí soutěže bylo správně určit 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, a to nejen rodovým jménem, ale i druhovým. Praktickou část jsme nakonec zahrnuli do laboratorní práce a ve výsledku se tedy nebodovala. Úspěch žáků ukazuje tabulka níže. Pro postup těch nejlepších do okresního kola je nutné navíc ještě zpracovat seminární práci na zvolené téma. Přestože výsledky byly pod 50% úspěšností, všem účastníkům děkuji za prokázanou snahu.

Kategorie D   test+poznávačka
Krejčířová Adéla 7. A 28,5 bodů
Heroudková Magdaléna 7.A 21,5 bodů
Kategorie C    
Koutný Michal 9.A 45     bodů
Perková Natálie 9.A 39,5  bodů
Staníček Adam 9.A 36     bodů
Talacková Marie 9.A 22,5  bodů

V květnu 2017 jsme zaslali práce žáků naší školy a zúčastnili se tak výtvarné soutěže na téma „Dopravní prostředky“. Základní škola a spolek TRANOSCIUS v Havířově, organizátoři mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka je ta země…“ tuto soutěž vyhodnotili v srpnu. Zúčastnily se děti ze 14 zemí, porota hodnotila 1496 výtvarných prací. Ve IV. Kategorii / 5. -6. roč./ se umístil na 3. místě Marek Rossi, práce Terezy Helánové a Adély Šenkýřové byly vybrány a budou vystaveny. Slavnostní zahájení výstavy a vyhlášení výsledků se uskuteční 8. 9. 2017 v 17 hodin ve Výstavní síni V. Wunscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.