Školní akce druhý stupeň – 2017/2018

Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2018 navštívili žáci všech ročníků Festival RE:PUBLIKA na brněnském výstavišti. V rámci připomínky stoletého výročí samostatnosti Československa se mohli seznámit se vším, co Česko se Slovenskem během uplynulých sta let zažilo. Hned po vstupu na výstaviště přenesl areál žáky do minulosti. Na každém kroku se potkávali se slavnými literárními, vědeckými a uměleckými osobnostmi a jejich příběhy. Dále měli možnost prozkoumat převratné historické momenty, slavná vítězství, užitečné vynálezy či umělecká díla. Nejvíce zážitků si však žáci odnesli ze sportovního a relaxačního areálu. Zde si vyzkoušeli různé disciplíny a zároveň nahlédli do posledních sta let vývoje jednotlivých sportů. Za aktivní účast na dílčích stanovištích je čekaly lákavé odměny. Festival se všem žákům líbil. Fotografie zde.

Ve dnech 7. a 8. 6. 2018 se naši nejstarší žáci vydali poznávat kraj východních Čech, kraj Boženy Němcové. Za doprovodu zvuku pražců se první den dvoudenního výletu přesunuli do České Skalice a z nedaleké Zlíče přímo vpluli do Babiččina údolí. V malebném údolí řeky Úpy poznali místa spjatá s životem spisovatelky Boženy Němcové – zámek Ratibořice, Rudrův mlýn, Staré bělidlo, Viktorčin splav. Po malém zchlazení v řece se vydali nahoru ven z údolí do obce Žernov, kde zdolali místní rozhlednu, která ční 18 metrů nad povrchem. Byly zde nádherné výhledy do okolí – byly vidět známe krkonošské vrcholy jako Černá hora a Sněžka, nádrž Rozkoš a další dominanty kraje. Druhý den na deváťáky čekala návštěva Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Tady si celá výprava užila zvířat, nakoupila suvenýry a příjemně unaveni se všichni díky Českým drahám v pořádku vrátili domů. Všem účastníkům se výlet líbil, rádi budou vzpomínat na příjemně strávené chvíle se svými spolužáky. Byla to jedna z posledních třešní na dortu jejich devítileté školní docházky. Fotografie z výletu zde.

Ve dnech 13. a 14. 6. 2018 proběhl školní výlet žáků sedmých a osmé třídy. Ve středu navštívili město Štramberk. Žáci si upekli tradiční Štramberské uši a seznámili se s jeho výrobou. Rozhlédli se po okolí z věže Trúba, byli v místním teráriu, vyzkoušeli si lukostřelbu a projeli se na čtyřkolkách. Den plný zážitků ukončili opékáním špekáčků. Druhý den obdivovali krásy beskydské přírody u sochy pohanského boha Radegasta. Odtud vyrazili lesní cestou do údolí k lanovému centru Tanzanie, kde všichni překonali sami sebe a zdolali překážky v korunách stromů. Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Fotografie zde.

Dne 31. 5. 2018 se konal každoroční Olympijský den na naší ZŠ. Za krásného slunného počasí zazněla olympijská hymna a byl zapálen tradiční olympijský oheň. Všechny třídy si, jako každý rok, vlastnoručně vyrobily své dresy, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou a byla vyhlášena vítězná třída, která měla dresy nejhezčí. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 3. B a 7. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními olympijskými vítězi naší školy se stala třída 1. A na prvním stupni a třída 7. A na druhém stupni. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách zazpívaly žákyně pátého ročníku, společně s paní učitelkou Mühlpachrovou, písničku Vláček (hudba a text: Zdeněk Vorlíček) o bývalé železniční trati, která vedla z Veverské Bítýšky do Kuřimi. A co by to bylo za Olympijský den bez ukázky sportu, ze kterého má naše Česká republika dokonce zlatou olympijskou medaili z OH v Riu de Janeiru, tedy judu? O tuto parádní podívanou se postaral náš žák devátého ročníku a trojnásobný mistr republiky v žákovské kategorii Tomáš Wladsberger se svým sparingpartnerem z klubu SKKP Brno. Častý  potlesk diváků vyjadřoval obdiv nad mrštností a šikovností obou judistů. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si Olympijský den užili. Fotografie z OD zde.

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo, pod vedením zkušené lektory paní Mgr. Hruškové, školení personálu školní kuchyně a naše žákyně 7. ročníku připravily pro rodiče  ochutnávku zdravých a chutných svačinek. Všem rodičům připravené pokrmy chutnaly a ti, kteří měli zájem, si mohli domů odnést manuály s recepty zajímavých a zdravých svačinek. Děkujeme tímto lektorce paní Mgr. Andree Hruškové za příjemně strávené odpoledne. Fotografie zde.

3. 5. 2018 proběhla v knihovně ve Veverské Bítýšce beseda, kterou vedla lektorka knihovny Kuřim paní Hrdinová. Besedu pro IX. ročník nazvala „Nebojte se moderního umění“. Paní Hrdinová vymezila pojem „staré umění“ a pak vysvětlila, proč je moderní umění jiné, jiné nápady, náměty, technika atd. Žáci IX. A pozorně poslouchali, spolupracovali a krátce o umění diskutovali. Strávili jsme v knihovně zajímavé chvíle, žáci se velmi netradičně seznámili s moderním uměním a některými představiteli.

27. 4. 2018 Čas plyne nezadržitelně dál a opět nastala doba, kdy se pomalými krůčky deváťáci loučí se základní školou. Po měsících psychického utrpení jak se připravit na přijímací zkoušky, nyní čekají na výsledky své aktivity a všichni věříme, že vynaložené úsilí se jim vyplatilo. Ještě jedna překážka jim stála v cestě, než školu opustí a rozletí se za dalším studiem vedoucímu k jejich vysněnému povolání. Úkolem bylo se sejít a nechat se zvěčnit v tak trochu jiném světě. Výsledkem je tablo, které můžete vidět ve výloze U Mičánků vedle školy, nebo v našem albu, kliknutím sem.

V týdnu od 23. do 27. 4. 2018 probíhá ve škole setkání žáků 4. – 6. ročníku s panem včelařem, který s sebou přivezl z Kuřimi spoustu zajímavostí o životě včel, o jejich užitečnosti pro přírodu a také přinesl jeden prosklený úl, abychom na vlastní oči viděli, jak včely žijí a pilně pracují. Na fotodokumentaci a videu nám byl vysvětlen rozdíl v dělbě práce včel, dostatečně jsme se poučili o životním cyklu matky, dělnice i trubce a dostali jsme odpovědi na všetečné otázky, např. jak dlouho žije včela, k čemu jsou dobří trubci, zda v zimě včely spí, jestli mohou onemocnět, co je to rojení a mnoho dalších. Na závěr si děti vyzkoušely nezbytné pomůcky pro včelaře a odnesly si drobný upomínkový předmět. Fotografie zde.

Při příležitosti Dne Země, který jsme si letos ve škole připomněli již v pátek 20. 4. 2018, se uskutečnil jarní sběr papíru. Třídy se zapojily s enormním nadšením, protože se nám podařilo naplnit 4 obrovské kontejnery. Ty byly za přispění statných a šikovných deváťáků během dopoledne plné novin, letáků, kartonů, knih a krabic. Protože je použitý papír značně objemný, snažili jsme se vyplnit každé místečko v kontejneru, aby nezůstal ani jeden papírek nazmar. Soutěž tříd měla své jednoznačné vítěze – na 1. stupni byla nejaktivnější třída 4. A, která za odměnu pojede na vystoupení taneční skupiny Mighty Shake. Na druhém stupni pokořila starší žáky třída 6. B, jež si svou aktivitou vysloužila návštěvu Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili. Získali tak cennou zkušenost, že chovat se odpovědně k přírodě se vyplatí!

Jako každý rok se naše škola přidala 20. 4. 2018mezinárodnímu Dni Země, který se za poslední roky stal jedním z největších svátků, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Letošní rok se naše škola rozhodla oslavit tento den věnovaný Zemi tak, že si na vlastní kůži uvědomíme krásu naší planety, že jsme její nedílnou součástí, že je potřeba žít v souladu s přírodou, ne proti ní…Každý ročník tak na dané téma (př. les, voda, rybník, maloplošné chráněné území v okolí školy, recyklace a třídění odpadů, ohrožené druhy zvířat na planetě Zemi, problematika dopravy ve Veverské Bítýšce, jaro v přírodě, …) pomocí jednotlivých stanovišť upevnil a rozšířil znalosti o přírodě, uvědomil si sílu a vliv lidské činnosti na přírodní základ planety Země. I díky pěknému počasí se tento den vydařil. Na závěr jsme přírodě v okolí Veverské Bítýšky pomohli také tím, že jsme opět po roce některá místa uklidili. Den Země by měl být okamžikem, kdy si máme připomenout to, že patříme této Zemi, ne ona nám… Fotografie zde.

Dne 6. a 7. 4. 2018 žáci naší školy odehráli čertovskou pohádku „S čerty nejsou žerty“. Představení odehrály obě dvě skupiny v 18h vždy před plným hledištěm kulturního domu. Děti nacvičovaly dvakrát týdně v odpoledních hodinách cca 4 měsíce a jejich píle a čas a také nadšení bylo odměněno velkým potleskem. O týden později, jako i minulý rok, předvedli své skoroprofesionální umění také v KD v Chudčicích. Odměnou jim byl upřímný dlouhý potlesk a občerstvení.

Video 1. díl – https://www.youtube.com/watch?v=fbC6EVg5tc4

Video 2. díl – https://www.youtube.com/watch?v=DE-AY2iAZz8

Video 3. díl – https://www.youtube.com/watch?v=46u95z2-tDk

Měsíc únor byl ve znamení lyžařského kurzu. A protože se lyžování těší stále větší oblibě a naši žáci měli o LVK velký zájem, zorganizovalo vedení školy letošní lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou ve dvou turnusech. Ve dnech 17. – 24. 2. 2018 jeli žáci 7. – 9. ročníku a o týden později, tedy od 24. 2. – 3. 3. 2018 byl kurz určen pro žáky 4. – 6. ročníku. Kurzu se zúčastnilo celkem 75 dětí (45 v prvním termínu a 30 ve druhém). Ubytování bylo tradičně zajištěno v horském hotelu Žižkova bouda. Hned první den byli žáci rozděleni do družstev podle svých schopností a dovedností. Ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se postupně seznamovali s tím, co lyže dokáži. Trénovali poctivě celý týden velmi intenzivně a díky výborné výuce paní učitelky Hemalové se všichni naučili základům lyžování. Ostatní žáci, kteří už lyžovat uměli, své dovednosti zdokonalovali pod vedením instruktorů v celém lyžařském středisku, které nabízí mnoho kilometrů kvalitně upravených sjezdovek všech obtížností. Co se naučili, měli možnost ukázat ve čtvrtečním závodu v super obřím slalomu. Všichni naši nadějní lyžaři závod dokončili, a tak se stali sami nad sebou vítězi. Letos nám počasí dopřálo ideální sněhové podmínky. V prvním týdnu bylo krásné slunečné počasí s jasnou oblohou bez mráčků. Během čtrnácti dnů nám paní zima předvedla, že měsíc únor dokáže být velmi mrazivý. Mrazivého počasí si obzvlášť užili naši nejmenší lyžaři v druhém turnusu. V Krkonoších se všem moc líbilo a už se těšíme na příští lyžařský kurz! Velká fotogalerie zde.

14. 2. 2018 se naši deváťáci zúčastnili výstavy v Technickém muzeu. Výstava nazvaná Rytíři nebes byla věnována československým letcům, technikům a veškerému personálu, kteří za 2. světové války působili v RAF (Královské letectvo britských ozbrojených sil). Výstava byla unikátní v tom, že zde byl úplný výčet 2500 československých příslušníků RAF, věnovala se také ženskému pomocnému leteckému sboru (WAAF). K nahlédnutí byly také osobní předměty letců, oblečení velitelů, přehled jednotlivých perutí, ve kterých působili českoslovenští letci. Díky této výstavě si žáci 9. třídy doplnili učivo o 2. světové válce a připomněli si hrdinství všech, kteří bojovali za svobodnou republiku. Fotografie z výstavy zde.

Ve dnech 22. 1. a 23. 1. 2018 naši sedmáci navštívili středisko volného času Legato v Brně Kohoutovicích, kde pro ně byl přichystán vzdělávací program zaměřující se na prevenci Kyberšikany. Program začal diskuzí o komunikaci na internetu, hlavní důraz byl kladen na sociální sítě – její negativní a kladné stránky. Poté se žáci rozdělili do 7 skupin, ve kterých analyzovali příběhy (každý příběh znázorňoval 1 druh kyberšikany, od provokování po pronásledování). Každá skupinka měla za úkol svůj příběh divadelně ztvárnit a najít nejlepší druh řešení daného problému. Po každé scénce následovala diskuze, kde zbytek třídy společně s lektorkou okomentoval, zda skupina zvolila ten správný způsob řešení. Po celou dobu programu lektorka upozorňovala na právní aspekty situace, normy a pravidla používání sociálních sítí. Během programu se žáci seznámili s tím, co je to kyberhygiena a jak kyberšikaně předcházet. Celé dopoledne bylo pro sedmáky velmi poučné. Fotografie zde.

V neděli 21. 1. 2018 uspořádala naše škola v sále KD Maškarní karneval. Sešla se pestrá směsice kostýmů, od veverek, přes Spidermany, zombie, skřítky, víly, až k princeznám, čertům, kuchtíkovi, želvám Ninja nebo upírovi. Karneval začal tanečním vystoupením žáků 6. B a družiny. Celé odpoledne moderoval bývalý žák naší školy Petr Tichoň, poděkování si zaslouží žáci devátých tříd, kteří pomáhali při soutěžích a tanečkách. Součástí karnevalu byla i bohatá tombola, hlavní cenou byl úchvatný dort ve tvaru masky. Tři hodiny utekly během zajímavého programu jako voda, děti se mohly vyfotit ve svých maskách v připraveném fotokoutku nebo s maskotem školy – veverkou. Přes dvě stovky návštěvníků svědčí o vzrůstající popularitě této akce a těšíme se v příštím roce opět na viděnou. Fotografie zde.

V sobotu 20. 1. 2018 proběhl v sále Kulturního domu již 4. ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. Žáci byli odměněni velkým potleskem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek ze školního plesu bude výhradně použit pro žáky školy na celoškolní akce. Na závěr chceme poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění plesu, ale i těm, kdo přispěli do bohaté hry o ceny, a také Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit školu. Na shledanou na příštím již 5.ročníku školního plesu! Fotografie z plesu naleznete zde. Video z předtančení zde.

Stalo se již tradicí , že naše škola vítá zimu v terénu. V den zimního slunovratu 21. 12. 2017 se všechny třídy vydaly uvítat první zimní den. V okolí Veverské Bítýšky na každou třídu čekal zajímavý turistický okruh se společným cílem, tím byla hájenka Na Hlince v blízkosti obce Hvozdec, kde si naši žáci mohli u ohně opéci špekáček, doplnit síly teplým čajem a dopřát si chvíli klidu v předvánočním shonu. Třídy druhého stupně se navíc po cestě seznámily se základy geokešingu. Lehce posněžená krajina nás všechny navnadila na blížící se vánoční svátky a dny volna. Zimo vítej….. Fotografie zde.

Stejně jako v předchozím roce jsme se v adventním čase sešli na vánočně vyzdobeném školním dvoře. Na pódiu se v podvečer 8. 12. 2017 vystřídali v krátkých vystoupeních postupně žáci naší školy. Přestože příprava a organizace zkoušek i samotného vystoupení s tolika účinkujícími byla velmi náročná, vše se podařilo na jedničku. Program byl pestrý, jednotlivá vystoupení byla dobře připravená a děti byly naprosto úžasné. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních kulturních akcí. Poslední píseň „Tichá noc“ zazpíval pan Helán se svoji kolegyní a celým školním sborem. Tato společně zazpívaná koleda byla krásným zakončením celého večera a vyjádřením naplnění cíle celé akce – setkat se, strávit společně čas a přispět ke vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků z naší keramické dílny a z hodin pracovních činností. Bylo podáváno občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde.

V úterý 5 12. 2017 naši školu navštívil Mikuláš s anděly a dokonce i čerty. Mikuláš byl samozřejmě jen jeden, andělé dva, zato čerti se sešli hned tři. Při pohledu na ně měli snad i dospělí strach. Andělé měli v košíčku spoustu sladkostí a vyrazili do tříd, kde už na ně čekaly děti. Protože prvňáčci byli hodní, tak ani strašení čertů nebylo potřeba. Za básničku nebo písničku, kterou měl každý z nich připravenou, dostaly všechny děti sladkou odměnu. Ve vyšších ročnících už čerti nebyli tak hodní, zvlášť na zlobivé děti. Všem se Mikuláš, andělé i čerti líbili a těšíme se, jestli i příští rok k nám tato vzácná návštěva zavítá. Fotografie zde.

Rok se blíží ke konci a začíná advent… Děti z 6. B, 7. A a 7. B si k této příležitosti v pracovních činnostech vytvořily adventní věnečky, které si odnesly do svých domovů, aby si v neděli zapálily první svíčku… Fotografie 6. B, fotografie 7. A, fotografie 7. B

V závěru listopadu, 28. 11. 2017, se naši sedmáci vypravili do Brna dobýt kdysi slavnou vojenskou pevnost Špilberk. Muzeum města Brna pro školou povinné děti připravilo velmi zajímavou i zábavnou výstavu nazvanou Stavba jako Brno. Výstava pojednávala o historii stavebních řemesel a o tom, jak rostlo Brno. Žáci se seznámili s organizací středověkých řemesel jako je tesař, kovář, kameník, cihlář, vápeník aj. Poznali materiály, se kterými tehdy řemeslníci pracovali a pochopili význam cechů v tomto historickém období. Formou hry si vyzkoušeli skládat cihlové vazby. Návštěva Špilberku se povedla. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výstava Jeden kmen, která vyprávěla o životě i válkách divokých skřetů z kmene Snaga, známých z příběhů J. R. Tolkiena. Fotografie zde.

Naši školu navštívila dne 29. 11. 2017 cimbálová kapela RÉVA ze Zlína, která svým vystoupením zpestřila žákům 1. a 2. stupně školní dopoledne. Koncert se konal ve víceúčelovém sále a byl rozdělen na 2 části. Koncert pro žáky 1. – 6. třídy byl zaměřen na Vánoce. Děti se seznámily s nástroji, zazpívaly si vánoční koledy, sledovaly průvodní slovo a se zájmem odpovídaly na soutěžní otázky, které se týkaly vánočních zvyků a tradic. Potleskem doprovázely hudebníky a na závěr si i zatančily. Žáci 7. – 9. třídy poslouchali skladby B. Smetany, ale i písně lidové a písně z muzikálů. Koncert se dětem velice líbil. Fotografie zde.

Dne 3. 11. 2017 se konal den otevřených dveří na SŠ a ZŠ v Tišnově. Žáci 8. A a 9. A se mohli podívat do prostorů praktické výuky pro obor mechanik zemědělských strojů, kde se seznámili s širokou nabídkou možností výuky, prošli si autodílnou, kovárnou, od stávajících studentů získali odpovědi na své dotazy a dokonce si prakticky (dívky nevyjímaje) vyzkoušeli ovládání zemědělských strojů. Možnost prohlédnout si techniku a dílny uvítali všichni ti, kteří právě přemýšlí o výběru vhodného povolání. Fotografie z tohoto dne zde.

1. 11. 2017 navštívili žáci 6. A a 6. B laboratoř Bioskop při Masarykově universitě, v letošním roce to byl výukový program o zkoumání buněk. Dle pravidel bezpečnosti práce jsme všichni oblékli pracovní pláště a po úvodním shrnutí učiva jsme se pustili do praktického pozorování a zkoumání buněk cibule, lístků měříku a také kultivace mikroorganismů z různých povrchů. Vědecká činnost nás velmi bavila a navedla k přemýšlení o budoucím povolání v  biologické laboratoři. Ve škole jsme výsledky měření v rámci laboratorní práce celkově vyhodnotili a zjistili, kde se nachází velké množství bakterií a plísní a jak tedy dodržovat zásady správné hygieny. Fotografie zde.

16. 10. 2017 na naší škole proběhl již 12. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, který je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol, které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 21. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 shlédli žáci třídy 9. A stálou výstavu gotického umění v Moravské galerii,  na Moravském náměstí v Brně. Rozšířili si své znalosti o gotice, upřesnili představy o životě, o síle a úloze umění, o roli soch a obrazů ve společnosti v období středověku. Žáci si také blíže prohlédli a ujasnili znaky gotické architektury v Chrámu sv. Petra a Pavla, část interieru si také nakreslili.