Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Dne 2. 9. 2019 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 pro prvňáčky. Pro nepřízeň  počasí se konala tato akce ve víceúčelovém sále ZŠ. Přišli rodiče se svými dětmi, ale i babičky a dědečkové. Děti postupně chodily  k panu školníkovi, který je v obleku pedela pasoval na žáky naší školy. Prvňáčci obdrželi  také pamětní list na tento den od pana starosty a místostarosty.  Potom děti odešly se svými paní učitelkami do svých tříd, kde si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie z tohoto důležitého dne zde.

Komentáře jsou zakázány.