Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje:

  • regeneraci sil
  • rozvíjení tvořivosti
  • komunikační a sociální dovednosti
  • posílení sebevědomí
  • prožívání radosti
Provozní doba družiny

Ranní

6:30 – 7:30

Odpolední

11:20 – 17:00

Telefon

607 948 473

Vychovatelky

Miroslava Hemalová

Irena Koláčná

Jiřina Súkupová

Andrea Hanielská

Umístění

dvě oddělení v budově Zábíteší 224

Přihlášení

písemně na formulář Zápisní lístek

Odhlášení

zákonným zástupcem písemnou žádostí

Docházka

Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců – Propustka dítěte (viz vzor)

ZŠ Veverská Bítýška, školní družina Na Bílém potocePropustka dítěte ze ŠD mimo dobu uvedenou na zápisním lístku.
Jméno a příjmení:………………………………………………
Datum:……………………………….,,,,,..
Odchod:………………………………hod.
Od této doby zodpovídám za své dítě……………………..
podpis zákonného zástupce
Potřeby sešit ŠD, převlečení a přezůvky vhodné i na pohybové aktivity

Denní skladba

Po vyučování oběd a odpočinková činnost
13:00 – 14:15 organizovaná činnost
14:15 svačina
14:30 – 17:00 zájmové vzdělávání v zájmových útvarech dle nabídky
písemná příprava na vyučování pouze se souhlasem rodičů