Vědomostní soutěže 2013/2014

9. 6. 2014 Pikomat MFF UK je celoroční matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Organizuje jej skupina studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze; většina organizátorů je přitom z řad bývalých řešitelů tohoto nebo podobných seminářů. Hlavním cílem této soutěže je ukázat řešitelům i jinou tvář matematiky, než jakou vidí ve škole, a to formou zajímavých úloh, jejichž řešením si mohou rozvíjet svoje vědomosti, schopnosti a dovednosti. Výhodou korespondenčního semináře je, že žáci mají k řešení úloh dostatek času, mají možnost používat literaturu nebo konzultovat problematiku s učitelem či rodiči. V tomto školním roce se této korespondenční soutěže zúčastnil žák naši školy David Kozina z IX. A, kterému ke skvělému umístění srdečně blahopřejeme!!

V úterý 29. 4. 2014 se celou školou nesly básně a básničky. Recitační soutěž probíhala nejen na 1. stupni, nejlepší recitátory jsme hledali také mezi žáky 2. stupně. Fotografie zde. Výsledky:
Mladší žáci (6. a 7. ročník) Starší žáci (8. a 9. ročník)
1. místo Marie Konečná Monika Svobodová
2. místo Marek Pačiska Jiří Balabán
3. místo Eliška Kolstrunková Amálie Mašková

29.4.2014 se konal na 1. stupni ZŠ 7. ročník recitační soutěže. Fotografie zde. Umístění:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
1. místo Nela Šenkýřová Tereza Vítková Adéla Krejčířová Hana Oplatková Martin Ryšavý
2. místo Anika Dundáčková Michaela Novotná Magdalena Heroudková Zuzana Vitulová Adéla Heroudková
3. místo Ela Vykoupilová David Houdek Klára Pavlíčková Adéla Bešterová Vendula Krejčí

 

Dne 27. 3. 2014 se Michaela Bešterová z VIII. A zúčastnila okresního kola Fyzikální olympiády, kde se umístila na pěkném 8. místě.

Krajské kolo MO kategorie Z9 se konalo na gymnáziu v Brně, Vídeňská dne 19. 3. 2014.
Z vybraných 75 účastníků se soutěže zúčastnilo 72 žáků. Mezi nimi bylo 61 úspěšných řešitelů, 11 neúspěšných. Žák naší školy DAVID KOZINA z IX. A, který v okresním kole Brno – venkov získal 1. místo, skvěle zabodoval i v krajském kole a to 5. místem !!! Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na nové střední škole.

31. 3. 2014 Jako každoročně v březnu se na naši škole od 2. – 9. ročníku konala matematická soutěž Matematický klokan. Soutěž probíhá v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Soutěž v kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. Soutěžní test obsahuje 18 úloh. Soutěž v kategorii Klokánek je určena pro žáky 4. a 5. ročníku, v kategorii Benjamín pro žáky 6. a 7. ročníku a v kategorii Kadet pro žáky 8. a 9. ročníku. Soutěžní testy pro tyto kategorie obsahují 24 úloh. Výsledky zde.

13. 3. 2014 počítala 5.A třída matematickou soutěž Pythagoriádu.
Nejlepší řešitelé: Adéla Heroudková
Adéla Klečková
Michal Koutný

Dne 14.2.2014 proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naše žákyně Lucie Chrástová ze VII. A obsadila mezi 22 soutěžícími své kategorie výborné 6. místo.

Dne 6. 2. 2014 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V konkurenci 63 žáků z gymnázií a základních škol okresu Brno-venkov se na skvělém 9. místě umístil žák IX.A David Kozina.

22. 1. 2014 se konalo v Tišnově okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5. Soutěže se zúčastnilo 78 žáků. Naši školu reprezentovala žákyně 5.A třídy Adéla Heroudková, která se umístila na 11. místě. Blahopřejeme!

22. 1. 2014 proběhlo ve Šlapanicích okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Mezi 25 řešiteli ( 18 ZŠ a 7 G ) ze 12 škol ( 9 ZŠ a 3 G ) byl i náš žák David Kozina z IX. A. Žáci řešili 4 příklady ve čtyřech hodinách čistého času a mohli získat maximálně 24 bodů. David se umístil na fantastickém 1. místě s 21 body !!! K tomuto skvělému výsledku je třeba dodat, že z 25 řešitelů bylo pouze 11 úspěšných ( 4 ZŠ a 7 G ). Davide blahopřejeme a přejeme štěstí v krajském kole !!!!