Školní akce první stupeň – 2015/2016

Pátek 3. 6. 2016 byl pro naši základní školu významný den. Po roce se opět na fotbalovém hřišti rozezněly tóny olympijské hymny a celá škola se sešla při příležitosti každoročního konání Olympijského dne. Všichni žáci soutěžili ve vlastnoručně vyrobených dresech, jejichž kvalita byla na závěr patřičně zhodnocena odbornou porotou. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích, o tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. I přes původní nepříznivou předpověď nám počasí vyšlo a byl krásný slunečný den. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách si mohli letos poprvé zazávodit i rodiče a to hned v několika disciplínách. Své síly si mohli porovnat ve skoku přes švihadlo, překážkové dráze, slalomu s florbalovou holí a přetahování lanem. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony a těšíme se na příští rok. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 žáci prvních tříd navštívili ZOO Brno. Ve výukovém programu „Stopujeme zvířátka“ si nejenom prohlédli zvířátka živá, ale také si mohli osahat a potěžkat paroží, rohy, lebky, srst a kožešiny z chlupatých zvířátek. 1. A viděla ve výběhu hrající si medvíďata a 1. B měla štěstí na právě probíhající krmení medvědů. Závěr návštěvy se neobešel bez nákupu suvenýrů. Všem se výlet moc líbil. Brněnská ZOO je čím dál tím hezčí. Fotografie z výletu naleznete zde.

V úterý 24. 5. 2016 se páťáci vypravili na školní výlet, cílem byla ZOO Lešná. Tato zoologická zahrada je členěna podle světadílů, naši žáci se díky skvělému průvodci seznámili se zajímavostmi zvířecí říše v Asii. V rámci projetu Jak se žilo před sto lety také navštívili místní zámek v areálu ZOO. Nejvíce páťáky zaujal pavilon s rejnoky, kde si je každý mohl pohladit a dát jim rejnočí dobrotu. Všem, kdo má rád pohled na divoká zvířata z bezprostřední blízkosti, tuto ZOO doporučujeme. Fotografie jsou zde.

V úterý 10. 5. 2016 děti z 1. A navštívily malou farmu pana Havránka na Babkách. Poslechly si zajímavé vyprávění o kozách i ovečkách, a také přinesly suché rohlíky a chleba, aby zvířátka mohly nakrmit. Jedna koza ztratila zvoneček, tak pan Havránek využil naší přítomnosti a v rojnici jsme jej všichni hledali. Oba dva Dominikové měli štěstí a zvoneček našli, ihned získali sladkou odměnu. Vycházka se všem moc líbila. Ještě jednou děkujeme panu Havránkovi. Fotografie dětí se zvířátky zde.

Dne 25. 5. 2016 se na naší škole uskutečnila informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče získali důležité informace o provozu naší školy, školní družiny, ale také školní jídelny.
Dostali také seznam pomůcek, které budou potřebovat jejich děti od 1. září 2016.
Ve stejný den se konaly také dílničky budoucích prvňáčků, ve kterých si děti zhotovily hezkého motýla a vybarvily si obrázek se školou. Doufáme, že se jim bude na naší škole líbit.
Fotografie budoucích prvňáčků zde.

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jeli žáci 3. tříd na školní výlet do ZOO Jihlava. Prohlédli si spoustu zvířat a s některými si mohli v africké vesnici také pohrát. Od průvodců se o všech dověděli zajímavé informace. Po komentované prohlídce se děti vyřádily na hřišti s velkým tobogánem a jinými atrakcemi. Nakonec si na památku koupily suvenýry a jiné drobnosti. Výlet se všem moc líbil. Fotografie zde.

Žáci 2. tříd jeli na školní výlet do Lednice. Prohlédli si zámek a navštívili skleník plný cizokrajných rostlin. Prošli se po krásném parku a lodičkami se projeli k Minaretu. Vyšlapali 302 schodů a z výšky 60 metrů shlédli malebný lednický areál. Na závěr měli žáci chvilku volna, ve které si mohli koupit něco pro sebe a dárky pro rodiče. Výlet se dětem líbil. Fotografie zde.

6. 5. 2016 se sešli všichni prvňáci v jedné třídě. Nejdříve žáci z 1. B zazpívali několik písní s pohybovým doprovodem. Potom zase žáci z 1. A předvedli svoje  pásmo o kočkách. Všechny písničky i básničky byly oceněny potleskem. Na závěr si děti vzájemně předaly dárečky, které samy vyrobily. Hodina se nám líbila. Těšíme se na další společné akce. Foto zde.

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 v 16 hodin odpoledne byl pro prvňáčky velký den. Pozvali si maminky a babičky a předvedli jim připravené básničky nejenom o kočičkách. Dopoledne si také namaloval každý svou kočičku na tabuli, a tak za přednášejícími kočičkami na maminky koukaly ještě další kočky. A proč kočky? Kočičí útulek v Holubicích u Brna potřeboval pomoc, rozhodli jsme se, že se pokusíme pomoci a podařilo se nám to. Po besídce v pokladničce bylo 1823 Kč. Tato částka byla odeslána na transparentní účet útulku na www.kocicioaza.cz a přinesené pochoutky, hračky, deky a povlečení byly ihned ve čtvrtek převezeny do útulku. Majitelka útulku všem /1. A i další žáci z I. stupně/, kteří se zapojili do této pomoci, moc děkuje.
I když besídka nebyla moc dlouhá, bylo to milé a příjemné pohlazení pro všechny zúčastněné. Děti předaly maminkám také vlastnoručně vyrobený dárek. Papírovou kouzelnou květinu, která se po položení na vodu rozvije. Doufám, že si maminky i babičky s dětmi po besídce užily kouzelné odpoledne. Ještě jednou děkujeme všem za projevenou podporu pro útulek. Fotografie zde.

Ve středu 27. 4. 2016 žáci 3. A, v rámci projektu zaměřeného na mezigenerační vztahy, navštívili dědečka jedné naší žákyně v jeho řezbářské dílně. Pan Groh nám vyprávěl o svém životě. Dozvěděli jsme se, že vyřezávat začal již v šesti letech a tento koníček ho drží dosud a nápady stále přibývají. Seznámili jsme se také s tím, jak takové umělecké dílo vzniká a pod odborným dohledem pana Groha jsme si mohli vyzkoušet i práci s dlátem. Poté následovala krátká vernisáž s výkladem v zimní zahradě. Odcházeli jsme spokojeni nejen na duši – to díky krásným výtvorům pana Groha, ale i na těle – to zase zásluhou šikovných rukou paní Grohové, která nám připravila skvělé občerstvení. Fotografie z návštěvy zde.

V pátek 22. 4. 2016  žáci naší školy  nezaháleli, přiložili ruku k dílu a pomohli tak přírodě odstranit vše, co do ní nepatří. Ekologicky laděný Den Země byl pro nás příležitostí uklidit široké okolí školy od papírků, plastových lahví, pneumatik, pohozených kovových částí, skla i jiných materiálů. Nasbírali úctyhodné množství odpadků a nejen to. Nejstarší žáci pomáhali s úklidem na eko-dvorku, jiní organizovali sběr papíru a další pomáhali, např. v knihovně. V krásně uklizené přírodě pak poznávali neznámé organismy, načerpali jarní energii, ale také si zahráli spoustu nových her. Budoucnost planety je v našich rukách, chraňme si ji! Fotografie naleznete zde.

12. 4. 2016 navštívili žáci druhých tříd Moravskou galerii v Brně. Nejdříve si každý vyrobil čepici a lupu. Potom se již všichni vydali po stopách zlodějů, kteří ukradli vzácné kopie. Po cestě si prohlédli zajímavé obrazy a sochy a také hledali části ztracených obrazů. Kdo měl odvahu, mohl se na závěr svézt na tobogánu. Výukový program se všem líbil. Fotografie si prohlédněte zde.

Dne 6. 4. 2016 navštívili žáci 1. stupně ZŠ filmovou pohádku „Řachanda“ v kině v Tišnově. Dětem se pohádka velmi líbila. Kino i doprava byly hrazeny školou z výtěžku školního plesu.

Ve středu 30. 3. 2016 navštívili žáci třetích ročníků brněnské planetárium. V představení Astronaut se děti staly průzkumníky vesmíru na palubě raketoplánu. Zjistily, co všechno musí astronauté zvládnout a jaké nebezpečí na ně číhá. V programu byla také ukázka noční oblohy a nejznámějších souhvězdí. Nakonec si žáci nakoupili suvenýry. Celý program se všem moc líbil! Fotografie zde.

Stejně jako ostatní třídy se i 3. B v březnu zapojila do celoškolního projektu Jak se žilo před 100 lety. Svůj dílčí projekt jsme nazvali Hračky našich prarodičů. To proto, že jsme se rozhodli prozkoumat, jak dřive děti trávily svůj volný čas. Zjišťovali jsme, jaké svátky a tradice slavily a s jakými hračkami si hrávaly. Spousta dětí také přinesla ukázat spolužákům hračky svých předků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům za zapůjčené předměty. Fotografie zde.

Projekt: „ Jak se žilo před 100 lety“ Letos v květnu oslaví naše škola ve Veverské Bítýšce 105. výročí od slavnostního otevření. Žáci prvního stupně si tuto dávnou dobu připomněli projektem „Jak se žilo před 100 lety“. Každá třída přistoupila k danému tématu po svém.
1. A třídu navštívila stará babička (p. Kazíková), která přišla v šátku a ve starém oblečení. Také děti byly oblečeny tak, jak se dříve chodilo. Holky měly sukýnky a mašle ve vlasech, kluci krátké kalhoty, košile a kšiltovky. Děti přinesly staré slabikáře, učebnice a stará vysvědčení z 1. třídy. Všichni si vyzkoušeli, jak se dříve psávalo inkoustem a brkem.
1. B si děti vytvořily krásnou výstavku z přinesených předmětů používaných dříve v domácnosti. Třídu ozdobily staré mlýnky, lampy, valcha, máselnice, hmoždíř, dřevěný koník a další. Z některých věcí se staly hádanky a děti bavilo přemýšlet, na co se vlastně používaly.
Žáci 2 .A vytvořili výstavku starého zemědělského nářadí a potřeb. Přinesli si například dřevěné vidle na seno, srp, cep, lopatu na zrní, zouvák a další. Potom se seznámili s jejich použitím. Také podnikli výlet do okolí Hvozdce, kde mohli vidět hospodářská zvířata: krávy, koně, ovce, perličky. Na závěr si přečetli různá stará přísloví s tématem zemědělství a vysvětlili si jejich význam.
Ve 2. B se zaměřili na události, které se v roce 1911 odehrály ve Veverské Bítýšce. Vyhledávali informace na internetu, v literatuře, poptávali se prarodičů. Ve třídě si udělali výstavku historických předmětů a fotografií.
Také ve 3. A se projekt prolínal téměř všemi vyučovacími předměty. V českém jazyce žáci četli příběhy z minulosti. V matematice si zavzpomínali na provoz železnice z Kuřimi do Veverské Bítýšky, který byl v roce 1936 zrušen, a počítali na toto téma příklady. Společně si zazpívali písničku Vláček a nakreslili si plánek Veverské Bítýšky – dříve a nyní. V rámci projektu navštívili nedaleký Jarošův mlýn.
Ve 3. B zkoumali, jak se dříve bavily děti. Žáci přinesli staré dochované hračky po svých prarodičích a předvedli je spolužákům. Dále si vysvětlili, jak se hrají kuličky, káča nebo špačci.
Páťáci si společně vyjeli do Technického muzea v Brně. Prošli si „Uličku řemesel,“ aby zjistili, jak se dříve v Brně žilo. Potom obdivovali expozici veteránů – kol, automobilů a motocyklů. Ve škole si k projektu vytvořili myšlenkové mapy. Aby si žáci přiblížili staré časy, přečetli si společně knihu Babička a nakreslili si obrázky podle malíře Josefa Lady. V 5. A si udělali výstavku starých předmětů a fotografií a v 5. B si vytvořili nástěnku o historii naší školy.
Nahlédnout do historie bylo pro všechny děti velice zajímavé. Společně jsme udělali veliký kus badatelské práce. Poučili jsme se a pobavili. Fotografie zde.

Žáci 2. B a 3. B absolvovali v předjaří, v rámci TV, 10 lekcí plaveckého výcviku. Plavecký výcvik probíhal ve Wellness centru v Kuřimi. V první hodině byli žáci rozděleni podle výkonnosti do jednotlivých skupin a potom již zdokonalovali svoje plavecké dovednosti. Na konci každé lekce měli vždy i chvíli volného času pro zábavu. Na závěr celého výcviku získali
všichni tzv. Mokré vysvědčení. Plavání se všem žákům moc líbilo. Fotografie zde.

V úterý 15. 3. 2016 navštívily třídy 2. A a 2. B místní knihovnu. Žáci se seznámili s autory knih pro děti a někteří si již možná vybrali básničku na recitační soutěž. Fotografie zde.

Ve středu 9. 3. 2016 jsme se v 1. A přestěhovali do starých časů. Děti přišly oblečené a učesané jako dříve. Chlapci v krátkých kalhotách s kšandami a kšiltovkou na hlavě, jako z filmu Páni kluci, a děvčata v sukýnkách a culíky s mašlemi ve vlasech. Do školy někteří přinesli staré slabikáře, početnice, čítanky, atlasy a pohádkové knížky. Prohlédli jsme si také stará vysvědčení z první třídy. Nejstarší bylo z roku 1950 a byla na něm jen jedna známka za první pololetí. Největším překvapením byla pro děti vzácná návštěva. Přišla k nám paní Kazíková, jako opravdová babička, s šátkem na hlavě a hůlkou. Začala pohádkou O Karkulce, že je ta babička z pohádky, a potom se nádherně rozběhlo povídání o škole a také o památkách v jejím okolí.  Promítli jsme si fotografie z domečku paní Grossmanové, který je takovým malým muzeem. Potom děti velmi zaujalo vyprávění o Jarošově mlýně, ale nejvíc co se líbilo, bylo psaní brkem. Šimon přinesl velká brka z papouška, a tak si každý mohl zkusit svůj podpis. Kluci i holky byli špinaví od inkoustu, který nešel umýt, ale byl to zážitek. Na konci vyučování jsme v pracovních listech porovnávali staré a nové věci, kdy už děti vůbec nedovedly pojmenovat necky a valchu, proto že se s tím již nesetkávají. Posledním úkolem bylo namalovat poklad, co se může najít ve staré truhle. Celý program se vydařil. Děkuji paní Kazíkové za ochotu přijít se za námi podívat a podělit se o vzpomínky, jak to kdysi dávno bylo. Fotografie zde.

V úterý 8. 3. 2016 obě první třídy navštívily knihovnu ve Veverské Bítýšce. Paní knihovnice děti seznámila s půjčovním řádem a ukázala jim, kde dětské knihy najdou. Velmi důležité bylo upozornění, jak se s knihou zachází a co se s ní nesmí dělat. Děti si potom mohly prohlížet připravené knihy na stolcích a také se učily hledat knihy, které je zajímaly. Většina dětí chodí již do knihovny s rodiči, proto se zde cítily jako doma. Těšíme se na další společnou návštěvu. Děkujeme paní knihovnici!

Únor 2016 Již podruhé se v tomto školním roce zapojila třída 3. B do projektu Čtení pomáhá. Tentokrát jsme četli knížku O chytré kmotře lišce od Josefa Lady. Kromě vyplňování pracovních listů a samotného testování jsme podnikli i výlet do Brna. Ve Středisku volného času Lužánky jsme navštívili program o Josefu Ladovi, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Všichni si den užili a už se těší na další projekty. Fotografie naleznete zde.

Dne 18. 2. 2016 žáci pátých tříd navštívili v rámci projektu „Jak se žilo před sto lety“ Technické muzeum v Brně. Žáci si prohlédli 2 expozice: expozici Historická vozidla, která nabízela pohled do historie a produkce nejznámějších výrobců automobilů na Moravě (Zbrojovka Brno, Wikov Prostějov a Tatra Kopřivnice). Druhá expozice nás zavedla do „Uličky řemesel“, představila se zde městská řemesla z období třicátých let 20. století – knihař, holič, obydlí ševce, část pavlačového domu, koloniál, hospoda,.. Fotografie naleznete zde.

Ve čtvrtek 4. 2. 2016 navštívily třídy 2. A a 2. B ekologické sdružení Rozmarýnek v Brně Jundrově.Program se nazýval Ferda ve vodní říši. Děti byly rozděleny do 3 skupin. Každá skupina pracovala s jiným tématem. Uvnitř nově zrekonstruované budovy poznávaly děti různé živočichy, hrály různé hry, seznámily se s koloběhem vody v přírodě, učily se o nebezpečí znečišťování vody pro člověka. Na závěr si děti prošly zahradu, ve které krmily králíky, slepice a kachny. Program byl velice zajímavý a poučný. Dětem se líbil. Fotografie zde

V pondělí 1. 2. 2016 první třídy poprvé navštívily výukové středisko Rozmarýnek. Čekal na nás program Ferda mravenec ve vodní říši. Děti byly rozděleny do tří skupin a během dopoledne proběhly tři programy. První byla Ferdova cesta do mraveniště přes vodu. Program probíhal venku a děti nejenom nakrmily kačeny na jezírku, ale také vylovily na obrázcích různé živočichy, co žijí ve vodě /pulce, nymfy, larvy komárů a další/. Naučily se je poznávat a určily i jejich velikost. Nakonec se všichni, jako Ferda, dostali do obrovského mraveniště. Druhý program se zabýval chrostíky. Děti si prožívaly život chrostíka od narození v obrovských bílých pytlech. Hrály různé hry a závěrem si také svého chrostíka vyrobily. Třetím programem byl koloběh vody na Zemi a nejpoutavější byla ukázka, jak obyčejná kapka špíny /inkoustu/ dokáže znečistit velké množství vody. Děti byly vedené k tomu, že si naši přírodu musíme chránit. Dětem se celý program v nově opraveném Rozmarýnku moc líbil. Fotografie z Rozmarýnku zde.

V úterý 26. 1. 2016 obě první třídy navštívily divadlo Radost v Brně. Pětice herců zahrála dětem pohádku o krásné a hodné Sněhurce, o královně, která Sněhurce závidí její krásu, o sedmi trpaslících, u kterých našla Sněhurka úkryt. Celou pohádku provázel výřečný a legrační papoušek Piperda. Dětem se pohádka moc líbila, protože na závěr se mohly zapojit do hlasování, jak pohádka vůbec dopadne. Samozřejmě všichni chtěli dobrý a šťastný konec. Fotografii prvňáčků naleznete zde.

Dne 26. 1. 2016 žáci 3. A navštívili v rámci projektu „Jak se žilo před 100 lety“ Jarošův mlýn. Zde se dozvěděli mnoho zajímavých informací nejenom o obilí a jeho zpracování, ale viděli například původní staré pračky, nábytek i školní lavice, do kterých sedávali jejich prarodičce. Závěrem nás paní mlynářka pohostila vodníkovými dušičkami. A ty byly skutečně výtečné. A protože nám přálo krásné zimní počasí, zakončili jsme exkurzi velkou koulovačkou. Fotografie zde.

24. 1. 2016 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Nedělní odpoledne připravila naše základní škola pro ty, kteří se chtěli pobavit na již druhém maškarním plese. Do sálu kulturního domu vyzdobenému různými klauny a šašky přišel velký počet rodičů s dětmi v neuvěřitelně pestrých, zajímavých, nápaditých a krásných maskách. Maškarní ples zahájilo milé vystoupení mažoretek, ke kterým se přidal i maskot naší školy VEVERKA (děkujeme Matěji Švábenskému) a pak parket patřil žákům druhých tříd, kteří diváky překvapili tanečním vystoupením plné zimy a sněhových vloček. Moderování se ujala paní Jarka Vykoupilová a k ruce měla tři šikovné asistentky: Adéla a Nela Šenkýřovy a Tereza Pavlíčková. Vyzkoušely s dětmi někdy i s dospěláky různé veselé tanečky a písničky. Kromě tancování si mohly děti i zasoutěžit. Mnozí netrpělivě čekali na losování soutěže o ceny. Hlavní výhrou byl nádherný dort od paní Hořínkové. Jak byl chutný, nám šťastná výherkyně prozatím nesdělila. Štěstí se usmálo celkem na 71 výherců a vy, co jste nevyhráli, tak nezoufejte, snad budete mít štěstí příští rok. Fotografie zde.

6. 1. 2016 byla třída 3. A bobovat! V rámci tohoto bobování se uskutečnila soutěž „ kdo dojede nejdále“, kterou vyhrál Martin Novotný. Žáci si sněhu opravdu užívali. Fotografie z bobování zde.

V sobotu 23. 1. 2016 proběhl v sále Kulturního domu již 2. ročník Školního plesu. Po slavnostním přivítání vedením školy vystoupili naši žáci s polonézou a valčíkem v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. S velkým potleskem a standing ovation byla oceněna profesionální snaha tanečníků. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Získaný výtěžek z prodeje hry o ceny bude využit na celoškolní akci pro všechny žáky naší školy. V loňském roce to byla návštěva Vida science centra v Brně.Celý večer si s úsměvem a nadšením užili všichni, jak nejvíce to šlo. Doufáme, že se příští rok znovu sejdeme se stejným nadšením a s takovou účastí!!!
Jak se ples líbil veřejnosti – čtěte zde. Fotografie z plesu naleznete zde

Ve středu 20. 1. 2016 navštívili žáci pátých tříd divadlo Polárka v Brně. Zhlédli představení Robinson Crusoe. Celé představení sledovali se zaujetím. Všem se nejvíce líbila humorně ztvárněná role Robinsonova přítele Pátka. Žáci si mohli porovnat známé knižní zpracování s divadelním provedením. Kladně hodnotili herecké výkony i nápaditou scénu. Fotografie zde.

Dne 18. 1. 2016 uvítala naše škola budoucí prvňáčky a jejich rodiče při zápisu. Na děti čekala stanoviště, kde paní učitelky ověřovaly dovednosti a vědomosti dětí. Přednášely básničku nebo zazpívaly písničku, počítaly do 5 a dokázaly uvázat mašličku na plyšovou hračku. Každý budoucí prvňáček předvedl také své znalosti v poznávání barev a geometrických tvarů. Děti byly velmi šikovné a po splnění všech úkolů si mohly za svoji pilnou práci vybrat zaslouženou odměnu z dárků, které připravili starší žáci. Někteří rodiče využili možnosti prohlédnout si školu v rámci Dne otevřených dveří. Fotografie zde.

V pondělí 18. 1. 2016 proběhl na naší škole den otevřených dveří, jehož hlavním smyslem bylo ukázat rodičům a veřejnosti, v jakém prostředí se děti dnes učí. Dorazili zvědaví předškoláci rovnou ze zápisu do 1. třídy, současní žáci se svými rodiči. Nechyběli ani absolventi z nedávné doby, ale i ze vzdálenější. V průběhu této akce představili jednotliví učitelé svá pracoviště. V chemické učebně probíhal jeden napínavý pokus za druhým. V přírodopisné učebně se zase pracovalo s mikroskopy. Učitelé také prezentovali výhody práce s interaktivní tabulí. Návštěvníci se měli možnost přesvědčit o moderní a technické vybavenosti školy jak v odborných třídách, tak v kmenových. Podle četných pochvalných zápisů do knihy návštěv se zdá, že se akce vydařila. Kdo přišel, určitě nelitoval takto stráveného času a těšíme se zase brzy na viděnou! Fotografie z tohoto dne zde.

7. 1. 2016 – 2. A na bobech. Napadl první sníh a žáci 2. A šli bobovat. I malý kopec u bytovek jim udělal velkou radost. Fotografie z bobování zde.

22. 12. 2015 se na naší škole konala vánoční besídka 1. stupně. Žáci se shromáždili ve víceúčelovém sále, který byl vánočně vyzdoben. Každá třída vystoupila se svým programem. Žáci zazpívali vánoční koledy, přednesli básně k Vánocům a zimě. Některé třídy si připravily i taneček. Besídku děti ukončily zpěvem známé písně Veselé Vánoce. Celý program byl velmi pěkný a dětem se líbil. Fotografie zde.

V pátek 18. 12. 2015 jsme my, 1. A, ve výtvarné výchově vánočně tvořili. První jsme museli udělat ozdobené jablíčko, protože uhlídat tolik dobrot pohromadě a od rána neochutnávat, dalo moc práce. Jablíčka byla moc hezká. Také vánoční přáníčka se vydařila, už jenom malování lesklých mašliček byla velká zábava. Vše co děti vytvořily si odnesly domů. Můžete se podívat na fotografie.

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 odpoledne se žáci 1. A předvedli rodičům, jak umí krásně číst v krátkém slabikářovém čtení. Na vánoční besídce se pochlubili, jak umí společně zpívat koledy a přednášet zimní básničky. Besídku jsme ukončili slovy …už jsou tady Vánoce…a děti zazvonily na zvonečky. Maminkám se moc líbila keramická sluníčka, která vyráběly děti v keramické dílně. Moc se povedla a můžete si je prohlédnout na přiložených fotografiích.

V podvečer dne 16. 12. 2015 proběhla vánoční besídka třídy 3. A. Děti rodičům zahrály veršované divadlo o narození Ježíška. Vystoupení se jim velmi povedlo, za což sklidily velký potlesk i pochvalu. Fotografie naleznete zde

V pátek 11. 12. 2015 navštívily obě třetí třídy Divadlo Bolka Polívky v Brně. Na programu byl Čertův švagr. Během představení plného písniček jsme se ocitli mezi princeznami, čerty i vojáky. I když to dlouho nevypadalo, nakonec vše dobře skončilo velkou svatbou. Divadelní hra se dětem velmi líbila a už se těšíme na další kulturní zážitek. Fotografie zde, nebo kliknutím na divadlo.

V pátek 4. 12. 2015 proběhlo na naší škole „Mikulášské vyučování“. Žáci prvního stupně plnili už od rána různé čertovské úkoly z českého jazyka a matematiky. Vyráběli si obrázky Mikulášů, andělů a hlavně čertů. S napětím čekali a hlídali každé zacinknutí nebo zaťukání. Nakonec se všichni dočkali. Všechny třídy navštívil urostlý Mikuláš s čerty a andělem a obdaroval děti sladkostmi. Pěkné masky si připravili naši deváťáci a patří jim za to dík. Fotografie zde.

Žáci 2. A a 3. A absolvovali v měsících říjen – prosinec 10 lekcí plaveckého výcviku v Kuřimi. Byli rozděleni do 5ti  skupin. V prvních 3ech skupinách se učili plaveckému stylu znak a prsa. Ve 4. a 5. skupině byl přidán i kraul. Zdokonalovali se i ve splývání a potápění, soutěžili v různých disciplínách. Každá hodina končila volnou chvilkou, ve které si děti hrály s různými pomůckami a dováděly ve vodě. Na závěr plaveckého výcviku si děti odnesly mokré vysvědčení. Plavání se dětem moc líbilo, většina si zdokonalila svůj styl a naučily se i něco nového. Vzhledem k poloze naší školy v blízkosti Brněnské přehrady je důležité, aby děti uměly plavat a mohly se bezpečně oddávat vodním sportům a radovánkám. Fotografie zde.

Žáci 1. stupně ZŠ se dne 19. 11. 2015 zúčastnili koncertu cimbálové kapely Réva ze Zlína. Děti si zazpívaly lidové a folkové písně. Slyšely úryvek symfonické básně B. Smetany Vltava, úvodní melodii k filmu Vinnetou a píseň skupiny Beatles. Na závěr si děti zatančily při písni skupiny Kabát. Koncert se dětem velmi líbil. Fotografie zde.

Žáci 2. A navštívili dne 18. 11. 2015 výtvarnou dílnu ve ŠD, kde vyráběli vánoční dárek pro rodiče.Zdobili jej různými motivy a různými technikami /tupování, tisk, stříkání/. Výrobek se dětem velmi podařil a jistě udělá rodičům radost. Fotografie zde.

V rámci školní soutěže ve sběru papíru byly první tři nejlepší třídy odměněny výletem na zimní stadion ve Velké Bíteši. Ledovou plochu si v úterý 1. 12. 2015 užili žáci ze 3. A společně s žáky z 5. A a 7. A. Někteří žáci byli již zkušení bruslaři a na ledě provozovali přímo nevšední kousky. Ti, co na bruslích stáli poprvé, se základy bruslení učili.  Během pobytu na ledě si žáci zkoušeli např. slalom, jízdu pozpátku, citrónky a hráli různé hry. Všem se toto sportovní dopoledne moc líbilo a užili si ho.Fotografie zde.

Ve středu 25. 11. 2015 odpoledne se konala ke 105. výročí založení naší školy pěvecká soutěž Superstar /z Veverské Bítýšky/. Začátkem listopadu proběhla v každé třídě třídní kola Superstar, z nichž bylo vybráno 20 soutěžících z 1. – 5. ročníku. Celou Superstar uváděl náš bývalý žák Petr Tichoň a moc se mu to povedlo. Po celou soutěž byla příjemná, uvolněná atmosféra. Na zahájení připravila paní učitelka Bartoníková se 3. A písničku „Hajný je lesa pán“, odcházeli s velkým potleskem. Po hlavní pěvecké soutěži, kdy porota musela vybrat 5 nejlepších do finále, celá tělocvična tančila a zpívala písničku „Jak dupou králíci“ pod vedením paní Cardové. A jak dopadli naši zpěváčci? Letos měla porota opravdu velmi těžký úkol vybrat nejlepšího, protože úplně všichni zpívali moc hezky. Je to ale Superstar, a ta má své vítěze.

1. místo Nele Šenkýřové 3. A „Pátá“
2. místo Jana Palečková 5. A „V tom našem mlejně“
3. místo Jáchym Šťastný 1. B „Když se zamiluje kůň“

V divácké soutěži vyhrála také Nela Šenkýřová. Celá Superstar se letos podařila a těšíme se na příští. Fotografie zde.

Tak jako každý rok, tak i v letošním školním roce proběhla 16. 11. 2015 tradiční soutěž ve šplhu na 4,5 m tyči „Podzimní bidlo“. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s těmito výsledky (viz Výsledková listina). Vítězové z druhého stupně (chlapci i dívky) postupují do okrskového kola ve šplhu, které se uskuteční 27. 11. 2015 v Tišnově na ZŠ Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za jejich účast. Zároveň držíme palce našim reprezentantům v okrskovém kole! Fotografie zde. Výsledková listina zde.

V pondělí 9. 11. 2015 se celá 1. A přestěhovala po první vyučovací hodině do školní družiny na Bílý potok. Tam jsme se rozdělili na holky a kluky, protože všichni se do dílny nevejdou. Kluci se učili a děvčata tvořila z hlíny za pomoci paní Hemalové krásná rozesmátá sluníčka, potom jsme se vystřídali a kluci si vytvořili také svá sluníčka. Byla to naše první návštěva v dílně a tak se prvňáčci dozvěděli, jak s hlínou pracovat, jak si ji uválet a také, jak si do ní tisknout různé tvary. Sluníčka se moc povedla. Teď schnou a až budou vypálená, přijdeme si je ještě vybarvit. Těšíme se na další návštěvu. Fotografie zde.

V úterý 3. 11. 2015 oba první ročníky navštívily divadlo Polárka. Čekala na ně úplně nová pohádka Karkulka. Všichni mysleli,že díky velkému plátnu na stínohru, mazaný vlk slupne babičku i s Karkulkou, ale vůbec se tak nestalo. Maminka Karkulky byla myslivcem a spolu s babičkou a Karkulkou hladového vlka nakrmily a vycvičily na vlka hlídacího. Dětem se pohádka moc líbila. Fotografie zde.

V pátek 23. 10. 2015 proběhlo ve třídě 3. B „Strašidlácké učení“. Některé děti si do vyučování přinesly své plyšové hrůzostrašné příšerky, se kterými se pochlubily svým spolužákům. V průběhu dne jsme se skamarádili s anglickými bubáky, opravili jsme dopis pro bílou paní nebo stavěli hrad pro hraběte Draculu. Za vyplněné listy dostávaly děti nálepky dýní a soutěžily, kdo jich posbírá nejvíce. Nakonec jsme si zazpívali písničky z pohádky Ať žijí duchové. Děti si tuto změnu běžného vyučovacího dne opravdu užily a všechny pěkně pracovaly. Fotografie zde.

Dne 21. 10. 2015 navštívila 4. A hrad Špilberk, kde se zúčastnila výukového programu o historii města Brna. Navázali jsme tak na brněnské pověsti absolvované v minulém školním roce. Děti projevily svůj velký zájem o dějiny naší země, které již začaly nyní nově probírat ve vlastivědě. Aktivně se zapojovaly do nelehkých badatelských úkolů pod vedením odborné lektorky, která žákům představila vědecké postupy při zkoumání historie a archeologie. Nakonec jsme si hravou formou propluli časem v dětské herně, kde na nás čekaly historické kostýmy, starobylá kuchyně a mnoho dalších stanovišť s možností otestovat si své nabyté znalosti. Na hrad Špilberk bychom se ještě rádi vrátili a pokračovali v prohlídce jeho bohatých expozic, které nebylo možno shlédnout během jedné návštěvy. Fotografie zde.

V úterý 20. 10. 2015 proběhl ve třídách 3. B a 4.A projektový den „Živá zvířátka“. Děti si mohly přinést do školy své malé domácí mazlíčky a představit je spolužákům. Kromě křečků a morčat, byli s dětmi ve třídách králíci, želvy, andulka, dokonce i kočka. V hodinách jsme se dozvěděli, jak se ke zvířátkům chovat, aby se nebála. Zjistili jsme, že zvířata potřebují ticho a klid. Pověděli jsme si také, jak se o ně staráme a co potřebují k životu. Nakonec jsme naše živá zvířátka ukázali i kamarádům z obou prvních tříd (viz níže). Fotografie ze třetích a čtvrtých tříd zde.

V úterý 20. 10. 2015 ve čtvrté vyučovací hodině přišla za prvňáčky zajímavá návštěva. Děti ze 4. A v rámci Dne zvířátek přinesly několik svých domácích mazlíčků. Každý své zvířátko popsal a řekl, čím se živí a také ukázal, jak své zvířátko má vycvičené. Prvňáčci tak poznali andulku, cvičené křečky, dvě želvy o nichž se dozvěděli, že jsou čtyřprsté a nemají zuby, ale zobák, malé miminko králíčka a zachráněné morčátko, které se mělo stát potravou pro hada. Každé zvířátko si děti mohly prohlédnou zblízka a některá dokonce pohladit. Děkujeme dětem ze čtvrté třídy. Fotografie zde. Třídy 2. A a 2. B navštívily dne 8. 10. 2015 divadlo Radost v Brně, kde zhlédly divadelní představení Mach a Šebestová. Představení se dětem líbilo.

Ve čtvrtek 2. 10. 2015 dopoledne žáci prvních a druhých tříd navštívili moštárnu ve Veverské Bítýšce. Pan Jakubec jim poutavě vyprávěl o tom,  jaké ovoce se může moštovat, jaké směsi chutnají velmi lahodně, třeba jablko s celerem nebo jablko s jeřábem. Děti se potom podívaly na drcení a přípravu jablek pod lis. Nejvíc však ohodnotily ochutnávku čerstvého moštu, na který si přinesly svoje hrníčky. Mošt všem moc chutnal. Děkujeme panu Jakubcovi za ochotu, ukázat nám přípravu moštu. Všichni se těšíme na příští rok. Fotografie zde.

Dne 30. 9. 2015 navštívila 4. A nově vybudované přírodní místo v Brně „Otevřená zahrada“. Děti si zde mohly pod odborným výkladem vyzkoušet fungování přírodních zákonů, poučit se o způsobech využití přírodní energie a osvojit si správné a šetrné chování k přírodě všude kolem nás. Na několik stanovištích jsme zábavnou formou zkoumali vodní, světelné, povětrnostní a půdní vlastnosti v prostředí velké zahrady s pasivním domem, který byl neobvyklý svojí travnatou střechou. Celý areál byl velmi inspirujícím, ale i relaxačním místem ukazujícím možnost, jak žít v příjemné harmonii s přírodou uprostřed rušného města. Fotografie zde.

V úterý 29. 9. 2015 poprvé obě první třídy navštívily divadlo Polárka v Brně. Všichni prvňáčci se do divadla moc těšili a potom si celé představení „Kašpárek detektivem“ pěkně užívali. Kašpárek je žádal o rady při svém detektivním pátrání a dokonce si jeden kluk zahrál na jevišti, kde předváděl štěkajícího pejska. Cestou zpátky si všichni povídali o postavách z pohádky. Fotografie zde.

Žáci 4. A se dne 23. 9. 2015 zúčastnili pod vedením odborného lektora dopravní výchovy. Nejprve byli školeni v zásadách jízdy na kole a provozu na silnici. Následně absolvovali zkušební test, který je opravňuje k získání průkazu cyklisty. S ním pak od deseti let mohou sami jezdit na vozovce. Druhá část cvičení již probíhala na dopravním hřišti, kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na křižovatce s dopravními značkami nebo řízenou policistou. Poté byli vyhodnoceni jezdci, kteří dosáhli nejen nejlepšího času v pomalé jízdě, ale kteří především dbali pokynů instruktora a dodržovali řádně pravidla a bezpečnost na silnici. Přestože u některých bylo vidět zklamání z neúspěchu, na závěr jsme si všichni odnášeli cennou zkušenost o důležitosti bezpečné a ohleduplné jízdy, která je v silničním provozu tím nejdůležitějším. Fotografie zde.

Žáci 1. – 5. roč. navštívili 21. 9. 2015 zahrádkářskou výstavu. Výstava se všem moc líbila. Žáci poznávali známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny. Dokonce mohli i ochutnat. Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli a těšíme se zase někdy příště. Fotografie zde.