Školní akce první stupeň – 2013/2014

26.6.2014 Den splněných přání byl den, kdy si mohly jednotlivé třídy navrhnout vlastní program. Někdo tak byl hrát bowling, jiní si dle svých představ vymalovali třídu nebo soutěžili, kdo najde ukrytý poklad.

25.6.2014 Kdo si hraje, nezlobí, a proto na Sportovní den nezlobil opravdu nikdo. Naopak, soutěžilo se ve vybíjené, fotbalu i softbalu, hrál se nohejbal, petanque i šachy. Děkujeme okolním obcím za možnost využití jejich víceúčelových hřišť, ta v Bítýšce by nám všem určitě nestačila.

24.6.2014 V rámci projektu Poznáváme okolí se všechny třídy vydaly na turistické pochody a měly tak možnost se blíže seznámit s krajinou kolem Veverské Bítýšky, Tišnova nebo Čebína. Akce probíhá již tradičně 2x ročně – v prosinci a červnu.

17. června 2014 navštívili prvňáci místní knihovnu. Jako již zkušení čtenáři si knihy nadšeně prohlíželi, četli, půjčovali domů nebo vraceli již přečtené. Paní knihovnice se dětem věnovaly, připravily mnoho zajímavých titulů pro začínající čtenáře, s dětmi si povídaly a také pomáhaly s výběrem knih. Akce se velmi zdařila, děti odcházely s krásnými knihami. O prázdninách bude co číst!

16. června 2014 shlédli žáčci 1. A a 1. B. interaktivní pohádku s názvem Ze srdce. Zahrála ji maminka žákyně z 1. B. Kladně hodnotíme spolupráci rodiny a školy.

Žáci II. A a III. A vyrazili ve čtvrtek 12. 6. 2014 na výlet do Permonia v Oslavanech. Na fotografie se můžete podívat zde.

4. a 5. třída byla ve čtvrtek 12. 6. 2014 na školním výletě. První zastávkou byl hrad Buchlov, kde si na nás počkala Černá paní Buchlovská. Druhou zastávkou byl unikátní podvodní sladkovodní tunel, jediný v Evropě, a to v Modré u Velehradu. Zde jsme mohli sledovat až 35 druhů ryb, nejzajímavější byla vyza velká, měřící až 2 metry, proplouvající společně s jesetery a kapry nad námi. Na závěr jsme navštívili archeoskanzen Modrá, kde jsme si s průvodním komentářem prohlédli dobové oblečení a šperky, školu, pekárnu s pecí a ochutnávkou chlebových placek, výrobu zbraní a zkoušku boje, a na konci střílení z luku. To vše nám připomnělo život ve Velkomoravské říši. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Fotografie naleznete zde.

6. 6. 2014 Mladý zdravotník. Někdy stačí jen trocha nepozornosti, podcenění situace, souhra hloupých náhod a nehoda je tu. Úraz je vždy nepříjemná věc a často i dospělého člověka vystraší, zvláště pokud není na podobnou situaci připraven. Proto je určitě dobré dopředu vědět, jak v těchto svízelných situacích správně a rychle reagovat, jak poraněnému pomoci, jakými slovy ho uklidnit, jak poranění ošetřit a jak rychle přivolat odbornou zdravotnickou pomoc. Zásadám a správnému nácviku ošetřování úrazů a poranění podle zásad první pomoci v letošním školním roce věnovali svůj volný čas žáci:
VI.A ­ Kolářová Tereza, Kolstrunková Eliška,
VII.A­ Drcmánková Alžběta, Pačiska Marek.
Své znalosti na okresní soutěži pak vyzkoušeli:
VI.A ­ Jurdáková Eliška, Novotná Nikol, Sova Filip, Řičánek Adam, Havlík Matěj.
Další žáci získali za své dovednosti na okresní soutěži MLADÝ ZDRAVOTNÍK 1. místo a postoupili do krajské soutěže:
mladší žáci III.A­ Heroudková Magdaléna,
IV.A­ Spisarová Tereza, V.A­ Helánová Tereza, Heroudková Adéla, Perková Natálie, starší žáci
VI.A­ Sovová Vendula, Špačková Karolína,
VII.A ­Haklová Denisa, Hirschová Magdaléna, Zemanová Eliška.
Zvládnutí dané problematiky v krajské soutěže ve Znojmě 6. 6. 2014 stačilo na pěkné 7. místo
v kategorii mladší žáci a 8. místo v kategorii starší žáci.
Fotodokumentaci z krajské soutěže zvládla žákyně Drcmánková Alžběta.
Všem jmenovaným žákům patří VELKÁ POCHVALA.

2. 6. 2014 Výsledky ankety rodičů – typ žákovské knížky na školní rok 2014/2015. Výsledky ankety zde.

Při příležitosti Dne dětí navštívili 2. 6. 2014 žáci 1.- 5. ročníku Janáčkovo divadlo v Brně.
Zhlédli baletní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. O přestávce si děti mohly prohlédnout pohádkové postavy zblízka. Představení se dětem líbilo a odměnily umělce velkým potleskem. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 22. 5. 2014 se v 1.A třídě uskutečnila „ tričková dílna.Děti spolu s rodiči tvořily trička na Olympijský den. Trička se postupně plnila dinosaury, žirafami, tygry, lvy, kašpary, baletkami a jiné. Rodiče dětem vydatně pomáhali. I když v televizi probíhal důležitý hokejový zápas, vydrželi i tatínkové do konce a děti si odnesly domů pěkně nazdobená trička. Fotografie zde.

V úterý 20. května se konala informativní schůzka rodičů budoucích prvních tříd. V letošním roce poprvé i s dětmi, pro které byl připravený zajímavý program. Všichni byli přivítáni naším maskotem velkou veverkou. Zatím, co byli rodiče informováni o první třídě, tak se dětem věnovaly paní učitelky z prvního stupně. Děti se vyfotily s veverkou, prošly si školu, v dílničkách si vyrobily dva dárky. Budoucí prvňáčci odcházeli domů spokojení. Fotografie zde.

16. 5. 2014 Branná soutěž Maják – 4. třída. Dvě družstva ze 4.A se zúčastnila branné soutěže Maják v Kuřimi, pořádané zdejší policií. Počasí nepřálo, a všichni v dešti plnili jednotlivé úkoly na stanovištích – jízda na kole na vyznačené dopravní trase na hřišti, znalostní testy, srážení plechovek stříkací hadicí u hasičů a další. I když se naše družstva neumístila na prvních místech, získal každý plno dárků a nových zkušeností. Příští rok by chtěli soutěžit znovu, ale to už bude na další čtvrté třídě. My jsme splnili heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! / Při čekání na vyhlášení výsledků si všichni vyhráli na téma, co by všechno mohla představovat odrazová páska/ Fotografie zde.

14. 5. 2014 prvňáčci navštívili ZOO Brno. Nejprve absolvovali výukový program Zvířata Afriky, kde si mohli osahat lebky, kostry, parohy, kůže, peří a vajíčka afrických živočichů. Nakonec si prošli i projeli vláčkem celou zahradu. Fotografie zde.

13. 5. 2014 Žáci II.A navštívili školní keramickou dílnu a vyrobili maminkám k jejich svátku krásná sluníčka. Fotografie zde.

6.5.2014 Prvňáčci tvoří s rodiči. Odpoledne se sešly děti z 1.B se svými maminkami a tatínky v keramické dílně ve školní družině. Pod vedením p.v. Hemalové všichni společně zažili kouzlo tvořivé práce s keramickou hlínou. Odměnou byl zajímavý zážitek a pěkná dílka. Fotografie zde.

6. 5. 2014 Součástí osnov TV je výuka plavání. Žáci 2. a 3. roč. absolvovali v předjaří celkem 10 lekcí. Všichni žáci udělali pod vedením zkušených lektorů značné pokroky a získali na závěr zasloužené Mokré vysvědčení. Fotografie zde.

22. 4. 2014 Sběr papíru. Výsledky sběru zde. Fotografie zde.

Přehlídka dravých ptáků4.4.2014. V rámci enviromentální výchovy zavítala na naši školu společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus. Žáci tak mohli vidět největší živou sbírku dravých ptáků v ČR a během zábavného výkladu se o nich dozvědět mnoho informací. Na závěr jsme také zhlédli ukázku lovu s dravci. Fotografie zde.

Dne 1.4.2014 se konala ve 4.A přednáška o dopravní výchově. První dvě vyučovací hodiny se žáci seznamovali se značkami a jednoduchými křižovatkami – prostě se základy silničního provozu a povinným vybavením kola. Ve třetí hodině si napsali dopravní testy a potom poslední dvě hodiny strávili na hřišti, kde si na kolech a koloběžkách vyzkoušeli pravidla v praxi, a to na křižovatce a dráze zručnosti. Na závěr všichni získali řidíčský průkaz cyklisty. Všem se celé dopoledne moc líbilo. Fotografie zde.

26.3.2014 Prvňáci zhlédli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký v divadle Polárka v Brně. Veselé a vtipné představení se dětem moc líbilo, odměnily herce potleskem. Fotografie zde.

25.3.2014 navštívili žáci 4.A a 5.A třídy Planetárium v Brně.
Program se nazýval Cesta k planetám a byl velmi zajímavý a poučný.

11.3.2014 ve třídě 4.A proběhla interaktivní beseda na téma Bezpečná internetová síť.

11.3.2014 se třída 5.A zúčastnila přednášky na téma Škodlivost alkoholu a kouření.

12.3.2014 byla 4.A v Moravské galerii na programu Květiny a ornament a také si prohlédla expozici nádob k tomuto tématu. Na závěr si v dětském atelieru vytvořili žáci papírové vázy s květinovým motivem.

12.3.2014 navštívila 5.A třída Moravskou galerii v Brně výukový program Barvami, pískem a voskem .Žáci si prohlédli obrazy a nakreslili si výkres různými výtvarnými technikami.

3.- 6.9. 2013 Připomenutí začátku školního roku, kdy všechny ročníky navštívily výstavu knihy Povíhádky z Bílé a Černé vody v Jarošově mlýně. Našimi průvodci po výstavě byli autor textu pan Iren Bartošek a autorka ilustrací paní Petra Jiroušková. Fotografie zde. Komentář autora a jeho vnučky.