Sportovní soutěže 2018 – 2019

Dne 29. 3. 2019 se naši žáci 5.ročníku zúčastnili okrskové soutěže ve vybíjené v Tišnově na ZŠ 28.října Tišnov. Družstvo děvčat i chlapců tvořilo 10 hráčů. Na utkání nastoupilo 5 družstev z různých školokrsku Tišnov. Děvčata si vybojovala krásné 2. místo a chlapci 4. místoVšem našim hráčům BLAHOPŘEJEME!!! Fotografie z turnaje zde.

Dne 14. 11. 2018 se naši nejlepší žáci v disciplíně „šplh o tyči“ zúčastnili okrskového kola v Tišnově. Jedná se o šplh na 4, 5 metrové tyči. V tomto kole jsme obdrželi 1. místo! Mezi jednotlivci se za 6. ročník jako nejrychlejší umístila naše žákyně Barbora Králíková, za 7. ročník Samuel Krich a za 8. ročník Vojtěch Zeman. Postoupili jsme tímto do okresního kola v Bílovicích nad Svitavou. Zde se nám už tak nedařilo a skončili jsme na 4. místě. Zde opět excelovala jako nejrychlejší Barbora Králíková. Protože náš výsledek nebyl špatný, mohla se naše škola zařadit do přeboru JMK, který se konal dne 26. 11. 2018 na SŠ polytechnické v Brně, Jílova, kde byly všechny časy měřeny elektronicky a naši žáci si tak mohli vyzkoušet profesionální šplh. Při velké konkurenci se umístili na 10. místě. Všem těmto dětem, které se tohoto závodu zúčastnili, blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně sportovních úspěchů. Fotografie ze všech tří závodů naleznete zde.

15. 11. 2018 proběhla na naší škole soutěž ve šplhu. Soutěže se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku. Nejdříve proběhla soutěž v jednotlivých třídách. Z každého ročníku bylo vybráno 6 nejlepších a ti si potom zasoutěžili mezi sebou. A zde jsou jména žáků, kteří uspěli v soutěži nejlépe:
 
3. ročník
3. místo  David Sova  III. A 
2. místo  Nela Bartoníková  III. A
1. místo  Rozálie Hájková  III. B
 
4. ročník
3. místo  Jan Koštoval  IV. B
2. místo  Štěpán Paleček  IV. A
1. místo  Stázie Titzová  IV. A
 
5. ročník
3. místo  Barbora Zdubová  V. B
2. místo  Barbora Schalková  V. A
1. místo  Matěj Pražák  V. B
 
 

V sobotu dne 15. 9. 2018 uspořádala naše základní škola tradiční, letos již čtvrtý, Běh kolem Bítýšky. Trať vedla od fotbalového hřiště po pravém břehu řeky Svratky, pod chudčickým mostem, kolem „Bažin“ a zpět. Během celého dne bylo krásné počasí, které bylo k pořádání takovéto sportovní akce jako stvořené. Letošních závodů se zúčastnilo 235 běžců všech věkových kategorií (což bylo o 47 závodníků více jak v loňském roce). Nejmladším závodníkem byl teprve roční Jakub Černín a naopak nejstarším účastníkem byl pan Rudolf Urbánek, který ve svých 94 letech všem dokázal, že sportovat se dá v každém věku. A proto mu patří velký obdiv. Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žákyně. Poté nastoupila přípravka a naši nejmladší závodníci. V neposlední řadě kategorie dospělých do 40 let, do 60 let a poté kategorie do 100 let. Ve všech kategoriích si závodníci na prvních třech místech odnesli medaili a ceny od sponzorů akce. Ocenění by ovšem zasloužili všichni, kteří se závodu zúčastnili a nebáli se porovnat své síly s ostatními. Na všech běžcích bylo vidět úsilí a snaha doběhnout do cíle v co nejlepším čase. Po celou dobu závodu byla v prostoru startu a cíle připravena pro naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti si mohly během čekání na start nebo na závěrečné vyhlášení vítězů vyzkoušet tradiční atletické disciplíny s netradičním náčiním. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen všem závodníkům, kteří se závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této soutěže. Díky jejich úsilí se tento závod opět vydařil a všichni si ho užili.

Výsledné časy a následné umístění naleznete zdeFotografie zde.