Školní akce první stupeň – 2016/2017

V úterý 20. 6. 2017 a ve čtvrtek 22. 6. 2017 si naši žáci po celoročním napětí a soustředění ve školních lavicích mohli konečně pořádně zařádit a vydovádět v zábavním parku Bruno. Pod střechou toto brněnské centrum pro děti nabídlo řadu aktivit: trampolíny, tobogány, podzemní nory, lanovku, zábavu na vodě, temné bludiště, vždy vděčný autodrom a mnoho další zábavy. Každý si zde mezi atrakcemi našel svého favorita a užil si celé dopoledne plnými doušky. Tento dárek pro naše žáky uzavřel pro řadu z nich náročný školní rok a s menším předstihem jsme tímto uvítali blížící se letní prázdniny. Fotografie zde.

V rámci Dne splněných přání – 22. 6. 2017 – přijela za dětmi ze 3. A do školy zkušená muzikoterapeutka Beata Boháčová, která děti seznámila se spoustou netradičních nástrojů, z nichž si téměř všechny mohly děti samy vyzkoušet. Pro mnohé to byla první příležitost osahat si exotické zvonkohry koshi a shanti, nejrůznější perkuse a chřestítka, vyřezávaná hudební zvířátka, deštnou hůl, legrační brumli či speciální nástroj, který zní, jako hřmění blížící se bouřky. Počáteční respekt z velkých djembe bubnů vystřídalo nadšení a děti se do role bubeníků vžily tak, že nechtěly skončit. Hra na orchestr, při níž museli všichni vzájemně spolupracovat, střídání rytmů, improvizace i prožitková relaxace pro závěrečné zklidnění přispěly ke zpříjemnění hektického konce školního roku. Fotografie zde.

Ve středu 21. 6. 2017 proběhl na naší škole  projekt Poznáváme okolí. Každá třída za pěkného počasí poznávala okolí naší školy, Veverské Bítýšky a blízkých obcí. S mapou v ruce se jednotlivé třídy vydávaly na kratší či delší výšlapy, aby se seznámily s krásami zdejší krajiny, s místní historií, přírodními zajímavostmi a ověřily si svou orientaci v terénu. Nejmladší žáci poznávali okolí hradu Veveří, ti starší okolí Brněnské přehrady, oblast Podkomorských lesů a blízkých obcí (Braníškov, Tišnov, Hradčany, Moravské Knínice,..). Den se opět vydařil a těšíme se na příští rok, jak budeme poznávat další zajímavá zákoutí v okolí Veverské Bítýšky. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 21. 6. 2017 proběhla celoškolní akce „Poznáváme okolí“. Každé třídě byla určena adekvátně dle věku trasa, kterou museli žáci zvládnout. Zatímco nejmladší děti se prošly ke hradu Veveří, kde se odměnily zmrzlinou a vrátily se do Bítýšky parníkem, na starší děti již čekaly trasy náročnější.
Třetí třídy vyrazily přes les k hvozdecké hájence. Cestou se děti podívaly ke studánce, potkaly několik srnek, zajíců, slepýšů a užovek, zahlédly datla i káně a intenzivně se věnovaly poznávání stromů. Na zpáteční cestě měly možnost obdivovat krásy okolní krajiny. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 vyrazil z Bítýšky do brněnského studia České televize luxusní dvoupatrový autobus plný dětí ze 3. A a 7. A. Tyto třídy totiž zvítězily ve sběru papíru a exkurzi do České televize dostaly jako odměnu. Pro děti byla prohlídka nových prostor studia velkým zážitkem, možnost posadit se ke stolku, od kterého se moderují podvečerní Zprávy z regionů i s ukázkou čtecího zařízení, hned tak něco nepřekoná. Stejně jako možnost vyzkoušet si pultíky, za nimiž stojí soutěžící AZ-kvízu, vyfotit se u kuchyňského ostrůvku, kde se vaří, pečou a smaží veškeré dobroty, které diváci vídají v Sama doma či v Dobrém ránu. Zatímco dívky nejvíce ocenily možnost nakouknout do kostyméren a maskéren, chlapci si nadšeně užili možnost prodiskutovat technické parametry kamer, osvětlení a ukázku střihačského umění. Jako bonus průvodkyně dětem prozradily, že brněnská ČT chystá letošní vánoční pohádku. Fotografie z odměny si prohlédněte zde.

Dne 7. 6. 2017 vyrazili žáci čtvrtých tříd na školní výlet na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyň. Nejdříve se vydali prozkoumat bohatou krápníkovou výzdobu Javoříčských jeskyň, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací o podzemních jeskyních včetně pozoruhodných názvů některých krápníků. Během prohlídkové trasy mohli spatřit také netopýry, kteří svým akrobatickým letem zpestřili dětem prohlídku. Po jeskyních následovala krátká jízda autobusem na hrad Bouzov, kde byli žáci seznámeni s jeho historií. Prošli si ohromné síně, knížecí pokoje, rytířský sál, kapli a zbrojnici. Při prohlídce interiéru mohli obdivovat umělecké předměty, obrazy, nástěnné malby a nábytek tehdejší doby. Pohádkové prostory hradu si všichni vyfotili. Na závěr žáci využili dobrého občerstvení a s radostí nakoupili několik suvenýrů. Výlet si všichni moc užili i díky krásnému počasí. Fotografie zde.

V úterý 6. 6. 2017 navštívila třída IV. B enviromentální centrum Lipka. Žáci se zúčastnili programu s názvem Půda není nuda. Lektoři rozdali dětem obrázky související právě s tématem půda, o kterých si vzájemně povídali. Poté rozdělili žáky do dvou skupin. První skupina se vydala na zahradu, kde s lopatkami začala hledat různé půdní živočichy. A že jich bylo – žížaly, mnohonožky, různé housenky, roháči… Druhá skupina zatím pozorovala půdní vzorky pod lupou a mikroskopem. Nakonec se obě skupiny vyměnily, aby si žáci vyzkoušeli všechny činnosti. Program se všem moc líbil a děti si z něho odnesly zajímavé poznatky. Podívejte se na fotografie.

První červnové úterý, 6. 6. 2017, vyrazily třetí třídy společně na výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Po příjezdu se žáci přesunuli do sala terrena místního zámku, kde shlédli strhující představení Pinocchio v podání známého českého loutkáře Víti Marčíka mladšího. Poté si děti v zámeckém parku vyzkoušely, jak se bavilo panstvo, ale také jak tvrdý mohl být život těch, kteří na zámku pracovali – komorných,
podkoních, zahradníků a dalších zaměstnanců. Program byl završen prohlídkou zámku, během které se děti dozvěděly spoustu zajímavostí i strašidelných pověstí z historie zámku samotného i okolních památek. Před odjezdem si všichni ještě stihli dát výtečnou zmrzlinu či některý ze zákusků v cukrárně na nádvoří. Fotografie zde.

V pátek 2. 6. 2017 byla 2. A na návštěvě v kozo-ovčí farmě pana Havránka. Nejenom, že si děti pochovaly kůzlátka, ale také z ruky krmily 3 kozy a 2 jehňátka. Krmení vzorně nakrájené na kostičky přineseme i příští rok. Už se těšíme. Fotky z farmy zde.

Ve čtvrtek 1. 6. 2017, tedy v den, kdy slaví všechny děti svůj svátek, se opět po roce rozezněly tóny olympijské hymny a celá škola se sešla na fotbalovém hřišti při příležitosti každoročního konání Olympijského dne. Všichni žáci soutěžili ve vlastnoručně vyrobených dresech, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 1. A a 8. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě,skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Počasí vyšlo a byl krásný slunečný den. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními vítězi se stala třída 4. B na prvním stupni a na druhém stupni zvítězili žáci družstva 7. B. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách poprvé zazněla i školní hymna, kterou složily sestry Maruška a Kamila Konečné. Hymna se všem moc líbila. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony a těšíme se na příští rok. Fotografie zde.

30. 5. 2017 vyrazily první třídy na školní výlet do ZOO Jihlava. Nejdříve si děti prošly celý areál. Pan průvodce nejen poutavě, ale i vtipně vyprávěl o životě zvířat v ZOO i ve volné přírodě. Děti krmily poníky a pštrosy. V tomto jarním období měly možnost uvidět i leckterá mláďata. Po prohlídce následovala ukázka výcviku dravců. Ti létali dětem těsně nad hlavami a přistáli i na lavičce mezi námi. Na závěr se všichni dosyta vyřádili na dětském hřišti. Výlet se všem dětem moc líbil. Fotografie zde.

Ve středu 23. 5. 2017 se vydali žáci pátých tříd na školní výlet. Nejprve mohli obdivovat krásu zámku Rájce Jestřebí, kde právě probíhala výstava starých hraček a kočárků. Potom se vydali do Sloupsko – šošůvských jeskyní. Po hodinové prohlídce podzemních jeskyní, krápníků a propastí si všichni prohlédli známou jeskyni Kůlnu. Na konci cesty je ještě čekala prohlídka pštrosí farmy v Doubravici. Počasí přálo a výlet se vydařil. Fotografie zde.

Ve středu 24. 5. 2017 jsme u nás ve škole přivítali budoucí prvňáčky s jejich rodiči na již tradičních dílničkách. Zatímco rodiče se věnovali administrativním záležitostem, děti si poprvé vyzkoušely, jaké to bude od září sedět ve školní lavici. Děti kreslily, lepily a vybarvovaly. Svůj první školní výrobek, se kterým se společně vyfotily, si pak odnesly domů. Tvoření se dětem moc líbilo a my se na prvňáčky ve škole už moc těšíme. Fotografie zde.

18. 5. 2017 na naši školu zavítal již podruhé v tomto školním roce Bovýsekmaskot projektu Ovoce a zelenina do škol. Navštívil všechny třídy na 1. stupni. Žáci se seznámili s méně známými druhy ovoce a zeleniny, zasoutěžili si a každý obdržel malý dárek – pitíčko Bovýsek. Fotografie zde.

Žáci 1. a 2. roč. navštívili 23. 5. 2017 Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře v Brně. Nejdříve si prohlédli noční oblohu – nejnápadnější hvězdy, souhvězdí a tělesa Sluneční soustavy. Poté následoval pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru (nejen ryze český, ale dokonce brněnský projekt). Návštěvu planetária zakončili na vědecké stezce, která je nainstalována v přilehlém parku. Fotografie zde.

Třetí květnový pátek, 19. 5. 2017 vyrazili žáci 3. A a B na přírodovědnou exkurzi do Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, kde v rámci „Dne fascinace rostlinami“ absolvovali pestrý program. Exkurze začala prohlídkou zemědělských strojů a ochutnávkou místních produktů, děti vyzkoušely cizrnový salát, zdravé pomazánky, sójové mléko, jetelový čaj, ochutnaly několik druhů medu a moučníků z něj vyrobených. Po ochutnávce se děti přesunuly do přednáškového sálu, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o čmelácích, které si vzápětí na dalším stanovišti mohly prohlédnout. Ty nejodvážnější děti si mohly vzít čmeláka do dlaní a vypustit ho před budovou. Některé děti využily i možnost ochutnat čmeláky nasbírané pylové kuličky či zblízka obhlédnout čmeláčí žihadlo. Poté následovala smršť přednášek o hmyzích polních škůdcích či plísních – vždy s názornými ukázkami a možností prohlédnout si jednotlivé broučky či plísně pod profesionálními mikroskopy. Na závěr čekala děti návštěva v laboratoři, kde si mohly vyzkoušet, co dokáže tekutý dusík s okvětními lístky květin či s obyčejným nafukovacím balonkem. Na rozloučenou dostaly unavené děti drobné pohoštění a plny dojmů odjely vstříc víkendovým zážitkům. Fotografie si prohlédněte kliknutím sem.

Ve středu 17. 5. 2017 druhé a šesté třídy opět navštívili hasiči ve druhém bloku povídání a názorných ukázek, jak se správně zachovat při nebezpečí ohně. Jako první co děti naučili bylo, co znamenají 3 druhy houkání sirény a aktivně si to děti předvedly pomocí mexické vlny a houkání. Moc se jim to dařilo. Potom se hasiči zaměřili na způsob evakuace, a co se má z domu vzít s sebou do kufru. Napřed děti diktovaly věci, které by si vzaly a hasiči vše kreslili do kufru na tabuli. Na závěr vše protřídili a děti byly překvapené, že jim v kufru mimo jiné zůstaly pastelky a omalovánky a samozřejmě mobil a tablet. Na závěr si děti zopakovaly správná telefonní čísla pro zavolání pomoci, jak hlásit požár do telefonu, rozdíl mezi dobrým a zlým ohněm, jak se zachovat pokud ucítím v pokojíčku dým, … A úplně na konec si předvedly, jak se uhasit, když nám začne hořet oblečení. Děti předvedly válení po zemi, což bylo správně, ale hasiči je upozornili na ruce, kterými si mají chránit obličej. Děti se už těší na třetí setkání, ve kterém je čeká prohlídka hasičské techniky. Fotografie zde.

V úterý 16. 5. 2017 druhé třídy jako první vyjely na výlet. Čekalo je docela pestré cestování – zámek, jeskyně a pštrosi. Kunštátský zámek nás přivítal sluníčkem a krásným výhledem na město. Děti dostaly pracovní listy na téma „Život na středověkém hradě“ a pomocí průvodkyně splnily všech 10 úkolů. Od sklepení prošly zámek až po kuchyň a v poslední místnosti z obrovského rodokmenu zjistily, že nejslavnějším členem kunštátského rodu byl český král Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Při odchodu ze zámku si prohlédly malý psí hřbitov s kamennými náhrobky se jmény psů. V Rudce děti čekala jeskyně blanických rytířů, obdivovaly spící rytíře a také sochu svatého Václava na koni. 18 metrů vysoká rozhledna na kopci umožnila výhled do širého okolí. V dolní části parku zaujala děti interaktivní výstava různých předmětů, které si mohly osahat /zazvonit na zvonečky, sáhnout si do džbánů s překvapením, zavolat si mušlovým telefonem apod./. V Doubravici nad Svitavou na pštrosí farmě si děti mohly prohlédnout téměř 300 pštrosů, plno oveček s jehňaty. papoušky, králíčky i domácí kočky. Chtěly vidět i malé pštrosy, ale letošní zima byla dlouhá a posula líhnutí až na červen. A to už je na vás, maminky a tatínkové, zajet se podívat na pštrosáčata do Doubravice. Výlet se nám vydařil. Fotografie si prohlédněte zde.

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – 1. a 2. třída a 3. – 5. třída. Porota měla opravdu těžkou práci. Všichni žáci přednesli krásné básničky. V první kategorii se umístili tito žáci:

1. místo Šimon Lajcman 2. A
2. místo Julie Šlechtická 2. B
3. místo Matouš Černín 1. B

Ve druhé kategorii, po dlouhém přemýšlení, určila porota toto pořadí:

1. místo Ela Vykoupilová 4. B
2. místo Nela Šenkýřová 4. A
3. místo Tereza Vítková 5. B

Fotografie z recitační soutěže si prohlédněte zde.

Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 11. 4. 2017 ekologické sdružení Rozmarýnek v Brně -Jundrově a jejich výukový projekt se nazýval Ferda ve vodní říši. Děti se rozdělily do 3 skupin. V 1. části se seznámily s koloběhem vody v přírodě. Ve druhé lovily v jezírku vodní živočichy a prohlédly si velkou zahradu, kde viděly kachny, slepice a králíky. Ve 3. části, na závěr, si vyrobily obrázek chrostíka. Program se dětem velmi líbil. Fotografie zde.

Dne 19. 4. 2017 se uskutečnil na naší ZŠ výchovný koncert manželů Kocúrkových. Koncertu se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku. Manželé ukázali dětem mnoho hudebních nástrojů pocházejících z Asie, především z Nepálu. Vyprávěli o tom, jak byly nástroje vyrobeny a dokázali na ně zahrát jednoduché melodie. Na závěr si děti zazpívaly několik lidových písní. Koncert byl velmi poučný. Fotografie si prohlédněte zde.

V pátek 7. 4. 2017 navštívili druhé třídy a v pondělí 10. 4. 2017 třídy třetíprogram Čarovné býlí v Rozmarýnku. Uvítali nás lektoři převlečení za čaroděje a všechny děti se rozdělili do tří skupin, které se prosřídaly ve třech programech. První program vedla čarodějnice Ifa venku. Děti si zahrály soutěživé hry při poznávání bylinek. Druhou skupinu si odvedla čarodějnice Lucka do místnosti s připravenými hrníčky na čaj, děti zde nejenom poznávaly bylinky podle vůně, ale také podle chuti a říkaly si na jaké nemoci, který čaj působí. Třetí skupinu vedl čaroděj Martin a s ním děti vytvářely papírový receptář a vařily bylinkovou mast. Receptář i mast si odnesly s nadšením domů. Celý program se dětem moc líbil, i když počasí na závěr nám moc nepřálo. Těšíme se na další program příští rok. Fotografie – druhé třídy, třetí třídy.

Naši školu v rámci vzdělávacího programu Dental prevention navštívily dvě studentky zubního lékařství, které měly hodinové výuky v každé z našich tříd na 1. stupni. V rámci výuky dětem pustily prezentaci, během které názorně vysvětlovaly problematiku nedostatečné ústní hygieny a její důsledky. Děti byly motivovány k čištění i praktickou ukázkou, kdy jim studentky nabarvily zuby tak, aby na nich šel vidět zubní plak a tím pádem i špatná hygiena. Celé školení zahrnulo tedy jak problematiku špatné ústní hygieny, tak i nácvik správné péče o dutinu ústní. Fotografie zde.

Dne 3. 4. 2017 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Budoucí prvňáčci přišli za doprovodu rodičů poprvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost barev a geometrických tvarů, orientaci na obrázku, správnou výslovnost a počítání do deseti. Pochlubili se připravenou básničkou nebo písničkou. Nakonec získali pamětní list a mohli si vybrat dárky, které jim připravili žáci z pátých a šestých tříd a také děti z družiny. Mezi dárky nechyběly omalovánky a malé Lego. Na všechny děti se těšíme již 24. května, kdy proběhnou „Dílničky pro budoucí prvňáčky“.
Zároveň se zápisem dětí do prvních tříd se uskutečnil den otevřených dveří. Všichni zájemci si mohli projít za doprovodu žáků osmého a devátého ročníku celou budovu školy. Mohli nahlédnout do učebny cizích jazyků, chemie a informatiky. V učebně chemie si mnozí vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy a v učebně přírodopisu si zkusili práci s mikroskopem a prohlédli si pomůcky a přírodniny, s kterými se pracuje v hodinách přírodopisu. V další třídě si mohli vyzkoušet výukový program Česká republika na interaktivní tabuli. Všichni se také mohli podívat do tělocvičny, jídelny a nahlédnout i do školní kuchyně. Návštěvníci byli spokojeni a den otevřených dveří se vydařil. Fotografie si prohlédněte zde.

 
Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 29. 3. 2017 farmu pana Havránka Na Babkách. Byl krásný jarní den. Děti donesly z domova suché pečivo, nakrmily kozy a kůzlata a prohlédly si jejich výběh. Při zpáteční cestě poslouchaly zpěv ptáčků a viděly první jarní květiny v zahradách domů. Jarní vycházka byla pěkná a dětem se líbila. Fotografie zde.

Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 21. 3. 2017 knihovnu ve Veverské Bítýšce. Paní knihovnice je seznámila s provozním řádem a vysvětlila jim, jak se můžou do knihovny přihlásit. Děti si prohlédly prostory knihovny, některé knihy je zaujaly a začaly si je číst. V knihovně se jim líbilo a většina dětí se už těšila, jak si své oblíbené knihy půjdou vypůjčit. Fotografie z knihovny zde.

V úterý 28. 2. 2017 se zúčastnili žáci IV. A a IV. B ekologicko-vzdělávacího programu ve školském zařízení Rozmarýnek v Brně Jundrově. Pro žáky bylo přichystáno téma „Špetka domácí ekologie“. Po úvodním rozdělení do vědeckých skupin začali bádat, jakým způsobem lze v obytném domě šetřit životní prostředí i naše finance. Celý objekt prošmejdili opravdu důkladně – od sklepa až po střechu. Dozvěděli se například, jak si úsporně uvařit večeři nebo že i rostliny nám mohou pomoci izolovat dům. Informace získané během celého dopoledne mohou žáci využít jak doma, tak i ve škole. Ve chvílích volna se navíc děti seznámily se zvířaty v teráriích a některá si mohla dokonce i pohladit. Fotografie si můžete prohlédnout kliknutím sem.

 
Loučení s dlouhou zimou si žáci 2., 3. a 4. A zpestřili dne 20. 7. 2017 návštěvou představení Brněnské pověsti v divadle Reduta. Děti se seznámily s různými variantami nejznámějších brněnských pověstí. Velmi přehledným a srozumitelným sledem jednotlivých výstupů provázela malé diváky postava čerta, která kořenila představení nejrůznějšími situačními i jazykovými vtípky a dodávala mu punc pohádkovosti. Když budete chtít vědět, proč se Brno nazývá Brno, či jak to bylo s potulným tovaryšem, který se chytře vypořádal s drakem ohrožujícím obyvatele Líšně, zeptejte se dětí, jistě rády vaše všetečné dotazy zodpoví. Čtvrťáci s druháčky ještě zvládli cestou na autobus zkontrolovat, zda ve Staré radnici visí kolo pana Birka a zda brněnskému krokodýlovi opravdu chybí jeden zub. Fotografie zde.

Žáci 3. B třídy byli 20. 1. a 24. 1. 2017 bruslit. Využili jsme mrazivých dnů a šli jsme si na řeku zabruslit. Skvěle jsme si to užili. Fotografie si prohlédněte zde.

V sobotu 21. 1. 2017 proběhl v sále Kulturního domu již 3. ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. Na polonézu navázala pasáž s moderní hudbou a aktéři byli odměněni velkým potleskem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek ze školního plesu bude výhradně použit pro žáky školy na celoškolní akci. Na závěr chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění plesu, ale i těm, kdo přispěli do bohaté tomboly, a také Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit školu. 3. školní ples skončil, a na shledanou na příštím školním plese! Fotografie z plesu naleznete zde.

I v letošním roce uspořádala naše ZŠ dne 22. 1. 2017 Maškarní karneval v sále KD. V doprovodu rodičů přišlo mnoho dětí v různých maskách. Mohli jsme vidět princezny, čarodějnice, mušketýra, hasiče, indiána, Sněhurku i jiné zajímavé masky. Během karnevalu děti tančily, zpívaly různé písně a soutěžily v různých disciplínách. Poděkování si zaslouží žáci 9. tříd, kteří svými vystoupeními zapojili mladší spolužáky do tance. Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, ve které děti vyhrávaly různé ceny. První cena byla nádherný dort, který si odnesla maska kašpárka. Celým karnevalem provázel maskot naší školy – veverka. I letos se karneval vydařil a dětem se vůbec nechtělo odcházet domů. Fotografie zde.

Žáci 1. A třídy byli 10. 1. a 13. 1. 2017 bobovat. Na malém kopečku u bytovek jezdili na bobech a závodili, kdo dál dojede. Moc se jim to líbilo a užili si zimních radovánek. Fotografie zde.

Žáci 2. A a 2. B ve středu 14. 12. 2016 navštívili dílničku při školní družině. Společně s paní Hemalovou si nachystali tašky, vycpali je papírem a začali si vybírat šablonky, které použíjí na nastříkání barev. Po nastříkání vybranými barvami přišlo to nejdůležitější – dozdobit si tašku vločkami a třpytkami. Taška se dětem povedla a maminkám určitě udělala radost. Fotografie zde.

V pátek 6. 1. 2017 žáci 2. A a 2. B navštívili Divadlo Radost a velmi povedené dětské představení Baba Jaga, které je na motivy ruské pohádky Mrazík. Pohádka je ale trošku jiná a její děj je asi takto. Pohádka začíná svatbou Ivánka a Mášenky a přímo ze svatby unese baba Jaga Ivánka. Mášence se podaří pomocí obživlého skřítka Ivánka najít, ale v ten okamžik je Mášenka unesena čarodějem Kostějem. Naštěstí Ivánek pomocí baby Jagy a skřítka zničí zlého čaroděje Kostěje a Mášenku osvobodí. Pohádka končí opět velkou svatbou. Celou pohádku doprovází živá hudba, písničky, tanečky a samozřejmě nádherné kostýmy a masky herců a loutky. Toto představení bylo pro děti velkým zážitkem. Fotografie zde

Žáci 1. A třídy měli 22. 12. 2016 ve třídě vánoční besídku. Společně si zazpívali u stromečku vánoční koledy a nabídli kamarádům vánoční cukroví, které jim daly maminky s sebou do školy. Několik dětí zarecitovalo básně k Vánocům. Doma si připravili pro spolužáky dárky, které rozdali ve třídě. Na závěr si děti popřály hodně štěstí v novém roce 2017. Fotografie zde.

V době předvánočního shonu a nastupující únavy ze školních lavic se 21. 12. 2016 celá škola zapojila do projektu Vítání zimy. Vyzbrojeni špekáčky a dobrou náladou se žáci naší školy, po třídách, vydali po různých trasách uvítat nádherně sněhem vymalovanou krajinu nad Veverskou Bítýškou, aby se opět sešli na návrší v obci Lažánky, zde se ohřáli u ohně, opekli svůj masitý klenot, popili teplý čaj a podělili se o zážitky ze sněhového dovádění. Zimu tímto všichni poctivě uvítali a teď už na dveře klepou vánoční prázdniny….. Fotografie zde.

Předposlední adventní pátek, 16. 12. 2016 strávily žáci třetích tříd návštěvou speciálního předvánočního programu v Moravském zemském muzeu. Z Bítýšky děti vyrazily brzy ráno běžným autobusovým spojem, což byla pro některé z nich životní premiéra. V průběhu cesty autobusem a následně tramvají bylo potřeba několikrát připomenout zásady společenského chování ve veřejných dopravních prostředcích i nutnost ohleduplného chování k sobě navzájem i k ostatním spolucestujícím. Zatímco 3. B zahájila program v MZM, žáci 3. A vyrazili po stopách brněnských legend, dozvěděli se, jak to bylo s brněnským drakem a kolem, zjistili, proč je jedna z věžiček na portále Staré radnice křivá, prohlédli si betlém a zacinkali na zvoneček přání na náměstí Svobody a podařilo se jim objevit neslušného mužíčka na kostele svatého Jakuba. Poté se třídy prohodily, 3. A strávila hodinu na poutavém programu v muzeu a děti ze 3. B se šly s paní učitelkou projít po centru města.

Listopad je, co se učení týká, velmi náročný a dlouhý měsíc. Aby jej třeťáčkům
alespoň trochu zpříjemnily a odlehčily, rozhodly se paní učitelky jeden den
věnovat návštěvě velmi povedeného divadelního představení Klapzubova jedenáctka
v brněnském divadle Polárka. Pohádka o fotbalovém mančaftu složeném z bratrů Klapzubových se odehrávala v jednoduše srozumitelném duchu a byla doplněna o spoustu vtipných momentů odkazujících k současné situaci ve sportovním světě. Děti byly hned v úvodu vtaženy do děje a napjatě sledovaly příběh rodiny, která na své cestě za světovým prvenstvím v kopané, prožívá nejrozličnější dobrodružství a setkává se se spoustou zajímavých postav včetně anglického krále či divochů. Dětem se pohádka moc líbila, ovšem největší úspěch zaznamenala ústřední klapzubácká hymna, kterou si děti zpívaly nejen cestou domů v autobuse, ale zpestřují si jí pravidelně i hodiny hudební výchovy. Fotografie zde.

V adventním čase jsme se sešli na vánočně vyzdobeném školním dvoře, kde 9. 12. 2016 proběhlo „Předvánoční zastavení“ v podání žáků naší školy. Na pódiu se v krátkých vystoupeních postupně vystřídali žáci naší školy. Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce (nejen dětí, ale i paní učitelek). Za což jim patří velký dík. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních kulturních akcí. Děkujeme Vám, pane Helán! Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků z naší keramické díly a z hodin pracovních činností a taky občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde.

V podzimním období absolvovali žáci 2. a 3. A plavecký výcvik v Kuřimi. Děti byly dle pokročilosti rozděleny do čtyř skupin a intenzivně každé úterý pracovaly na zdokonalení svých plaveckých dovedností pod taktovkami zkušených certifikovaných lektorek. Největší důraz byl kladen na orientaci ve vodě, potápění hlavy a nácviku tří základních plaveckých stylů (kraul, znak, prsa). Při výuce měly děti k dispozici speciální nové pomůcky, díky nimž si užily spousty legrace. Po absolvování kurzu byly děti odměněny „Mokrým vysvědčením“. Fotografie zde.

V pondělí 5. 12. 2016 navštívil, jako již tradičně, naši školu Mikuláš se svou družinou. Již od rána byli žáci jako na trní a netrpělivě očekávali každé zarachocení řetězu. Během dopoledne se Mikuláš s anděly a čerty opravdu ukázal a navštívil každou třídu. Děti zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, čerti pokárali zlobivce a andělé rozdali sladkosti.
Naši deváťáci, kteří si na tuto akci připravili krásné masky, si zaslouží za jejich účast poděkování.
Fotografie zde.

Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili dne 23. 11. 2016 výchovného koncertu cimbálové kapely Réva ze Zlína. Koncert se konal ve víceúčelovém sále naší školy. Žáci si zazpívali lidové písně a písně ze známých pohádek. Poslechli si úvodní píseň z filmu Snowborďáci. Na závěr koncertu si i zatančili při písni Pohoda od skupiny Kabát. Koncert se dětem velmi líbil. Fotografie zde.

Žáci 1. A a 1. B navštívili ve dnech 15. a 16. 11. 2016 výtvarnou dílnu ve školní družině naší školy. Vyráběli vánočnho kapříka. Byli pečliví a práce se jim dařila. Kapříka věnují svým rodičům k Vánocům. Fotografie z dílny a výrobky dětí si prohlédněte zde.

Poskytnout první pomoc a zachránit tak zraněným lidem život se ve středu 16. 11. 2016 naučili žáci V. A, V. B a VIII. A za účasti členů Českého červeného kříže, oblastního spolku Blansko, kteří za námi přijeli do školy. Žáci se dozvěděli nejdříve potřebné informace, jak se zachovat v kritických situacích, když narazí na někoho v ohrožení života, a jak komunikovat s dispečery záchranné služby. Poté si ve dvou hodinách mohli vše vyzkoušet prakticky, v modelových situacích. Záchranáři s sebou přivezli figurínu pro trénink nepřímé masáže srdce a umělého dýchání, děti se setkaly s ošetřením krvácení u dvou dobrovolníků z deváté třídy (ti se nechali věrohodně namaskovat umělou krví) a také si všichni vyzkoušeli uložit zraněného do stabilizované polohy. Žáci si ověřili, že práce záchranářů je velmi fyzicky náročná a odcházeli s dobrým pocitem, že by si v takových situacích věděli rady. Fotografie zde.

V úterý 15. 11. 2016 proběhla na naší škole pěvecká soutěž prvního stupně – Superstar. Na úvod vystoupila třída 4. A s písničkou Léto lásky. Tato píseň měla u posluchačů velký úspěch. Poté se představilo 18 soutěžících z 1. – 5. třídy. Porota, která vybírala postupující do dalšího kola, měla opravdu těžkou práci. Volnou chvíli nám zpestřil moderátor celého odpoledne Petr Tichoň, který zazpíval písničku Toulavou. K jeho zpěvu se přidali nejen všichni soutěžící ale i publikum. Atmosféra v tělocvičně byla perfektní. A jak rozhodla porota?

1. místo 2. místo 3. místo
Tereza Pavlíčková (4. B) Anna Mičánková (3. A) Markéta Mifková (1. A)

Cenu diváků získala opět Terezka Pavlíčková. Všichni soutěžící byli odměněni nejen velkým potleskem, ale i dárkem od sponzora soutěže, nakladatelství Jota. Celé odpoledne se opravdu vydařilo! Fotografie zde.

Žáci 1. A a 1. B třídy navštívili dne 3. 11. 2016 oboru Holedná u Jundrova. Při procházce krásně zbarvenou podzimní přírodou poznávaly děti různé druhy stromů. Cestou lesem si děti prohlédly stádo daňků, které přišlo až k dětem a paní učitelka je krmila. V dálce zahlédly u krmelce několik muflonů. V ohradě viděly divoká prasata. Pro děti to byl pěkný zážitek a přírodovědná vycházka se jim líbila. Podívejte se na fotografie.

Naše škola je zapojená do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. To znamená, že všichni žáci prvního stupně dostávají zdarma ovoce, zeleninu či vitamínový nápoj. Každý týden se těší, jakou dobrotu tentokrát dostanou. V rámci tohoto projektu přijel děti 25. 10. 2016 dopoledne navštívit Bovýsek – maskot firmy Bovys (tato firma na naši školu dodává ovoce a zeleninu v rámci tohoto projektu). Bovýsek měl nejdříve pro žáky připravený úkol. Žáci podle obrázků poznávali známé, či méně známé druhy ovoce. Potom si společně popovídali o tom, proč je konzumace ovoce a zeleniny důležitá pro naše zdraví. Na závěr Bovýsek odměnil všechny žáky malým dárkem. Žákům se zpesření výuky moc líbilo. Fotografie z nečekané návštěvy zde.

Ve středu 19. 10. 2016 hasiči z Veverské Bítýšky /paní Zuzana Coufalová a pan Vítězslav Schimmerle/ navštívili naše šesťáky a druháky s velice zajímavým naučným programem. U druháčků se děti nejdříve seznámily s plyšákem Hasíkem, který nemá rád hluk a křik, a slíbily mu, že budou potichu. Zopakovaly si důležitá čísla: 150 – kde 0 je rybník – HASIČI, 155 – kde 5 je vozíček – ZÁCHRANKA, 158 – kde 8 jsou pouta – POLICIE
S touto velice zajímavou pomůckou si pomocí starých mobilů vyzkoušely, jak se správně telefonuje o pomoc. Seznámily se s mimozemšťanem, kdy se Zuzka oblékla do hasičského obleku i s maskou a helmou – při zapnutém kyslíku mluvila na děti a ty opakovaly, co říká. Už se mimozemšťanů – hasičů nebude nikdo bát. Na závěr děti měly sledovat, jak Zuzka hraje scénku a potom ji přesně předvést. Byla to scénka ze života, co se opravdu může stát. Dítě spí v posteli a najednou ucítí kouř (vedle v pokoji hoří), sleze dolů z postele, strčí si triko na nos, a po kolenou leze ke dveřím /kouř se drží nahoře/, rozpálená klika dítě odradí dveře otevřít. Vrací se po kolenou k oknu, tam do pootevřeného okna zastrčí ručník nebo část oblečení a okno zavře /znamení pro hasiče, že v místnosti někdo je/. Nikam se neschovává ani pod postel ani do skříně, aby je hasiči našli. Scénku si děti přehrály a s nadšením vše vyprávěly doma. První rodiče již děkují za profesionální přístup hasičů. Děti již vědí, co dělat, až bude hořet. Děkujeme také našim hasičům a těšíme se na jarní pokračování. Fotografie zde.

Ve středu 19. 10. 2016 navštívili žáci V. A a V. B třídy divadlo Polárka v Brně. Zhlédli divadelní představení Robinson Crusoe. Představení se dětem velmi líbilo. Výborně zahraná byla postava Robinsonova přítele Pátka. Všichni se těší na další návštěvu tohoto divadla, která  proběhne v jarních měsících. Fotografie zde.

Výuku prvouky ve 3. A zpestřila dne 18. 10. 2016 návštěva veverskobítešské kronikářky paní
Ilony Coufalové, která dětem poutavě povyprávěla o historii i současnosti Veverské Bítýšky, vysvětlila, proč je kronika městyse důležitá, co a jak se do kroniky zapisuje a přiblížila práci kronikáře jako takovou. V průběhu hodiny zodpověděla s úsměvem spousty všetečných dotazů a dala prostor i zkušenostem jednotlivých dětí. Jako poděkování za přínosnou přednášku, ochotu a odvahu přijít do přímé výuky, vystavily děti s paní učitelkou paní kronikářce pamětní list. Prohlédněte si ho zde.

V rámci školní soutěže ve sběru papíru byla nejlepší třída z prvního a druhého stupně odměněna výletem do brněnské DRFG Arény – známé spíše pod názvem Rondo. Ledovou plochu si v pondělí 10. 10. 2016 užili žáci V. A a o týden později 17. 10. 2016 žáci VII. A. Kromě samotné výuky bruslení, kterou si vzali na starost profesionální trenéři HC Komety Brno, čekal na žáky zajímavý program v podobě komentované prohlídky zázemí hokejové haly (divácká VIP zóna, kabiny videorozhodčích, šatny hráčů Komety Brno, stanoviště komentátorů). Žáci tedy měli možnost podívat se tam, kde hráči s trenéry rozebírají průběh zápasu a kam se běžní diváci a návštěvníci Arény nedostanou. Mladé hokejové fanoušky pak potěšila šance, podívat se, jak hráči extraligové Komety pilují své dovednosti při tréninku na ledové ploše. Pro obě třídy bylo toto sportovní dopoledne velmi pěkným zážitkem. Fotografie si prohlédněte zde.

V úterý 11. 10. 2016 navštívili žáci V. A a V. B třídy Rozmarýnek v Brně – Jundrově. Zúčastnili se programu Špetka domácí ekologie. Pečlivě si prošli budovu Rozmarýnku od sklepa až po zelenou střechu a zhodnotili vliv domu na životní prostředí. Dozvěděli se, jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i naši peněženku. Během přestávek se seznámili se zvířaty v teráriích a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Poznatky získané během programu mohou žáci využít ve škole i doma. Fotografie naleznete zde.

Naše škola je aktivně zapojena do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Sbíráním drobného vysloužilého elektroodpadu se učíme, že i takovým výrobkům můžeme dát druhou šanci na využití a správným tříděním odpadu nezatěžujeme životní prostředí. Za tyto aktivity získáváme body na nákup různých odměn. V měsíci říjnu jsme využili část bodů k objednání výukového programu Recyklace hrou pro žáky 2. -5. tříd. Během speciální výuky konané dne 13. 10. 2016 mohli žáci pracovat s modely elektrozařízení, bateriemi, třídili odpad do správně označených popelnic. Jak se jim výuka líbila se podívejte do fotogalerie.

Ve středu 12. 10. 2016 přilétla na parapet okna kavka. Všichni druháci byli najednou u okna a ona se jich vůbec nebála. Zjistili, že má poraněnou nohu a určitě má hlad. Dostala zbytky rohlíku a chleba od svačiny. Zůstala s námi obě dvě hodiny výtvarky. I když jsme malovali muchomůrku červenou, děti ve volných chvílích nakreslily i kavku. Fotografie návštěvy zde.

Dne 7. 10. 2016 druháci navštívili divadlo Polárka a shlédli pohádku Kocour v botách. Líbilo se moderní nastudování s doprovodem nástrojů – boomwhackers. Po pohádce si 2 nadšené divadelnice odvedly děti do zákulisí, kde si druháci pod jejich vedením hráli s různými rytmy, pohybovými říkankami a vyzkoušeli si tak základy hereckého řemesla. Foto zde.

Druhý ročník BĚHU KOLEM BÍTÝŠKY se uskutečnil v sobotu 24. 9. 2016. Počásí nám přálo, závodníků se sešlo opravdu hodně a tak se akce mimořádně vydařila. Tak zase za rok 🙂
Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a také se podívat na moc pěkné fotografie.

V pátek 9. 9. 2016 se všechny třídy naší školy byly podívat na výstavu věnovanou historii obce Veverská Bítýška, kterou zorganizoval obecní úřad. Děti zde viděly, jak se za posledních sto let proměnil prostor Na Městečku, zhlédly fotografie, jak se budovala škola (poničená požárem), k vidění byly také fotografie třídních kolektivů (ZŠ, MŠ), jak se z nedaleké obce Lažánky lanovkou dovážel kaolin a také se zavzpomínalo na čilý kulturní život obce v minulosti a železniční spojení s Kuřimí. Výstavu doplnily dřevěné plastiky Petra Groha a akvarely Petry Jirouškové. Fotografie zde.

Zahájení slavnostního uvítání prvňáčků se letos uskutečnilo na školním dvoře. V 9:00 po státní hymně měl pan ředitel úvodní projev, kde uvítal všechny hosty, žáky 1. tříd a jejich rodiče a popřál jim co nejlepší vstup do nového školního roku. Poté byli žáci pasováni na žáky školy a převzali pamětní list. Po slavnostním zahájení se děti a rodiče se svými třídními učitelkami odebrali do tříd. Doufáme, že tento den byl nejen pro prvňáčky, ale i pro ostatní žáky naší školy pěkně prožitým dnem. Fotografie si můžete prohlédnout zde.