Školní akce druhý stupeň – 2016/2017

V úterý 20. 6. 2017 a ve čtvrtek 22. 6. 2017 si naši žáci po celoročním napětí a soustředění ve školních lavicích mohli konečně pořádně zařádit a vydovádět v zábavním parku Bruno. Pod střechou toto brněnské centrum pro děti nabídlo řadu aktivit: trampolíny, tobogány, podzemní nory, lanovku, zábavu na vodě, temné bludiště, vždy vděčný autodrom a mnoho další zábavy. Každý si zde mezi atrakcemi našel svého favorita a užil si celé dopoledne plnými doušky. Tento dárek pro naše žáky uzavřel pro řadu z nich náročný školní rok a s menším předstihem jsme tímto uvítali blížící se letní prázdniny. Fotografie zde.

Ve středu 21. 6. 2017 proběhl na naší škole  projekt Poznáváme okolí. Každá třída za pěkného počasí poznávala okolí naší školy, Veverské Bítýšky a blízkých obcí. S mapou v ruce se jednotlivé třídy vydávaly na kratší či delší výšlapy, aby se seznámily s krásami zdejší krajiny, s místní historií, přírodními zajímavostmi a ověřily si svou orientaci v terénu. Nejmladší žáci poznávali okolí hradu Veveří, ti starší okolí Brněnské přehrady, oblast Podkomorských lesů a blízkých obcí (Braníškov, Tišnov, Hradčany, Moravské Knínice,..). Den se opět vydařil a těšíme se na příští rok, jak budeme poznávat další zajímavá zákoutí v okolí Veverské Bítýšky. Fotografie zde.

Dne 31. 5. 2017 jsme nasedli do autobusu a jeli jsme směr Jungle park (lanové centrum v Brně). V lese byla obrovská dráha s různými překážkami v korunách stromů. Všichni byli plní zážitků. Dále jsme se přesunuli na autobusovou zastávku a jeli do brněnské ZOO. Zvířata byla hezká. Nejvíce se nám líbili lední medvědi. Další zastávkou byla přehrada, která osvěžila několik našich otužilců. Pak následovala zpáteční cesta parníkem do Veverské Bítýšky. Výlet se všem moc líbil a paní učitelky byly suprové! Fotografie zde.

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 vyrazil z Bítýšky do brněnského studia České televize luxusní dvoupatrový autobus plný dětí ze 3. A a 7. A. Tyto třídy totiž zvítězily ve sběru papíru a exkurzi do České televize dostaly jako odměnu. Pro děti byla prohlídka nových prostor studia velkým zážitkem, možnost posadit se ke stolku, od kterého se moderují podvečerní Zprávy z regionů i s ukázkou čtecího zařízení, hned tak něco nepřekoná. Stejně jako možnost vyzkoušet si pultíky, za nimiž stojí soutěžící AZ-kvízu, vyfotit se u kuchyňského ostrůvku, kde se vaří, pečou a smaží veškeré dobroty, které diváci vídají v Sama doma či v Dobrém ránu. Zatímco dívky nejvíce ocenily možnost nakouknout do kostyméren a maskéren, chlapci si nadšeně užili možnost prodiskutovat technické parametry kamer, osvětlení a ukázku střihačského umění. Jako bonus průvodkyně dětem prozradily, že brněnská ČT chystá letošní vánoční pohádku. Fotografie z odměny si prohlédněte zde.

Dne 14. 6. 2017 naše škola uspořádala 3. kolo pěvecké soutěže 2. stupněSuperstar 2017. Letošní kolo bylo zastoupeno nejen dívkami, ale svůj hlas předvedli také chlapci. Celkem bylo 8 hudebních vystoupení. Někteří žáci měli kromě zpěvu nacvičenou také krásnou choreografii, která podtrhla text písně. Celou soutěží nás prováděli moderátoři a zvukaři – žáci 8. a 9. ročníku. Nakonec porota rozhodla takto:

1. místo Tereza Kolářová Skyfall

Adele

2. místo Nikola Novotná

Eliška Kolstrunková

My Heart Will Go On

Celine Dion

3. místo Iva Volánková

Pavlína Králiková

The Lazy Song

Bruno Mars 

Tímto jim velice blahopřejeme! Fotografie zde.

Ve dnech 6. a 7. 6. 2017 se přes 60 žáků bavilo na dvoudenním výletě na Dolní Moravě. Pod hřebenem Králického Sněžníku se proletěli po Stezce v oblacích, pokochali se krásnými výhledy na údolí řeky Moravy a řada z nich překonala své obavy z výšek. Zpátky na zem všechny výletníky svezla čtyřsedačková lanovka, pak už na ně čekal zákusek v podobě řady aktivit: Mamutíkův vodní park, lanové centrum, adrenalinová věž, velká trampolína a podvečerní bobová dráha. Druhý den žáci nahlédli do historie pohraničního opevnění budovaného před druhou světovou válkou a to díky návštěvě tvrze Hůrka na kraji města Králíky, kde se při prohlídce žáci dostali až 55 m pod zemský povrch. Nabitý program uzavřel výšlap na Mariánský kopec, kde majestátně nad okolní krajinou stojí klášter Hedeč na Hoře Matky Boží. Sladkou tečkou pro řadu z nich byla návštěva cukrárny v Králíkách. Výlet se vydařil, žáci si aktivity užívali plnými doušky a těšíme se opět na další školní rok a další zajímavé zážitky… Fotografie zde.

Ve čtvrtek 1. 6. 2017, tedy v den, kdy slaví všechny děti svůj svátek, se opět po roce rozezněly tóny olympijské hymny a celá škola se sešla na fotbalovém hřišti při příležitosti každoročního konání Olympijského dne. Všichni žáci soutěžili ve vlastnoručně vyrobených dresech, jejichž kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena odbornou porotou. Letos se nejvíce líbily dresy třídy 1. A a 8. A. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu – kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě,skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Počasí vyšlo a byl krásný slunečný den. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními vítězi se stala třída 4. B na prvním stupni a na druhém stupni zvítězili žáci družstva 7. B. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách poprvé zazněla i školní hymna, kterou složily sestry Maruška a Kamila Konečné. Hymna se všem moc líbila. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony a těšíme se na příští rok.
Fotografie zde.

Ve středu 17. 5. 2017 druhé a šesté třídy opět navštívili hasiči ve druhém bloku povídání a názorných ukázek, jak se správně zachovat při nebezpečí ohně.
Jako první co děti naučili bylo, co znamenají 3 druhy houkání sirény a aktivně si to děti předvedly pomocí mexické vlny a houkání. Moc se jim to dařilo. Potom se hasiči zaměřili na způsob evakuace, a co se má z domu vzít s sebou do kufru. Napřed děti diktovaly věci, které by si vzaly a hasiči vše kreslili do kufru na tabuli. Na závěr vše protřídili a děti byly překvapené, že jim v kufru mimo jiné zůstaly pastelky a omalovánky a samozřejmě mobil a tablet. Na závěr si děti zopakovaly správná telefonní čísla pro zavolání pomoci, jak hlásit požár do telefonu, rozdíl mezi dobrým a zlým ohněm, jak se zachovat pokud ucítím v pokojíčku dým, … A úplně na konec si předvedly, jak se uhasit, když nám začne hořet oblečení. Děti předvedly válení po zemi, což bylo správně, ale hasiči je upozornili na ruce, kterými si mají chránit obličej. Děti se už těší na třetí setkání, ve kterém je čeká prohlídka hasičské techniky. Fotografie zde.

Dne 12. 5. 2017 se žáci 8. A zúčastnili výukového programu ve středisku pro enviromentální vzdělávání Lipka v Brně. Program nazvaný „Jako prase v žitě“ žáky seznámil s problematikou chovu domácích zvířat. Žáci si na úvod ujasňovali, co znamená žít a mít se „Jako prase v žitě“, vyjadřovali ve skupinkách své postoje k různým způsobům využívání zvířat a dozvěděli se o historii domestikace a o divokých předcích dnešních hospodářských zvířat. Kreslený film „Meatrix“ poukázal na současný stav chovu hospodářských zvířat. Na vlastní kůži si vyzkoušeli principy intenzivního velkochovu. Program vedl žáky k zamyšlení nad původem našich potravin a k zodpovědnému chování. Fotografie zde.

Recitační soutěž 2. stupně proběhla ve čtvrtek 18. 5. 2017. Zúčastnilo se jí 18 žáků. Rozhodnout o vítězi recitační soutěže nebylo jednoduché.  Dvě dívky recitovaly své básně s tak výborným přednesem, že jsme se tentokrát rozhodli udělit dvě první místa. Děkujeme všem recitátorům za účast a zodpovědný přístup a výhercům blahopřejeme.

1. místo Magdaléna Heroudková Tereza Helánová
2. místo Adéla Šenkýřová Markéta Homoláčová
3. místo Natálie Perková  

Ve středu, 3. 5. 2017 jsme se zúčastnili exkurze v čistírně odpadních vod v Modřicích, Brno. Když jsme dorazili do areálu ČOV, už na nás čekala paní z vrátnice s reflexními vestami. Poté, co jsme si oblékli vesty, přišel sympatický muž, který se nám představil jako dnešní průvodce a seznámil nás s tamními pravidly. Vstoupili jsme do rozsáhlého komplexu. První, co jsme viděli, byly nádrže špinavé vody, kde nám pán popisoval a různě vysvětloval princip a koloběh vody v čističce. Také jsme se dozvěděli, že tento komplex nečistí vodu ,,pouze“ z celého Brna, ale i z okolí jako je např. Kuřim, Ostopovice a Moravské Knínice… Dokonce jsme zjistili, že byla do provozu uvedena v roce 1961. Po podrobném výkladu, jsme se přesunuli k česlům. Kde se z vody vybíraly největší nečistoty. Následovalo mnoho zajímavých a ne moc voňavých míst. Přesvědčili jsme se, že tato práce není procházka „růžovým sadem“. Exkurze nám dala to, že každá práce má jistý smysl a dělat se musí. Natálie Perková, Tereza Helánová Fotografie zde.

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se žáci 9. A zúčastnili výukového programu nazvaného Milada Horáková. Skrze hru se seznámili s atmosférou totalitní doby po roce 1948 a s pohnutým osudem Milady Horákové – poslankyně, právničky, bojovnice za lidská práva, kterou 27. června 1950 nechali popravit představitelé KSČ na základě zinscenovaného soudního procesu. Atmosféru tohoto soudu žáci prožili na vlastní kůži, každý žák zastával určitou roli v soudní síni (soudci, soudci z lidu, obhájci a žalobci, postava Milady Horákové (tu si žáci pojmenovali Kamila), svědci, novináři … okusili tak atmosféru strachu, zastrašování a manipulaci s fakty. Na závěr soudního přelíčení se četl dopis, který Milada Horáková napsala své rodině den před svou popravou. Program nás vedl k zamyšlení nad absurditou doby, ve které vyrůstali naši rodiče, ale i k tomu, že je stále na světě řada zemí, kde jsou porušována lidská práva… Fotografie zde.

 pátek 21. 4. 2017 v „předvečer“ Dne Země naši šesťáci navštívili středisko Lipka v Brně, aby se zúčastnili výukového programu Půda není nuda. Žáci si zopakovali z jakých složek se skládá půda, prozkoumávali vzorky půdy, jednotlivé části pozorovali pod mikroskopem, dokazovali přítomnost vody a vzduchu v půdě. Seznámili se, i díky venkovnímu experimentu, s problematikou půdní eroze. Na zahradě odchytávali drobné půdní živočichy, pozorovali je lupou a pomocí klíče určovali jednotlivé bezobratlé živočichy a zamýšleli se nad vzájemnými vztahy mezi nimi a jejich významem. Díky tomuto programu si naši žáci znovu uvědomili nezastupitelnou roli půdy na naší planetě a pochopili rizika působení člověka…. Fotografie zde.

V pondělí 10. 4. 2017 v ranních hodinách přijela hudební skupina Forest Gump do naší školy, aby naše děti z 2. stupně, seznámila s kariérou, slavným životem a skladbami skupiny The Beatles. Vše navazovalo na výchovné koncerty The Beatles v předchozích letech. Děti nejen pozorně poslouchaly, ale nakonec si zazpívaly společně píseň Let it be = Nech to býtFotografie zde.

Ve dnech 11. – 18. 2. 2017 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou. Dočasným domovem pro 48 dětí a instruktory se stal horský hotel Žižkova bouda. Letos nám počasí dopřálo ideální sněhové podmínky, a tak nám nic nebránilo vrhnout se do trénování oblouků. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev podle svých schopností a dovedností. Pro některé to bylo úplně první představení na sjezdovkách. Nikoho však premiéra nebolela a spokojené výrazy žáků hovořily za své. Během týdne nám příroda představila všechen svůj um a připravila nám nádherné slunečné počasí s jasnou oblohou bez mráčků. A proto všichni lyžovali jako diví, aby vše mohli zúročit v pátečních závodech v super obřím slalomu. V Krkonoších se všem moc líbilo a už se těšíme na příští lyžařský kurz!
 Zážitky a dojmy našeho žáka a nadějného lyžaře Davida 
„V týdnu od 11. do 18 února tohoto roku pořádala naše škola LVK v Krkonoších. Mezi účastníky kurzu jsem byl i já, naprostý lyžařský začátečník. Z Bítýšky jsem odjížděl plný obav: „Naučím se lyžovat? Zvládnu to všechno bez úrazu?“ To všechno se mi honilo hlavou na poměrně dlouhé cestě autobusem. Ještě štěstí, že ostatní byli plní elánu a nadšení, a tak jsem pomalu začínal věřit, že vše zvládnu. Snažil jsem se vnímat ubíhající cestu – Svitavy, Hradec Králové a to už jsme se blížili pomalu, ale jistě k cíli naší cesty. S kilometry přibývalo i množství sněhu. A najednou ti zkušenější zakřičeli: „Už jsme tady!“ A opravdu – autobus zastavil a my jsme pomalu vystoupili ven. Před námi se otevřelo srdce Krkonoš – Pec pod Sněžkou a její charakteristické boudy – a jedna z nich, Žižkova bouda, se stala na týden našim domovem.
První okamžiky na lyžích byly krušné – byl jsem víc na zemi, a proto se mé zoufalství stupňovalo. Ale nebyl jsem jediný, komu to nešlo a to mi dodávalo odvahu a chuť bojovat. S každým sjetím kopce jsem byl lepší a lepší a současně vzrůstalo i mé nadšení – „Už začínám lyžovat!“ Druhý den jsem s nadšením připínal lyže a po celou dobu výcviku jsem se snažil dělat všechno tak, jak nám paní učitelka radila a osvědčilo se to. Každým dnem jsem se zdokonaloval.
Týden na horách nebyl ale jen o lyžování. Nedílnou součástí byly i společné večery, které připravovali postupně žáci jednotlivých tříd – hráli jsme různé hry, tančili, no prostě jsme se dobře bavili. Ani jsem si neuvědomil a byl tu pátek – závody a večerní párty. Své lyžařské umění jsem zúročil ve slalomu – bylo mi jasné, že nebudu první, ale nechtěl jsem být ani poslední. Bojoval jsem, jak jen to šlo, a skončil jsem v polovině závodníků. Byl jsem sám se sebou spokojený – naprostý začátečník a teď patřím mezi lyžaře!
No a večer? Ten musel být přece také super, vždyť jsme se všichni lépe poznali, byli jsme schopni si navzájem pomoci a společně se bavit. A tak i naše poslední závěrečná stála za to. Zatancovali jsme si a dobře jsme se bavili. Nikomu se nechtělo jít spát, ale hodiny byly neúprosné. Naposledy jsme se zavrtali do postelí a usnuli jsme. Ráno se nikomu nechtělo vstávat, natož odjíždět. Naposledy jsme se rozhlíželi po vrcholcích hor, loučili jsme se pohledem na Sněžku a známé lyžařské terény.
Když jsem sedal do autobusu, honilo se mi hlavou: „Za rok tady zase na shledanou! Bylo tu krásně a rád budu vzpomínat!“ David Nečas, VII. A
Fotografie z kurzu zde, nebo kliknutím na naše lyžaře 🙂 Fotografie ze závěrečných závodů zde.

Dne 8. 2. 2017 naši sedmáci navštívili středisko volného času Legato v Brně Kohoutovicích. Zúčastnili se dějepisného výukového programu nazvaného Václav a Boleslav. Učivo známé ze školních lavic si žáci prožili na vlastní kůži. Pomocí živých obrazů, krátkých scének se vžívali do postav prvních Přemyslovců, nahlédli do složitých rodinných vztahů našeho prvního vládnoucího rodu. Sedmáci tak měli možnost vytvořit si komplexnější pohled na složité období počátků české státnosti a pochopit neúprosnou dobu raného středověku. Fotografie zde.

Ve středu 1. 2. 2017 se naši deváťáci zúčastnili výukového programu ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka (pracoviště Rozmarýnek v Brně Jundrově). Program, nazvaný Hořká chuť čokolády, seznámil naše žáky s tím, jak probíhá pěstování a následné zpracování kakaových bobů, ale hlavně informoval o problematice dětské práce na kakaových plantážích. Žáci se vžívali do osudů dětských „dělníků“ a hledali možnosti, jak řešit tento celosvětový problém: například podporou společností jako je Fair Trade nebo tzv. „adopcí na dálku“ . Program měl žáky vést k zamyšlení, že i oni mohou tím, co si vloží do nákupního košíku, ovlivnit život dítěte daleko od nás… Fotografie zde.

V pátek 28. 1. a v sobotu 29. 1. 2017 uvedla ZŠ Veverská Bítýška pohádkový muzikál plný písniček, kouzel a zpívajících i tancujících „herců“ – žáků této školy – Na Veveří straší… Diváci shlédli starý známý příběh v novém kabátě. Příběh dětí, které se snaží mít svou klubovnu na hradě, byl zasazen do oblasti naší krásné Veverské Bítýšky a hradu Veveří, kde straší starý rytíř Veverka se svou dcerou Leontýnkou. Dětem se pomocí skřítků a duchů hrad opravit podaří. V muzikálu zazněla spousta písniček jako Hajný je lesa pán, V naší ruině straší, Skřítkové tesaři a mnohé další v podání dětí ZŠ Veverská Bítýška. Celé divadelní představení se začalo nacvičovat v polovině září a děti do celé akce byly tak ponořeny, že jim nevadilo nacvičovat v brzkých ranních a také v pozdějších večerních hodinách necelého půl roku. Výsledkem byl krásný zážitek pro rodiče, prarodiče a také širokou veřejnost. Odměnou pro děti byl dlouhý potlesk obecenstva a pocit dobře odvedené práce. Fotografie zde.

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který připadá na 27. ledna, se naši deváťáci zúčastnili 26. 1. 2017 výukového programu Holokaust v centru volného času Labyrint v Brně Bohunicích. S pomocí divadelních technik si prožili příběh jedné romské rodiny během druhé světové války, seznámili se s termínem holokaust, co znamenal pro jednotlivé etnické skupiny lidí, s jejich prožitky a osudy. Doplnili si tímto učivo dějepisu o autentické příběhy lidí v období 2. světové války. Fotografie zde.

V sobotu 21. 1. 2017 proběhl v sále Kulturního domu již 3. ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. Na polonézu navázala pasáž s moderní hudbou a aktéři byli odměněni velkým potleskem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek ze školního plesu bude výhradně použit pro žáky školy na celoškolní akci. Na závěr chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zajištění plesu, ale i těm, kdo přispěli do bohaté tomboly, a také Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit školu. 3. školní ples skončil, a na shledanou na příštím školním plese! Fotografie z plesu naleznete zde.

V době předvánočního shonu a nastupující únavy ze školních lavic se 21. 12. 2016 celá škola zapojila do projektu Vítání zimy. Vyzbrojeni špekáčky a dobrou náladou se žáci naší školy, po třídách, vydali po různých trasách uvítat nádherně sněhem vymalovanou krajinu nad Veverskou Bítýškou, aby se opět sešli na návrší v obci Lažánky, zde se ohřáli u ohně, opekli svůj masitý klenot, popili teplý čaj a podělili se o zážitky ze sněhového dovádění. Zimu tímto všichni poctivě uvítali a teď už na dveře klepou vánoční prázdniny…. Fotografie zde.

V pondělí 19. 12. 2016 se uskutečnila tradiční soutěž ve skoku vysokém „Vánoční laťka“, kterou pořádá Gymnázium Tišnov. Naši školu reprezentovali v kategorii mladší žáci David Nečas, Tomáš Sattler. Mladší žákyně Markéta Homoláčová a Veronika Sattlerová, ve starších žákyních Eliška Jurdáková a Nikol Novotná a starší žáci Vladimír Kozina a Lukáš Zounek. Ve velmi vyrovnaném souboji jsme obsadili, společně s tišnovským gymnáziem, krásné 3. místo. V soutěži jednotlivců se umístila na 3. místě Eliška Jurdáková výkonem 135 cm, 3. místo obsadil i Lukáš Zounek (155 cm) a na 2. místě skončil Vladimír Kozina, který výšku 155 cm překonal na první pokus. Závody proběhly v klidné a pohodové atmosféře a tak jsme kromě cen přivezli i trochu předvánoční atmosféry. Všem závodníkům gratulujeme k osobním výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie si prohlédněte zde.

V pondělí 19. 12. 2016 se žáci 8. A zúčastnili výukového programu Velká francouzská revoluce (Brno – centrum Legato), který měl jejich znalosti o této významné dějinné události nejen doplnit (seznámení s významnými postavami revoluce a s jejich tragickými osudy, program vedl k zamyšlení nad významem a odkazem francouzské revoluce), ale měl je také seznámit s jinými metodami, než s jakými se setkávají u nás na škole. Během dopoledního programu řešili převážně skupinové úkoly, učili se skupinové spolupráci, vyzkoušeli si metodu dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky. Fotografie zde.

Jeden den, 8. 12. 2016, strávili žáci 8. a 9. ročníku ve Vídni, hlavním městě Rakouska. Cílem bylo seznámit se s památkami a místy, o kterých se učíme ve škole, tj.Schonbrunn a park, Hofburg, Rathaus, Stephansdom, Hundertwasserhaus, orloj atd. Průvodce žáky informoval i o dalších místech, kde by bylo možno užitečně strávit čas v tomto městě. Dětem se poznávací výlet líbil, byli spokojeni i s tím, že si mohli sami projít centrum Vídně, koupit maličkost a ochutnat některou z typických sladkostí na vánočních trzích. Fotografie k prohlédnutí zde.

V adventním čase jsme se sešli na vánočně vyzdobeném školním dvoře, kde 9. 12. 2016 proběhlo „Předvánoční zastavení“ v podání žáků naší školy. Na pódiu se v krátkých vystoupeních postupně vystřídali žáci naší školy. Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce (nejen dětí, ale i paní učitelek). Za což jim patří velký dík. Na závěr zazpíval jako host s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán, který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních kulturních akcí. Děkujeme Vám, pane Helán! Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků z naší keramické díly a z hodin pracovních činností a taky občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat. Fotografie zde.

Dne 6. 12. 2016 se naši šesťáci vypravili po stopách mamuta přímo do pavilónu Anthropos v Brně Pisárkách, aby si doplnili a oživili své znalosti z období pravěku, se kterým se letos seznámili v dějepisu. Díky skvělé paní lektorce se naši žáci dozvěděli řadu zajímavostí z tohoto dějinného období, vyslechli detaily ze života našich předků (zejména o životě člověka neandrtálského), nahlédli do světa mamutího života a viděli řadu nálezů zejména z našich významných archeologických lokalit. Fotografie z Anthroposu si prohlédněte zde.

V pondělí 5. 12. 2016 navštívil, jako již tradičně, naši školu Mikuláš se svou družinou. Již od rána byli žáci jako na trní a netrpělivě očekávali každé zarachocení řetězu. Během dopoledne se Mikuláš s anděly a čerty opravdu ukázal a navštívil každou třídu. Děti zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, čerti pokárali zlobivce a andělé rozdali sladkosti.
Naši deváťáci, kteří si na tuto akci připravili krásné masky, si zaslouží za jejich účast poděkování. Fotografie zde.

Poskytnout první pomoc a zachránit tak zraněným lidem život se ve středu 16. 11. 2016 naučili žáci V. A, V. B a VIII. A za účasti členů Českého červeného kříže, oblastního spolku Blansko, kteří za námi přijeli do školy. Žáci se dozvěděli nejdříve potřebné informace, jak se zachovat v kritických situacích, když narazí na někoho v ohrožení života, a jak komunikovat s dispečery záchranné služby. Poté si ve dvou hodinách mohli vše vyzkoušet prakticky, v modelových situacích. Záchranáři s sebou přivezli figurínu pro trénink nepřímé masáže srdce a umělého dýchání, děti se setkaly s ošetřením krvácení u dvou dobrovolníků z deváté třídy (ti se nechali věrohodně namaskovat umělou krví) a také si všichni vyzkoušeli uložit zraněného do stabilizované polohy. Žáci si ověřili, že práce záchranářů je velmi fyzicky náročná a odcházeli s dobrým pocitem, že by si v takových situacích věděli rady. Fotografie zde.

V úterý 8. 11. 2016 se žáci 6. B opět (stejně jako mnozí jiní žáci naší školy) mohli podívat do prostor Masarykovy Univerzity, kde probíhala v Bioskopu výuka přírodopisu na téma BUŇKA. Bílé pláště připomínaly čistotu prostředí i věděcké bádání. Prozkoumali jsme pokožku cibule, pozorovali buňky z našich úst a nebo jsme zkoumali lístečky měříku. Na závěr jsme měli příležitost ověřit si, že bakterie a plísně jsou všude kolem nás a tak jsme je hledali na podlaze, výtahu, klíčích a dokonce i na našich prstech. Po pár dnech jsme vzorky na plotnách vyhodnotili a přesvědčili se, jak nesmírně důležitá je hygiena. Závěrem bádání bylo i nutné přemýšlení u IQ testů, které si pro nás připravila Fakulta sociálních studií. Možná z nás nějací vědci opravdu jednou budou… Fotografie zde.

Aby si sedmáci doplnili znalosti o počátcích středověku v Evropě, vydali se 9. 11. 2016 do Brna, do Paláce šlechtičen, na výstavu pojmenovanou Poklady barbarů. Po úvodním slovu paní průvodkyně si žáci prohlédli nálezy šperků, keramiky, zbraní a kosterních pozůstatků, seznámili se se zvláštnostvi týkajících se kočovných Hunů, a pak se ve skupinkách vydali hledat záhadné symboly (runy) rozeseté po zemi. Runy následně podle klíče luštili, vyzkoušeli si středověké oděvy, práci kovorytců, poznávali minerály, ze kterých si staří germáni vyráběli amulety, skládali si lidskou kostru a každý si mohl zkusit vybavit hrob různými milodary. Všem se výstava líbila a těšíme se na další podobnou akci. Fotografie zde.

Ve středu 19. 10. 2016 hasiči z Veverské Bítýšky /paní Zuzana Coufalová a pan Vítězslav Schimmerle/ navštívili naše šesťáky a druháky s velice zajímavým naučným programem. U druháčků se děti nejdříve seznámily s plyšákem Hasíkem, který nemá rád hluk a křik, a slíbily mu, že budou potichu. Zopakovaly si důležitá čísla: 150 – kde 0 je rybník – HASIČI, 155 – kde 5 je vozíček – ZÁCHRANKA, 158 – kde 8 jsou pouta – POLICIE
S touto velice zajímavou pomůckou si pomocí starých mobilů vyzkoušely, jak se správně telefonuje o pomoc. Seznámily se s mimozemšťanem, kdy se Zuzka oblékla do hasičského obleku i s maskou a helmou – při zapnutém kyslíku mluvila na děti a ty opakovaly, co říká. Už se mimozemšťanů – hasičů nebude nikdo bát. Na závěr děti měly sledovat, jak Zuzka hraje scénku a potom ji přesně předvést. Byla to scénka ze života, co se opravdu může stát. Dítě spí v posteli a najednou ucítí kouř (vedle v pokoji hoří), sleze dolů z postele, strčí si triko na nos, a po kolenou leze ke dveřím /kouř se drží nahoře/, rozpálená klika dítě odradí dveře otevřít. Vrací se po kolenou k oknu, tam do pootevřeného okna zastrčí ručník nebo část oblečení a okno zavře /znamení pro hasiče, že v místnosti někdo je/. Nikam se neschovává ani pod postel ani do skříně, aby je hasiči našli. Scénku si děti přehrály a s nadšením vše vyprávěly doma. První rodiče již děkují za profesionální přístup hasičů. Děti již vědí, co dělat, až bude hořet. Děkujeme také našim hasičům a těšíme se na jarní pokračování. Fotografie zde.

V rámci školní soutěže ve sběru papíru byla nejlepší třída z prvního a druhého stupně odměněna výletem do brněnské DRFG Arény – známé spíše pod názvem Rondo. Ledovou plochu si v pondělí 10. 10. 2016 užili žáci V. A a o týden později 17. 10. 2016 žáci VII. A. Kromě samotné výuky bruslení, kterou si vzali na starost profesionální trenéři HC Komety Brno, čekal na žáky zajímavý program v podobě komentované prohlídky zázemí hokejové haly (divácká VIP zóna, kabiny videorozhodčích, šatny hráčů Komety Brno, stanoviště komentátorů). Žáci tedy měli možnost podívat se tam, kde hráči s trenéry rozebírají průběh zápasu a kam se běžní diváci a návštěvníci Arény nedostanou. Mladé hokejové fanoušky pak potěšila šance, podívat se, jak hráči extraligové Komety pilují své dovednosti při tréninku na ledové ploše. Pro obě třídy bylo toto sportovní dopoledne velmi pěkným zážitkem. Fotografie si prohlédněte zde.

17. 10. 2016 na naší škole proběhl již 11. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, který je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol, které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 22. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

Druhý ročník BĚHU KOLEM BÍTÝŠKY se uskutečnil v sobotu 24. 9. 2016. Počásí nám přálo, závodníků se sešlo opravdu hodně a tak se akce mimořádně vydařila. Tak zase za rok 🙂
Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a také se podívat na moc pěkné fotografie.

21. 9. 2016 naši šesťáci vyrazili směr Hvězdárna a planetárium Brno, aby si doplnili své znalosti o vesmíru a Sluneční soustavě. Poznatky z letošní výuky zeměpisu a přírodopisu dokonale okořenil pořad nazvaný Úžasné planety. Ve výpravném představení jsme nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy (kdy a kde se vzalo Slunce s planetami).Podívali jsme se na ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému… návštěvu Kraví hory jsem si navíc zpestřili prohlídkou venkovní expozice (dalekohledy, krasohledy, vážení planet, zvukovod aj.). Fotografie zde.

V pátek 9. 9. 2016 se všechny třídy naší školy byly podívat na výstavu věnovanou historii obce Veverská Bítýška, kterou zorganizoval obecní úřad. Děti zde viděly, jak se za posledních sto let proměnil prostor Na Městečku, zhlédly fotografie, jak se budovala škola (poničená požárem), k vidění byly také fotografie třídních kolektivů (ZŠ, MŠ), jak se z nedaleké obce Lažánky lanovkou dovážel kaolin a také se zavzpomínalo na čilý kulturní život obce v minulosti a železniční spojení s Kuřimí. Výstavu doplnily dřevěné plastiky Petra Groha a akvarely Petry Jirouškové. Fotografie zde.