Vědomostní soutěže – 2014/2015

15. 6. 2015 V. ročník malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země má své vítěze.
Naše škola se zúčastnila druhé kategorie /7 – 11 let/ na téma Paměť národa /Místopisné pověsti/. Ze 30 soutěžních děl jsme získali s naším obrázkem „Měsíční svit u hradu Veveří“ krásné 5. místo. Byla to skupinová práce žáků 5. A třídy / Tereza Černá, Tereza Spisarová, Hana Oplatková, Jakub Drbal, Tobiáš Skalický/. Všem soutěžícím blahopřejeme.

V pátek 29. 5. 2015 se žáci 4. třídy zúčastnili 7. ročníku branně vědomostního závodu „Maják 2015“. Plnili úkoly ze zdravovědy a dopravní výchovy. Prověřili si zručnost, logické myšlení, znalosti o bezpečnosti a orientaci v terénu. Za naši školu soutěžila dvě sedmičlenná družstva, která se umístila na 4. a 10. místě. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme. Fotografie zde.

20. 3. 2015 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický Klokan 2015. Žáci druhých a třetích tříd soutěžili v kategorii Cvrček. Žáci čtvrté a páté třídy v kategorii Klokánek. Všichni si mohli procvičit svůj důvtip, logické myšlení a znalosti z hodin matematiky na zajímavých úkolech.
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Kategorie Cvrček Kategorie Klokánek
1. místo Jaroslav Jindra 62 III.A 1. místo Filip Dundáček 82 V.A
2. místo Anna Hájková 61 III.A Tobiáš Skalický 82 V.A
3. místo Ela Vykoupilová 59 II.B 2. místo Jaroslav Zduba 81 IV.A
3. místo Tomáš Drcmánek 80 V.A
Adéla Šenkýřová 80 IV.A

Okresní kolo Matematické olympiády předcházelo školní kolo, které v 5.A téměř bez chyby zvládla Hana Oplatková a Tomáš Drcmánek. 21. ledna 2015 se Tomáš i Hanka zúčastnili okresního kola v Tišnově na ZŠ 28. října. A jak se umístili? Z 92 účastníků byla Hana Oplatková na 36. místě a Tomáš Drcmánek na skvělém 9. místě. Gratulujeme!