Sportovní soutěže – 2014/2015

V pátek 29. 5. 2015 se žáci 4. třídy zúčastnili 7. ročníku branně vědomostního závodu „Maják 2015“. Plnili úkoly ze zdravovědy a dopravní výchovy. Prověřili si zručnost, logické myšlení, znalosti o bezpečnosti a orientaci v terénu. Za naši školu soutěžila dvě sedmičlenná družstva, která se umístila na 4. a 10. místě. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme. Fotografie zde.

Ve středu 3. 6. 2015 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje v Tišnově. Soutěž probíhala ve 2 kategoriích (I. kategorie – žáci 2. a 3. třídy, II. kategorie – žáci 4. a 5. třídy). Naši školu reprezentovali tito mladí atleti: Koubek Daniel, Novotná Michaela, Pučálka David, Sova Jakub, Vacková Karolína – za I. kategorii.
Novotný Tomáš, Sattler Tomáš, Sattlerová Veronika, Špačková Valentýna – za II. kategorii.
Obě kategorie soutěžily v těchto disciplínách: sprint 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem. I přes obrovské vedro se naši žáci snažili podat nejlepší výkon, který v celkovém součtu bodů stačil na 6. místo. Všem atletům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho sil v dalších sportovních soutěžích. Fotografie z trojboje zde.

Dne 12. 5. 2015 se žáci 7. a 9. třídy naší školy zúčastnili okresního přeboru v atletice – „Atletického přeboru“ v Tišnově.
Naši nejlepší atleti soutěžili ve skoku vysokém, skoku dalekém, vrhali koulí, házeli kriketovým míčkem, běželi sprint 60 m a nejnáročnější disciplínou byl pro chlapce vytrvalostní běh na 1000 m a dívky na 800 m.
Ve finálním vyhlášení zaznělo i jméno naší školy! Naši šikovní atleti se umístili na krásném 3. místě a tím si také odnesli v upomínku pohár. Za nejlepšího a nejvšestrannějšího atleta okresu byl vyhlášen NÁŠ student Martin Jurdák, který ve všech soutěžních disciplínách podával úctyhodné výkony, ve skoku vysokém překonal výšku 170 cm a čímž v této disciplíně jednoznačně zvítězil. V této disciplíně také zvítězila i naše studentka 7. třídy Nikol Novotná!
Fotografie naleznete zde.

V úterý 28. 4. 2015 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili tradičního fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Tišnově. Za naši školu nastoupilo čtrnáctičlenné družstvo ve složení:
4. třídaNovotný Tomáš, Srnec Filip, Srnec Lukáš, Srnec Petr, Tichoň Tomáš, Zavřel Filip, Zduba Jaroslav;
5. třída – Babák Martin, Čapla Damián, Dundáček Filip, Hvižď Jakub, Sattler Tomáš, Zábranský Radim, Zemánek Igor.
Našim mladým fotbalistům se podařilo vybojovat krásné 2. místo. Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a skvělý sportovní výkon. Doufáme, že příští rok se nám podaří tento úspěch zopakovat! Fotografie zde.

Žák naší školy Petr Novotný (VI. A) se ve dnech 27. – 29. 3. 2015 zúčastnil s českým reprezentačním týmem Mistrovství Evropy Fudokan Karate v Itálii. V žákovské kategorii obsadil se svými dvěma kamarády 3. místo v disciplíně KATA TEAM. BLAHOPŘEJEME a přejeme další sportovní úspěchy!!

5. 12. 2014 13. ročník – Mikulášský turnaj ve stolním tenisu. Každoroční turnaj, kterého se zúčastnilo 64 hráčů ve čtyřech kategoriích. Výsledky:

Mladší žáci (6.+ 7.ročník) Mladší žákyně-(6.+ 7.ročník)
1. místo Petr David Pavlína Králíková
2. místo Petr Novotný Eliška Kolstrunková
3. místo Tomáš Waldsberger Karolína Špačková
Starší žáci (8.+ 9.ročník) Starší žákyně (8.+ 9.ročník)
1. místo Adam Roček Denisa Haklová
2. místo Petr Antonín Tichoň Jana Zavřelová
3. místo Marek Včelák Eva Jebáčková

Všichni závodníci na rvních třech místech obdrželi diplomy a věcné ceny. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 14. 11. 2014 na naší škole proběhla soutěž ve šplhu na 4,5m tyči „Podzimní bidlo“. Letos poprvé se měřilo elektronickou časomírou, která na rozdíl od ručních stopek změřila výkony závodníků naprosto přesně. Ze tří pokusů se závodníkům počítaly dva nejlepší časy, které se sčítaly. Do soutěže družstev se sčítaly součty těchto dvou nejrychlejších časů třem nejlepším závodníkům ze třídy (na II. stupni čtyřčlenné smíšené družstvo 2/2) a tento součet byl výsledkem každého družstva. Družstvo s nejnižším součtem časů se stalo vítězem soutěže Podzimní bidlo.
Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s těmito výsledky:
V soutěži jednotlivců prvního stupně se umístil na:
1. místě: ČAPLA Damián z V. A s časem 6,58s.
2. místě: SATTLER Tomáš z V. A s časem 6,88s.
3. místě: PAVLÍČKOVÁ Klára ze IV. A s časem 7,72s.
Pořadí v soutěži družstev I. stupně bylo následující:
na 1. místě se umístilo družstvo třídy V. A ve složení: Čapla Damián, Sattler Tomáš, Vitulová Klára
na 2. místě se umístilo družstvo třídy IV. A ve složení: Novotný Tomáš, Pavlíčková Klára, Šenkýřová Adéla
na 3. místě se umístilo družstvo třídy III. A ve složení: Boháček Jan, Vítková Tereza, Sedílková Tereza
V soutěži jednotlivců II. stupně v kategorii chlapci se umístil na:
1. místě: VÁCLAVÍK Tomáš z IX. A s časem 3,22s.
2. místě: JAHODA Ondřej z VIII. A s časem 3,29s.
3. místě: JURDÁK Martin z IX. A s časem 3,35s.
V kategorii dívek obsadila: 1. místo: KRÁLÍKOVÁ Pavlína ze VII. A s časem 5,04s.
2. místo: HAKLOVÁ Denisa z VIII. A s časem 5,17s. 3. místo: HIRSCHOVÁ Magdaléna z VIII. A s časem 5,33s.
Pořadí družstev 2. stupně bylo následující:
1. místo: družstvo třídy VIII. A ve složení: Jahoda Ondřej, Mareček Matěj, Haklová Denisa, Hirschová
2. místo: družstvo třídy VII. A ve složení: Kozina Vladimír, Semerád Tomáš, Havránková Nikola, Králíkoví Jana
3. místo: družstvo třídy IX. A ve složení: Jurdák Martin, Václavík Tomáš, Mitěvová Alžběta, Zounková Nikola
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za jejich účast. Velký dík patří také všem divákům, kteří vytvořili přímo bouřlivou závodní atmosféru! Výsledková listina ke stažení zde. Fotografie zde.