Sportovní soutěže 2017/2018

V úterý 5. 6. 2018 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje v Tišnově. Soutěž probíhala ve 2 kategoriích (I. kategorie – žáci 2. a 3. třídy, II. kategorie – žáci 4. a 5. třídy). Naši školu reprezentovali tito mladí atleti: Dundáčková Zuzana, Titzová Stázie, Paleček Štěpán, Tichoň Jan – za kategorii I. Králíková Barbora, Dundáčková Anika, Švaňhal Adam a Pučálka David – za kategorii II. Obě kategorie soutěžily v těchto disciplínách: sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem. Celého trojboje se zúčastnilo celkem 5 družstev. I přes obrovské vedro si naši žáci závod užili a podali co nejlepší výkon, který v celkovém součtu bodů stačil na 4. místo. Všem atletům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho sil v dalších sportovních soutěžích. Fotografie zde.

V pátek 18. 5. 2018 proběhl v Kuřimi 10. ročník branně vědomostního závodu „Maják“. Jako každý rok je závod určen pro žáky 4. tříd základních škol. Úkolem soutěžících je absolvovat vytyčenou trasu v co nejkratším čase a ve správném pořadí plnit zadané úkoly na stanovištích, která se na trase nacházejí. Otázky na stanovištích se týkají zdravovědy, dopravní výchovy, bezpečnosti, logického myšlení, všeobecných znalostí, orientace v terénu a paměťových dovedností. Soutěžící musí navíc vyřešit speciální detektivní úkol a dále uplatnit své znalosti z dopravní výchovy na dopravním hřišti. Naši školu reprezentovala dvě šestičlenná družstva. Družstvo IV. A třídy se umístilo na 12. místě. Lépe se dařilo družstvu děvčat ze IV. B., které se umístilo na 3. místě. Medaile a pohár za třetí místo si tedy domů odnesla Karolína Hermány, Anna Machová, Ellen Procházková, Karolína Vejrostová, Barbora Zdubová a Karolína Zdubová. Všichni soutěžící byli odměněni drobnými dárky. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotografie zde.

Dne 3. 5. a 4. 5. 2018 se sportovní reprezentační výběr naší školy účastnil již tradičně atletického klání družstev „Pohár Rozhlasu“. První den závodili sportovci z mladší kategorie a druhý den se pořádaly závody pro kategorii starších. Naše základní škola měla zastoupení po oba dva dny.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
Kategorie starší žákyně – 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4×60 m
Kategorie mladší žákyně – 60 m , 600 m, výška, dálka, míček 150 g, štafeta 4×60 m
Kategorie starší žáci – 60 m, 1500 m, výška, dálka, koule 4 kg, štafeta 4×60 m
Kategorie mladší žáci – 60 m, 1000 m, výška, dálka, míček 150 g, štafeta 4×60 m
Za jednu disciplínu v dané kategorii mohli startovat maximálně 3 žáci, každý žák se také mohl účastnit pouze 2 disciplín a štafety. Této soutěže se tím pádem vždy účastní poměrně velké množství žáků. Bodovalo se dle platných atletických tabulek.
Startovní soupiska:
Mladší žákyně (6. a 7. ročník)Říčánková Nela, Pavlíčková Klára, Cardová
Magdaléna, Jeřábková Veronika, Krejčířová Adéla, Hejduková Viktorie,
Punčochářová Anna, Ondriášová Tereza
Starší žákyně (8. a 9. ročník)Vendula Elizabeth Krejčí, Perková Natálie, Helánová
Tereza, Vašková Pavlína, Homoláčová Markéta, Černá Tereza, Vitulová Klára,
Vitulová Zuzana
Mladší žáci (6. a 7. ročník)Novotný Tomáš, Zduba Jaroslav, Krupička Filip, Sova
Miroslav, Srnec Lukáš, Zeman Vojtěch, Střecha Marek, Havlík Michal
Starší žáci (8. a 9. ročník)Zounek Lukáš, Poláček David, Waldsberger Tomáš,
Sachinidis Michalis, Zábranský Radim, Drbal Jakub, Putna Zdeněk, Sattler Tomáš
Celkové pořadí naší školy:
Mladší žákyně – 3. místo
Starší žákyně – 6. místo
Mladší žáci – 2. místo
Starší žáci – 6. místo

Všichni naši reprezentanti se se ctí vrhli do zápolení a i přes drobné neúspěchy bojovali s obrovským nasazením. Báječnou atmosféru si vytvořilo hlavně družstvo mladšího žactva, jehož děvčata získala v těžké konkurenci celkové 3. místo a chlapci dokonce 2. místo. Všem závodníkům děkujeme a přejeme další vavříny na poli sportu.

Výsledky – Mladší žáci      Výsledky – Mladší žákyně      Výsledky – Starší žáci   Výsledky – Starší žákyně   Fotografie zde.

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se konal na ZŠ v Kuřimi tradiční fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Naši školu reprezentovalo devítičlenné družstvo ve složení: Šebek Martin, Daněk Adam, Sojka Martin, Sova Patrik, Pučálka David, Koubek Daniel, Sova Jakub, Švaňhal Adam a Malý Ondřej. Našim hráčům se loňské 3. místo nepodařilo obhájit a po čtyřech prohrách se umístili na 5. místě. Děkujeme hráčům, za reprezentaci školy a zároveň věříme, že se příští rok bude dařit lépe! Fotografie zde.

V úterý 10. 4. 2018 proběhlo v Tišnově na ZŠ Smíškova okrskové kolo ve vybíjené. Naši školu reprezentovaly dva týmy složené z dívek a chlapců pátých tříd. Za dívčí družstvo nastoupily do hry tyto hráčky: Vacková Karolína, Dundáčková Anika, Pavlíčková Tereza, Cardová Anežka, Kratochvílová Kristýna, Králíková Barbora, Jančová Claudie, Šenkýřová Nela, Samsonová Markéta, Bednářová Kateřina a Konečná Karla. V dívčí kategorii se sešly týmy z pěti škol. Hrálo se systémem každý s každým a naše děvčata třemi jasnými výhrami a jednou prohrou obsadila krásné 2. místo! Náš chlapecký tým hrál v tomto složení: Sojka Martin, Pučálka David, Švaňhal Adam, Petrásek Josef, Daněk Adam, Sova Jakub, Koubek Daniel, Brychta Radek, Špaček David, Boháč Daniel a Sova Patrik. Kategorie chlapců byla letos zastoupena výjimečně velmi početně. Přihlásilo se celkem šest týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Vítězové skupin pak sehráli zápas o první místo. Našim chlapcům bohužel letošní turnaj nevyšel tak dobře jak děvčatům a i přes veškerou snahu skončili na 5. místě. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy! Fotografie zde.

Ve středu 13. 12. 2017 pořádalo Gymnázium Tišnov tradiční soutěž ve skoku vysokém
„Vánoční laťka“. Tato soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a konala se v hale
tišnovské sokolovny. Letos se této soutěže zúčastnily týmy z šesti škol. Naši školu
reprezentovali v kategorii mladší žáci Filip Krupička, Tomáš Novotný. Za mladší žákyně
nastoupila Magdaléna Cardová a Valentýna Špačková. Za starší žáky Adam Staníček
s Tomášem Waldsbergrem a v kategorii starší žákyně soutěžily Markéta Homoláčová a
Veronika Sattlerová. Snad i příjemná předvánoční atmosféra přispěla k výborným výkonům
našich skokanů, kteří pro naši školu vybojovali krásné 2. místo!
V soutěži jednotlivců se umístila na 2. místě Magdaléna Cardová výkonem 135cm, 3. místo
obsadila Valentýna Špačková (130cm). 2. místo obsadil i Filip Krupička, který překonal výšku
140cm. Závody proběhly ve velmi  klidné a pohodové atmosféře a proto se již těšíme na další ročník. Všem závodníkům gratulujeme k osobním výkonům a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Fotografie zde.

V pátek odpoledne 1. 12. 2017 proběhl v tělocvičně naší základní školy již 16. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu. Do soutěže se přihlásilo celkem 56 žáků, z toho 34 chlapců a 22 dívek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích s těmito výsledky:

  Mladší žáci (5. – 7. ročník) Mladší žákyně (5. – 7. ročník)
1. místo Špaček David Valachová Gabriela
2. místo Novotný Tomáš Soukupová Natálie
3. místo Fedra Michal Vítková Tereza
  Starší žáci (8. a 9. ročník) Starší žákyně (8. a 9. ročník)
1. místo Novotný Petr Sattlerová Veronika
2. místo Waldsberger Tomáš Bešterová Adéla
3. místo Pospíšil Lukáš Musilová Aneta

Závodníci na prvních třech místech obdrželi diplomy a sladkou mikulášskou nadílku. Děkujeme nejen všem závodníkům za účast, ale také deváťákům, kteří se ochotně ujali funkce rozhodčích a soutěž, díky nim, měla bezproblémový průběh. Fotografie z turnaje naleznete zde.

V pondělí 15. 11. 2017 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu na 4,5 m tyči. Tohoto závodu se zúčastnili žáci 2. stupně. Každý závodník šplhal dvakrát a hodnotil se nejlepší čas. Vítězové v jednotlivých kategoriích (chlapec, dívka) postoupili do okrskového kola ve šplhu, které se konalo 21. 11. 2017 na ZŠ v Tišnově. V letošním roce naši školu reprezentovalo osmičlenné družstvo ve složení: Honců Tomáš, Hájková Anna, Zeman Vojtěch, Pavlíčková Klára, Putna Zdeněk, Sattlerová Veronika, Zounek Lukáš a Vitulová Klára. V konkurenci šesti škol jsme se umístili na celkovém 5. místě. V soutěži jednotlivců dosáhli pouze 2 naši závodníci medailových pozic. V kategorii dívky 6. ročníku obsadila 2. místo Anna Hájková a v kategorii chlapci 7. ročníku pomyslnou zlatou medaili získal Vojtěch Zeman. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na příští ročník. Startovní a výsledková listina ke stažení zde. Fotografie zde.

V pátek 3. 11. 2017 proběhla na naší škole pro žáky 1. a 2. ročníku soutěž v přeskocích přes švihadlo. Žáci od začátku školního roku trénovali v hodinách TV, někteří i doma. Z každé třídy bylo vybráno 5 nejlepších a ti si poměřili svoje síly. Zde je výsledková tabulka těch nejlepších:

  1. kategorie – žáci prvních tříd 2. kategorie – žáci druhých tříd
1. místo Lukáš Lipovský I. A 63 skoků / 30 s Nela Bartoníková II. A 72 skoků / 30 s
2. místo Elena Váňová I. A 59 skoků / 30 s Jakub Mičánek II. A 66 skoků / 30 s
3. místo Julie Plachá I. B 58 skoků / 30 s Lucie Rozkošná II. A 60 skoků / 30 s
        Ester Malá II. B 60 skoků / 30 s

Fotografie ze soutěže zde.

Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška uspořádal v sobotu 23. 9. 2017 již třetí přespolní běh „Běh kolem Bítýšky“. Trať vedla od fotbalového hřiště po pravém břehu
řeky Svratky, pod chudčickým mostem, kolem „Bažin“ a zpět. I přes nepříliš příznivé klimatické podmínky se ke startu dostavilo 188 běžců všech věkových kategorií. Po celou
dobu závodu byla v prostoru startu a cíle připravena pro naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti si mohly během čekání na start nebo na závěrečné vyhlášení vítězů
vyzkoušet tradiční atletické disciplíny s netradičním náčiním (hod gumovým oštěpem, běh přes pěnové překážky, slalom, …)
Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žákyně. Poté nastoupila přípravka a v neposlední řadě kategorie dospělých do 40 let a poté nad 0 let. Tyto poslední
závodníky již provázel slabý déšť, ale nikdo se nevzdával. Všichni závodníci si na prvních třech místech odnesli medaili a ceny od sponzorů akce. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen všem závodníkům, kteří se závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci této soutěže. 
Výsledné časy a následné umístění naleznete zde. Fotografie zde.