Slavnostní uvítání žáků 1. ročníku

Dne 1. 9. 2022 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro prvňáčky. Akce se konala před ZŠ na Zábíteší. Přišli rodiče se svými dětmi, ale i prarodiče. Všichni chtěli vidět své děti i vnoučata při tomto důležitém kroku do dalšího života.Paní ředitelka všechny přítomné přivítala. Děti chodily postupně k panu školníkovi, který je pasoval na žáky ZŠ. Děti obdržely pamětní odznak a list od pana starosty a místostarosty. Potom odešli rodiče a děti se svými paní učitelkami do tříd. Tady si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem. Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku zde.

Komentáře jsou zakázány.