Vědomostní soutěže – 2015/2016

V letošním školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do tří výtvarných soutěží:
Evropa ve škole, vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Krajské kolo proběhlo v Domě dětí a mládeže Veselí nad Moravou. Počet soutěžních prací byl omezen na 10 ks. Pět našich prací bylo oceněno:

2. místo Marie Konečná Láska a nenávist 8. A
4. místo Kristýna Coufalová, Kateřina Šlechtická, Tereza Sedílková Motivy ze života Karla IV. 4. A
4. místo Eliška Zemanová Hroutí se mi svět – samota 9. A

Karel IV. očima dětí, vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchvy – poděkování za velmi pěkné práce.
Krásná jako kvítka…
, vyhlásily ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS Havířov – Bludovice, Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko a Městská knihovna Havířov
– vyhlášení výsledků je stanoveno na září 2016.

V pátek 6. 5. 2016 se konal v Kuřimi 8. ročník branně vědomostního závodu „Maják 2016„. Zúčastnilo se ho sedmičlenné družstvo žáků 4. A třídy. Soutěžící měli za úkol absolvovat vytyčenou trasu v co nejkratším čase, a ve správném pořadí plnit zadané úkoly, které se na trase nacházely. Prověřili si svoje znalosti ze zdravovědy, dopravní výchovy, orientaci v terénu, zručnost i paměťové dovednosti. Novinkou letošního ročníku byla přítomnost policistky s policejním koněm, na kterém se děti mohly projet. Naši čtvrťáci se umístili na 12. místě, užili si krásný slunečný den v přírodě a mnohému se přiučili. Fotografie zde.

Ve středu 27. 4. 2015 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. a 2. třída a 3. – 5. třída. Porota, letos obohacena žačkami pátých tříd, měla opravdu těžkou práci. Všichni žáci se naučili krásné básničky. V první kategorii se umístili tito žáci:

1. kategorie 2. kategorie
1. místo Karolína Vejrostová (2. B) Daniel Boháč (3. A)
2. místo Lukáš Mařa (2. A) Adéla Kozinová (3. B)
3. místo Jakub Hořínek (1. B) Nela Šenkýřová (3. A)

Kromě tohoto pořadí byla udělena ještě cena poroty pro Kamilu Konečnou z 5. B. Fotografie naleznete zde.

Žák naší školy Vladimír Kozina z 8. A dosáhl v okresním kole Matematické olympiády, které proběhlo 5. 4. 2016 ve Šlapanicích, mimořádného úspěchu. V silné konkurenci především žáků víceletých gymnázií obsadil 1. místo !!! Vladimírovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

26. 2. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo výtvarné soutěže Evropa ve škole, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích.
V kategorii 9 – 12 let bylo vybráno 26 prací žáků 3. – 6. ročníku. Námětem bylo 700. výročí narození Karla IV. a významné osobnosti za jeho vlády.

1. místo David Medek 3.B
2. místo Kateřina Šlechtická 4.A
3. místo Karel Láznička 3.B
4. místo Kristýna Coufalová 4.A
5. místo Tereza Sedílková 4.A

V kategorii 13 – 16 let bylo vybráno 15 prací žáků 7. – 9. ročníku. Námětem bylo vyhlášení roku 2016 jako Evropského roku boje proti násilí na ženách a dívkách /genderovému násilí/ a vyhlášení Prahy evropským hlavním městem sportu pro rok 2016.

1. místo Magdalena Hirschová 9.A 
2. místo Vendula Sovová 8.A
3. místo Eliška Zemanová 9.A 
4. místo Marie Konečná 8.A
5. místo Vladimír Kozina 8.A

Oceněné práce byly odeslány do krajského kola do Veselí nad Moravou.

11. 2. 2016 se konala olympiáda – konverzační soutěž v německém jazyce, okresní kolo. Soutěž probíhala na Základní škole, Antonínská ulice č. 3, v Brně. Soutěžili žáci základních škol Brna-města a Brna-venkova. Z naší školy se zúčastnily žákyně IX. A třídy Denisa Haklová a Lucie Chrástová. Denisa Haklová se umístila na 7. a Lucie Chrástová na 11. místě.

Začátkem ledna proběhlo v pátých třídách školní kolo Matematické olympiádyNejlepšími řešiteli byli tito žáci:

Magdaléna Heroudková 5. A
Adéla Šenkýřová 5. A
Filip Zavřel 5. A
Kamila Konečná 5. B
Hynek Malíček 5. B

Tito žáci se 19. 1. 2016 zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v Tišnově. Z celkového počtu 131 soutěžících se z naší školy nejlépe umístila Magdaléna Heroudková, která obsadila 5. – 7. místo. Patří jí velká gratulace. Také ostatním účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy.