Školní akce druhý stupeň – 2015/2016

Pátek 3. 6. 2016 byl pro naši základní školu významný den. Po roce se opět na fotbalovém hřišti rozezněly tóny olympijské hymny a celá škola se sešla při příležitosti každoročního konání Olympijského dne. Všichni žáci soutěžili ve vlastnoručně vyrobených dresech, jejichž kvalita byla na závěr patřičně zhodnocena odbornou porotou. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích, o tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. I přes původní nepříznivou předpověď nám počasí vyšlo a byl krásný slunečný den. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách si mohli letos poprvé zazávodit i rodiče a to hned v několika disciplínách. Své síly si mohli porovnat ve skoku přes švihadlo, překážkové dráze, slalomu s florbalovou holí a přetahování lanem. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony a těšíme se na příští rok.
Fotografie zde.

Slavit svátek dětí originálním způsobem pomohla zařídit maminka jedné naší spolužačky ze 7. třídy. Paní Renata Krejčí zareagovala na výzvu rádia Krokodýl a přihlásila naši třídu mezi zájemce o návštěvu vysílacího studia. Štěstí na sebe nedalo dlouho čekat a 1. 6. 2016 jme byli pozvaní přímo do strong>vysílání rádia KROKODÝL. Moderátoři Jirka Wiener a Tonda Kala nám ukázali moderní techniku nezbytnou pro vysílání, vysvětlili, jak se vybírají důležité informace pro řidiče do dopravního zpravodajství, viděli jsme zázemí odkud se do éteru line hlas nejposlouchanějšího rádia v Brně. Na závěr jsme si mohli sami vyzkoušet práci moderátorů, abychom se ujistili, že pro danou práci je třeba na sobě hodně pracovat, nemít ostych a být pohotový. Ještě jednou veliké díky všem, kteří nám darovali krásný zážitek z vysílání. Fotografie zde.

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se uskutečnil náš první školní výlet na 2. stupni. Jeli jsme se žáky 7. třídy a s některými žáky z 8. třídy. Těšili jsme se na sportovní výlet, kde zažijeme spoustu zážitků. Zavítali jsme na Vysočinu do obce Březová, kde jsme měli objednané dva programy – Pevnost Boyard a Army zone. Na místě jsme se rozdělili do předem dohodnutých skupin, ve kterých jsme pod vedením zkušených instruktorů plnili různé úkoly. Aktivity, kterých jsme se zúčastnili, byly například laser game, airsoft, lanová dráha, lezecká stěna a jízda na raftech. Všichni jsme si užili nabitý program a nikdo z nás se nenudil. Děkujeme, že jsme se mohli tak zajímavého výletu zúčastnit!
(zapsala Adéla Bešterová, žákyně 6. ročníku) Fotografie zde.

Dne 25. 5. 2016 se uskutečnila recitační soutěž žáků 2. stupně. Zúčastnilo se jí 22 recitátorů. Vybrat ty nejlepší bylo opravdu složité, a proto děkujeme paní učitelce Křížanové a Veselé, že zasedly v komisi.

1. místo Eliška Kolstrunková
2. místo Tereza Černá a Vendula Elizabeth Krejčí
3. místo Tereza Kolářová a Daniela Veselá

Všem výherkyním blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Dne 18. 5. 2016 se naše třída vydala na poznávací výlet do Bratislavy a na hrad Děvín. Navštívili jsme Slavín – památník obětem 2. světové války, bratislavskou dominantu – hrad, prošli jsme se městem a jeho malebnými uličkami a odpoledne přepluli lodí na Děvín.Kde jsme se seznámili s historií hradu, podívali se na soutok řek Moravy a Dunaje a seznámili se s historickými zbraněmi. Všude nám o památkách velice poutavě vyprávěla naše průvodkyně, paní Malíková, která nás provázela po celou cestu. Byl to velice vydařený den, výlet se nám líbil. (zapsali žáci 8. A) Fotografie z výletu neleznete zde.

Dne 12. 5. 2016 navštívila třída 9. A Rozmarýnek v Jundrově, kde se žáci zúčastnili programu Marihuana a konopí. Dozvěděli jsme se, že jedna látka je pro nás drogou, zatímco ta druhá významným materiálem pro technické využití. O léčivých účincích konopí jsme již slyšeli, ale velmi nás překvapila možnost využít konopí coby stavebního materiálu. Program byl velmi pestrý, od úvodního tématu o našich pocitech a názorech na užívání marihuany, přes legislativu a produkty konopí na veletrhu jsme se zábavnou formou pohádkového příběhu dopracovali k možným dramatickým koncům a k závažným účinkům této látky. Foto zde.

V pátek 22. 4. 2016  žáci naší školy  nezaháleli, přiložili ruku k dílu a pomohli tak přírodě odstranit vše, co do ní nepatří. Ekologicky laděný Den Země byl pro nás příležitostí uklidit široké okolí školy od papírků, plastových lahví, pneumatik, pohozených kovových částí, skla i jiných materiálů. Nasbírali úctyhodné množství odpadků a nejen to. Nejstarší žáci pomáhali s úklidem na eko-dvorku, jiní organizovali sběr papíru a další pomáhali, např. v knihovně. V krásně uklizené přírodě pak poznávali neznámé organismy, načerpali jarní energii, ale také si zahráli spoustu nových her. Budoucnost planety je v našich rukách, chraňme si ji! Fotografie naleznete zde.

Žáci 2. stupně naši školy si jako první ve středu 16. 3. 2016 prohlédli gotickou deskovou malbu Madony z Veveří na jejím novém místě v Diecézním muzeu v Brně. Národní galerie v Praze musela na základě soudního rozhodnutí vrátit tento obraz farnosti Veverská Bítýška. Farnost rozhodla o umístění tohoto vzácného díla v Diecézním muzeu u brněnské katedrály. Symboliku i umělecké ztvárnění obrazu přiblížil dětem pan farář z Veverské Bítýšky Marek Hlávka, kterému děkujeme za jeho ochotu a vstřícnost. Fotografie zde.

Poslední den před jarními prázdninami 26. 2. 2016 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž „Superstar“. Žáci 2. stupně se po 5. vyučovací hodině odebrali do tělocvičny, kde jsme tuto soutěž uspořádali. Hlavní cenou byl volný vstup do multikina Cinema City na jeden libovolný film. Soutěží nás prováděli moderátoři – žáci 9. ročníku Lucie Chrástová a Ondřej Jahoda. Ti přivítali také porotu, které se ujali – p. ředitel Vacek, zástupkyně p. Kudláčková, p. uč. Houska a p. uč. Veselá. Po vystoupení každého zpěváka výkon zhodnotili a ve finále rozhodli o absolutním vítězi, kterým se stala žákyně IX. A Alžběta Drcmánková, jako již minulý rok. Na druhém místě se umístila Alena Kurzerová. Třetí místo obsadila Nikol Novotná, 4. místo nejmladší soutěžící s výbornou angličtinou Parisa Ali – původem z Pákistánu, 5. místo Aneta Musilová a 6. místo Vendula Elizabeth Krejčí. Škoda, že tento rok jsme neměli ve zpěvu mužského zástupce, jako to bylo minulý rok a co celou akci oživilo. Rozloučení proběhlo společným zpěvem písní Pár přátel stačí mít od Michala Davida. Pro hojnou účast soutěžících a spokojenost ostatních diváků se budeme snažit tuto akci příští rok opět zopakovat a zase o něco vylepšit. Fotografie zde.

V termínu od 6. 2. do 13. 2. 2016 se 44 žáků naší školy zúčastnilo LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU v Peci pod Sněžkou. Tento rok jsme byli poprvé ubytováni v horském hotelu Žižkova bouda, který se nachází přímo vedle sjezdovek a vleků. Zde si můžete přečíst zážitky našich lyžařů. Fotografie naleznete zde.

24. 1. 2016 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Nedělní odpoledne připravila naše základní škola pro ty, kteří se chtěli pobavit na již druhém maškarním plese. Do sálu kulturního domu vyzdobenému různými klauny a šašky přišel velký počet rodičů s dětmi v neuvěřitelně pestrých, zajímavých, nápaditých a krásných maskách. Maškarní ples zahájilo milé vystoupení mažoretek, ke kterým se přidal i maskot naší školy VEVERKA (děkujeme Matěji Švábenskému) a pak parket patřil žákům druhých tříd, kteří diváky překvapili tanečním vystoupením plné zimy a sněhových vloček. Moderování se ujala paní Jarka Vykoupilová a k ruce měla tři šikovné asistentky: Adéla a Nela Šenkýřovy a Tereza Pavlíčková. Vyzkoušely s dětmi někdy i s dospěláky různé veselé tanečky a písničky. Kromě tancování si mohly děti i zasoutěžit. Mnozí netrpělivě čekali na losování soutěže o ceny. Hlavní výhrou byl nádherný dort od paní Hořínkové. Jak byl chutný, nám šťastná výherkyně prozatím nesdělila. Štěstí se usmálo celkem na 71 výherců a vy, co jste nevyhráli, tak nezoufejte, snad budete mít štěstí příští rok. Fotografie zde.

V sobotu 23. 1. 2016 proběhl v sále Kulturního domu již 2. ročník Školního plesu. Po slavnostním přivítání vedením školy vystoupili naši žáci s polonézou a valčíkem v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. S velkým potleskem a standing ovation byla oceněna profesionální snaha tanečníků. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Získaný výtěžek z prodeje hry o ceny bude využit na celoškolní akci pro všechny žáky naší školy. V loňském roce to byla návštěva Vida science centra v Brně. Celý večer si s úsměvem a nadšením užili všichni, jak nejvíce to šlo. Doufáme, že se příští rok znovu sejdeme se stejným nadšením a s takovou účastí!!! Jak se ples líbil veřejnosti – čtěte zde. Fotografie z plesu naleznete zde

V pondělí 18. 1. 2016 proběhl na naší škole den otevřených dveří, jehož hlavním smyslem bylo ukázat rodičům a veřejnosti, v jakém prostředí se děti dnes učí. Dorazili zvědaví předškoláci rovnou ze zápisu do 1. třídy, současní žáci se svými rodiči. Nechyběli ani absolventi z nedávné doby, ale i ze vzdálenější. V průběhu této akce představili jednotliví učitelé svá pracoviště. V chemické učebně probíhal jeden napínavý pokus za druhým. V přírodopisné učebně se zase pracovalo s mikroskopy. Učitelé také prezentovali výhody práce s interaktivní tabulí. Návštěvníci se měli možnost přesvědčit o moderní a technické vybavenosti školy jak v odborných třídách, tak v kmenových. Podle četných pochvalných zápisů do knihy návštěv se zdá, že se akce vydařila. Kdo přišel, určitě nelitoval takto stráveného času a těšíme se zase brzy na viděnou! Fotografie z tohoto dne zde.

13. 1. 2016 Používám mozek…Tak znělo téma speciální vyučovací hodiny, kterou si pro naše žáky 6. -9. tříd připravil pan Zezula ze Svitav. Na vlastnoručně vyrobených modelech ukázal, jak pomocí smyslů naše nervová soustava zpracovává podněty z okolního prostředí, že si vědomosti do hlavy jen tak nenalejeme. Také vysvětlil, jak funguje vzdělání a kam až se můžeme dostat, jak využít tyto znalosti k tomu, abychom se učili efektivně a nebo také, jaký je svět a jak lehce se můžeme nechat oklamat a pak naletět podvodníkům. A neméně zajímavé bylo třeba téma „jak vzniká strach, a jak se mu můžeme postavit“. Součástí programu bylo průběžné zapojování žáků do různých soutěží, za které jim byly uděleny placky s nápisem POUŽÍVÁM MOZEK. Všichni jsme se skvěle pobavili a mnohé naučili.Fotografie z programu zde,

Dne 16. 12. 2015 se žáci 9. A zúčastnili exkurze do elektráren v Dukovanech a Dalešicích. Fotografie zde.

V rámci školní soutěže ve sběru papíru byly první tři nejlepší třídy odměněny výletem na zimní stadion ve Velké Bíteši. Ledovou plochu si v úterý 1. 12. 2015 užili žáci ze 3. A společně s žáky z 5. A a 7. A. Někteří žáci byli již zkušení bruslaři a na ledě provozovali přímo nevšední kousky. Ti, co na bruslích stáli poprvé, se základy bruslení učili.  Během pobytu na ledě si žáci zkoušeli např. slalom, jízdu pozpátku, citrónky a hráli různé hry. Všem se toto sportovní dopoledne moc líbilo a užili si ho. Fotografie zde.

Tak jako každý rok, tak i v letošním školním roce proběhla 16. 11. 2015 tradiční soutěž ve šplhu na 4,5 m tyči „Podzimní bidlo“. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s těmito výsledky (viz Výsledková listina). Vítězové z druhého stupně (chlapci i dívky) postupují do okrskového kola ve šplhu, které se uskuteční 27. 11. 2015 v Tišnově na ZŠ Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za jejich účast. Zároveň držíme palce našim reprezentantům v okrskovém kole! Fotografie zde. Výsledková listina zde.

V pátek 6. 11. 2015 se žáci 9. ročníku zúčastnili Dnů otevřených dveří na Střední škole
Tišnov, probíhal zde také Den zemědělské techniky. Žáci měli možnost nahlédnout do prostor autodílny, prostor pro praktickou výuku svařování a viděli zdejší studenty přímo v akci. Venkovní prostory nabízely pohled na nejnovější zemědělskou techniku, kterou jsme si mohli přímo osahat. Fotografie zde. 

Fascinující výpravu za okem neviditelným životem mohli žáci 6. a 7. A zažít v pátek 6. 11. 2015 při představení Nanokam v brněnské Hvězdárně. Království bakterií, virů, hub a primitivních živočichů, jejichž rozměry se neměří ani v centimetrech nebo milimetrech, ale rovnou v mikrometrech, nás uvedlo až na hranice fantazie. Součástí programu byla i prohlídka hvězdné oblohy s ukázkou několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

22. 10. 2015 Rok se s rokem sešel a žáci naší školy se opět mohli podívat na akademickou půdu Masarykovy university. A nejen podívat! V letošním roce měli žáci 9.A možnost – v laboratoři BIOSKOPU vyizolovat molekulu DNA – nositelku dědičnosti. Téma žákům zdaleka nebylo cizí, neboť již loni se zúčastnili projektu o J. G. Mendlovi – zakladateli dědičnosti a proměnlivosti organismů. V letošním učivu přírodopisu se  seznámili s genetikou člověka, práce s genetickým materiálem (i když jen s DNA pomeranče a cibule) jim okruh zajímavě uzavřela. Mnozí žáci byli mile překvapeni prostředím poskytující plné laboratorní vybavení a s chutí se pustili do práce, což je patrné i na fotografiích.

19. 10. 2015 na naší škole proběhl již 10. ročník PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL AUČILIŠŤ, který je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce školy setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů a počet škol, které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 20. K oživení této akce přispěla prezentace SŠ Charbulova z Brna, která za pomoci svých studentů připravovala nealkoholické nápoje pro hosty zdarma. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry. Fotografie zde.

11. – 17. 10. 2015 se žáci naší školy zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Ilfracombe, ve Velké Británii. Ve fotogalerii naleznete nové fotografie.